Galactic Civilizations III Intrigue v3.20 All No-DVD [Codex]

Galactic Civilizations III
Galactic Civilizations III
Galactic Civilizations III
Galactic Civilizations III

Rate

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 60
60

Galactic Civilizations III Intrigue v3.20 All No-DVD [Codex]

Text file description: 
MZ@	!L!This program cannot be run in DOS mode.
$
{NNNSAQPQeJuDWuDhCLuDq#GL#GmND_D]ON5ODORichNPEL[[6*PP@
,@
hp\0p
?=p>pW@P[.text46 `.rdatax)P*:@.data$d@.gfidsh`r@@.tls	pt@.rsrcv@@.relocAp
BX@hACdYhPBCOYh`BC4YhBC$YhBCYhBCYhBCYtPhCCEGYh@B|tPh CCEGYh@|hjSCEG[t7PFGh@CCFGFGEG.Yh@{t7PHGhpCCHGHGGGYh@T{t7PHIGhCC<IGDIGHHGYh@{kt7PxJGhCClJGtJGxIG>Yh@ztPhDCJGYh@zh DCYh`@h@@jdjhJG
h@DCYjjjjPCJGhP.Dh`.DQCPQC@LGDhTDCmYD%h^DCWYhhDCKYhrDC?Yh|DC3Y DhDCYSUVW3i+PC3F rj3(Ap!tA8A|AA3
3F rQ_^$][SW|$$Vt$%yH@urGUPHl$tZt9+_|$C$.PVu|$ l$9|$(N|$(WUt$,U]^_[QUl$WUPC5DWhPCL$0L$L$D$D$fD$u+D$ T$+h t$,t$,WPD$0+PRQUdPC+t$T$$+T$D$ R+Pt$4t$4WRPt$8QURCt$WhPCWPPC_]Y$DhSUV5PCWtPDtP$|hxDjSPC$j=tDTC5PCP$$j,$D$PjP$$D$PjjD$T(L$3D$` +D$dD$hD$PjD$PjHPC5hPCPUDS$SD$u	WWSTPC$5tDD$0$UD$,D$0D$8XPCjPCPD$(PUTCh jjS5D5|DjjUdPCDtDD$0D$<D$,D$(D$$D$$jD$tDjD$tDj$=hPCVSD$4D$4PjWD$PVD$DPCiEG!L$8D$|t$|DuyD$@pD((Y
2DPY1DQfnY%H2DjjSPfnY
0DX,fnL$HY
0DXD$@PQjjfnSPuw%pD(Y
2DQ(Y1DY
0DXfn,(Y%1DPY
2DD$P+fnY
0D,cpD(Y
2D(Y1DY
0DXfn,(Y2DY
2DY
0DXQP,PURCj,D$PjP$$D$PjjD$T(L$3D$` +D$dD$h$PjD$PjHPCPSDh jjU$$jjSdPC
pD($Y2DL$Y
1DD$$,QD$,fnX,D$8D$,pD$(YH2Dfn,(Y1DD$,D$ Y2DQ$fn,D$0D$,z
pD(D$YH2DY
2D,D$,D$$P$D$(D$VS5PPCSt$UU$jTC_^][ht$jqPCD$tPjqPCT$ut$D$uRP3PRjqPCt$jqPCV~DtFtPPCD$tjV^T$Wy3_+|BVr;Dd$w:rw3w.OPRtF9^AAA_^3_I`T$y3+|BVr;8d$w.rw'w"IPt$RtFA^3^AAD$VDtjV^d,V0D;~IhD=Du3PChBCDDDDhDD;^~phD=DuZ3DDh@BCDDDDDDDD>hD%DVWtPPCt$(,fnjjjjjjjjYpDjjj,PPCVGjdPk_^UQSVW3Fh^<u~9~u`u
~R<uv|Nlvxt<.<tNptv|NlvxuFtPC39^E_^[]Qh%@hP!@jh!hDEGDEGEGDDEGDDDDDYUdjh<CPd%VW=PCDtPFtP!EG|h%@jh!hDM_d
^]QiEG!Dt.=@LG$t$PQCP@LG<$uY3YUjh=CdPd%QVuu
h@lkPEu
h@FkPFEu
h@"kPFE~u
h@jPFEZu
h@jPFE6u
h@jPFEu
h@jPFEu
h@njPFEu
h@JjPF Eu
h@&jPF$E	u
h@jPF(E
^u
h@iPF,E:u
h@iPEu
h@iPE
u
h@liPEu
h@EiPEu
h@iPEwu
h@hPEPu
h@hPE)u
h@hP(Eu
h@hP,Eu
h@[hP0Eu
h@4hP4Eu
h@
hP8Efu
h@gP<E?u
h@gP@Eu
h@gPDEu
h@qgPHEu
h@JgPPh@@h@jhxEPM^d
]Udjh<CPd%VWh@@jhxPPBH
RPHBH
RPDBH
RP@BH
RP<BH
RP8BH
RP4BH
RP0BH
RP,BH
RP(BH
RPBH
RPBH
RPBH
RPBH
RPBH
RPBH
RPBH
RPW,BH
RPW(BH
RPW$BH
RPW BH
RPWBH
RPWBH
RPWBH
RPWBH
RPWBH
RPWBH
RPWBH
RPrN
RPM_d
^]S$UVWi(!39+~#3.G;+|_^][Ujh=CdPd%VWhEjPE3p~DxM;PHPB;|53~.tj,Pt@F;|u3hWbP)EUJI
RPM_^d
]Udjh=CPd%,hjPu
h@bPEj8EEjPEGi!EEDv$DuE$EEGEi!Dt	DDKDthDhDjdP
i
EG!EE{7DEDEDPMY
EGi!QDEEGi!ERDhDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEE<Df~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEE
EiEG!Dt9Dt.=@LGEtEPQCP@LG}u3EGGP	iEG!DthDhDjdP3E5EG
EEGiEG!DEPiEG!}E{DEthDh,DjdPi
EG!EEDEDEDPMV
EGi!QDEEGi!ER,DhDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEELDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEE
EHHGEDEthHDhDjdP3i
EG!EEDEDEDPM@U
EGi!QDE
EGi!ERE,DhDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEELDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEEEHHGvDEuADEthpDhxDjdPE5EGoGDEthDhDjdPjE5EGEi
EG!EE{7DEDEDPMaS
EGi!QDE&i
EG!EDhDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEE<DGGf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEPEiEG!EEDthDh,DjdPi
EG!EEDEDEDPMQ
EGi!QDE"
EGi!ER,DhDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEELDf~EfnY,fnEEY,fnEEY,fnEEY,EEEEEPHHG!EEGP	EUBH
RPMd
]Udjh<CPd%BH
RPMd
]UDSi]!VWDDT$P+IfD
fuL$PwDnL$8D$8QjWD$TPD$HPCD$@hD+jfnY,fnD$@D$Y,D$ TC5PCPD$4t$0|$L$<D$D$@+}5hPCPWD$(DD$(t$h jD$<D$Hjt$+Pt$PjjWdPCt$$Wt$T$ L$$OD$ L$(;uh jjjPTCD$(D$ PWD$@h +Pjt$Pt$PjjWdPCt$$Wt$|$$T$ D$,;uh jjjWTCD$,D$L$}Wt$t$(t$hPCh jjt$ t$(t$0jjt$0dPCt$,t$hPCD$h jjt$ Pt$0Pjt$0dPCVt$5hPCt$$t$t$4t$t$ 5PCt$(t$,t$5PPCt$t$0jTCD_^[]D_^[]Vi$!pDuCDx~7T$+@fLfujjDL$pDpD^Vi$!tDuCDx~7T$+@fLfujjDL$htDtD^Vi$!xDuCDx~7T$+@fLfujjDL$xDxD^Vi$!|DuCDx~7T$+@fLfujjDL$|D|D^Vi$!DuCDx~7T$+@fLfujj`DxL$DD^QiEG!DtYDt'=@LG$t$PQCP@LG<$t3YSUkl$jh=CdPd%S(VW5EGpDu
@1DKC+YQKM,RDhPs	pDfnC(YMEY0DEXfnC,XWCE,CEPjVPCC+Es+K+UhVssY@1DKCs+P,RDhQsJpDfnC(Y
X1DhDjjjjjjXfnCjjhjj,j(Y(1DCY
0DX,C,PPC=hPCPVEhDMIMEj$CPjusTCVsuPCEUBH
RPM_d
^][Vi$!Du?Dx~3T$+@fLfujjj@L$DD^Vi$!DuCDx~7T$+@fLfujj`DxL$DD^UDSi]!VWDDT$P+IfD
fuL$PxDnL$8D$8QjWD$TPD$HPCD$@hD+jfnY,fnD$@D$Y,D$ TC5PCPD$4t$0|$L$<D$D$@+u5hPCPWD$(DD$(t$h jD$<D$Hjt$+Pt$PjjWdPCt$$Wt$T$ L$$D$ L$(;uh jjjPTCD$(D$ PWD$@h +Pjt$Pt$PjjWdPCt$$Wt$|$$T$ dD$,;uh jjjWTCD$,D$L$tWt$t$(t$hPCh jjt$ t$(t$0jjt$0dPCt$,t$hPCD$h jjt$ Pt$0Pjt$0dPCVt$5hPCt$$t$t$4t$t$ 5PCt$(t$,t$5PPCt$t$0jTCD_^[]D_^[]Vi$!DuCDT$+f@fLfu|DL$jjhXDD^Vi$!DuPDT$+fIfD
fuDL$jjht,DD^U}SVW {4jjjjPCjD$TCjtVPCVjTC
pD<;(Y(2DL,?{4D$|$+L$y(Y2D,L$(D$HY1Dj,(Y
H2DD$PY3D,D$X,D$TQCPQCD$8PQCVQCPQC
t$+D$0C(9{4L$8D$<{4+L$8D$<D$RPD$PQzC
0D^L$0Y,;O3IL$+PHD$LP5DK4SC5DSC|$Pt$PCjQCPQCD$@PQCVQCPQCL$@D$Dt$9{4.3C(PHD$LP5D{4SCt$PC_^[]pD0D(Y(2D(Y3DY
X1D^fnC4,XfnYY,,+ (jjjjPCjD$TCjtVPCVjTC
pD<;(L{4?D$u
Y2DY(2D,D$Xj(Y1D|$<,(Y
H2DD$`Y3D,D$h,D$dC4D$QCPQCD$@PQCV5QCPQCD$@D$D$DD$
D$(C(D$H9C40DD$0T$,^L$ |$D$HD$D$fft$,+D$Dt$4L$LQPYD$H,;N3I3D$QHC4D$P5DSC5DSCt$t$PCjPQCD$ PQCV5QCPQCT$D$ JL$$|$89S4PD$C4D$XjP5DC(SCt$PC_^[]UMDS]VW+EVWhD|$$t$(TCtjD3_^[]VWhDTCtjD3_^[]pDY1DEGfnD$f/395EG$0DSt$WTC
EGEF!
EG;5EG|];L$e=TCjxDjtVPCVjTCu<;LD$@PV$(SCV5PCW|$W$t$|$(T$LL$H+T$D+L$@D$Ll5hPCPSD$$T$LL$H+T$D+L$@D$,%lPWD$@D$0r,
EGD$H+D$@h jj
EGL$X+L$PSQPjjt$,dPC|$Ht$L+|$@+t$DEGl7i!VWDQSwPSPGT$LL$H+T$D+L$@Dxk|$hPCPWD$D+jjjjPCD$PCt$D$,t$D$fD$D$43$$|$ 5dPCD$ fnX3DYp0D0DWh jjY@3Dt$ ]0D_Y2D,D$"D$+D$TPD$+D$TPjjSt$L$P+L$HD$L+D$DQPjjWQPjjSRCD$L+D$Dh jjSPD$+D$TPjjt$,t$ t$PCPC+L$(Mt$PCD$L+D$Dh jjWPD$+D$TPjjt$,t$,WhPC5PPCWt$0=hPCSSt$4$SSt$5PCt$8t$<t$]STC=DxDEEGVD$<DWD$<DhDt$HD$<DDEGTCVWhDTCuwpDY1Dfnf/vO395EG~E$<0DMSPWTC
EGEF!
EG;5EG|D]DVWhDTCtEPC+XDdr(SC%3=WQuQhMjMSSCD
DVWhDTCt@PC+XDdr(SC%3=WQuQhMjNSSC3Dt$8t=EGu,=Du#uSC=EGu
DutSSC95EGuD
D9L$4u9D$0tjjSSCMiEG!39DD~>3DuQQPDSGiEG!FM;DD|_^[]DSPCUVWtPDt
PDDt
PD3Dt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDpDt
PpDxDt
PxD|Dt
P|DDt
PDDt
PDDt
PDdD@FHt	PFt
PFFt
PFFt
PFF0Fu!_^][V3hVPfPCPPCjV^t3fUjh >CdPd%hSVWEEhDEzt<e
D|e
DttGPSEWVP.hDMjh$DMjdMh0D}=DDuPjhp!AD`h=EGjPPjjjjRC}u
h@<PEEPM4
 1DpDhDjj5PCjjjjjYjhjj,jMPpDYEhDjjjjjjjjhXD,jjjPjjjD8D!uD3EP
1DD]Ph<DP=MPPhDhDDMPK2PhDhPDM{PK2PhDh`DMSP2aREEPhlDhtDMPM_2QEPM53QEEMP5QEMPl5EEPhDhDMzPM1QEPM53EQEEMP4)QEPM4]EPhDMhDPM71QEPMx43QEEMP_4QEEMPC4yEEEPMhDhDNPM0}~PQEPM33QEEMP3QEEMP3EEEjMhDuj
hDMC|ctC|jhDM'HMj@hDjhDMjh(DMjh8DMjhDDMHMj@hXDHMj@hlDuPhDh|DMQ8.u+PhDhDMiP8.8Dff;uftfPf;Qufu3thD8h.PhDhDMP<=.PhDhDMP.hDhD*PhDhDM]P@-jhDM DMPhDhD7PH-jhDMLMPhDh0DPE-PhDh8DMQ-VhDD	*RCuEPhDhTDMt#P,VhDD)jh`DMMPhDhlD&t!j
jPfjhxDMMPhDhDP,PhDhDMP+PhDhDMdP+jhDMjhDMMPhDhDPK`+REEPhDhDMPM+QEPM[.3QC<EMPB.xQC@EMP&.QCDEMP
.@CHMPhDhD4PM*QEPM-3QCEMP-C`QEPM-QCdEMPu-j`hDMChi
pDMYfnPhDhD^lPK)PhDh0DMDPM)QEPM,3QCLEMP,QCPEMP,QCTEMP,CXMPhDhDDPM)QEPMA,3zQClEMP(,^QCpEMP,BQCtEMP+&CxMPhDhXDPKk(PhDhlDMPKC(PhDh|DMPK(PhDhDMPK'PhDhDMzPK'PhDhDMRPK 'PhDhDM*PK${'PhDhDMP P'PhDhDMP$%'PhDhDMP(&PhDhDMP,&PhDhDMVP0&PhDh0DM+P4y&`PhDh<DMEUBH
RPEGHWPE!@]E;EDDE^KVPEt	PVEt	PFM_^d
[]Vt$D$WPQhD$t$$PCD$t:L$D$QL$D$QL$QjWP(PCL$D$EL$P$PCD$_^VWD$D$Phl!Dh3PCD$t5L$D$Qt$L$D$QVWP(PCD$DP$PC_^QVWD$D$Phl!DhPCt$t/T$SYffu+	PRjjWV PCt$[V$PC_^YSUVWD$D$Ph3VUhPC|$^3fD$t-L$D$QWL$$QVhDP(PCD$D$PCPuxD$t$PhVUhPC3fD$t8L$D$QWL$D$QVhDP(PCD$DPu_^]3[_^][VD$D$Ph3Vh\ZDhPCL$3fD$t6T$D$RQL$D$QVhHDP(PCD$DP$PC^VD$D$Ph3Vh\ZDhPCL$3fD$t6T$D$RQL$D$QVhHDP(PCD$DP$PC^=DSUVWu5PCjd=Dt39-EGk=DDffsC8)=HDVB{$C4hD$jP xSTzt$+@fLfu|$fGfuDffu|$+fGfuD$PPCD$PRC=DtC8C()Cdxu	C8C8C(C4E!;-EGhDjh`)@^jj5DSC_^][UjhN>CdPd%
SVWh`@h@@jj`P~hHEjPHPu
QHP+fHAHQ@ffu+HQP`#HDfGfu	HDjhjjjhPfPC]EPjHPPCuDF
P}~jEEPVWSPCW>d]ES`hDP(`PWRC`qAu+j"ReFj"VOhPjP+O3IPPVP7XhjPPNDFu+33~=XYfDt33PuP<DGB;|]MXP}EC]]WSPC`]ufffxXPRCI=EGE5Dufh@jPPhjP8hjP@+@IfDfu@fH@fu
D
DH
DH
DH
DHf
DfH3
@If
Nfuv8hDPTC8ffuP+fGfuPPRCjhjjjhPPPC]EPjHPPCuDF
PajEEPVWSPC:`>hDPF%`PWRC
`qfAu+j"RFj"VhXjP+O3IPXVPM@EPMAhDMXPMuVRCt'h$DPCVPCMEP0EFHVP]WSPC]}uG!}u;=EGu]uh`@jj`EPxM_^d
[]U8$SUVWhjP<39
EG~9Dff@!A;
EG|$8PD3f5EGaD38Iffu3$4	hDPTC$<	Dffu$ +ffGfu;{Q$P$(>tx3$$hDPF"$ PPC$PRCtA$CQfffu+$QPK@$PPC{s$4	sh(DPTC3ff8Iffu$0	ffu$ +fGfu$QP$(!t}3$$h<DP)!$ PPC$PPC$PRCt8$CQffu+$QPK5EGE!;-PC3DfD;DhhDPCh$,GjP	3f$.	$(hPjPCP$(jPYt3f$(Qffu+$(QPO/5EGC!;:3DfffC;D{$h$<jP:ySTz$8+DIfDfu$8fDfGfuDffu$8+@fGfu$8PRChPD$P3f$D$hPjPCPPCD$jPt3f|$fGfuDSTffu|$+fGfuD$PRCte3f$D$hPjPCPPCD$jP8t3fL$C(Qffu+D$QP5EGE!;_^][]UpDfnM(YH2DVW}$,(Y2D$Y2D,fnX,$E$$($PW)$PCapD0D(Y(2D(Y3DY
