PWZ Utopia City GER (+4 Trainer)

Rate

Total votes: 24
40

PWZ

Utopia City GER (+4 Trainer)

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

(2)

cheats

Go to "C:\Program Files\OniGames\Utopia City\data\translations". Copy all files (to backup). Open artefacts.tt and chanche it for like this (without "=" symbols :) ) ================================================== Top { common { string count = "4"; string name0 = "artefacts"; string percent0 = "0"; string enable0 = "0"; string name1 = "life"; string percent1 = "100"; string enable1 = "1"; string name2 = "ammunition"; string percent2 = "100"; string enable2 = "1"; string name3 = "free"; string percent3 = "0"; string EnergyInfodisc = "10000"; string MaxEnergy = "100000"; string InfodiscGenerationSpeed = "100000"; string EnergyTransformationSpeed = "100000"; string CellCount = "3"; string itemScriptName = "lua/items.lua"; string defaultItemPickLuaFunction = "OnPickStandardItem"; } artefacts { string FolderName = "gui/meshes"; string count = "7"; string name0 = "Accelerator"; string percent0 = "0"; string EnergyCost0 = "1"; string enable0 = "0"; string name1 = "TimeFreeze"; string percent1 = "0"; string EnergyCost1 = "1"; string enable1 = "0"; string name2 = "TeleportControl"; string percent2 = "0"; string EnergyCost2 = "1"; string enable2 = "0"; string name3 = "MasterKey"; string percent3 = "0"; string EnergyCost3 = "1"; string enable3 = "0"; string name4 = "ProtectionShield"; string percent4 = "0"; string EnergyCost4 = "1"; string enable4 = "0"; string name5 = "Invisibility"; string percent5 = "0"; string EnergyCost5 = "1"; string enable5 = "0"; string name6 = "free"; string percent6 = "100"; string Accelerator_speed = "0,1"; string Accelerator_min = "0"; string TimeFreeze_speed = "0,1"; string TimeFreeze_min = "0"; string TeleportControl_speed = "100"; string TeleportControl_min = "100"; string MasterKey_speed = "1"; string MasterKey_min = "1"; string ProtectionShield_speed = "0,1"; string ProtectionShield_min = "0"; string Invisibility_speed = "0,1"; string Invisibility_min = "0"; string Code_speed = "0.1"; string Code_min = "0"; string slot0 = "163"; string slot1 = "333"; string slot2 = "500"; string InventoryY = "100000"; string ShaderSelect = "gui/textures/face/minv_ind_03.tga"; string ActiveSkin = "activate"; string UnactiveSkin = "unactivate"; string UseScript = "lua/use_artefacts.lua"; string EnergyScript = "lua/energy.lua"; } life { string count = "3"; string name0 = "health"; string percent0 = "100"; string EnergyCost0 = "1"; string enable0 = "1"; string name1 = "armor"; string percent1 = "100"; string EnergyCost1 = "1"; string enable1 = "1"; string name2 = "free"; string percent2 = "0"; } ammunition { string count = "6"; string name0 = "bulldog"; string percent0 = "100"; string EnergyCost0 = "1"; string enable0 = "1"; string name1 = "lancer"; string percent1 = "0"; string EnergyCost1 = "1"; string enable1 = "0"; string name2 = "tornado"; string percent2 = "0"; string EnergyCost2 = "1"; string enable2 = "0"; string name3 = "amtech"; string percent3 = "0"; string EnergyCost3 = "1"; string enable3 = "0"; string name4 = "barett"; string percent4 = "0"; string EnergyCost4 = "1"; string enable4 = "0"; string name5 = "free"; string percent5 = "0"; } grenades { string count = "1"; string name0 = "free"; string percent0 = "100"; } bodyguard { string count = "1"; string name0 = "free"; string percent0 = "100"; } infodiscs { string count = "4"; string InfodiscCount0 = "3"; string WeaponGroup0 = "wpn_blaster"; string Command0 = "game player_got_next_weapon"; string InfodiscCount1 = "3"; string WeaponGroup1 = "wpn_autogun"; string Command1 = "game player_got_next_weapon"; string InfodiscCount2 = "3"; string WeaponGroup2 = "wpn_rifle"; string Command2 = "game player_got_next_weapon"; string InfodiscCount3 = "3"; string WeaponGroup3 = "wpn_rlauncher"; string Command3 = "game player_got_next_weapon"; string BonusStart = "4"; string FirstBonusCommand = "game player_got_first_bonus"; string BonusInterval = "1"; string NextBonusCommand = "game player_got_next_bonus"; } ArtefactOrder { string TeleportControl = "1"; string TeleportControlMesh = "Meshes/Items/Teleportcontrol.otm"; string TeleportControlCommand = "game GetTeleportControl"; string Freeze = "2"; string FreezeMesh = "Meshes/Items/TimeFreeze.otm"; string FreezeCommand = "game GetFreeze"; string Accel = "5"; string AccelMesh = "Meshes/Items/Accelerator.otm"; string AccelCommand = "game GetAccel"; string ProtectionShield = "3"; string ProtectionShieldMesh = "Meshes/Items/ProtectionShield.otm"; string ProtectionShieldCommand = "game GetProtectionShield"; string Invisibility = "4"; string InvisibilityMesh = "Meshes/Items/unvisibility.otm"; string InvisibilityCommand = "game GetInvisibility"; string MasterKey = "6"; string MasterKeyMesh = "Meshes/Items/Masterkey.otm"; string MasterKeyCommand = "game GetMasterKey"; } characteristic { string AcceleratorName = "Akcelerator"; string AcceleratorMesh = "gui/meshes/Accelerator.dam"; string AcceleratorText = "OPIS\nUmożliwia graczowi poruszanie się 2 do 3 razy szybciej."; string