X1D^fnD$,$Xfn$$YY,,+EG$PCPWD$LPC=D5hPC($pD)$fsf~(Y1DWY2Dfn,fn,$PC5DD$LP$D$|+$$+D$ t$ RQPjt$RQPEVPRCt$HhPCWVVPPC}5hPCiEG!$$jDNM$$@j $$M=DjWPCt$DPC$($
pD(Y
(1Dfsf~D$@~Lfn,(fsPf~(fsPD$`f~D$TfnX,Pf~P(fsf~(fsPD$`f~D$TfnX,Pf~PCt$DPC$~a($(fsf~pDY(1DD$@fn(fs,Pf~(fsPD$`f~D$TPf~?($(fsf~(fsPD$Df~(fsPD$`f~D$TPf~D$,PPCPWD$<PCh$jPjW`PChWPCEG5DD$TEGW$pDY(2DD$`,pDD$D,DT$<D$83D$T9EGD$t$H>u>N$+fIfD
fujjj4@$Y^$8QjW$P$D$H$XPCD$T;D$PpDYH2DD$0D,D$ED$<D$D$8D$D$PPCWGD$L$WPC|$t$+|$+t$j,$$XjPw$h$T($Xjj$h 3$l+$p$XPj$dPjHPCP$$hPCL$H$D$+D$f
0D$$f|$+|$fn$$Y,fnY,fnY,$ff$fff$$ff$3f$$$ff$ff$ff$3jjf$$ $ Pj$$$PW$4RC$WhPC$Qt$Mt$^WPPCVPCD$D$Ht$H}D$@(D$jd)$$$IGD$$H$$jKn;$uzpDYH2D$ 0D,$(ED$<$$D$8$,$ PPCWt$ j@FpDT$<UYH2DD$8L$T$$,$$ ;L$Pu#|$Dt5DD$HWhPCh!|$Du5DWhPCD$DhWPC
pD$L$<(Y1DMY
02D$,$,$D$T;D$PD$8$+($)$ffIfD
fuh$Pj$PWTC$+$@pD++$(Y1DED$<YH2D$fnhfnY
0DXfn$@,VY0D,PZ$@pDY1DfnX,$$PWPCth$Pj$PWTCL$T;L$PD$8t$HDD$<A!L$Tt$H;
EGv5hPCt$`WjWPC$xPCL$@D$X($HQPt$T)D$t$,t$Dt$4WPCL$@pDY(1DL$iEG!fn,D$H(D$DDDf~H=DD$(D$D$`tj@hjx	j hjPId(D$3)$fsf~jH$$ ChWPCpDY01DhDjjjjjjjjh,jjjPLPCEWPL$@D$`@L$hD$Dh%D$PQM-Vu5hPCWPC}jWPCxPCD}D}=Dt$@D$($HPt$T)D$t$,t$Dt$4WPCD$L
pDY
(1DD$iEG!fnX,D$@(D$DDDf~H=DD$(D$D$`tj@hjx	j hjPb(D$3)$fsf~jH$$`AhWPCpDY01DhDjjjjjjjjh,jjjPLPCWul$D$`D@hD$D$h%PQMtVuVhPCWPCjVPCt$4PC_^]t$4D}D}PC_^]Ujhh>CdPd%SVWhjPEEEi5EG!@DPt;P4
DA4D|tCPESWPmhDMijhDMNkDD~
DDjhDM*k3fnYpD,HD9DD~PPDGWhDPm
EPQDDDQP;DD|j
PChDjh`)@'Et	PEt	PM_^d
[] UVL$,t$=U@fEfu+D$0WtWffu+36S3|$$FF;L$4QVtt$44hCVu$tPfDffu+34F;r|$oD$+H;L$t$,O+H@+}
L$RST$D$
L$ AD$(;@t$4V?T$$f|$4+D$ +k+?t*utQPV3B
T$$Rt$<B(
D$3t$4|$VfC+D$M?ftQffu+34N;t$($T$L$,x(;H!H3fH[_^] ^3] hWh	Ujh>CdPd%QVHt	PuRPuMEEpPUEUBH
RPM^d
]S$VWt]jjjSjjPCp~E+H@+}V0V7jSjjPC;p"p3fp_^[_^[hWMT$Vu3PR^Wxffu+_PRg^D$VW>J;tMS_|0;u*UIWRE][_^rR[_^_^BH
RPUjh>CdPd%QVWuu
h@;PUEtIu+1t>WP_^Md
]yffu+3QR/M_^d
]VtP^h@Ujh>CdPd%QVMuWu
h@OPEEt2u+Ft%WP_^Md
]P-M_^d
]VWxP:t@zJ}x|4@3_^fH
RPP_^hWD$SUV(WuP~F|;uF_^][^j3t)NFERUQF_^][VWP~F|;u
_^jvt%FOGFERFP_^Vt$Wu
_^Ul$tlS+HL$xb+H@+}VQ;$wYVP_6PUa;pp3[]_fp^hWhWS$Vt$W@jPSQCtcVbtS3+H@+}VNCQPV7;qq3_Bfq^[_^3[hWgVt$W9qOqy~
V_^I;}7@~;LQ_^+;LQ_^hD$VW4tTu:_^$L$u _^
;s_^"VQW`x_^Vt$W
9r}~jVRPt
_^LQSUVWEHp^D$P|$jWD$tE;L}Rt$xD$ XFHVP}_^][YQSUl$VW+pD$t$u3T$PUD$+;|cxi+H@+}VT$D$;w,yARUW;pp3_fp^][YhWhWhWSUVWDjaQt;jCPjVQCtU.uWD"QGu_^]3[_^][SWWSQCu_[VPQCt1WSPCL$v;s4Fu;r^_3[3f9D^_[D$D$D$hX[DPPw%T@$D@hhWh@#@&@0@:@DUujujQpQH]QD$PQt$L$YVt$Wu_3^u(_^S$t;rVSQ3[_^WjQLu[_^;s"[_"^,SUVW{\0C@=D$ D$PjsWD$ D$,D$0D$@PCD$$+CP+CHD$D$(+CT+CLD$x~bt$DD$t$DPTCtK3_^][,3~9-TCfft$DFt$DPtxG;{@|_^][,_^][,Ujh>CdPd%QVu|u
h@PFEUu
h@PFE1u
h@PFh@h@j
jEP:RMFFFFDF$^d
]Udjh<CPd%Vu
h@ PMFd
^]Udjh<CPd%QBH
RPMd
]Udjh<CPd%VWh@j
jPQWBH
RPWBH
RPWrN
RPM_d
^]D$SUVW}$<t$(PCL$D+L$<
pDY
1DD$@+D$8fnX,fnX,!=hPCPSE$pDY1Dhj,jST$4+L$XL$`T$8+T$T$dL$<T$@D$4-VSD$D+D$<
pDY
1DfnX,PD$D+D$<fnX,Pu$*SPPCD$8u(M0>+|$0+D$0>E04fn|DfnYpDf/$(VSPCD$,E,E4}XD$8hQt$Dt$DS%a<uYU$fnD$<
pDY
1DL$(h,fnD$<P,PB_^][ $(D$8L$<+EH+MLUD$8L$<tjQPAL$<D$8UthQPAL$<D$8UthQPA_^][ D$SUVW D$PSCjD$P$(jSCD$pDYH2Dfnf/t$~(PWTCD$L$+F,+PL$QD$5EGSC3_^][=]$,pDYH2Dfnf/1n(SWUTC+^,+}SW7<@y@<ucT$+IfD
fuD$PjhA)h5JGPCjdPC3J3_^][<u^fDIfuy7ujPPhD$4RC3_^][jjjQhD$4RC_^][Udjh?CPd% SVW~Dmu} 6ShFDjPF\0xMu
h@P]KME!u
h@PE EPhDhDJUPM QE PM3QFHE MPQFLE MPQFPE MPFTPhDhDTPNPhDhDTPNPhDh$DhTPNuFhh0DSFlEFxEF|PhDh@DTtj
jP_FxV|jhLDRuFhHjhXDRuFh/jhhD~RuEFpEEFhhhDLRjhDF@;RHh@FXjP_vN@uFN@PhDhD6SPjhDQ3
@PuEhDP"P1PPhDhDRPM
QE PMK3QCE MP2hQE MPMQCE MP1CPhDhD&RPKwjhDPC[E;F@]~u>>u9h DQC>uVjh`@jPCh DQCEU BH
RPEsNSPM_^d
[] L$t)3=xDtjj5DSCDUjh>CdPd%<WM}GPhEjPsEHVB+fD@fLfujhDPhPPpshjP]sPhQCwwlhDPTCDffu+fGfujjPPjTCu3
If
fu}zE#MEQjWEPEPCUTE
2DJL++pDfn^fnBHJ8Y,fnY,fnY,fnEY,fn@PY,fnY,fn}WLwHYuOP,fnYY2D,fnGTXfnX,4G;tVPCGPMEx~+@fLfuGPMsEEx~+
RfLfuO@thE~]pDfffnRO8YY,JuMAM;O@|E^PEBH_
RPMd
]QSZBV::s|$3$rfnD$fnfnf/v(f/v(f.DzYP0DWBR^[Y0D(X(Y
H0Df/J(r
X^
3D^
2DBtWt-uq++fn^X2DD++fn^X02D++fn^XBBf/r	B^[YQWf.DzAY2D,AAi0Df/rX0DY((XY(YX%2D(X
02Df/(rDf/sf/v
Xf/w1Df/2Dv
(Y3=p2Df/Wv(-f/v'(Y2D
0DYXY52D(f/,(rfDf/sf/v
Xf/w%1Df/v(Y
0DYX=p2Df/Wvb(
0DY52D02D%2D,f/Ar
f/sf/v
Xf/w1Df/v$YUf/v(Yap2Df/v(Y-2D,A2Df/vYYXY-2D,ABV23B3BW37JB3B3B3OJB	3B
3B3OJB
3B3B3OJB3B3B3OJB3B3B3OJB3B3B3OJB3B3B3OxDxD%3xD3OxD%3G33W G$3G3O(G,G0TCP@ 4xDxD3xD3PxD3H3p3pH3H3PHP4xDxD3xD3xD33p37pH3HP3PH3HlC_^QSUVWQt$_3<~TL$4QIFvAFVQAFVQAFVQAV;|t$Y}VvxDFxDxD3xDVxD3xDxD3xDNxDFxDxD3xDFxD3xDVxD3xDNxDFxDxD3xDFxD3xDV
xD3xDNxDFxDxD3xDFxD3xDxD3xDN
_^][YSUT$Vt$(WF3^F3VF33MFL$ N3F3F3F	33MF
3L$F3F
33]F3Ft$ 33UxD3xD3xDD$3xD3ML$<xD3<xDD$3<xD3<xDD$3}xD|$3xD3xD3xD3MD$L$,xD3xD3xD3xDD$3M L$D$f$,t$xDT$3xD3xD3xD3MD$L$$xD3xD3xD3xD3ML$ xDL$,3xD3xDD$3xD3]xD3xDD$3xDt$$3xD3UxD3xD3xDD$ 3xD3ML$xD3xDD$ L$3<xD3<xDD$ 3}xD|$3xD3xD3xD3MD$ L$,xD3xD3xD3xD3M l$L$$T$0xCD$,xC%3D$xC%3xC33MJBBD$xCD$xC%3xC%3D$,xC33MJBBBxCD$xC%3D$,xC%3D$xC33MJBB	B
D$,_^xCxC%3D$xC%3D$xC33MJBB
]B[VvDdTCD$tu
VTC^jVm<^1lTC1TCD$Vt3jjPD$j D$<D$D$8$p6TCtF^3^QVD$D$PvTCtFjtTCtVL$DHP^Y3^YQVWjtTCt*D$DPWD$TCL$F_N^Y_3^YVt$h t$jvTCtF^3^Vt$vTCtF^3^UY0D(^z0DY3D](f.0DSUVWDmY2DD$p=PCPjQ,D$|$W$$%D$tD$PL$xf$ h0D00D;$hLfn[^fn^[Y83DY,X40Dt$<,fn[l$@YX40D,D$D$D$lQjW$P$$$D$0$3L$DD$3|$HD$L3T$8|$4l$`+L$TL$dfDT$tJt$$+;<G|$ LD$PL$D$xH;Lt$L$,9T$$};||$,T$T++D$ D$ D$D$L$,$$l$0D$D$|$(D$XL$|$t$$T$D$ ,D$L$D$(D$<D$0D$$D$XD$(L$D$0D$$$L$t$$D$(t$ D$0D$$L$4$l$`t$<L$4L$dT$8BT$8;T$@qD$L$h|$Hl$@L$D@D$L|$H;D$l_^][_^]3[0VWj,D$jP[|$D$(t$jjD$ 3D$$+D$(D$PjD$PjHPC_^0U=Dt	]h$jP^[$$hPjPCPPC$jPUt$IfDAIuDDADAfDfAD$(jP$D$0P$QCDt[jjjjjP(QCDtAD$Pj$PQCL$$DQjjj5D,QCD3]=DSUVWujhDhDTC	~b=5@DD,t(Vj0QCW4QCV
DVT)RSdD$D$PjWTCukL$,L$QRtRFFu<PD$D$PvTCtFjW8QCW<QCD$_^][jW8QCW<QC_^]3[VWWtW_^=DujhDhDTCjtTCt$tUD$DPWD$TCFD$FD$jPD$vTCtFjD$_^_3^$T$8SUVt$<jW|$DL$Fl$,$0;[9R3$(DD$8@D$p8$8X$ Xhl$,l$|0D@HHHuL$T$Hl$BT$$T$8D$l$<*D*D*l$L$<DT$@D$J9T$L$ MD$
+D$J+D$J@+D$JT$8@+L$Dl$L$l$$T$8QT$H;T$@L$<UD$D$8@D$ L$$D$8D$@+D$fT$AAT$@J9T$AD$L$ MD$D$8
@+D$8J@+D$8J+JT$8D$8BT$D+L$$l$L$$[T$H$(jD$CD$0L$D$$(;$D_^][$SW|$
PjtV3~A;|^_[SUVt$,W|$4=EGpDY1D,umEGPpD$WPjt$4D$fD$,PC|$$tSPit<D$0UWVSt$4EGyUVWt$0EGSgl$0uSi_^][SUVt$,W|$4=EGpDY1D,umEGPD$WPjt$4D$fD$,PC|$$tSPit<D$0UWVSt$4EGUVWt$0EGSl$0uSh_^][SUVt$,W|$4=EGpDY0D,umEGPD$WPjt$4D$fD$,PC|$$tSP#ht<D$0UWVSt$4EGUVWt$0EGSl$0uSg_^][SUVt$,W|$4=EGpDY1D,umEGPD$WPjt$4D$fD$,PC|$$tSPCgt<D$0UWVSt$4EGUVWt$0EGSl$0uSg_^][SUVt$,W|$4=EGpDY1D,umEGPD$WPjt$4D$fD$,PC|$$tSPcft<D$0UWVSt$4EGUVWt$0EGSl$0uS,f_^][VWh jjjQTCD$D$D$PjWWD$PCT$tQt$t$tDBfffRiBkMBkB;GJJJu_^UVjTCVPCj,DD$8jPbPD$4(D$D$8D$<D$@ jjPjD$DD$TPjD$`HPCP5DDhPCD$WPj5D)D$fD$,PCD$$VjDTC^]D$+D$$WD$ +D$S$(V$L$T$D$T$^[
DT$
tD$jWD$,DPCt$$D$$T$+L$jjjj5DPD$8+PRQWRC_D$$+D$,SVWD$D+D$<VPCSWhPCD$WD$fD$(PjSD$$PCL$,D$tD$jVD$DPCt$D$HT$@+L$<jjjjWPD$+PRQVRCt$WhPCWPPCSPC_^[$U}VWD$P	PCu}+u+}j,D$D$hjPMt$tD$d(|$ljjD$x 3D$|+$D$$PjD$tPjHPC|$PWD$hPCUuMh RVt$D$(+EQ+PjjWdPCt$WhPCE+Et$PE+EPVD$LD$LPjWD$hVD$PCt$`tq|$T|$Pt`L$ L$"L$ D$!<D$(L$ Y0DD$(L$"vD$!D$ Nu|$t$VWhPCMj(f~fsL$4D$4f~+D$8)D$@L$<D$8D$4IEU+Mh jjWPE+PRQt$,dPCt$PCu}+u+}j,D$D$hjPKt$tD$d(|$ljjD$x 3D$|+$D$$PjD$tPjHPC|$PWD$ hPCuUh RD$NEQt$M++QPjjWdPCt$WhPCE+Et$PE+EPV*D$LD$LPjWD$hVD$PCt$`tq|$T|$Pt`L$ L$"L$ D$!0D$(L$ Y0DD$(L$"vD$!D$ Nu|$t$VWhPCMj(f~fsL$4D$4f~+D$8)D$@L$<D$8D$4=EU+Mh jjWPE+PRQt$,dPCt$WhPCVPCWPPC_^]LpDYX1DD$PSL$L$,UVt$lW+D$dH$`+HD$dD$;~+L$lt$t9;~+t$ 3I3D$D$ I3t$,I3$(Il$ PC+t$`+|$dt$|$lt$hj,D$D$4jPHt$@D$0(|$8jjD$D 3D$H+D$LD$4PjD$@PjHPChPCUt$L$d+L$D$$+D$dD$D$lh QL$h+L$ Qt$,PD$<+D$tD$,D$|Pjjt$45dPCWt$D$$+D$dD$D$lPD$,+D$dD$D$lPU~Ut$D$lT$d+L$`h t$ t$ t$ PD$|+PRQt$@t$WVUPCVPPC_^][LLpDYX1DD$PSUVt$lW,L$$L$hT$(+D$dH$`+HD$dD$9;~+L$lt$t;~+t$$3I3D$D$I3t$$I3$ Il$PC+t$`+|$dt$|$lt$hj,D$D$4jPFt$@D$0(|$8jjD$D 3D$H+D$LD$4PjD$@PjHPChPCUt$L$d+L$D$+D$dD$D$lh QL$h+L$Qt$4PD$4+D$tD$(D$|Pjjt$05dPCWt$D$+D$dD$D$lPD$$+D$dD$D$lPUzUt$D$lT$d+L$`h t$t$t$PD$|+PRQt$Dt$WVUPCVPPC_^][LD$ SUVWjWD$ DPCD$DD$,pDW2D(Y3f/$$l$+@Y2DT$0J+Y^,D$t$jjjj5DSQURWRC2DFfnpD(Yf/w_^][<pDWY2D3f/"$$l$+ffffnD$8XY
@2D^,,J+D$t$jjjj5DSQURWRCpDFY2Dfnf/w_^][<pDWY2D3f/vu$ l$+fnD$<XY
2D^,,J+D$t$jjjj5DQSRUWRCpDFY2Dfnf/w_^][SUkl$jh ?CdPd%SxVuW}iEWPjVEfEPC39}MLK9MLUU9}u	9M=DujhDhDTCjtTCuKEPjh jQWDETCFEjFtTC}MEUPjh jQRDETCGEjGPEdPQjQEWPjuEfEPCUEtHtEEPRQLEPwTCtGjuEEPv`TCEEE}EujPxTCtEjPxTCMEMjuXTCMjuEMTTCMjuEM|TCMEEEPMpTCEjhjEuhTCfnEM[EEEMPQEEEMfnC[PEEPWEEfnE[EfnE[EEjEujj3PQjQSM6xEQWjPxfEPC}Et!PtECPRuJEPjujjuulTCuTC
j3M_d
^][VWu
3_^D$D$PjWD$$VD$PCfnD$%0Dfn$$fn^(fnl$^(Yf/v^Y(It;tVPC_^_^VWu
3_^D$D$PjWD$$VD$PCfnD$%0Dfn$$fn^(fnl$^(Yf/v$^t8;t*VPC_^Y(ktVPC_^_^VWu
3_^D$D$PjWD$$VD$PCD$$fn$fnD$fnfn^(^f/v^,Y,Pt;tVPC_^_^VWu3_^D$D$PjWD$$VD$PCfnD$fn^fnD$Y,Pct;tVPC_^_^UVWu3_^]D$D$PjWD$$VD$PCfnD$Wfn^fnD$Y,t;tVPC_^]_^]USVWM}D$PjWD$D$,VED$ PCL$3;OT$D$E;|$}
pDf.
(0DDu-fnY,fnPY,*ufnY,v	ufnY,fnY,fnPY,_^[]u0fnYpD,fnPYpD,zufnYpD,ZufnYpD,:fnYpD,fnPYpD,u?t;tVPC_^[]UD4SVWuVPCDWPhPCD$WD$(D$(PjWD$8D$HPCD$,}]D$ D$0|$D$$D$PV$$PCtmEu"h jj5Dt$@t$@SWVdPC3L$0D$D$,D$fD$t$QPjj5DQPSWVRCt$hPC5D_^[]0SUVWSPCVWhPCD$WD$(D$(PjVD$8D$HPCD$,t$Dl$HD$ D$0t$D$$D$PSl$$PCt8L$0D$,D$Dft$DQPjjWQPUVSRCt$WhPCWPPC_^][0(D$<SUVWL$@T$<PD$L$PQRPCPSD$$PCSPChPCVUD$ D$ D$4PjWVD$0PCD$DL$(t$$D$D$L+D$fD$t$QVjj+UD$XQVPD$l+t$<+D$`PVRCWUUPPCjVPCt$PC_^][(SUVWU$l$PC58DD$PhPCL$,|$8D$t$VSSjjt$$D$<D$LS+SD$@D$P+PQU-RCpDY02DL$fnV+,PD$8QQjt$$WQPt$Pt$<L$pDY02DVfnQQj,Pt$$D$LQQt$P+Pt$<L$
pDY
02DVfn(,PQ,QPt$$D$HWWPD$X+Pt$<pDY02DVfnWW,PD$Hjt$$+WWPt$Pt$<
pDY
02DVfn|$$+$S(,P,PD$HSt$$+SWPD$PPt$<pDY02DfnVS,SPPt$$D$PSS+PD$X+Pt$<pDY02DVfnt$S,PD$8jSVSWt$PPt$<t$$VhPCVPPC_^][@SUV5 DWPD$ PCVPD$(hPCD$$WD$8D$8PjVD$HD$XPCD$`+D$<|$dL$@+
pD(D$TD$t$+$XYX1D+Y
1DT$T$<D$Tl$XD$;t$TLt$T;l$XLl$XD$`;O;O,+T$@+L$D,t$8t$,l$<D$8pD$dPD$dl$XPSUPC=PCSVt$L$Dt$@D$hQV+jjt$4+D$pQVP$+t$@+PVRCt$$l$$UhPCUPPCjVSPC_^][@$UVWUPCVPD$hPCD$D$D$,PjWVD$(PCD$ |$@T$t$L$DD$t$D$$PRQjVPRt$Xt$XURCWVhPCVPPC_^]$UdU-DVWu	3_^]]D$D$PjWD$0UD$$PCD$D$3+D$D3j,+jP1t$XD$D(|$HjjD$X 3D$\0+D$`D$PjD$TPjHPCD$,D$,D$@PjWWD$<PCt$4t$0D$(t7T$@t/t+@HRJ@HJHJHJuUPC_^]]UdU-DVWu	3_^]]D$D$PjWD$0UD$$PCD$D$3+D$D3j,+jP0t$XD$D(|$HjjD$X 3D$\0+D$`D$PjD$TPjHPCD$,D$,D$@PjWWD$<PCt$4t$0T$(D$@ttt@
@HRuUPC_^]]hU-DVWu	3_^]hD$D$PjWD$0UD$$PCD$D$3+D$Dj,3jP+/t$TD$D(|$LjjD$X 3D$\0+D$`D$PjD$TPjHPCD$,D$,D$@PjWWD$<PCt$4t$0T$(D$@ttt
@HRuUPC_^]hWT$L$+L$.D$ +D$ = S$(UV$$4D$D$D$D$t$8D$D$D$D$L$D$D$8D$-DtD$EjWD$@DPC|$0t$8RCL$ v<T$(+J|0D$,+D$$H|"Vjjjj5DPD$@R@PAPWL$ tD$ED$(Vjjjj5D+jHPt$DAPWD$(L$ +Vjjjj5DHjPt$LAPWD$,L$$+Vjjjj5D@PjQt$DWD$,L$$+Vjjjj5D@PjQt$LW^][_4SUVWD$jUl$DPCD$(PjVPCD$0+$0$LU$$PCVW|$$hPCt$T$TL$PVRQSjWRQ$D$H$U-RCL$TT$XD$,VQRS+PD$|WQR$+Pt$<T$L$P+D$0VRQPD$|jWRQ+P$t$<L$T$X+D$0VQRPD$<+P$WQR+P$+Pt$<D$,+D$Xt$P+T$TL$`D$Lt$LRPD$t+D$dSVWR++P$1Pt$<t$D$,+D$XT$P+L$`D$Lt$LVP+D$<PD$x+D$hRW+V+P$+PPt$<D$Lt$LD$4+D$`t$X+T$TL$hPRPD$|+D$ljW++PR1P$t$<D$0+D$T$T+t$XL$dD$Lt$LPVPD$<+P$+D$p+W+PVP$+Pt$<D$0+D$$T+|$PT$dL$`D$Lt$LPD$4+D$`+PD$,PD$|+D$l+Wt$0+P$+D$t++PP9Pt$<t$$$ ShPCSPPC_^][4(8SUV5PCD$,WPjQD$PD$8D$Pjt$XD$Dl$,L$ 3$T$D$<D$PD$t$P3~zOt[UGGGG+tGD$C;|L$ T$t$P$BT$$;g@PC_^][8EGtPC=EGEGtP'=EGEGtP=EGEGtP<EGEGtP<EGLSU-DVWu3_^][L}_^][LD$@D$@PjWD$\0UD$PPCL$DtD$HD$D$dD$d9L$`tjTC5PCPD$,t$(t$(D$$T$L$DD$.5hPCPWD$,Ut$$D$8l$dL$`D$8Pt$ D$DD$43D$D$,h Pjt$,t$$t$XjjWdPCt$0WT$`L$$UVUWD$dh jjWPt$tt$0jt$<dPCD$$;tPWUPCD$,D$l$dl$D$,st$4l$ Ut$0Wt$8$$St$$PC5PPCUSWt$(jTCD$<_^][LVtP:FtP:F^Ujh=CdPd%<SVW];|3u
h@PEuMEutfVWtCuEFHVP3Md
_^[]CtP9C9CEA(6(MPqPS(EFHVPM_^d
[]Ujh8?CdPd%QWuE_Md
]1u
h@%SVPEuME6jh$DMGuf?^t1SVWtSP@ffu+@f9G<GuEFHVPE^[_Md
]__ft"AEPIENIVPM^[_d
]Udjh`?CPd%Wu*UM+@ID
u_Md
]M0u
h@SPEuMEjh$DM]M+UID
uVuf?NMQVW@EGGfE"u
EPME3EP~#@;HAP;|}Ht)j"StQAu+DEPEBH
RPQffu+EAf9O<Ot'M	hWhMUfID
uEFHVPM^[_d
]Udjh8?CPd%Wu-UM+@IfD
fu_Md
]:.u
h@VPEUEu3qffu+SQRMjh$DM]U+UffIfD
fuWuUf:FEPVRuyEMHf3"uxU+ffIfD
fut4}j"Wt3fQffu+3fDOUyffu+AJUf9t%EMMff[fDfuEFHVPM[^_d
]T$Vu3PR^Wxffu+_PR7^Ujhh>CdPd%VWEEh(DE;Et:D|DttGP3EWVP(h,DMuh8DPC@D3@DI
uj-PtjhTDMhjPhjP;~fj
PVo^MPhDPLt2h@DP5t!PPtF;~5@DEt	P1Et	P1M_d
^]=@DVD$D$PjD$D$Pj@QCt{D$Pb1tfL$QjVsD$D$PVD$Pj@QCQffujj+Qh@DjVjjDQCV1l^V2hDh@DufnY0D,h`Dh@DufnY0D,hdDh@DufnY0D,3f@DIDuD$j-Pt_hDh@DMufnY0D,h`Dh@D#ufnY0D,^^hlDh@DuhpDh@DthtDh@Dt3D@DIDuD$j-Pt3hlDh@D]thpDh@DGj3Ujh?CdPd%SVW8EEh|DE@t;KD|=
DttGP.EWVPh$h@DMuK3f@DI
uj-PMPhjP6MSEuMPVV"ft'Qffu+QPqEFHVPEt	P-Et	P-M_^d
[]PD$XS$XUf~D$VW+D$ )D$$ D$($D$,D$ PSED$8L$HPC8(3}3Dt;D$ D$`WQZVPC)D$ D$`WQ(uSPCjS`PC01D=hPCLPC5TCD$WND$0hDpDD$Tjfsf~(YX1Djjjjfnjjjhjjj,(YD$lHD$dY
1DD$tD$tfnD$xX,fn$D$x,$,PWShPCfnD$H
pDD$@Y
X1Dh%PjhDSX,L$TCD$H+D$@VSfnpD,D$hPCWPCD$P=hPC5TCD$0LfnL$8pD(YX1D,(Y
1DD$8HD$0D$@D$@fnD$DX,fnD$LD$D,D$Ltu.D$@j@3pD01DLPChDjjjjjjjYjhjj,jPPSD$$(fnD$H
pDY
X1DD$D$@X,L$Hthh%PQDah%PjhDSt$St$PCt
tl$<uSD$L$(T$,t$ +D$$+$$dt|$u pDYH1Dfn,(RQthPV	t$S_^][PhPVt$S_^][P|$D$0h%L$DQjEPSD$TL$0t$H+t$@t$(fsf~f~L$@D$8+++@D$@(D$HD$@thh$PQU0`5TC5TCh$PjEPSpDY01DhDjjjjjjjjh,jjjPLPCPSD$$T$H+L$(pD(D$dY0DY0Dfnfn,XL$@,D$HD$@t:hh&PQDZ_t$dSt$PCt$S_^][Ph&PjhDSt$dSt$PCt$S_^][P(D$0t'hh%PQU^t$S_^][Ph%PjEPSt$S_^][PU(VW}hDWSC&E=uK(EPQFPTCjjWFSCWSC3_^]=	(E~L$D$SCt$Ft$D$$PTCjjWFSCD$tu[t$t$t$)D$(fsf~pDYX1Dfn,D$(D$(PTCD$t
t$VPhDSCPWSC3_^]~jFP=(E~PQFPrNTCt"~tjjWFSC_^]~t]jjWFSC_^]TCt"~t1jjWFSC_^]~ujjWFSC_^]VWHQC=LQCjhDLGj@hD5DDHTGjhDLGj@hD5DDjhDLGj@hHD5DDjhDLGjhHTG5DDt$jhDLGhv5DDjhDLGjP65DD5DPQCh:5DPC_^UhjhTGTG-TUG%dUG$AXUGPTGETGHQCHTGjhDLGj@hD
DDQLQCjhDLGj@hDDDRLQCjhDLGj@hHDDDPLQCjhDLGjhHTG
DDQLQCjhDLGhhTGDDRLQCjhDLGjPhPTGDDPLQCMQUREPMQhDhHLGTCEHLGUUEffMEf}uU+UUjhDLGEPhHLG
DDQLQCDRPQCh:DPPC]UhjhTG
TG-TUG%dUGAXUGPTG@ETGHQCHTGjhDLGj@hD
DDQLQCjhDLGj@hDDDRLQCjhDLGj@hHDDDPLQCjhDLGjhHTG
DDQLQCjhDLGhhTGDDRLQCjhDLGjPhPTGDDPLQC
DQPQCh:DRPCj2P]$VhjP$PhTQChTD$hPO$PhVhDhlDhDXQCf>uVhQC^$PjhDhDQCu!hD$jPVD$Pjjj>$PjhDhDQCu^hD$jPD$Pjjj#jRChDD$hP!OVD$hPOD$PhV$VmOQffu+~f|N	hDhVN^$VhjPe
h$jPQ
5DQCjjj@hDjh)Djhjjj@hDjht)Djh$DPhDHDTQChD$hPN$j
hP`QCPJhDD$hP$0PD$$hPM5PCD$,(PjjjhDDD$hPMD$Pjjj$D*hD$hPXM$jhjjjh@PPChjhTGDDjPjhPTG$jjP$PhDjRC^ v4jPCjRCh@AhQChA hAjQPDPffujjj@hHD+PhPDjhDQCDD$V.DtjV2^ V~\0u3^ FuD9u9h DQC>uVjh`@/jPCh DQCFtL$D$QjWD$$PD$PCD$+FP+FH^ VD$t$I^VD$t$^QD$L$$VuiEG!DP~D$^YuiEG!DPs~D$^YuiEG!DPP~D$^YuiEG!DP-~D$^YuiEG!DP
~D$^YuiEG!DP}D$^YuiEG!DP}D$^YuiEG!DP}D$^YhD{D$^YUdjh=CPd%Viu!xQM,}hPDhDMEvhPDh DMvu-,u3LDFu"LDujjjVhD5DRCEFHVPMd
^]=HDu=<Dux~N4hjP<h DPTCjjjPhD5DRCMd
^]iD$!V4<hD$jP8D$hP DPTCD$$D$PD$Pht/D$PCD$jL$Qjjh DD$<u6$4th Dh Dh Dh DlQC^hD$jPQ8D$hP DPTCD$$D$D$PD$PhuD$PCD$tjL$Qjjh DP PCD$P$PC^iD$!V4<uJhD$jP8D$hP DPTCL$ DjQH^@<D$uVhjPED$4hPh Dh Dh DXQCD$h DPg@^hjP8D$hP DPTC3L$ D9$PhP3^DSVWtq
EG3~|RCD9uGh Dh@D5EG<D5EGftEh!Dh@Du5D
EGF!;|_^[h@D'EGEG_^[VDjEUdjh?CPd%LSVWhjPiE!0P0<h,!DPTC5PCEEPhl!DhU= PCt5Yffu+	PPjjhT!DRU$PCREEPhl!DhEtjhDjjh!DPEPEEPhl!DhEtjhDjjh!DPEPjh!DMEEEME0jjPMEoM}ECEPLhjPCEhPjPCPPCjPstIfAIu!D!DjA!DjjAPh!D5DRCjjj5DSCMWM_^d
[]
EGW3~5SPCVDfDtP
EGG!;|^[_Ujh?CdPd%lSVWhjP]hjPiE!,yz+vfD7fu+IfDfufGfuDtMPut,ffu+fG***@ffu+fGfu(ffu+@fGfuDP9<:hjP,+@IfD
fufGfu!DPRCtJT!DPK!DPKj
P<[=!DPK<h"DPTCjjj9<tQh!DMMECjjPMEM*}ECEPHM3
If
fujPt3fjPh@DPhD5DRCjjj5DSCM_^d
[]Ujh?CdPd%lSVWhjP]hjPiE!,yoz_+vfD7fu+IfDfufGfuDtKMPut,ffu+fG***@ffu+fGfu(ffu+@fGfuDP9<=hjP,+@IfD
fufGfu!DPRCtJT!DPVH!DPEHj
P<9!DPH<h"DPTCjjh<"D$9<tQh!DMOMEjjPMEM}ECEP:EM@DQffu+@Dt9fAIfuH"DL"DAP"DAfT"DfA&fAIfu<"D@"DAD"DA3f
If
fujPt3fjPh@DPhD5DRCjjj5DSCM_^d
[]Udjh=CPd%Viu!xQM<nhPDhDMEghPDh DMgu-<tu3LDVu"LDujjjVhD5DRCEFHqVPMd
^]hjP=HDt9<hX"DPTCjjjPhD5DRCMd
^]WjPChL$QPPCD$PD$P,TCOVQ
tvVWjD$ P(TCtZD$PD$Ph"DV$TCt@L$APAPAPA
P$$h"DPTC$EGPiV	^_Ujh>CdPd% SVWjjjjEh"D]<TCE@uthjEPjV4TC"DQ"Dffujh+QPWVDTCEu&V@TChDi_^[Md
]hj0QCPE4QCMEQhPu3u8TCt.]Et!EPhWS8TCu]}uf>5@TCuu
h@cpPEWMExguV8QCV<QCEPjEUBH
RPM_^[d
]Ujh @CdPd%4UME +u
h@oSVWPpuh"DMEhEMEGpPmUME^J;tD{s|,;u&BjEISREpurMRujuEUBH
RPFj
Vu+PEMEPE]{j=Su+C+MHPEP2Eu;EFFM+EHPEPE}j
W&u+PEMEPE]{j=Su+C+MHPEPEMG+EHPEPuPMEeEUBH
RPEPM
hE	}j=W]u+G+MHPEPhjPEhPjPCPPCjP;tIAIuP#DT#DAX#DjA#DjjAPh!DjRCUBH
RPWEBH
RPEUBH
RPECHSPEUBH
RP]EUBH
RPECHSP]hDldEUBH
RPE~OVPM_^[d
]T$L$T$BH
RPPC+XDdsSC%3=WQUjhQDh1CdPd%SVWeEhjPo,fDfGfu`#DPtQCD
HDE
HDEeE
HDuMd
_^[]UjhQDh1CdPd%SVWeED$D	eEMd
_^[]V$D$#D#DD$8#DD$<D$D$P#DD$PD$(h~#DfD$<PCuyD$D$PVD$Pjh#Dt$PCth#Dt$Vf9QAu+uh#Dt$V=9t$$PC3^h#Dt$V93^Udjh@@CPd%8DSVWuMd
_^[]t-QPP=L'sD2Md
_^[]EEEPh.DDyD23ME3D}t
EQPMQVWP0=zt?ERPQ(Eujh.DhuyMFDD2EMt
EQPEEt
EPQM_^d
[]SVWEG3|$$~-D9pu	89Xu9xuxupA!;|=HDtDtDVBu?=$Dt.t(5DtR0t
WS@u3_^[_^[UjhXQDh1CdPd%SVWe=HDE5DBMQRuuh#DPg#D#D$DBu+OGGujjjPh!D5DRC	eEMd
_^[]QV5PCh0uBW:SUkl$djh`@CPd%Sh	=HDVW=DhjPEhPjPCPPCjPth$DhP 5Pjh$Dh$DxQCjh!DMEEE EMjjPMEM}ECEP94EMD5DBDtrhjPjjjWjhPCH~8=OPPjWjhPCJGP1[WJGZDtPPCDMQRuuh $DhPDTCDRtEEPp0Eu=|QCEU+EUwfr=s]uUj2PCDDRtEEPp0E|QC+EUUu=ru=DEEMQMQVRUMMDQjWEPEEPCuuVuuR5Dh jjjVTCpDY1D
DD,R1DgDD;tVPC5DSCtjj5DSCh6jjh'AtMd
_^][jhDJGM_d
^][UjhQDh1CdPd%SVWeE=$DtDt
DR@=HDtD	eEMd
_^[]D$VF.D.DtjV{^USV5DWu3R}&Mj
EB@0D=PCt
PDDt
PD@L$DQjWD$PD$ D$0PCEh@t$(jEAP,Dh jjjSTCpDY1D
DD,RDD;tSPPJGYVjj5DSC_^[]UV5DWRt{R@t]thRtYD$PRt$t$h $DhPDTCD$jD$AP_^]jhDJGY_^]Ujhp@CdPd%SVWeEDt5P8t*hDjPhDjPhDjPM_^d
[]	/A=$DtcDjh0$Dht$DR=DuPDt2DRt!=DujDRDUQV<Du52jjjtDD^]DDD^]UDV$D5DtwD$D$PjWD$$VD$PCD$|$
pDfnYY
01D,P,PaD;tVPCD^]SUkl$djh@CPd%SVW+j,jPsXX0qPjv5DTCFMFJGPE6VEFPEPC5DEPhPCuUEh N+QJQuM+QKPVRqdPCuWVhPCVPPCu~upfnE
pDY
1D{hEwX,fnEE,EXPCEO@j@EEpDY(1DhDjjjjjjjjh,jjjPPC}PWhPCh@@@WEXPCC@th4pXPCCpD0D(EY@fnEX,fnEM,fnEUX,fnEu,uuu&t"jPCPEPWTCUMpD=D(YMfn,fnEX,fnEE,fnEX,fnEt