TeleportControlName = "Kontrola teleportu"; string TeleportControlMesh = "gui/meshes/TeleportControl.dam"; string TeleportControlText = "OPIS\nGracz może przenieść się do każdego dostępnego punktu docelowego."; string TimeFreezeName = "Zamrażacz czasu"; string TimeFreezeMesh = "gui/meshes/TimeFreeze.dam"; string TimeFreezeText = "OPIS\nSpowalnia wszystko, poza graczem i jego bronią."; string MasterKeyName = "Główny klucz"; string MasterKeyMesh = "gui/meshes/masterkey.dam"; string MasterKeyText = "OPIS\nUżywany do otwierania drzwi Bazy."; string ProtectionShieldName = "Osłona"; string ProtectionShieldMesh = "gui/meshes/ProtectionShield.dam"; string ProtectionShieldText = "Osłona\nOsłona czyni gracza odpornym na zewnętrzne niebezpieczeństwa."; string InvisibilityName = "NIewidzialność"; string InvisibilityMesh = "gui/meshes/unvisibility.dam"; string InvisibilityText = "OPIS\nGracz staje się niewidzialny dla postaci niegrywalnych (NPC)."; string TornadoName = "Tornado"; string TornadoMesh = "gui/meshes/tornado_gui.dam"; string TornadoText = "OPIS\nJednolufowy karabin maszynowy. W trybie alternatywnym można używać granatnika znajdującego się pod lufą. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Średni \nSzybkostrzelność......................Bardzo wysoka \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................7 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Bardzo duża \nSzybkostrzelność......................Bardzo niska \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................70"; string BarettName = "Barett"; string BarettMesh = "gui/meshes/barett_gui.dam"; string BarettText = "OPIS\nStrzelba snajperska jest bronią dwuręczną i została zaprojektowana do likwidowania pojedynczych celów. W trybie alternatywnym można skorzystać z celownika optycznego, który pozwala na bardzo precyzyjne celowanie. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Średnia \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................10 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Bardzo wolna \nSkuteczny zasięg..............Średni do dalekiego \nKoszt amunicji.....................10"; string AMTechName = "A.M.Tech"; string AMTechMesh = "gui/meshes/bazuka_gui.dam"; string AMTechText = " OPIS\nJest to naramienna wyrzutnia rakiet. Jest szczególnie skuteczna w niszczeniu dużych obiektów na długi dystans. Ta broń nie jest szczególnie celna, ale ma powiększony zasięg działania. W trybie alternatywnym pociskami można sterować. \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Bardzo duża \nSzybkostrzelność......................Niska \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................28 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Bardzo duża \nSzybkostrzelność......................Niska \nSkuteczny zasięg..............Średni do dalekiego \nKoszt amunicji.....................28"; string LancerName = "Lancer"; string LancerMesh = "gui/meshes/blaster_gui.dam"; string LancerText = " OPIS\nBroń energetyczna, dwuręczna. Wystrzeliwuje ładunki elektryczne. W trybie alternatywnym wystrzeliwuje pojedynczą wiązkę plazmy powodującą wielkie zniszczenia. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Bardzo duża (bez ograniczeń) \nSzybkostrzelność......................NIska \nSkuteczny zasięg..............Bliski \nKoszt amunicji.....................24 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Duża \nSzybkostrzelność......................Niska \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................16"; string BulldogName = "Bulldog"; string BulldogMesh = "gui/meshes/Bulldog_gui.dam"; string BulldogText = " OPIS\nPistolet wystrzeliwujący pojedyncze pociski. W trybie alternatywnym wystrzeliwuje serie trzech pocisków. Do osiągnięcia maksymalnej skuteczności tego pistoletu konieczne jest używanie go z niewielkiej odległości. Należy też próbować trafień w najbardziej newralgiczne punkty ciała. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Wysoka (półautomatyczny) \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................4 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Wysoka \nSkuteczny zasięg..............Bliski \nKoszt amunicji.....................4"; string HealthName = "Zdrowie"; string HealthMesh = "gui/meshes/health.dam"; string HealthText = "OPIS\nPozwala przydzielić wolną energię do regeneracji zdrowia."; string ArmorName = "Pancerz"; string ArmorMesh = "gui/meshes/armor.dam"; string ArmorText = "Opis\n Pozwala przydzielić wolną energię do regeneracji pancerza."; string EnergyName = "Energia"; string EnergyMesh = "gui/meshes/energy.dam"; string EnergyText = "OPIS\nWskazuje na ilość wolnej energii będącej w posiadaniu gracza. Można ją wykorzystać do przeniesienia się do każdej dostępnej lokalizacji. "; string PreviewSkin = "unactivate"; } } ============================================================================ codes for doors (from pager.tt and GUIMessages.tt) tutorial_02 = "1234 hotel_03 = "room 42 hotel_09 = "2004 police_03_3 = "06 police_03_4 = "11 police 1106 or 0611 club_04 = "1976 bank_02_1 = "4712 base_03 = "3279