Yx1DY 1DXhW,EPCjW`PCh$EPjVWTCfnMpDYH1D,ECUH<DEEPjWEREPCE}KpDY01DUI4DPEQM+fnfnY
0DX,Pu=uWhPCEFHVPM_d
^][,uREjP{EE0EqPjw5DTCGMJGPMREupDt/pDY1D;BGGDYh1DpDY2DGpDY01DhDjjjjjjjjhG,jjjPPCjTCPEPCWPEhPCpD(EY
 3DEE,MM~u
 {G{sGh EPjVuTCE+E=D
pDfnt
Y
1DY
1DXuG}WhPCWPPCujTC=D~JjSC=DjG+SCK+G9As#jSC=DjG+SC+CGxFHVP3D$)$$)$D$$SUVWt8$PhdDSCt$dD_^][D$dDtPPCjTC-PCPD$D$D$(P5DSC|$4D$8t$0+|$,+t$(j,jPHPCt$<D$8(jj|$HD$L 3D$P+D$TD$,PjD$HPjt$PVD$(hPCD$;t$$$D$d+$+$j,jP)t$tD$d(|$ljjD$x 3D$|+$D$$PjD$tPj=hPCPUD$D$$+$=tDh 5|Dt#
xD$+$+$QSPV5xDSP$+$PjjUdPCt$Ut$S5PPCUt$ PC$+$P$+$P5Df5DSD$(j2t$SSt$jTC_^][U8VuWh$DVSCjVD$8SCWSCt_hD$DjPxD$@hPWSC$DD$@:utP:Quu3uPWSCEM=bD$PVSCD$RuuhVt$@SCjD$@D$8PjVD$DD$HSCL$t$8+t$+L$T$|$4+|$+T$L$+QT$+RVW|$Dt$HD$ D$$PCujPVD$<|PCVPC5D=hPCPD$4L$T$+D$h jjt$8QL$,+QRPudPCL$L$j hjD$,M3juPCt$0PCVt$0VVPPCD$<_^]=?VSCD$,D$PVSCD$jD$8D$8PjVD$HSCL$t$8+t$+L$T$|$4+|$+T$L$+QT$+RVW|$Dt$HD$ D$$PCt$,jPV|PCVPC5D=hPCPD$8L$T$+D$h jjt$<QL$,+QRPt$LdPCL$L$D$L$,j@hj3Vt$4VVPPCt$,uTC3_^]QuPVt$@SC_^]|$Vt$u7~u1h$DvSCuh:AjvSCPh$DvSCVt$t$jSC^USVWhDWSCJ]EPQh,DTCjjW(DSCSCjjTCh$jPej/h(DtH$+IfD
fujXD$jP"D$XX$|$D$tD$XD$d$DPD$|$$$D8PCtbh$jP$PhQC$fGfu$%Djt$xPfQCTC3_^[]&EPQh,DL$,D$(TCt&jjW(DSCSC3_^[]= D5lSCRCt$t$$hDTCPC+PDdSCDh@@@t$5DpPCD$LD$<PVD$DD$HpSCh%DJGDJG2h,%DJGD
9DJGhD%DJGDDJGhT%DJGDCJGhh%DJGDCJGhDJGDCh%DJGDCJGjh%DJGDqCJGGh%DJGD
NCJG$jD$DP.L$pC~hDjht$lSCjD$PL$pC~hDjht$lSCjD$PL$phC~hDjht$lSCjD$PL$p4C~hDjht$lSCjD$P^L$pC~hDjht$lSCjD$P*L$pBt$~hDj	hVlSC=HGu{hDjh	VlSCjD$PL$p{B~hDjht$lSCjD$PL$pGB~hDjht$lSCfnD
pDY
0DDD$$X,D$(D$$PWhSCDtPPCDHQCPjhp=AjdSCL$$hxD
xDL$,W
|D`SCpDYx2DtDD$D$$$,D$jWjt$4Dt$4ht$$SCVD$XSCD$uP9uP1uP)uP!uPujuj	u%jD$P7jjj0hDWL$@t$TSCPC5lSCPDt$t$$hDTCtpD((Y1DY
1DY`1D,t$L$0t$$L$8fnXfn,XD$<,D$@D$4PTCPC+PDdSCh@@@D$DDpPCD$LD$<Pt$D$DD$HpSCh%DJG?JGh%DJGD>JGDhDJG>hDJG>hDJG>h&DJG>JGjh$&DJGDq>JGGh4&DJGDN>JG$hD&DJGD+>JGhX&DJGD>JGDhh&DJG=JGhx&DJGEGJGpPDDh|&DJGj
$P5D	$JGP[<h&DJGJGD8h&DJGI=JGDh%Djht$h%Djht$hDjh	t$h&Djht$h$&Djht$h4&Djht$hD&Djht$hDjh	t$hX&Dj	ht$hDj
ht$hDjh	t$h&Djht$pDY1DD$$,D$(D$$PWhSCDtPPCDHQCPjhp=AjdSCL$$hxD
xDL$,W
|D`SCjWjt$4tDt$4Dht$$SCVD$XSCD$u2Pjjh&DhDW5SCt$TSCPCPDu
jjjh&Du
jjjh'Du
jjjhP'Du
jjjh'Dujjjh'D{	ujjjh@(Dfe5SCjjjWW5SCD$,PWSCpDfnL$4(Y1Dt$(Y1DY01D,t$$D$4,D$8fnX,D$@D$4PTC= Dt33CC_^[]jjjW_^[]E5SCSC=HDL$D$ tYPQhDTCt,=Du?WDSCjjW3_^[]=DtDjjWpD(DY1D(D$Y
1DDY`1D,t$ L$0t$ L$8fnh,DXfn,XD$@,D$DTCtG=(DujjW(DuPhMjOWSCWSC_^[]=(DtjjW(Dt$ D$0t$ PTCtD
DuL$u!WSCuL$uDL$;tjjWDD$D$,PWDSCpDfnL$4(Y1Dt$ (Y1DY01D,t$ D$4,D$8fnX,D$@D$4PTCtD
Du$u$WSCDu|$uD$;tjjW_^[]D5DPDTDXDQC5DPQC=LDu<<DD5DPDTDXDQC5DPQC5DTDQC5DPQC=LDpD5D
DLDPDTDt
Y2DYx3D,+
XDQC5DPQCjj
jQ5DSC5DSCjh(D5DSCh(D5DPSCjQ5DSCLDSCh(D5DPSC5DTDQC5DPQCVjQCPQCD$PQCVQCPQCL$T$u3^4UhVWjQCPQCjLTC5PCjuD$`P5DSCD=XDjjjjD$PCD$PCD$$D$l+jD$hTCjtVPCVjD$ TCt$<pD<L+|$=PDt
Yh3DYP3D,3=PCfn$3+fnt$D$$T$fn(3PX3DY`0DYYW]_(,OD$d;
DPL
D5D
DSCt$VPCT$+L$$$lDD$$PCjQCPQCD$0PQCV5QCPQCD$0D$D$4jD$PQCD$(PQCVQCPQCL$(T$,u3L$(T$,j5DD$` 3D^D$Xt$$D$XfDL$+L$0T$T$4YD$Xfn,fn3P,OD$d;
DPL
D5D
DSCt$t$jQCPQCD$HPQCVQCPQCD$Hj5DD$D$TD$ t$$C=PDpDt
Yp3DYX3D=D,PCD$$35PC3+fn|$$fn$T$Xfn(3PX3DYX0DY0DYWW
3D]_(,OD$d;
DPL
D5D
DSCt$t$PCT$X$+t$PC=PDt
Yh3DYP3D,3=PCfn$3+fn5PCD$$T$Xfn(3PX3DY
`0DYYW]_X,OD$d;
DPL
D5D
DSCt$t$T$X+L$$$pDD$jQCPQCD$@PQCV5QCPQCD$@D$D$DjD$(PQCD$8PQCVQCPQCL$8T$<u3L$8T$<oj5DD$` 3D^D$Xt$D$X+t$@T$$T$D,YD$X,fnD$fn3PX,OD$d;
DPL
D5D
DSCt$t$jQCPQCD$PPQCVQCPQCD$Tt$Pj5DD$,I=PDpDt
Yp3DYX3D=D,PCD$$35PC3+fn|$$fn$T$Xffn3PX3DY
X0D(
0DYYWW3D]_X,OD$d;
DPL
D5D
DSCt$t$PCT$X$+_t$PChUVW uh(DWSCD$PSCjD$PWjSCt$5TCt$hDt$t$hDuQj W/_^]
5PSChDWh(DWh(DWSCh(DWD$SC5SCj"Wj Wh(DWSCt>SC5DTDQC5DPQCh(DWPSC3_^]uPQhDL$D$TCt$t$hDTCVQhW$5PSCD$h(DWD$_^]=TD{5SChDWh(DWMh(D+WL$u+D$pDY0D3+fnf/jh(DWSCh(DWD$3ND;L3N;DBDD$PWSCD$+D$D$jPWSCEPQhDL$D$TCSCt;=DujjWDuPhMjOWSCWSC)=Dt jjWD=TDuSCt$t$hDTCt@=`DuSCjjW`DuPhMjPWSCWSC.=`Dt%SCjjW`D=TDuSChDWuQhW_^]`EPVhDD$TCtDpDYx3D,WSCjh(DWSCh(DWPSC3_^]t$VhDTCtDWSCpDY2D,jh(DWSCh(DWPSC3_^]D
pDt$D$V(Y
(3DYH2D,D$,D$ D$PTCtJh(DWPSC5SCjhDWMPh(DW5Dh(DWWSC3_^]MQQhWr_^]TSUVT$WPD$PCD$lj,j$xp+x+0
D$<Pt$DD$4(|$<jjD$H 3D$L+D$PD$(PjD$DPjHPCUShPCD$lh P0H@+RVt$$
+t$$QPjjVdPCD$l(f~fsf~L$$D$$+D$0+D$(L$,jt$D$0D$8tPCPVjt$`PCt$lPCPt$PCt$pD$(Pjt$(t$$TCVt$T$lD$tD$rD$lrJ+@
D$s+fD$pt$pQPjjt$(QPVRt$@RCt$WVUPCVPPC_^][TUDfn|DpDiEG!SVD$D$ WT$Y,(Y3Dt$(,D$,(D$ D)D$ ({Y01D(Y%P2D(YH2D(XXfn,,++=HGfnX,fnu(Y
h2DX,X,(Y2DY1D,t$4fnX,D$<D$ DL$0$8(D$0GGWwiEG!D=@LGD$tD$PQCP@LG|$uw(D$ pD)D$@(Y
2DfnX(Y81DY1DX,D$HD$LD$DfnX,D$LD$@W
pDD$0Y
81DPfnjD$8D$L5HIGXWD$@,$,PCD$4pD(Y2Dfnf/v(Y@1Dfn(fnY
02DY0DX,fn(XD$(,fnD$,D$$,D$,U(Y
P2D(Y01DY1DXX,(Y2D+Y
h2Dfn,t$4,fnXfn,X,D$<DL$0$8(D$0GGW-81Dt{(D$ pD)D$@(Y
2DfnX(YY1DX,D$HD$LD$DfnX,D$LD$@W81D
pDD$0fnPjD$8D$L5HIGYXWD$@,$,PCD$4pD(Y2Dfnf/v(Y@1Dfn(fnY
02DY0DXfn,XY2DY
h2D,fnX(Y2DY1D,,t$4fnX,D$<DL$0L$ $8GG(D$0We081Dt{(D$ pD)D$@(Y
2DfnX(YY1DX,D$HD$LD$DfnX,D$LD$@W81D=FGti
pDfnD$ (Yh2DEGYX,fnX,D$0fnWX,$<D$4gpDfn(Y
81DD$0Y0DD$DXfn,X$ ,fnD$,D$$,WD$,D$0Pj5HIGD$@PCD$4pD(Y2Dfnf/vY@1DfnX,Y02DfnX,D$(iEG!DuD$ HHGW[_^[]_^LHGHTHGH[]Ufn|DpDSVWL$<D$p(D$tYQY
2D,(Y3DD$|,(Yp2D$,|$fnX(Y1D,fn$(Y2DY1D,t$ fn,T$D$Dfn,+D$l+T$DT$t$dt$ PCpDY2DD$8D$xj,D$h$jP,D$p$$($$ $3+$jj$Pj$PjHPCPt$<D$thPCEG5D$i!|$$(D$)$DD3L$D$4D$x3D$dL$0fD;i!PD~nEG8i!$L$(HDL$4~3D$jD$<j$t$TPDM)EGi!HD|$.iEG!i!0xD}0D}EGD$xl$005DD$4L$x+%pD+fn(Yp2D(fD$0Y1DD$2fni!=HDfnHDXfnXW3D,D,Dt$<PC
pD($Y2Dj,Y
p2DjP,,$$($$ jj$3+$D$0Pj$PjHPCPHDhPCS
pD3(D$(Y2DhY
H2DD$(D$$,,L$0D$,D$$wU
pDW(3Y1Df/(f(Y1DY@2D^,~3HY
H2D3QX,D$$@D$,D$$T
pDF(Y1Dfnf/u($Y2Dj,Y
@2DjP,,Y$$($$ jj$3+$D$<Pj$PjHPC=hPCPSDDpDW@2D(Y3f/Y82DY^,~3H3Q,D$$@D$,D$$S@2DFfnpD(Yf/wt$(SSPPC%pD(Y%2DYH2D,,|S|N
DD$(tD$($8jSD$<DPCt$4jjjj5DVWjjSRC$8VWjjPCPSD$0PC|$\0($
pDY
0Df~)D$fnX,fnD$t$X,D$$3pDY`2Dfnf/siEG!PD~X0$~3D$jjiEG!$t$TPD#iEG!HD$t$$X$8jSPCt$(=PC$hPCSD$;t$03V5HDQL$xwfnL$dpDY@2DV5DDt$tQ,wVShPCpDY2DL$xt$hD$3t$0,PQjjS$TPQVjSRCD
DpDT$@(Y0Dt$`@1D-1D50D%1DfnT$@f/(D$p9D$x)D$(Y(fnD$`+=DYfn,fnL$YX,D$fnX,t$tfn(Y,D$fn|D|$G|$YY3D,D$,PQUfnL$O|$N=DD$t$DpDY1D(D$,Dthhh3j_hj@000_p(D$Gj)$$3$=OhSPCpDY01DhDjjjjjjjjh,jjjPLPCWShPCl$hh%D$(DPQYV5hPCSW=PCpD
D%1D(D$p@1D-1D50DT$@5hPCD}D}D)D$((D$`Y`3D+=`DY(Y,L$fnXfn,fnYX,T$fnX,D$tfn(YX,fn|DCPSARQL$PYY3D,,PCPD$,t$@PCVt$@W$0D$(xS
pDKY
1D$D$Dfn$K=`D$X(D$,Dthhh3j_hj@000mjVPCt$(PC(D$3D$@)D$pD$p@jD$|$LhVPCpDY01DhDjjjjjjjjh,jjjPLPCWVhPChh%D$$$$D(DPQV5hPCSW=PCD}D}$$<SSPPCt$l_^[]SUkl$jh@CdPd%Sfn|D
pDEEVW}Y,(Y3DE,EEE1DY(,EEPWPCEuW8PC5DEPhPC8h Vu(fsf~(fsjf~(Vfs+f~Qf~+QRPudPCWVhPCVPPCiEG!E}jPDJpDfnE(Y(X1DYX,EfnX,EEEPWPCEuW8PC5DEPhPC8h Vu(fsf~(fsjf~(Vfs+f~Qf~+QRPudPCWVhPCVPPC= D}t+iEG!EDDPcI=Du)DuFjjj!@(D]D'Dujjj!@(DD
pDp1D(YhU,1DYQp,P^JG
01D% 1D0xxpDUhD(Y(jYpjUj,jjjjjh(fsYH3Djjj,fnf~XfnfnX1Dp,(YEfnX(YXY,fnMXE,E,PPCuPV|hPCjVE`PChVPCEh$HPj5JGHVTCfn]%pD1D(YE(fnfnU(Yp,fnXX,(YX,X(Y%1DY
0DfnuX,,+PH=DE,fnEX,fnE,EEDtj hj?gh&EPj5JGVTCuV5hPC|PC=DppDfnM(YEMhMYpfn,EfnX,fnMEiEG!X,DuEEfnMpDYEDhufn},P2[MNj@hjuE3
f5hPCEPWPCtEjDE`fsf~Hd`PWPCt`j Dd3l`pDY(,d@lQjWPPCE+h`PWPCt`j CEEEEPWPCt~EW8PC5DW8h u(fsf~(fsjf~(Wfs+f~Qf~+QRPudPCV5hPCWWPPC}EPWPC1D pD(EYH2D(Y,(Y2DEY2D,fnX,EEEEEPWPCt~EW8PC5DW8h u(fsf~(fsjf~(Wfs+f~Qf~+QRPudPCV5hPCWWPPC}EpDY E,EEEEPWPCtEW`YPWPCtj 3A= D1D 1WpDEfnMfsf~(Yx2DYUIMfn,XE,EPC5DWMEU+h QEE+PWutRQPudPCVWhPCWPPCEuj@EE=PCHEEEPVtEj @EEEEPVtEj 3@EE@EMEEPVtEj M@pDYhDjjjjjjjjhX,jjjPPC=hPCPV|jV`PChVPCEh(DMD8HMEIuEPUyhW}M+HMH+	MM}RM	EUJQPEM;HH3Eh$fH8PjuVTCpDY0hDjjjjjjjjh,jjjPLPCPVE
pD(EY h$Y2DE,,EEPjhDVMTC@+8+EEpDY0D|fnuX,hPCE++E+EEHHj$PHPjuuTCuVuhPCh&HPjhDuTCW}WhPCVPC5hPCW|PCuEt@DhuP^UEUBH
RP= DHpDY1DE,EEEEEE?iEG!EDDP=pDY(E,EE>iEG!EDDP<h.D5D4D},D}SC9 D
D(f~fsf~(fsfsf~+f~+QVQPRfWpDfnM(Y0hDjjjjjj(YP1DjY(1Dj,hjjjEfn,E,PPCPWhPCh(DMt-ME.q(3DHh%PjuHWTCfnP
pDY
X1DHX,P++EE+E+H=(DEEj h,Dt	j jH3[hWPCjW`PCj%EPjuWTCt5hPCWPCEUBH
RPEhWEPCjW`PCpDY0hDjjjjjjjjh,jjjPPCWuj%EPj5EGuTCVu5hPCWPC}hWPCjW`PCpDY0hDjjjjjjjjh,jjjPPCWuh(DMMEoj%PjuuTCVuhPCWPCEUBH
RP}
D
pD(Y hY(,fnEQ,PNM_d
^][L$LSUVWt@D+IfD
fuh`D`tPDh$LjP-$PhjPPCD$D$3Phl!DhD$ot4L$D$Q$Ll$QL$ QWhT!DP(PCD$D5$PCPf$H$P!DPhD$DjPpD$@!DPD$D$Phl!DhD$=PCthT!DPD$PD$D$Phl!DhD$th!DPD$PD$D$Phl!DhD$th!DPD$Pj$Lh$)DPu
hPCcD$@P6
Dt;uhPC3HIfNfu$PjP~t3fj$TPh@D$TPhD5DRC3_^][LPCh0)DhD)D$DQC=QCPhD$DjPD$@hPQCL$@IAIuP)DT)DAX)DAD$@PQCh)DPtjtz4D$D$PD$$@0PC$`5HSCjdhDjgWjdh(DjmWhDh(DDSCVSCtjV@SC_^][L5<SCD$$jjjPtq=8SC4SC@|$(u8hDt/@T$RhUCPxD$T$$RPQD$PQD$$PD$$PjjjD$0PuD$,_^][L4hQD$0D$D$AD$D$L$0SChjD$ SCht$D$$D$(D$,D$0(D0SCD$,$P,SC4UPVuW}Gu'D$P5DSCWuVu SC_^]u%uD$PV(SCD$PV$SC3_^]FuDgGu_F^]UjhhRDh1CdPd%SVWeuPQCE+	eEMd
_^[]UQfn|D
pDSVWYY
3D,,y=EG9Vi!SDQWPWPuPQC_^[]USUVW=TCjT$(L$4jtVPCVjTCfn|D<
pD;5DL$,YY
3D,,5PCW|$WD$ t$j,D$$D$XjPjD$`($Xl$D$` j3D$h+jD$D$pD$PPjD$dPjHPCt$PVD$4hPCj,D$8$jPD$ $D$L$($jjPj$$Pj$ $HPCPWD$HhPCD$8h jjVUSjjt$8dPCD$0 Du5 DPC D;|$$EGujh)DEGejhDj,$jPD$ $D$P$($jjPj$$Pj$ $HPCPVD$LhPCjjjjPCD$PCt$,D$(t$$D$fD$hPCD$<3|$(D$(fnX3DYp0D0Dh WjjY@3Dt$,U]0DSjjW_Y2D,D$:dPCt$USjjVUSjjWRCh jjWUSjjt$8dPCt$(t$ PCPC+L$$M>t$PCh jjVUl$,SjjUdPCt$4hPCVV5PPCt$8WWt$<$$ShPCSt$,5PCt$@t$DU5DTCjj5DSCL$0uS:_^][]U$VWhjP}D$PhQC|$fGfuD$%DPfpQC5JGPQCu(D+IfD
fujjD$PVjTC
pDL$|D(Y1Djjh,(YX2DD,fnDYY
3D,D,D@ Dujh)DEG@EGvbjj5DSC_^]USVWuPQCPC+$DPD$$h*DPD$ PPC5DSCjjjjPCjD$TCjtVPCVjTC<D$;LD$3t$=SCD$fnX3DY0D0DWjY@3D]0D_Y2D,D$t$j5DSC5DSCuj5DSCjD$Pjjjjjj5Dt$VPC+L$DVPCjD$D$Pjjjjjj5Djhj5DSC5PCh*D+$DPD$$h*DPD$ Pjjj,5DSC_^[]8DL$@SUVWtPPC8D5DTCPCPD$@pDY3DD$x
|D<l$j,j,PfnYpD,z$$D$x($ j=HPCj$3+$D$|Pj$PjPUD$`hPCt$<D$XpDY02D$j,jP$ ,yy$$$($ jj$3+$D$0Pj$Pj=hPCPS8D%pD(D$<Y02D(D$@Y
X1DD$8,,t$Dt$HD$<fnD$PL$PL$Tfn(,(D$X,D$D$PD$P(Y%01DYH1D,,L$PL$TD$X,D$D$PQU)t$(SVV58D1%58DSjUD$(DPC|D
pD<D$,D$0fnY,D$4Y
3D,D$HD$<Q(pDY1Dt$ V,WWjjSRCWWjjU|$DpD,?Y02DL$fn|$8V+,PQQjt$(WQQjt$DL$pDY02D$4fn+VQQj$0,Pt$(QQjSt$DRCL$
pDY
02DVfn(,PQ,QPt$(W=RCQQSt$DL$pDY02D$8fn+VQQ,Pjt$(QQSjt$DL$
pDY
02D|$4fn+VQ-RC(,P,PQt$(QWSQt$DL$pDY02DVfnQQ,PPt$(QQSt$D$DSL$pDY02DVfnQ,PjQt$(QWjQSL$PD$ljD$tD$*D$8D$hD$<D$lD$(D$+fD$(D$`D$dPD$djPD$tSPtj$Pj5DSCt$T=hPCS5PPCSt$XPCt$($SSt$<5DTC_^][D$SPCUVWPhjh0*Dh-PCjjjjPCt}jVjjt$$PCuhj
PCuh*Dj3t$WD$ PjQCt0t$$PCVPCD$PhWh0*Dho_^][D$SPCUVWPhjh0*Dh-PCjjjjPCt}jVjjt$$PCuhj
PCuh*Dj3t$WD$ PjQCt0t$$PCVPCD$PhWh0*Dho_^][LSUVWjL$(QCPQCD$*3f*DRDOu5PCD$PD$TPh=PCD$jPjjh*Dt$(t$$PCD$3fDP+DIDOuD$PD$TPhjD$Pjjh*Dt$(t$D$3+DIDOuD$PD$TPhjD$Pjjh*Dt$(t$h DQC=PCjjjjD=_h$TjPq$S$PhPjPCPPC$PjPkth$D$ThP$PPjh,Dh$DxQCHj@jTDSCh,Dh,DD$$`D$(`QCPQCtL$ QL$ QjVD$fnX3DYx0DpDjjjjjjjjDjjjjDUjhA5DjhOAjjjjSjh AD$LD$(D$((WD$,PVD$DSCpDY3Dt$$fn|DL$@jVjj,YpDPfn,PD$`+fnY
0DXL$T,=SCfnPD$`+fnY
0DX,PhhDh(DhDu
3_^][LjjjPSCpDY3DjVjj,fn|DPYpD,PhhhhDh,DhDt3Nh Aj5DSC=PCjSjU5PCUSjh0AjSSjjdj!5DSCjjhAjjhA_^][Ljh,Dh@,DjSCjj3$D$jD$D$D$D$#ED$D$PjSCUQfn|D
pDSVWYY
3D,,o=EGt?i!VSDQWJPWPs
Dt<pDY1D,R)=HDDt:D9=Djj5DSCj5DPQC_^[]UpD(f.(0DDz0DpD$|DWD$$PQD$D$(D$SCfn|D
pDL$ +L$(Y,(Y3D,;D$~=+D$fnfnY
@0DY
pDf/v+^,|D+D$;~fn^
pD0Df/v0Df/vpD]Udjh@CPd%S]VW}uSRC5SCh,D;'Dt;P QC5D5PCD5DDDhXjP.k[XhPjPCPPCXjP[etXIAIuDDADAfDfAZxu
h@PEXEPMhPjPvjPPhQCPfGfuP,DujVPQCPPpQCD=PCt55DPhPC5D5DPPCDDHDt
PHDDDt
PDDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PD
pD(f.(0DDz0D^fnDY,fnDDY,D'@jjhAEFHVP}jWRCh,DE`h,DuE`QCPQCt
MQMQjVEfnX3DYx0Df.pDEDj5DPCD5PCt55DPhPC5D5DPPCDDHDt
PHDDDt
PDDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDDt
PDpDf.(0DEDz
0DEEMpDz
pD^MfnDY,fnDDY,D=jjhAbu5DPQCfn
|DpDjYY3D,P,PG+wfn,PjSRCu= D33EOuPSSCQuXEPSCEPS`SCu5TCuhDVuuhDAjQSSC.PuPSSC3@MujD*NujD upDYx3D,1"upDY2D,=u~PSSC=RCjEPSCEPSSCE+E+EE+E+EEPShSCu5RCu3uuj!u
hD;0DE5lSCE1DEpPC+PDd
SCDh@@@u5DpPCEEPVEEpSC5EGwDPVk`i
EG!uDJGu>h-DJGHhDjEhuDlSCkh0-D}hH-DEJGD}hDDlSCj5DuhVhDjhVlSCMpDYEfnIAEX,EEPShSCDtPPCDHQCPjhp=AjdSCMhxD
xDMS
|D`SCEpDYEjH+SjufnuhtDu,DSCVEXSCEu"iEG!DDu}tjuDj5EG]uTSCPC5lSCPD5EGDbu5EGD7fu5EGD"[u5EGDiu'iEG!jjjDhD5DRC
PC+PDd
SCDh@@@=DpPCEEPWEEpSCh`-DJG5JGFh-DJGDJGEhDjhWDhDjhWiEG!DtZhDjh	WhDjhWhDJGh-DJGDJGDSEMpDYEfnIAEX,EEPShSCDtPPCDHQCPjhp=AjdSCMhxD
xDMS
|D`SCEpDYEjH+SjufnuhWtD,DSCVEXSCEu+PiEG!jDh"DhD5DRCQu7j$h-Dh-DSSCu4iEG!Dx~PpQCu5EGD5]WTSCPCPD8G6G* A$AuQ~jjj-SSCMd
_^[]`PS(SC=Dfn|D
pDYY
3D,,uEu-WPCUDNP5DDhPCDtplhPC= Duu
V5DPCYtDDEEMUPf~QRVPCjVW|PCVPCu
DtpD
D(YX1DMfnU,f~(Y0DMY1D+Mfn
DE,,EE$h jj5DuujjWdPCj5DPCVPC`PS$SCjtSCEPSSCpDYX1DMjP,6++EPE+U+RQPS5DRC?6--$E,u
PSSCU-LPSSCjjjjPCjETCjtVPCVjTC<;LPCE3
2DW=SCuE0DE80DE2DEfEEMEfn(X3DYEjM]E_EY,EujSjEPjjjjjj5DSCuVPCPCM+MsVPCjEEPjjjjjj5DSCjjjSSLSCuEPhS SCMd
_^[]MEEEPS`SCUpD(Y1Dfnf/1D(Y]f/e(5TCY1D(RY
1DY`1D,uMMfnXfn,XE,EEPuuhDEPSSCpDfnM(Y1Du(YEY01D,uE,EfnX,EEPMd
_^[]5SCjMSjNSjOSjPSuPCXD= DuuQ=FGtVQWSEGEVQWSGGEVQWSHHGEVQ4VQEEVQEt&=LDu= Dtu33ELD xEVPWS SCMd
_^[]-#t"uEPWS SCMd
_^[]E<D<D3+xEPSSCpDfnE(Y
H2DY1DXfnE,XE,EEPSCEPS`SCuEuPTCt6=<DD~jj<D~
x<D^x<DT<D~x<D/7x<D (=TDt3PPhL.DPM3_^d
[]AAAAAAAAtRPVFr-@=ru9A;s7+r5#w5Q@#F~Fr6^llllVL$FF9u3RQ^WzBu+_RQ^QD$VWD$3I;q|L$WD$_^YIt	PuaRL$PV7D$_^YQD$SVWD$3IY;|L$WD$_^[YIt	PutaRL$+PVXPZD$_^[Y|$SVW|$tE~r?tWSV<^F@=ru:C;s8+r6#w6Ss!F~~r6>_^[jjjjS$VtWNr;rErF;v1rt$+SV^[t$+SV^[W|$wy9~svWt]~r)'u~~r
_^[_^[tWSP]~~r8_^[8_^[hl.DR0S$Ul$VC;+W|$;G;u./9FF~rUj_^][9~svWtk{r~r+)u~~r_^][_^][tW+PQ\0~~r8_^][8_^][h|.Ds/h|.Di/hl.D?/T$S$VC;N+Ul$;G;W<)9~s#QWT$tp{r~r+)u~~r_]^[_]^[tUPFP[~~r8_]^[8_]^[h|.Dr.hl.DH.hl.D>.VL$W~;r{T$+;w!N~r
_^_^tC~r+S+tPPSB~~[r
8_^8_^h|.D-WL$tM|$Vt$uuGjVtFx3;p.p63Rt$fr^_h@.hW$/Ujh@CdPd%ESVWeuv'^;v<+;vGEu3]=r H#;wr,Q"X#C6Pu")EME@ePEEAu}]Et~rtPQSXFrA@=r.t~eA;rre+sfe#veQF~FrE~~FrM_^d
[]Mjjjj}SD$u3=rH#;v%QO!H#AP8!+ VWD$|$t$%3SfDN*0uD$)GW[;t+PV~_^ SVWD$|$t$)fDN*0uD$)GW;t+PV_^[ hjjQQCuQC~
3VFr	@P6,F~Fr	3^f3f^S$VtHNr;r6rFB;v!rt$+SV^[W|$9~svWkth~r-+u~~r3_f^[3_^[ft?PSQU~~r3fx_^[3fx_^[hl.D(D$L$=w-=ru$A;s"+r #w Q}YaaaaaS$Ul$VC;+W|$;G;u//9FF~r3UfAR_^][9~svWtv{r~r/-u~~r3_f^][_3^][ft?PkPQ*T~~r3fx_^][3fx_^][h|.D'h|.Dz'hl.DP'D$u3=w5=rH#;v*QH#AP&&UjhACdPd%ESVWeuv'^;v<+;vGEu3k=vF&=r H#;w1&QHX#C6P4)EME@ePEEAu}]Et~rt
PQSqRFr@P6F~Fr3fE~~Fr3fFM_^d
[]uFr@P6F~Fr63PPfIMVL$W~;T$+;w%N~r3_fH^3_^fHtI~r+SH+tPSPS9~~[r3fx_^3fx_^h|.D$D$WVD$VD$RD$WCPfE^VWFPWCfD$P|E^I.DEVFWCPED$tjV^Udjh<CPd%ItPtjMd
]UjhACdPd%Q=dDVWujdDTC=hDusj8}h,h,EG 5DhhP/DG/DGp/DGGGSCw0d=hDM_d
^]h.D5DSC=hDVh.D5DPSCfn|DpD((YYP2DY
1D,(Y3D,(Y 2DY1D,(03D,fnD$
hDXfnT$R,D$,fnD$,D$P$^=hDtKh5DSC`DtPXSC`DWhDPQhD%TCVt$uh5DSCu3^t{tt$D$t$VPh/DP|SCPSC^$V$~G=DtvhD$jPBD$hPvSC/DD$:utP:Quu3uPhh5DDSC~u1h/Dv|SCuhAjvSCPh/DvSCV$$jSC^U$SVWT$YhDu	3_^[]fn|DpD(YY
2D,(Y3D,,D$ (Y1DY1D,fnL$ QX,fnD$(,fnD$0,D$,D$$DP$3FFff9u3Qffu+QW8hDHtjQj5DSCVSCtXL$,+L$$D$(+D$ QPjjPCWPVxSCD|$EDHQCPjhAjdSC`Djh.D5DSC_^[]Ujh?ACdPd%QVWjuEt,uFFRCu9Eth#3E7u
h#M_^d
]QVW7tJFHu9t5t
PRCFtPFjV^
_^YQRCQV5hDNQP8Fjjjj-PFjPFPQNtQPNtQPFjv4jVjjPQ,FjPQjvTCFjPQjvTCFPQ^YVWF~W#RVjjhUChUCTCy2_^VPQj7TCh,h,hhD$PSCT$Rv0jVjjPQ,xVh</DQxjP_^=qWGSVWu4jTC5PCjXWjZWWGWjWGTCqWG5WG$5QC3h	5WG|$sh	5WGGsh	5WGGsh	G_^[D$VW~ WD$PAD$T$+D$D$D$+D$D$FRjPQDNtWWQP_^UjhhACdPd%VWEE}M=hDCEPbEfEEut3G}jjjWRPQ,PRCt@FHu5t
PRCFtPjFjV
Er
@MPuKM_d
^]L$VW/D;u"sT$D$RP_3^L/D;u-sT$RB#D$P_3^_@^D$@@D$H@D$H,D$3@3VW|$jjwTCOwVh,/DQGPPR
Q_3^T$D$L$Vr,D$BB AB$AB(AD$D$p@@@3^@3A4Vq4uAu^VPQ^D$@0@3@|$u|$@t@@@@@l$l$l$zl$pl$l$DQRPh[DZYDQRPh[DrZYDDDDDDDQRPh[DZYDDQRPhDZYWCt&D@DuhDjvDS3C;u2[t[VhVCPCu*h(VCVQCth@VCVDQCtDD3
u;t;u2^[UQD3EptV5DhDTC^DDu3A
uM3
]U@EjPuRCujY)EDtFVWEP$RC}3Gw#E#MH#u3Et3	u_^]U
<@t@
w3MV@u3=@@@W@3t;zr
BB;rF(;r3_^]EJEJ$B@UQQVEPEPhuEC=Du!EDujY)uVuuuV RCujY)^]UQWCt"'-DuEP5Da]UQD3EvtV5DhDTC^
DM3]U8D3ESVWM@E$MAYQq]y@E}y}}}3}}}}}u$EEEPjWhWmQC3E;+EE@uXVC3EtEPVTCXVCtEPjTCua3SSuRCuNQC=VCEtEPjTCu%EE$EPjSh~mQCEM;uWRCXVC}tEPjTCE39Xt-9Xt(G<<8PEuM9L8u;|84u
uE4u^uWQCuNQC5VCEtEPjTCu%EEVEPjShmQCuE0XVCteEPj}uTCM_^3[	]VK@8NFFFF`VCyRCthpVCPCpWG^VW3jWFP2~,~0~4_^VFPQCN,^oUUx;Q}	]jjjhQCUVW~WQCE;F0x;F0uvPN,03WQC_^]V>t6F&Yff^FUuY]UEVVCt
jVYY^]UEVH<AQAk(;tM;Jr
BB;r(;u3^]	u2dVTDP;t3u2^^U}upDl2u2]Gu
j}2Y]UVutu|$	t*u&hXDYt2WhdDYDDuWXDj Y+3DEEEdDEEuE_^]jjhPTD`
eMZf9@u]<@@PEuLf9@u>E@+PQiYYt'x$|!EE38eE2)
Ut}u	3TD]U=pDt}uuu1YY]UD3XDuu%hXDYY#E]UuYH]SVWjhhtD4hVCPChWCVQCh4WCVQChPWCVQCt7t3t/%DhDW2VD2YYD3PPjPPCDthCA:Y_^3[jhtDQCDtPPCU}
DEA
Dd,
DD]RUV=ujdY>t!>td,
DD^]MhtDQCDu$V5D35DhD^PPQC5DQChtDQCU=DVu15Du35DhtDhDJ$ju5DRCL3^]jhpTD"3]]];]tMMUEEC]EE(]EuuSuu{jhTDE]}uueO}t+uMrUEE}]uEuuWSVjhTD?3u}u;utB+}}MUFEEEEE8csmtEEFeE'UuYu}u	uy@Yt]VjPj{^tlWhAPYYuJthcA4Y61PYtE3jH3PYjhTDjYuj2]eJEPD3A;tuI
PDhtUChPUCBYYtEhLUChTCYYPD]upY(39>tVYtWjW69>tVYt6mYgPPWh@RluVmumWjYYE=MEQP|YYeluum}u3mEEY;
DuU%D(S3C	Dj
@me3
D3VWD}S[wOWEMEineIE5ntelEj5GenuXjYS[wOWuCE%?=t#=`t=pt=Pt=`t=pu=D=D=D}EEEEE|2jX3S[]sKSEEEt	=D_^tm
DDtUtN3EUEM3u3u/DDE Dt DD3[]3@39XGU$SVj=?tM)3hVP5Dv'|xffftfpflfhEE@jPEVP&EE@EERCVXEEEhQCEPRCu
!D^[]UDjDEjP}&EPRCEtEj
X]3hrAhQCUE8csmu%xu@= t=!t="t
=@t3]t%D%TChBd5D$l$l$+SVWD1E3PeuEEEEdMd
Y__^[]QUVugWC^]aaAWCWCUVu4WC^]aaAXCWCUMh$UDEPD+UeeDVWN@;t
t	DfEPQCE3EEHQC1E`QC1EEPQCME3M3M3;uO@u
G
D
D_^]@hDQChhjujD(HHHH39 DXGXGSVLDLD;sW>t	;r_^[SVLDLD;sW>t	;r_^[UjhQCuRCh	QCPQC]U$j;tjY)D
DDD5D=DfDf
DfDfDf%Df-DDEDEDEDDDDD	DDjXkDjXk
DLjX
DLhXC]UVua0XC^]UQVuu0XC^]UVu%$XC^]UVu
<XC^]UQVuu<XC^]AWCP!YUMchTDEP(UMuIh|UDEP'UMuhUDEP'3W@$DuVDVYD|^_$DyVDVYD|^UjhrACdPVWD3PEdyptj1Md
Y_^]VDjVYY5Du^UuQC]Ujhu4]UjhACdPVD3PEd$DAP
(DQCt	C
(D
rMd