CHEATS

codes for UC Go to "C:\Program Files\OniGames\Utopia City\data\translations". Copy all files (to backup). Open artefacts.tt and chanche it for like this (without "=" symbols :) ) ================================================== Top { common { string count = "4"; string name0 = "artefacts"; string percent0 = "0"; string enable0 = "0"; string name1 = "life"; string percent1 = "100"; string enable1 = "1"; string name2 = "ammunition"; string percent2 = "100"; string enable2 = "1"; string name3 = "free"; string percent3 = "0"; string EnergyInfodisc = "10000"; string MaxEnergy = "100000"; string InfodiscGenerationSpeed = "100000"; string EnergyTransformationSpeed = "100000"; string CellCount = "3"; string itemScriptName = "lua/items.lua"; string defaultItemPickLuaFunction = "OnPickStandardItem"; } artefacts { string FolderName = "gui/meshes"; string count = "7"; string name0 = "Accelerator"; string percent0 = "0"; string EnergyCost0 = "1"; string enable0 = "0"; string name1 = "TimeFreeze"; string percent1 = "0"; string EnergyCost1 = "1"; string enable1 = "0"; string name2 = "TeleportControl"; string percent2 = "0"; string EnergyCost2 = "1"; string enable2 = "0"; string name3 = "MasterKey"; string percent3 = "0"; string EnergyCost3 = "1"; string enable3 = "0"; string name4 = "ProtectionShield"; string percent4 = "0"; string EnergyCost4 = "1"; string enable4 = "0"; string name5 = "Invisibility"; string percent5 = "0"; string EnergyCost5 = "1"; string enable5 = "0"; string name6 = "free"; string percent6 = "100"; string Accelerator_speed = "0,1"; string Accelerator_min = "0"; string TimeFreeze_speed = "0,1"; string TimeFreeze_min = "0"; string TeleportControl_speed = "100"; string TeleportControl_min = "100"; string MasterKey_speed = "1"; string MasterKey_min = "1"; string ProtectionShield_speed = "0,1"; string ProtectionShield_min = "0"; string Invisibility_speed = "0,1"; string Invisibility_min = "0"; string Code_speed = "0.1"; string Code_min = "0"; string slot0 = "163"; string slot1 = "333"; string slot2 = "500"; string InventoryY = "100000"; string ShaderSelect = "gui/textures/face/minv_ind_03.tga"; string ActiveSkin = "activate"; string UnactiveSkin = "unactivate"; string UseScript = "lua/use_artefacts.lua"; string EnergyScript = "lua/energy.lua"; } life { string count = "3"; string name0 = "health"; string percent0 = "100"; string EnergyCost0 = "1"; string enable0 = "1"; string name1 = "armor"; string percent1 = "100"; string EnergyCost1 = "1"; string enable1 = "1"; string name2 = "free"; string percent2 = "0"; } ammunition { string count = "6"; string name0 = "bulldog"; string percent0 = "100"; string EnergyCost0 = "1"; string enable0 = "1"; string name1 = "lancer"; string percent1 = "0"; string EnergyCost1 = "1"; string enable1 = "0"; string name2 = "tornado"; string percent2 = "0"; string EnergyCost2 = "1"; string enable2 = "0"; string name3 = "amtech"; string percent3 = "0"; string EnergyCost3 = "1"; string enable3 = "0"; string name4 = "barett"; string percent4 = "0"; string EnergyCost4 = "1"; string enable4 = "0"; string name5 = "free"; string percent5 = "0"; } grenades { string count = "1"; string name0 = "free"; string percent0 = "100"; } bodyguard { string count = "1"; string name0 = "free"; string percent0 = "100"; } infodiscs { string count = "4"; string InfodiscCount0 = "3"; string WeaponGroup0 = "wpn_blaster"; string