Y^]UEt8uPY]VhVCPChHXCVQC3DhTXCV0DQC3DhXCV4DQC3DhhXCV8DQC3DhtXCV<DQC3DhXCV@DQC3DhXCVDDQC3DhXCVHDQC3DhXCVLDQC3DhXCVPDQC3DhXCVTDQC3DhYCVXDQC3Dh(YCVDQC3Dh@YCV`DQC3DhXYCVdDQC3DhlYChDVQC3DhYCVlDQC3DhYCVpDQC3DhYCVtDQC3DhYCVxDQC3DhYCV|DQC3DhZCVDQC3DhZCVDQC3Dh0ZCVDQC3DhLZCVDQC3DhWCVDQC3DhlZCVDQC3DhPWCVDQC3Dh4WCVDQC3DhZCVDQC3Dh(VCVDQC3DhZCVDQC3Dh@VCVDQC3DhZCVDQC3DhZCVDQC3DhZCVDQC3Dh[CVDQC3Dh[CVDQC3Dh$[CVDQC3Dh4[CVDQC3DD3^UV5@D35Dtuuu9uuQC3@^]UMtEW}f_E]UV5Dju^]UUW|CBGBGGtVQp^_]UEWM|CGOGt}tVQpT^_]WO|CtVQp^G_tP@RCUWO|CtVQp^GtP@RCEtjW_]UMjuu
hUDEP jhVDEt{8csmusxumx tx!t	x"uRHtKQt'eRpE.38Ee{t@tQpNUVu|C^]aaA|C|CUVFWCPEYt
jVYY^]j8hPVDEEe]CE}wEP"YYE)@E)@E)x)MHe3@EEu uuuSEeuYeg)` U]zCCEz3M9Jv:k];D;]~"];D;]kD8@EJE	AM;JrPRjS;	ee}EE]}ECu!Y(MH(MH?csmuPuJ t!t	"u/]}u)t%w!Yt}PWXYY]jAC/6(xue'"(MjjHyU} W}tu uWu3},uuWu,0 Vu$6uuWF@hu(GEpuuWu,^tWP_]UE8csmu6xu0x tx!t	x"uxuV'3AH ]3]UDS]VW}EECCE;Gu>csm~~ t~!t
~"~&x&p&E@Eu>csmu+~u%~ t~!t	~"u
~Bb&xtAW&@EL&uV`zYYuuYMMME>csm~~ t~!t
~"MQMQPu WpU;UHEMy}}9A;A]Y]]FM@EEU}}}U~*Ev0QNu(EEHMEEHEM~.UuEu$Eu u0uWuuSV,UMEBUM;U&}t
jVYY}%=!rsuG tg} uaG umwVYYuL~$y$t$pl$}$MVHu_S_Mv}u(u$u PWuQSVZ 2$xu_^[]ujV!YYMh,WDEPu$NjWuS0wUQQW}?SV#]xtEjQC#9pt1?MOCt)?RCCt!u$u SuuuWP{EPEPuu SMU;sypE;F|c;F^~|tVU{]u8~}@u(ju$Nu QjPSuuuWU,MEAM;r^[_]sUSVuW>3~qE]@@MEEME~;FEUr1PsuEMHEMEUEUu_^[]$sUSVW}397~%GhDDP6YYtF;7|2_^[]XY$UMUVqx
I
^]jhxVDVUM:}yzeuVRQ]S[t!u4jFPsYYPvWyFPsrYYPvW_E'3@e*rjhWD3EH
8YPu9ux]}y$tDDEtZUqEtHttGPQ/t5xttwpV,u_>tZGP6YYI9_u&HttwGPQiYYPV9Xqij[C]E3@eE3UE8RCCt8MOCt8csmu!`px~H3]jh(VDTExEppu@e;ut~RM;q}JAUE|t'EPhPAt< 
u=Yeeuu"pE;uuEpux~HUSVWuYM3U"9p u":csmt:&t#;r
A Bft%9q9ujQuu|9qu#=!r9qu
;rcA t]:csmu9zr39zv.Bpt$E$Pu uQuuuR u uu$QuuuR 3@_^[]UUSVWBtvH9tn}tua_3;t0C:utY:Xuut3+ttEtt
tt3F3@_^[]WVt$L$|$;v; s%D%Ds	D$^_3u%D%Ds
vs~vftefoNvfo^0foF fon0v00fof:ffof:fGfof:fo 0}vfoNvIfo^0foF fon0v00fof:ffof:fGfof:fo 0}vVfoNvfo^0foF fon0v00fof:ffof:fGfof:fo 0}v|ovfs
vs~vf4BtIu $4B$DBDBLBXBlBD$^_D$^_FGD$^_IFGFGD$^_41<9 Q%Dt+FGNOu $BBBBBD$^_FGD$^_IFGFGD$^_FGFGFGD$^_tINOurhooNoV o^0of@onPov`o~pOW _0g@oPw`pu r# ooNO ututuD$^_tf$fofoNfoV fo^0ffOfW f_0fof@fonPfov`fo~pfg@foPfw`fpJut_t!ooNOv Jut0tutFGIu$ID$^_$++Qt	FGIut
vHuYUV3=D}-MffufE;tf9uf9uf3bUfMf;uftHBu3f;ufnf:cuJfnf:cAs4Jt^]=Dr_D$fnpT$#+o
fftftff#uf~3:E3D$ST$t
:tYtQuWV
~333u!%t%uu^_[3B[B:t6t:t't:tt:tt^_B[B^_[B^_[B^_[UW=D}wwUfnp#+3offtftf#uf#ESf#3+#I#[D_Ut93t;Dt Gufnf:cG@LBu_#fft#f#ufft@ft}3E8t3_SQQUkl$(VW{3Mf;uCHD%j^=w+jfZfsf3f;tuMS%=w[f:c
vMf:c
JKM%=w=%=w/	f:c
q<xAM3f;}f;tef9Etf9uzPfKj^fnpfp%=w*	(fufuffuEA3f;f;uo%=wD%=w6
(fufufuffuEef9Etf9u{<gSftZe+Ej^ft'f8+EMu
f98uMf9{E
fu3_^][SQQUkl$K =DfS|Ffnpfp%=w<ffufuffu5j,f;tfu3f9H#$f;tftjXE3][D$StRT$3$t
2trt2urW_t
2t@u[r
3~3tJ2t#2t2t2t_B[B_[B_[B_[UW}tHtBQAu+SVYS0Yt7SVME3@VY^[MA_]UVu~t6Y&F^]L$D$|$<i %Ds	D$%Dfnfp+~L$$ffGfG fG0fG@fGPfG`fGpu%Ds>fnfp rG  stb|9GD$tGutt $GuD$Ma`u2uU}uojbY]UVuW}t
N38FN38_^]USVuWEE^F3DPSE]}WE@fEE}~FGGLEteVMxf~UE8csmu7=|Ct.h|Ct5|CjuJuE9~tlXMt]s]E$t,]~t!hDFPyuSE_^[]hDFPQ^^SukMIUDj Y+E3D]UE3SVWXD3D3;***cu;ut6YYu/;uuD3t)uPQCtVmYDDj Y+3;3_^[]US]3W3<HDtA#U|CVhjSDRCu'QCWu
VVSDRC3u	3tVRC^_[]UVht}Chl}ChHXCjtu:^]^]%QCUVh|}Cht}ChTXCjutQC^]UVh}Ch|}ChXCjQutQC^]UVh}Ch}ChhXCjuutQC^]UVh}Ch}ChtXCjtuuuIuuQC^]D|DV3j Y+XD335D;	A0@;u^U}u'VHD>t>t6RC&XDu^]U S]VWjY}C}}ttQp x]}ttE@EPuuuQC_^[]UEM;u3]:utP:Quu]UDMe3MEEEE@EBMEdEEduQu6
Ed]U8S}#uBM3@eEBDM3EEEEEEEE EeeeemdEEdEEEEE@EMTCEPE0UYYe}td]d	EdE[]UQSVuW}O_Mx6ktI}I9x}}
};8}~uUNMyEAE;Ww;wk_^[]XUQSEEddE]mc[]UQQSVWd5uEBjuuuHRCE@MAd=];d_^[]UVuN3qjVvvjuvu6 ^]UMVuH$Np$^]UVu;p$uH$F^]H$	A;t
yuFAWU@$tM9t@u3@]3]UQSEH3ME@ftE@$3@ljjEpEpEpjuEpuE Ex$uuuxjjjjjEPh#E]ck 3@[]USVWE3PPPuuuuu E_^[E]WVt$L$|$;v; s%D%Ds	D$^_3u%D%Ds
vs~vftefoNvfo^0foF fon0v00fof:ffof:fGfof:fo 0}vfoNvIfo^0foF fon0v00fof:ffof:fGfof:fo 0}vVfoNvfo^0foF fon0v00fof:ffof:fGfof:fo 0}v|ovfs
vs~vfBtIu $B$BBBBBD$^_D$^_FGD$^_IFGFGD$^_41<9 Q%Dt+FGNOu $BBBBBD$^_FGD$^_IFGFGD$^_FGFGFGD$^_tINOurhooNoV o^0of@onPov`o~pOW _0g@oPw`pu r# ooNO ututuD$^_tf$fofoNfoV fo^0ffOfW f_0fof@fonPfov`fo~pfg@foPfw`fpJut_t!ooNOv Jut0tutFGIu$ID$^_$++Qt	FGIut
vHuYV2pt	QUEt=|DtP.dY]	Z=Du3SWQC5DmYtuYj5DYYu3BVj(jYYYtV5DfYYu3S5DRYY3VcY^WQC_[h B~DYu2h|DPYYuDtP
DYUSQEEEUuMm)VW_^]MUuQ]Y[Dj Y+33DDVWD3jhWtDr2_^V5Dt kWDWQC
Du_^SVWT$D$L$URPQQh"Bd5D3D$d%D$0XL$,3pt;T$4t;v.4vH{uhCCd_^[L$At3D$H3Uhppp>]D$T$Ut$L$)qqq(	]UVWS33333[_^]jS33333USVWjRhB#BQ(_^[]Ul$RQt$]USVWUjjhx#Bu]_^[]L$At2D$H3UhP(RP$R]D$T$SVWD$UPjh#Bd5D3PD$dD$(Xpt:|$,t;t$,v-4vL$H|uhDID_L$d
_^[3d
y#BuQR9QuSQDSQDL$KCkUQPXY]Y[U]V_UUVtMtuu3fj^0^]W+>fftu_u3f_j"3UVuu3pMu:j^0'VW}t9ur6PWQ236ujQ8u	j9usj"^0jX_^]U(D3E}Wt	uYjPjPh0jP0ffffffEE0@EEERCjhQCPRCuu}t	uYM3_]UuDJ]UQD3EVat5t+uuuuuTCM3^1]u5Du35Duuuu.3PPPPPyV3VVVVVfVVVVVjtjY)VjVjVQCPQC^UV5DWu3=D$EYD_^]UM3;Ct'@-rAwj
X]DjY;#]C]UVMQY0^]1`uD`uDUEt]tt	}wu	}w2]UEt]t+t}rw}wu}rw}w2]U(MSWxt!}t0|$~&K73UtM
_[]VuMZE3uEE@EEPjP]Nu8EE-uE+uuF]uutux,0<	w#,a<w,A<wt	u=j
_8FEu<xt<Xtuj_uMuuj_F]u3UUEK	w#,a<w,A<wt0;s,E];ru;MvEF]uuMU{
]u
E3EAuVSYYt("ut	t}^ EPUMSWP
t#Ej_t/;|$~&!
3UtM
_[]VuM0	E3uEE0jVE]YYu38]f-uf+u}7}}MEj0XjZt;f;Uj:Xf;s0=f;`f;&
f;s
-`f;
f;s
-f	f;
f;s
-f		f;
f;s
-	f
f;
f;s
-f

f;w
f;s
-
]ff;T
f;s
-f:ff;1
f;s
-ff;
f;s
-f
f;
f;s
-f
Pf;
f;s
-Pf;
f;s
- f;
f;s
- k@f;rf
f;s
-@Of;rJ
f;s
-3f;r.
f;s&-f;s
-u0jAXf;wjZXf;v	Ff;EwFf;Ew t
uEE
<}xtXtuEPM}uU7}3uj0Xf;Uj:Xf;s0=f;`f;&
f;s
-`f;
f;s
-f	f;
f;s
-f		f;
f;s
-	f
f;
f;s
-f

f;w
f;s
-
]ff;T
f;s
-f:ff;1
f;s
-ff;
f;s
-f
f;
f;s
-f
Pf;
f;s
-Pf;
f;s
- f;
f;s
- k@f;rf
f;s
-@Of;rJ
f;s
-3f;r.
f;s&-f;s
-u0jAXf;wjZXf;v	Ff;EwFf;Ew t1;Es,u;ru;v	uu7}9VMu
E3EAuVSYYt("ut	t}^eEPVU@MVWkt!Et6|$~,>*3EtM_^]SuMG3EEEE@EEPjP]]6u8EE-uE+u}G]]}}MjZt;,0<	w#,a<w,A<wtuLj
XEFGE}<xt"<XtuEuM}EuUGEE}EQPjjMwMM]3EU,0<	w#,a<w,A<wUt`;Us[MEM;ur%w;Er;Eu;uu;]rw;UvMVPuuEEGM}euMEuEE3A}VWPjt3"Eu%t	3Et}[EPUWMGt
GAdDuDGDGDV%SWRwHL
HHPUV7UP^u
PG_]U	E	t8t(]UfE	ftf9t]9u2UEt
EADMH#E]UMtx~QuuSQuu]UQjuQQuuP=j]UQjuQQuuPj]UEMUHt]UQjj
QQjuPj]UQjj
QQjuPj>]jhhWD}u
QCPPRC(Q`Xtj2XGe7wTCYjMEQP+YYeu_UVut%~t	vPC~t	vRCVLY^]UVQu	uPRC`t~tWFttPPCFttuPPCUQVjjtBj{LtEMFFPQjdQCjM0^]UQQ}uF2SVWuuYYt.eEPjVh6BujLRCu!QCPYVM_^]W~TRCt3UuUD3E}ES]u}ttVWu|M33u
uu PuuQPTtKE3tuuo;u*x);v%[tMty
;tM"t
|P_^M3[Z]u;uj^LuUQ3VuWs	2SS39uv;w1V@EYtEPvEPIY[_^]UEHt.t%	t }
tE<ct<st23]]2]VWu_^USVWN@u]H~4N(t03uI0N(9~}$a,:F4N4F4+~8@_F4^[]UQQSVWN@uoUH]~4N(t:juARSF(0]9~}$a,:F4N4F4+~8@_F4^[]UV39u~W}MWuE
?tF;u|_^]UQ3MAAAAAAAA A$A(fA0A8A<@D]UVEHEEFEFEFEF^]UVuuuuuuPoF^]VHGY^UV6/GU&Y"^]UEMS:tAuAt(	<et<EtAuI90t8uIABu[]UMA<ZwXC3ExC]UVuPY$eFP=YuP<$YxuEFFu^]UQSVMWj
Q~'FeHPMF8"tE;FrF2?ut_^[]VHu^S39^^8^F9^vF1PFtw$x?BEN(^$^0^ ^,^<8'^(!PohFF1kFPPJF[^I>B>B?B?B#?B(?B1?B:?BA1 t-t"tHtuI I I 
I I uk2Vju^FPF1HPa	^VWFN1F<f<Pt8FPQH+	NF1A~1Fu2_^y1*t
A(PAA@A(yI(A1<FuQAH<Nu&jZ#1Q~j2y,ujItOLt>Tt-hA8hu@A,AA,A,
A,Q<3uz2uBA,
A<6uz4uBA,Au<dt<it<ot<ut<xt<Xu]A,	TA,Klt*ttwtzu7A,.A,%A,A8lu
@A,AA,UQSV3C3F1dlX>t7ACt>D~GSu2SjWZttVHuQ4pMt?g~1itntouN Qj
DQwsgHtgQi~0t(V 3WfEEt'tE-tE+tE N1xtXu	u2at	At2ut'D=0Xt	At2$xD=^$+^8+uFPSHj PRvFPWEHPN ~tuWSHj0Pj?|F tWSHj P_^[]y1*t
A$PAA@A$yI Y$UEw$DBjX]3@]jj3]~DBDBDB~DBDBDB~DB~DBDB~DB~DBDBSVWFFxt6_t/v,F1Pv6^4tF8F<F8F4CF8F<_^[UQQVWN F(yF1<at
<At	F(F(
uF1<gt<GuF(F(~@S]Pu+F(ueeF4FNAEAEYuvF1v6v(PQP+PESPUF ([t~(u
vv4YYF1<gt<GuF u
vv4YYF48-uN @@F4V4<it<It<nt<NuF1sz
Bu+_V8^]VWv,F1Pv6#~@t9FFS@uP[PF8SPL[t%F0uFF@F8t~4_^USVv,FYtxtVIt3t2F FFHPXF FFt@?H3;F FFt@!@F FFt@@W~ t|s
@~ ~(_}	F(f 9F(~F(uf uuuRQjQF t~8tF480tN4N40F8^[]VWFFxUu2Dv,Yt+tHtuFWFfFfFF0_^Q t	Q jj$jjA(A,
SVWFF~(X^4uv,F1Pv6tuF4CWv4F<uF4CWv4YY_F8^[U
A;AEuyt@@E]UD3ESVW~<t]F8~V~43teePjEPEPHu&9Et!vFPuEPH;C;^8uNvFPv8Hv4M_^3[]UQQVW}E'Mp9puxt
MEJEE+pS];rVu0M0pxEt;t0[M?ut_^]Uu uuuuuu]L$WVSt$|$u't+t/uuatt7uD$[^_tuutu[^D$_t~3tt,ttu33t3uwD$[^_UDVW||uj X+#E;s<2;t
9tA;u+;++Wtu ;uE9tA;u+w|uujX+#E;s<2;t
9tA;u+;uZ+f+(ftfu;uE9tA;u+UE;t
9tA;u+_^]UQDMVWt'EA;}3f9:r;ufj X+#E;sq3U;Mt
f9:t;Uu+;'Q++WJuu ;uEMHf9:t;u+wt'EA;3f9:;ujX+#E;sq3U;Mt
f9:t;Uu+;ufQf++J(fufu;uEMHf9:t;u+EA;t3f9:t;u+_^]UEu]MUVt2ft
f;1u	+^]UE3S]VW8Mt	A-s3u	vW0FAt;Mr;Mrj"^0NNG;r3_^[]UEMSV3W8]tj-ZCfp3uBW	wB0fCt;]r;]rE3f6j"^0# 3ffff;r3_^[]UMVuj^0<Ut38Ef@;w	j"uF"wuVRQu^]UQ}
u
}E|EuujuuqE]UQ}
u
}E|Euuuuu<]UjujuuE]U3}csm]jhWDuuBt	uzYj^(Ye=D3@DE}u<Dj Y+33
D;t33PPPTCh<D
uhHDYeuhUChUC!YYhUChUC YYuDE'u,u*E0euj'YUUc=t d0@huuQCPQCuOYu(RCjPCu2MZf9uA<8PEuf9HuxtvUQQD3EeEPhCjdQCt#VhCuQCt
uTC^}t	uRCM3]UED]jjjjjjUjju]UDj Y+33D9DWu#YD]Ujjul]USVW}tMt]u3fFj^03_^[]3f92tut+fRftuu3fj"Uju,RCuQCPY]3]jhXD0eE08%Ye5D35DuE
:uM1B%YUEMEEEPuEP]jhWD^3uuj$YuD}uD35Dj
D35Dju_}tt
j Y+33Eu3#u}j$YtWTCY3@UEHt-t	ttt3]D]D]D]D]Uk
CE;tU9Pt	;u3]UEtt
t~~]UQEPj~YY]UuDuDuDuD]K1j,hWD3]!]Muj_;t5Ft"Ht'HuLtt
~;6VEl1]u3VYY3u
2MEetj{"YMeEeEtD3ME3UUutjl"Yj;t
tu#CEc;u;E;u"kCk
CE;t%`Dj Y+33DME1}uk;u6/pWMTCUY+j_u]EE}tj!YVMTCUY;t
tuEC;uM/MH3jhWD]}tttW@X/t>Cu&5C*"Yt5ChCP"EPWYYtP