Command0 = "game player_got_next_weapon"; string InfodiscCount1 = "3"; string WeaponGroup1 = "wpn_autogun"; string Command1 = "game player_got_next_weapon"; string InfodiscCount2 = "3"; string WeaponGroup2 = "wpn_rifle"; string Command2 = "game player_got_next_weapon"; string InfodiscCount3 = "3"; string WeaponGroup3 = "wpn_rlauncher"; string Command3 = "game player_got_next_weapon"; string BonusStart = "4"; string FirstBonusCommand = "game player_got_first_bonus"; string BonusInterval = "1"; string NextBonusCommand = "game player_got_next_bonus"; } ArtefactOrder { string TeleportControl = "1"; string TeleportControlMesh = "Meshes/Items/Teleportcontrol.otm"; string TeleportControlCommand = "game GetTeleportControl"; string Freeze = "2"; string FreezeMesh = "Meshes/Items/TimeFreeze.otm"; string FreezeCommand = "game GetFreeze"; string Accel = "5"; string AccelMesh = "Meshes/Items/Accelerator.otm"; string AccelCommand = "game GetAccel"; string ProtectionShield = "3"; string ProtectionShieldMesh = "Meshes/Items/ProtectionShield.otm"; string ProtectionShieldCommand = "game GetProtectionShield"; string Invisibility = "4"; string InvisibilityMesh = "Meshes/Items/unvisibility.otm"; string InvisibilityCommand = "game GetInvisibility"; string MasterKey = "6"; string MasterKeyMesh = "Meshes/Items/Masterkey.otm"; string MasterKeyCommand = "game GetMasterKey"; } characteristic { string AcceleratorName = "Akcelerator"; string AcceleratorMesh = "gui/meshes/Accelerator.dam"; string AcceleratorText = "OPIS\nUmożliwia graczowi poruszanie się 2 do 3 razy szybciej."; string TeleportControlName = "Kontrola teleportu"; string TeleportControlMesh = "gui/meshes/TeleportControl.dam"; string TeleportControlText = "OPIS\nGracz może przenieść się do każdego dostępnego punktu docelowego."; string TimeFreezeName = "Zamrażacz czasu"; string TimeFreezeMesh = "gui/meshes/TimeFreeze.dam"; string TimeFreezeText = "OPIS\nSpowalnia wszystko, poza graczem i jego bronią."; string MasterKeyName = "Główny klucz"; string MasterKeyMesh = "gui/meshes/masterkey.dam"; string MasterKeyText = "OPIS\nUżywany do otwierania drzwi Bazy."; string ProtectionShieldName = "Osłona"; string ProtectionShieldMesh = "gui/meshes/ProtectionShield.dam"; string ProtectionShieldText = "Osłona\nOsłona czyni gracza odpornym na zewnętrzne niebezpieczeństwa."; string InvisibilityName = "NIewidzialność"; string InvisibilityMesh = "gui/meshes/unvisibility.dam"; string InvisibilityText = "OPIS\nGracz staje się niewidzialny dla postaci niegrywalnych (NPC)."; string TornadoName = "Tornado"; string TornadoMesh = "gui/meshes/tornado_gui.dam"; string TornadoText = "OPIS\nJednolufowy karabin maszynowy. W trybie alternatywnym można używać granatnika znajdującego się pod lufą. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Średni \nSzybkostrzelność......................Bardzo wysoka \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................7 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Bardzo duża \nSzybkostrzelność......................Bardzo niska \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................70"; string BarettName = "Barett"; string BarettMesh = "gui/meshes/barett_gui.dam"; string BarettText = "OPIS\nStrzelba snajperska jest bronią dwuręczną i została zaprojektowana do likwidowania pojedynczych celów. W trybie alternatywnym można skorzystać z celownika optycznego, który pozwala na bardzo precyzyjne celowanie. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Średnia \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................10 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Bardzo wolna \nSkuteczny zasięg..............Średni do dalekiego \nKoszt amunicji.....................10"; string AMTechName = "A.M.Tech"; string AMTechMesh = "gui/meshes/bazuka_gui.dam"; string AMTechText = " OPIS\nJest to naramienna wyrzutnia rakiet. Jest szczególnie skuteczna w niszczeniu dużych obiektów na długi dystans. Ta broń nie jest szczególnie celna, ale ma powiększony zasięg działania. W trybie alternatywnym pociskami można sterować. \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Bardzo duża \nSzybkostrzelność......................Niska \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................28 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Bardzo duża \nSzybkostrzelność......................Niska \nSkuteczny zasięg..............Średni do dalekiego \nKoszt amunicji.....................28"; string LancerName = "Lancer"; string LancerMesh = "gui/meshes/blaster_gui.dam"; string LancerText = " OPIS\nBroń energetyczna, dwuręczna. Wystrzeliwuje ładunki elektryczne. W trybie alternatywnym wystrzeliwuje pojedynczą wiązkę plazmy powodującą wielkie zniszczenia. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Bardzo duża (bez ograniczeń) \nSzybkostrzelność......................NIska \nSkuteczny zasięg..............Bliski \nKoszt amunicji.....................24 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Duża \nSzybkostrzelność......................Niska \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................16"; string BulldogName = "Bulldog"; string BulldogMesh = "gui/meshes/Bulldog_gui.dam"; string BulldogText = " OPIS\nPistolet wystrzeliwujący pojedyncze pociski. W trybie alternatywnym wystrzeliwuje serie trzech pocisków. Do osiągnięcia maksymalnej skuteczności tego pistoletu konieczne jest używanie go z niewielkiej odległości. Należy też próbować trafień w najbardziej newralgiczne punkty ciała. \n \nTRYB PODSTAWOWY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Wysoka (półautomatyczny) \nSkuteczny zasięg..............Średni \nKoszt amunicji.....................4 \n \nTRYB ALTERNATYWNY \nSiła ognia........................Średnia \nSzybkostrzelność......................Wysoka \nSkuteczny zasięg..............Bliski \nKoszt amunicji.....................4"; string HealthName = "Zdrowie"; string HealthMesh = "gui/meshes/health.dam"; string HealthText = "OPIS\nPozwala przydzielić wolną energię do regeneracji zdrowia."; string ArmorName = "Pancerz"; string ArmorMesh = "gui/meshes/armor.dam"; string ArmorText = "Opis\n Pozwala przydzielić wolną energię do regeneracji pancerza."; string EnergyName = "Energia"; string EnergyMesh = "gui/meshes/energy.dam"; string EnergyText = "OPIS\nWskazuje na ilość wolnej energii będącej w posiadaniu gracza. Można ją wykorzystać do przeniesienia się do każdej dostępnej lokalizacji. "; string PreviewSkin = "unactivate"; } } ============================================================================ codes for doors (from pager.tt and GUIMessages.tt) tutorial_02 = "1234 hotel_03 = "room 42 hotel_09 = "2004 police_03_3 = "06 police_03_4 = "11 police 1106 or 0611 club_04 = "1976 bank_02_1 = "4712 base_03 = "3279

Add new comment