Mt"k5Cu;t9zuJ;uM3]uuj) Y]tu:=
Du1jhUB0RCt	
DQC]uWEt&5D30uEtPYME}]ujYuYjh0XDPej[Yeuu'YYuEaujnYU=,Du=0Du]VuuwcEuV?YYt)jPKYYu90Du3uVYYuj)Y^]UQQSVW}tzVuVWE;r3;sjPEYYtwuuVcE@=WPCPN`}j=WYYt+;}@VPPYY;wQAu+jYS.YYu3WSVj (Y_^[]USVW3PPjuPPPC]j*^u30t3PPjSPPPCtjWYYt"WVjujjPCu*2V'Y_^[]tj=Z+NWPjSjjfPPCt3VPJYYUjuaYY]UUVtMt
uu(j^0^]W+>Gtu_u
j"3UVuWtMt
}uj^0_^]:tBut+Btuuj"3jhPXD3uuiU3@WV0YY;tejYeV&YuEujYUQVW[
tN}tHuNFu+2AEAu+M;v<2=uVuRdJt?u3_^]@U]UQQD3EVW}unj^0[FuW]YY;Er3fE3tGVVjWhPJEu9*arzwff97u39Es3fj"`J;tHJ;#J=w;#t(;#PYt
umb8>uEVjWhItVuWv
%j*_8VMYe_^M3]Ujuu]UuMEPuu>}t
MP]UMSu]sKEPS!YYt$}Et
EP}t
MP3fEEEx~.MEQPIYYtEE3j]EY3*3]AEfEUEEjpjRQMQuEPJ$u8EgEPXu}Et+MPUE}t
MP[]Uuju]Uuhu]UdDtjuYYMAw ]U]UVutj3X;Es3BS]WtSxJY3uVSYYt;s+;VjP_[^]UQQD3EV%CS3W;t}99t	;utyu3
u3Y@FEEFyB$PlX;u^9wOtD9t39t"9t9uoFfF]FTFKFB9t39t"9t9u"FFFFvjTCY^qYTCEYF_[M3^]U}Vt}tj^0SWh D3VWPCD5Dtf9;uE}PE}PWWSjuu* uj_81EPEPEPVSy}uEHDDJE}PVJMYYtE&U9:t@A98u
DEDPY}VY_[^]UEMUSVu3W}tuE E	j"Xf9u
t	ffftuf;Et	f;Ej"Xut3fB]3Ef9f;Etf;Eu3f9tu3j^E@f91tj"^f91j^u8u 8]tj"^f9qj^u
8]]E}
Htf2uft*8]uf;Etf;Et9]ttfsu]t3f3t_^[]UVu?r3=WM3u;s
M+;w31jPj_^]U],Du%90Du3Eu#,D0Du%9,Du3ou3#0D=,Dt3VWORu*VYuP,D8Dr	3jYVUY_^=0Dt3VWRu*VYuP0D4D	3jYVY_^UQQSVW}3<=tBYAu+FuBjPYYtm]RQAu+?=AEt7jPYYt0WuVAuAEj0EfEY?uS#jLYY3jAY_^[]3PPPPPUQQS]3EVWft/j=[f;tByff;Eu+4Nfu]BjP3YYty}]Qff;u+j=AYEf9t8jPYYt2SuVuCE03VEmEYCf93uW)3VQYYVGY_^[]3PPPPPbUVutWPYuVY_^]W=0Du_SV3QSSSSj7SSDQCtLjSYYt5jjSVj73SSDQCtSVL<S9u3^[_VYW=,Du_SV3KSSj7SSPCtHjS>YYt1SVj73SSPCtSV;S%9u3^[_VYUQD3EVW~MVTCUY;uM_3^z]UE;8DtPY]UE;4DtPfY]hkB,DqhkB0Db58D054D%YYjhpXD}eE0
YeM
uE
}uE0
YjhXDk}eE0s
YeMuE
~}uE0
YUEMEEEPuEP]UEMEEEPuEP]UDj Y+E3D]UD3EESuDVW;[3u3}]j Y+33;r`9t3M3TCEDu@3M3MM;Muj Y;EtMMEt
WaDY3j Y+M3DPP_3^M3[%x]UEV0uDSW~3v33;+;w<0uj _;rjWSjEMu(j~WSjEMuE4D}j Y+33DE+;#UtU3@I;EuE@0S]	GPV	A	A3_[^]Uuh<D^YY]UQEEEPjYY]UVuu(;FuDj Y+33DFF3^]UQQEEEEEPjYY]h8DDEh<D$HDwYDVj 3Y+35DVgV*VVV^jYPDVuPD0D;t
PY5PD5D5D35D5D5Dq5D5D`5D^h0ChC)JYYh0ChCJYYjhXDNpteTC3@eE	UA+V3;#t
UFI;u^]UuTD]UQD3EV.tuTCYt3@3M3^st]jhXDwejYe5D35TDuEwujYXDUEXD]D3DUuD]UQD3EV5D35Du3uTCYM3^s]Uu%YD]Du`DVj 2^f;w	ft#t"uf;wfu^UQQD3EESVu+W39u#tEtTCUG;uM_^3[r]UQD3EVuW>tTCu
;uu3M_3^r]UE=@t#=t=t|hjX]D3]3dD@jhXDu8D95Dt*jYeVhDZRYYDEujYUVUjXP@t3t6ttP
TD^]hDUEttr]hD]lDUME#Vut$t
jjISYY3j^0 Qut	%SSYY3^]UdDuuUu]MtSVWjA_jZ+[
f;r
f;w f;rf;w ftf;t_^+[]juu]UMSVu]tuuK7EWuBjAYjZ+Z3f;r
f;w f;rf;w ft:f;t3MQPUM[QPoUvftf;t+_}^[t
MP]UQdDW}UuhTvMtSVjA[jZ^+ujZ^
f;r
f;w f;rf;Ew t
ftf;t^+[juuu_]USV3W9u]u}tuME9uSM+jAZjZ^ujZ^;f;r
f;w f;rf;Ew tEft@f;t9EPPSEPPSm[t
ftf;t+}t
MP_^[]UVuW}FAw GBw t;t+_^]UdDu(9Eus]}t]juu]UMSVWu}}t]u.FEu
SW/YY-+MQPMQPCt;t+}t
MP_^[]VWpD3jhWtD8r
jY2_^UkEpDPQC]V5Dt kWXDWQC
Du_^UkEpDPQC]UVutj3X;Er4uuFRt V/YtVj5DPCt
3^]UQT
HLMMQPEYY]UuMEPju}t
MP]UdDtjuYY]M8DH]-tj}YDt!jtjY)jh@j*j"UVuw0uF6t VYtVj5DPCt
3^]UW}uuY$Vuu	WqYv%q3^_]tVYtVWj5DPCtUS]u3[]W}u
_33[]VpAu-OMu/sKPPhQ@3^_[]uIsjP{hW3u3;^3_[]3EE}tDEF@E4d$jQ3WPUv3]MUmMMu]jPshVbEU3;>CE^A_[];wGH+M;|2F+4<;u
I;}u+D;DsBu^_33[]}E4DEut	+ M+Et)EMMeuvuMD	E3EU,KM:KEM;EwA3}Q	EEEMvIM3UMqMu}EurEEMDEujuPR]3u]E]Euv*juPS3u]]EEwPrwIPS3MjuMt;r)w;Ev"E]}EUEu
vE]uM33tUE]EMEEeEe3;s+EmEu]M3;wGr9}s@t5uU$
v3RNJu]UEHEu3UMEmJ]H}UME3UB;sHI@;rt<uu^_[]UVuu3mEugj^0TSW}t9urVWPb36ujPu	&j9usj"^0jX_^]UV3PPPPPPPPUI
t	$uI
t	$s ^= XG$D$%=u<$f$ffd$uZT= XGt2$D$%=u<$f$ffd$uT$T$D$
T$HdP<$f<$tdT$dL$Rcu=D9d
Ctd=Dd
CcZT$cztA1uZZ33%D$uT$lcD$%=uT$uutQ$$qdYatvcCD$%D$D$%D$t=fl$D$t-Ctccc-PCu
CuUM38t;Et@<u]U}t-uj5DPCuVQCP`Y^]jh0YD5eE0AYeMA00YYEFeE0QYjhPYDdE0YeEHHtu0DtQ6YEdE0YjhpYDdE0YejE0MYYEdE0YjhYD9dE0EYeE@HERdE0]YUEMEEEPuEP]UEMEEEPuEPp]UEMEEEPuEP]UEMEEEPuEP]UQQE3AjCHECEPEY@H0DEfHlEfrELEEEPj}EEEEEPj]U}tuuNYY]UQECt
Q/EYp<#Ep0Ep4
Ep8Ep(Ep,Ep@EpDE`EEEPj5EEEPjt4]UVu~Lt(vL=FLY;Dt=8Dt
xuP;YEFL^tPW;Y]VWQC0DtPuIhdjYYu	PY8W50D6uWhDWjtVQC_^VQCSVWQC30DtPuQhdjYYu	SY+W50DuWhDWSju	VQC	VQC_^[hBl0Du2_u	PY0Dt
P
0DUQQfEf;u3Bf;sDH$fE3fEEPjEPj<RCtEM#]U$D3ESu]MC=wEXzMEQPG YYtEE3j]EY3]3EAEfEEjpEPQEPEjP7u8Et
EP3E#E}t
MPM3[[]UVu;DtMTDPuv;^]UVu;PDtMTDPu,^]hpChhCh[CjUESVWDD3;***cu;ut6YYu/;uuD3t)uPQCtVYDDj Y+3;3_^[]UEW<DtA#WSCVhjSDRCu'QCWu
VVSDRC3u	3tVRC^[_]UQD3EVt'u(u$u uuuuuuTC uuuuuju]PQCM3^Y]$UQD3EVhxChpChHXCjNtuTCQCM3^Y]UQD3EVhChxChTXCjutTCQCM3^4Y]UQD3EVhChChXCjutTCQCM3^X]UQD3EVhChChhXCjLuutTCQCM3^X]UQD3EVhChChtXCjtuuuTCuuQCM3^#X]UQD3EVhChCh4[Cjt'u(u$u uuuuuuTC uuuuujuPRCM3^W]$UQD3EVhChChCj	tuuTC	u[YM3^?W]UQD3EVhChChCjtuTC3M3^V]UQD3EVhChChCj[t
TCM3^V]DWj DY+33Dj Y_UQQD3E
Dt
3TVhChChYCjt'eEjPTCzu3DA
jXD2^M3U]U}u'VD>t>t6RC&Du^]USVut]t>uEt3f3^[]WuMEuMtf3GEPP7YYt@}~';_|%39EPuwVj	wPC}u;_r.~t(139E3PuEGWVj	pPCu*}t
MP_1Ujuuu]US]W}utEt 3zEtVvqj^0^SuME39u]fEf;v6ttWVS}'j*^0}t
MP^_[]tt_EtMuQVWSjMQVpDQCt9uuEtQCzuttWVS}j"^0lUjuuuu]UESV3p#W;uC;u?u@0t
;u	;ujX#tjj3_^[]UE3HtB]U0SVW}3yuMu(G9Ewj"_8UJE%=uR;uNSu$SWuuuVR$tbjeVvYYt8] pX:t-FJ38] j0EK3']XuFB
%u!M
E1FFMuEB%Ew	:ej0XEM~SR#E#Mbj0Yf9vMUFEEEOMEfyfxWR#E#M
fv6j0F[ftFuH];Et9u:	@~Wj0XPV/zE8u} 4U$pR3+Mxr	F+F-j0X|?;rjPSQD0UF;u|drjjdSQ"0UF;u|
rjj
SQ0UFj0X3F}t
MP_^[]UEVuWuu~PEWp0T9MtM3}-+3+EPW}Q3}-3PnStu(EjPu$u VuW	 _^]UVW}~3	9Ew%j"^0_^]Su$MCU ]t%M3P39-PuSU E8-u-s~FFE39Et+Eh,CPV>[uvN8EtEUB80t/RyF-jd_;|Fj
_;|FV}u90ujAPQj}t
EP33PPPPP#U3VWu}uE}PEWp0R9MtM3}-+uEPEP3}-QPQtu EjPWuV	_^]UMSVWuU}]JI}t;u3:-f0:-u-sBjVuS:0F~RjVuSEFEHy)}u;}WVuSWj0Vv}_^[t
EP3]USVWu3}uE}PEWp0IQE3]}-HE49EtE+MQWPV1PtUEH9E|*;}&t
FuFu(EjPWuSu(EjPu$u WuS _^[]UHD3EUMS];sjXM3[K]t-AJCECE38]ECEEKCECEEEEEVCECW<uuuuE CtFEFu+u;GtRQ_^A3PPPPPUUt&VuWyAu+APVPg_^]UQQVW}uj^0~S]t}t}wgj^0TuAtEtFt	EGuEE$u2uEYt"uSWu
YPu0E$tjjXa(t
Atu,Puu uuSWuUeu,t6tPuu uuSWu/u uuSWuPuu uuSWu$[_^]UEuK7]@]DVj^u;}DjPjD=Du+jV5DjD=Du^W3DjhF P-D4?k0DDt	tuF8GDu_3^V,b`3D4bDY PQCu5D%DY^UE PQC]UE PQC]
D39
DUHEPRCf}ESV0X3E ;|VDY;~W3tVEt@t;t4uQXRCt!?k0EDBB(EGCE;u_^[]SVW3?k04D~t~tN({F(ttjjjXP4RCt
t	SXRC3t%^uN(@)u$N(N(@FDt
@GU_^[jhYDIjY3]]SYuh]EI]jYV3DtPDYr^US]u|VWj=SYhEYYtN;tJx5,DE;58DuV!EY5,D39]t/90Dt'unoWSY_^[]t3jj(S,D-5,Dt90Du%jjS0D90Dt5,DtE+PQEYYxH9tD4YM8]uEDA9ujQVStXP8].EH;?jQVlSZME5,D9]QAu+jAPEYYtGuuVu@M+EAEY#PVRCu*VYaSSSSSUS]u}VWj=SkEYYtO;tK50D3f9XM;54DuVYM50D,D9]t+t'uf3WY_^[]uu)jjS,D9,Dt50Du!jjS0D50DtM+QPMEYYxH9tD4YM8]uEDA9ujQVtSbtXP8]1EH;?jQV3S!ME50D9]Qff;u+jAPEYYtEEPuVu=MANfAE#PV`RCu*VY`SSSSSUQW}u339t	@A8uVAjP0YYte?tPS+QAu+jAPEj;<;t,7u4;u9u[jY^_]3PPPPPUQQW}u3S3]V9t@A9uAjPyYYtl9tX+Qff;Eu+jAPEF;3PK<;t-7u4;~u9u3SY^[_]3PPPPP5USVW=,D?t*]S6uu
<=tt>u+_^[]+USVW=0D?t-]S6uJuX=tft>u+_^[]+U]cU]UQdDVWUu.Mt};vmSjA[jZ^+ujZ^
f;r
f;w f;rf;Ew t
ftf;t+[juuu	_^]US]u3}u]IW}u;'V;vuM8EuE+jAE^8jZZf;r
f;w f;r
f;w t
ftEf;t+(SWSuhPXu
vp}t
MP^_[]UdDu]Xjuuu]UMSVWuOEu3MtUu~}h;v~}M}uuVPRQX-wPRPQhESP[ u
~p}t
MP_^[]UVu~VuRY;Yp|3PPPuuVuuu^]UuMJEMH%}t
MP]UQQD3ESVuW~VuY;Yp|}$uEx}$39E(jjVuPWPCEJ;tRJ;#J=w;#|L;#PAY-3uSVujWPC}3PPPPPWSuuEt8E ;3QQQPuWSuu6J;tJJ;#J=w;#{td;#P`YtI3t8jjjVWuSuut3PP9E u:PPVWPu$DQCu.W/CY3S&CYe_^[M39]u uWCYUuMu(Eu$u uuuuuP$}t
MP]hpDqjDehDVD(D3U}u9{%z]uj5DPC]UE;Ev]]U0D3EEEVuuzj^0y{3SWM}]M9taj*XfEj?XfE3fEEP6 YYuEP3PP6IMQP639u]}M+3MB;U#t8]
AEff;Eu+MCE@E;uU]]juRruwEEU;t+EAEff;Eu+MA+MP7EE+PR
uDEU8EBU;uE03PMYMt_[M3^:7]3PPPPPVxUQMSW3Qff;u}+A+M;vjXWV_jSYYtWuSVQ
u5u+~uSP8
uMVjY^_[]3PPPPPwU`D3EUMS]VWj^j:/_f;tf;tf;t;u1f;uC;tR3WWSj/3Zf;tjf;tj:Zf;t3@+AhP#WP0_WWWPWShRCu3PWWSvtVdRCM_^3[5]j.A+Xf9uf9t-f9u	f9tQSPuPVlRCj.Xu@+;VhLB+jPPU;VW76Y;wu7Y_^UVW't
uYNEF3_^]VW~9~t3r>u+jjFjMujXMFF+>wSj?S6#uj^NF3jY[_^U]jhYDS7E0_YeMHEq7E0|YUEMEEEPuEP]Vj@H@pD@H@tD@HlD@HPjhxDQ@HPQh(DQ@HPQh0DzPD0uPD=0DtPY@HPD@H^UE-t(t
tt3]@C]<C]8C]4C]UMj%DEuDtRC,uD8RCuED@}t
MP]US]VWh3sWVS[{3{{0D+7Fu9Au_^[]U D3ESVuWPvQC3@;r Q
;s
 @;vuSvPWPjSSvWPWPWS%@SvWPWPhS$MtL
tL
A;rYjX+ w
LA wH AA;rM_^3[0]UE
uwYMEIH;Au3SSVWh Yt.uvHWu'_YY;uqWY_^[]}u%E@HKuExH0Dt	pHXYE3HHEPuTDuEEEPj}YYtPDDv=DujjYYDjhYD[23u
TDPt9wLtwHuhj?YuwHu;5PDt0tu0DtVYPDGH5PDuEuj-Y2U D3ESVuuYuVY3W3M98DA0M=rPpRCEPSQChFWPW^3C9]vQ}Et!HtLA;v8uF@uv^~3~9=DtVhFWPrVkE0EHDE8t5At+s0DDBA;v9uEGErS^FENj<D_fRfIuVY3_M^3[b,]xRCD|RCDUUW3f9:t!Vqff;u+Jf9:u^B_]UQSVWRC3tVVYWWWW+SVWWDQCEt4PYt3PPuWSVPPDQCt33WYtVRC_^[]VWRCu37SV++SyYYtSVWy_jDYVRC[_^PCD%DUQD3EW};}uWVStTCt;uu;uu,;t&~tt
jTCYF;u2[^M3_*]UQD3EVu9ut#W>t
jTCYF;Eu_M3^T*]UQUMVu
u
9Mu&33tEtu3fuu3flj^0k^]S+Wu>fft,u%>fft
tuUu3f_[ruE3jPfTAX3fkj"zU](UQQSWj0j@Q3}YYuH;t>Vw ShFPNv0^FF
F
f^;u}^SY_[]UVut%SW;tWQC0;uVY_[^]jhYD3,} ujj	^0iV,3ujYuD}9E|94Du1Duj^uED@DGujYUE?k0DPQC]UE?k0DPQC]USVuWxg;5Ds_?k0DD(tD|t=u#3+tt
uPjPjPjRCDL3xi	Zi _^[]UMu=i Hi	Cx';
Ds?k0DD(tD]h i	g]UVuF;DtPYF;DtPYF;DtPYF;DtPYF;DtPYF ;DtPmYF$;DtP[YF8;DtPIYF<;DtP7YF@;DtP%YFD;DtPYFH; DtPYFL;$DtPY^]UVutY;DtPYF;DtPYF;DtPYF0;DtPYF4;DtPY^]UESVuW3+;#t6TGvY;u_^[]UVujVFjPF8jPFhjPjP|jPMjP?DjP.jP LjPTX~s`h(^]UE3SVWf9t,u>ftf;tfu3f9u3_^[]UD3ESVWuMFrMuE@E339E WWuuPQPCEK;tJK;#K=w;#dt`;#PYtEt4SWVLuVuujuPCtuPVu<RCVg,Y}t
EPe_^[M3	#]UE@H|ttttVjH(^yDt	tyt
QtuNY^]UQSVuWtl=DteF|t^8uYt8uPEQYYt8uP#-YYv|YYtE8u@-P+P+PYjXE~(Dtt8uP}3vYYEtGt8uPYYEEuVAY_^[]UMt`Ct3@@]]UVut `CtuVVYY^]UMt`CtH]]UEtsHH|t	t	t	t	VjH(^yDt	t
yt
Qt
uZY^]jhZD#e
TDPtwLuCjYe5DGLP0YYuEuujY#UVuWt<Et58;u-V0YtWYu8DtWY3_^]UM3tSVWtt
t
t
t#t;t;t;u
`
@
 _#^[tt;u
]@]
@]U}=DfE3W?t)tjZttt tt]EEUE?t)tjYttt tt_=fM3?t2tjXttt tt
]U}fE3tjYttt ttSVW#t&tt;u
t;uft}E##;V?YfEm}fE3tj^ttt tt#t*tt;utuft=D]E3yjYttttt`#t* t@t;uj@%@[+t-t+u#}#;PDPEP
YY]E3yjYttttt`#t* t@t;u%@+t-t+u3t_^[]UM3t@tttt tVW#t#t;t;u


tu_^t
]Uf9EuMrhEu!MAfw
f EfEjf9Us0uYYu	fEEMEMQjMQRP[ufEEfE}t
MP]UE tjt3@]tjtjX]]SQQUkl$D3EVs CWVPsu&ePCPCPsC sPEPqs s^Yt)t%CV$$C$sWS$W$VCYYM_3^][US]VtEtjY#EtjYwEj{EY#tT=t7=t;ubMC{LHM{,C2MzCMzCCEW3tGMDEPQQ$EEU=}3GY3AuBEfEE;}++EEtuGEEt
EmuEtE3G_tj"YtE tj Y3^[]Ujuuuuuu]UE3S3CHEW
HEHMtE	XtEHtEHtEHtEHMVu3A1AM3A1AM3A1AM3A1AM3A#1ATtMItEHtEHtEH tE	X#t5=t"=t;u)E!MME #t =t;u"E MMEM31E	X } t,E` EEXE	X`E]``EXP:MA A EEXE	X`M]A`A`EXPuEPjjWQCMAt&At&At&At&At&t5t"t
u( %
%
!tt	u!#
	#
} ^tAPAP_[]UEtwU"]rU!]UU 39Ct@|CMtUEEEEEEEVuEE hu(EE$uE&EPuVUYE^hu(u9E ]UEWDz	3Vfuu|MUutjAu3@3EuMyMOEtfuUf#futffuEjQQ$1#jQQ$^E8_]UQQMEE%]fME]U}Euu@]}u	ujX]fMf#f;ujf;uEutj3]jh0ZD=D|[E@tJ=XDtAeU.E8t8t33@e%XDeUE
EUUQ}E]UQQ}MEf#M#EffMmE]UMt
-C]t-C]t
-C]t	 t]]UQ}E]UfMff#f;u3EQQ$ZYYttt3@]jjX]]fuEu}t]EDzA@]]j
P XG3U$$fD$f=@CfPCfTfs,ffVf%%Y<@Cf,@Cf(4PC+fnffsf
Cfs&ffT%@C%%Y`CY,`CfX4pCfV%PCXfTfsffCf=C%%Y,CYCfX4CfTXYYYYXfL$ffCfXf%=-?@+-p<f%CfTfTfW`@fYYYf(CY-Yf(
CXfpX+-XX0CfY0CfYf(Cf(5pCfYfXfpYfW?XfXf%CfnYT$Yfs-fpDf(=CXfYXffYYfYfXfYYfpYfpYYXXXXfD$D$fL$f`Cf~fTfs f~fs4fVfnfsfffffvf%=fL$fT$fnfT
`Cfs4ffCffvf%r^f@CfPC&f|$fd$f~fs f~%=r^fWCff=@CfPCYf~fs f~tRfTfT`Cfs,ffV%%Y<@Cf,@Cf(4PC>uT$t1
#fnfs f
PCfT$^g
#f@CfWfTfvff%=uefL$fT$fnfT
`Cfs4ffffvf%=t#fL$f%tCCfL$f%fL$f%X]fT$f~fs f~f
CfCYfd$fT$f~u fs f~?uf@CfWfTfvf%=uUffd$%tf%=?rf%=?sCXYf~fs f~fPCt0f~%=wrwfD$D$fD$T$T$T$$0D$~(=<VW?&=VWXX0CfY0CfYf(Cf(5pCfYfXfpYXXf%Cfn fW?fYT$Yfs-fpDf(=CXfYXffYYfYfXfYYfpYfpYYfnfs-fnfvfXXfTXfWfvfXfTf_XXN^YYXYXf%=fD$D$^XYYXf%=fD$D$fCfnYfs-fVtfCYCefCYTfpDfYf%@+-p<!=r fnfs-fD$D$fd$f?f3%-Kp
u;
p2+at@u
tFt2tK-Cp`aAup-C
uS
u[
uu
tp-Cu
t
X`au-C
tp-Cp
u-C-C`aAu`a`u
"Ct
VtV$$vuft^tzuf?f?f^^~Cl`pa$#zuf?f?f^^~Cl`pa`a$$
#tbbi@tppnCbbi@t	ppbbi@t bbi@t	pp-PCpp
-dC
t
tvC
tUEEEEE	UE]MEMEMEMPQRe+Ef}tmT$fT$l$tCB%=tB
D$B
D$$,$
BD$%=tD$f<$t,$Zf$f=tf tf tZ,$Z$D$%$D$%t==t_f$f=t*f u!f ttZmZ,$ZCCs
CCCv
CUQQEQQ$-YYuJEQQ$*EYYDz+
0DQQU$z*EYYDzjX	3@3]UE9Mu;}uuzCAE9Eu;}u5zAEC9Mu.}EAsE{b9EuY}uSEQQ$EYYAuCu zuCE3]USVW3}];EU+jA_M4CMjZ+[1f;r
f;w f;rf;w mt
ftf;tM}]+tyY]y};oC_^[]U}tu1Yx=s	C]3]UUVu=j^0<}vM~3@9Ew	=j"utSZW~0~tG0@IZx?5|
0H89t:1uFqAu+APSR_3[^]VV'Y<uFV'YF^Ud	D3ES]lVW}u3-u3_}u"uhC`EP$Yt
AzE|@}uE%u3	233@0'QQ$6(YY@=t=u3034C,j^;3
;
0u3j Y+3@?HtA3j X+V9ssut2jrY;r0+;rm;s83F;s@3##0INt,t03tB,3,+3P,P0SP,3jXAPP`SP3@j Y+3@>,HtA3j X+;9ssut2jrY;r0+;rg;s93F;sA3##0HNt,j^t30tB,3,+3P,P0SPH3@jjY;3;0utP3j X+;8;s
F;sW33Nt,38+,VjP3@5G@,tH3j X+ssut2jrY;sti0<;s
F;sW33Nt,tA,3,+,jP0hP3G+VjP3@5CPP`SP3j
Ycq&vj&X>C4?CW1jPP<C8CPP&wzu333``F;u`Z`PP`SP:u3P33``F;us=3P;`ut33+|u%;!V`339stW;u@@A;ut4s;uA3As|F;PP`SPtl+<Cu]3P:3PP`SP2jP`33``A;ubsK`AL&vj&X>C4?CW1jPP<C8CPP8"u3,Prz,m,3300F;u5,s0,,w|0P,P0SP=,,3300F;uR;,0u,t,33+|u%;!V0339stW;u@@A;ut4s
;uA3As|F;,PP0SP+C,3300F;ut,ssN0,e3P,P0SP27,j3P,P0SP,tw330j
Z0G;utB,ss0,&3P,P0SPJP,PYYj
Z;w133`j
`AZ;utss`B3PP`SPu	H0wAx
wEH;r;,330;0A;ut@,ss0,&3P,P0SPP,P}YYj_+30;r7Ou	vj	Y;-*h4Ch,Ch$ChCuSw^u't_^[t
lPYM3]3PPPPP(jhPZDejzYej^u;5DtXDtI@
tD4K YtED PQCD4YD$FE	EjzYUMVq$<t3KtAW9+a~0WPQSYP;tjX	tjX!3_^]UVuu	V=Y.V~YtFtVP YYu3^]jYjhpZDeejyYe5DDE]u;tt>}tVWYEG
t2uWIYt!EuGtW+Yu	EeE]uuvYEEtE]j'yYUVuW~
t$tv%Y!3FF_^]UMu
	'	8x$;
Ds?k0DD(@]&	%3]UVu~
VuKYYE~PuKYYtt3QQQPuVuuu#+ujX3E^]UdDVuG9EuD&0%>}t9uv&	%^]juuu^]U}SVWuM
2}t]tM;v%$NEuQSW_3+MQP-_MQP_Cmtt;t+}t
MP_^[3]U,D3EESVuEEEEEW}}~"VWYEY] ~SPYY}32|E$uE@E$t;ujX~3@~jMQPQCt~/jX9Er}MtQt:r:9u~5jX9Er}MtuQt:r:~9ut3WWVuj	u$PCEJ;tYJ;#J=w ;##E;#PvEYE}uPVuu$jVPCWWSuj	VPCEJ;tJJ;#J=w;#r"t`;#PvYtEt4uVSuju$PCt]WWWuVuSuul]VY]SYe_^[M3]UuM.u$Eu uuuuuP' }t
MP]UQD3EMS];vlEVW;w(IMWVTCU~E;vM;t!t+RLDJuEM+;w_^M3[]UEW};t&Vut+@TLPu^_]UD3EMUVuW}u$t ! _^M3]ttJS3+XwVWQ}SQTC~WSTC~WSTC~WS;v7;s%SVTC~;w=;wSVTC~+;vSWTC;r^;t3+RLDJu;;s2$+;v%SWTCt;r/+;vSWTCt++;|9;s|@;sLj;sT@;s+xT[M_3^]UV3PPPPPPPPUI
t	$u
t$sF ^f3UU3~tgyjYWttttV`#;^u@t
 t_]UU3=t]tjYttt tV#;^utt]UU3t[tAtttt V#;^utt]UU3tjtWttttV#;^u`t t@_]UU3tNV#;uA#;u#;u#;^u#;u ]UU3tNV#;uA#;u#;u#;^u#;u ]UQQ3!EfE}=D|]EVPu(YY%^]UQQ33fEM}=D|]U=t2tt
t
t
 t
U=t6tttt t%]U SVW3}}}}}}}uS2u#u#YYue=D|'}]Stu#ueYYuU_^[]U SVW3}}}}}}}uSu#uYYue=D|'}]Stu#ueYYuU_^[]U$D3E=DVWt5XGQCrBE!jY+txtjtVECEuEE]E]P]TCYY6!IMECECMECEECtQ	tCECEuEE]E]P]TCYE|ECEt[tJt9	t(t-t	EELCETCElCECEECEuE]E]P]TCYu"EM_3^]SQQUkl$D3ECVsW|t)t ttturjj
jjj_QFPWuGKttteEF]EFPFPQW|PEP_|hQ>YYt_tV_Yu6=YM_3^][UQQE]E]UVu
F3^]UQQeeVu6vEP;EuF;Eu33@^]UQQeEePYt3@)MUEAEPUxYu,3]= XG$D$%=u<$f$ffd$uU	= XGt2$D$%=u<$f$ffd$u
$
T$R<$tLD$f<$t-Ct^uA=D
Cuu|$u%t-PC"u|$u-C=D@
CIZ= XGc$D$%=u<$f$ffd$2~D$f(Cf(f(fs4f~fTCfftL=|}f=2fL$D$f.{$T$T$T$$D$~D$ff(f=|%=2fTCXfL$D$CfCfTCf$D$U8D3EE?Sk0VDW}}MDEEERCuME3FF;=/3fEEmDL-tD.EEjmL-P:&dfHt$;}jEWPzGjWEPz3EQQjPjEGPQuDQCEjMQPEPuLQCtqF+EFE9Erf}
u,j
XjfEEPjEPuLQCt8}r:FF;})UDD.DL-FQCM_^3[]UQSVu3W}FFEE;s?S+
Yf;u(F
uj
[S
Yf;uFF;}rQC_^[]UQVuV:Yu2XW?k0DD0(to@LuD|0)u2EPDt0RC_^]UD3EM?k0S]DVuWLE&ffe;sC<
uF
GEG;r+jPWPQLQCtF;r;rQCM_^3[]UD3EM?k0S]DVuWLE3VVu;s+
u
Fj
ZffE;r+jPWPQLQCtF;r;rQCM_^3[]UD3EM?k0SVD3uWDME^^;P;s!
u	j
ZffM;rSShU
QP+PPShDQCutLj+QPPLQCt';r+EF;s3NQCM_^3[]jhZDWuu 	;5D?k0MDD(tiVUY}eDMD(um	O uuVG}E
)u}VY 	
U0D3EMMVuW}}u3u!8
S?k0]DEU)tu(um xd
QED( tjjjVVYt9t"uEWPVuEWVPEDED(tFt.tuEWVPuEWVPuEWVPD3QMMMMQuWPLQCu	QCEu}EucEt$j^;ub
	D
0<P
Y3}EMDD(@t	?u3%

 +E[M_3^]UQQVuWVY;u		MuMQuuPRCuQCPy	YEU#;tE?k0Dd1(_^]Uuuuul]UVuuS	?QFW
t9VHVV}Py~t
vdfYVY_^]jhZDQuu3u;FVt>Ye~YeV1YuE1uuc~YjhZD3uE0YuE8?k0DD(t!WYPRCuQC	uE
uM1YUEMEEEPuEPD]UQVuu
	Kx7;5Ds/?k0DD(tEEEPVYYS	?^]UWVSMtMu}AZ I&
t'
t#:r:w:r:w:uu3:t	r[^_U$~$fD$f(ffs4ff(
 Cf(0Cf(Cf(%@Cf(5PCfTfVfXf%f(0Cf( CfTffYfXfYf(fX*f
Df(
Cf(f(CfYfYfXf(CYf(-`CfYf(pCfTfXfXfYYfXf(CfYf(ffYf(fXfXXXfD$D$fD$f(
CfwHt^wlfD$f(
 Cf(CfTfVftCOfC^f
C4f
CYs:fW^	fL$T$T$T$$D$fT$fD$f~fs f~t$UQQSVVh?;EYYM#QQ$f;u73HYYwVSEYYcE0DS$$jj?UEDzVSEYY uS$$jj'^[]UQ`Du
0`DujMQjMQPRCtfE]jhZDeE0YeE0?k0DD(tVY	uE
xuE0YUEMEEEPuEPZ]UQVuuc n	Sx7;5Ds/?k0DD(tEEEPV}YY 	
^]UVW}WYu3NDu	uu@XtjjjaYY;tWUYPPCuQCWY?k0DD(tVEY3_^]UE3EHEHEHEHEHEHE]3PPjPjh@h@CPC`D`DttPPC%RC%HRCPd5D$+d$SVW(D3PeuEEdQL$+YjQL$+YTD$L$L$u	D$SD$d$D$[SVD$uL$D$3D$A$T$D$ud$D$r;T$wr;D$vN3^[UE3SVWH<AYt}p;r	H;r
B(;r3_^[]Ujh[DhBdPSVWD1E3PEdeEh@|tTE-@Ph@Rt:@$EMd
Y_^[]E38eE3Md
Y_^[]UEMZf9t3]H<39PEuf9Q]VD$u(L$D$3D$d$d$G$T$D$ud$D$r;T$wr;D$v	N+D$T$3+D$T$^hBd5D$l$l$+SVWD1E3EPeuEEEEdM3<WVS3D$}GT$D$T$D$}GT$D$T$uL$D$3D$AL$T$D$ud$D$r;T$wr;D$vN3Ou[^_SW3D$}GT$D$T$D$}T$D$T$uL$D$3D$3OyNSL$T$D$ud$d$r;T$wr;D$v+D$T$+D$T$Oy_[WVU33D$}GET$D$T$D$}GT$D$T$u(L$D$3D$d$d$GL$T$D$ud$D$r;T$wr;D$v	N+D$T$3+D$T$MyOu]^_@s s333@s s333=Dt7U$,$=Dt<$Xfft$IU T$|$l$T$D$t<y$$T$,$$T$T$u$$QL$+#%;rY$--3D-4D
-3Df~%=LZu4Df/v
=f/!53Df/fofsfst:4Df/w,fWf/t"P<$f$fXu3fWf/3D%3Dfn-04Dfofofffs4foffoffoffoffffbfffffffff~~#fff~fsf~t
 f~fsf~3 <$$t4Du(-@4D$D$D$D$D$ -3D-4D
-3Dfofsf~%=bfofsfs4Df/v/t@6* 4Df/s'fWf/0fou3Df/rffofs#fs#f~t
f/3Df/W*X3DtW*X3DY
3DX$W*W*Y
3DX3DXVC20XC00USVWUu]E@EEEECs{SvDtfVUk33333]^]tLxXju{SkVS;vjDCD33333{v4x#EHUkjS]]_^[]Ut$L$)APAP]UVu>csmu-=|Ct$h|CYtuV5|CkYY^]UM3SVW}]It+;t-tP;r	H;rVWt@$ tSst5+;t)P;r	H;rVWt @$ ts_^[]_^3[]Ujh[DhBdP8SVWD1E3PEde}_]]t3Md
Y_^[]dHM;r;XrWUE30t;sxt
uuA;vtG;Er;s}3
XG;DWGEWG;"ESuuS+E@+PSAEXG9<WGtAXGpx9<WGty}y%}@XGp<WGWG}~%x!WGFJ:ZRuXG3qE]u3E38eE]u}F]jEPSRC}tMd
Y_^[]EEP#tEt#M+PQx$VS]SE@+PSXG|XG~WG98tIuKAx/WGPuIK;s[uXGXG}BXG
EWG3Md
Y_^[]ff%f-00f=6
4DY4D-X4Df(4DYfv?f(-4D4DfYY
4DxffYff(5`4DYfYfYf(XXYfYYfYfYfX-p4DY fX5P4DfYXXfYXfXhXHfYXXXXXfXXf(ff%f
4Df(f%=tf$ $~$Y4D= XG$D$%=u<$f$ffd$uU	= XGt2$D$%=u<$f$ffd$u$"
T$R<$tIf<$t-Cz=D
4D-Czu1|$u*-PC=D
4DZU$~$fD$ff%f-00f=Bf
 =DYf(=D-Xf@=Df(0=DYfv?f(-=D4DfYY
H=DfxffYff(5<DYfYfYf(fXXYfYYfYfYfX-=DY fX5<DfYXXYXfXfhXHfYXXXXXfXXfd$D$+ff%ff
p=DfL$D$ILD!M8IM-IM"IMIMIMIMHMHM HM$HM(HM,HMHMHMHMHMyHMkHM]HM(OHM,AHM03HM4%HM8HM<	HM@GMDGMHGMPG@LDMGPMD|MDfMxGMDIMMPGMHGM@GMDh`@jj`PMGNDMxLNDMFxNDMFNDMFMFMFNDPMhFM `FOD1MhnMPn@ODM(FtODMFMFODMhMEODMzMz(PDMzMzPDqMEMEMxEMpEMhEM`EMXEMPEMHEM@EPDMzMz$QDMzMzdQDQDMDQDMDMDMD(RDyMDtRDYRDA,SD1j8EPSDjEPSDMMM8TDT$BJ3LDT$BJ3LDT$BJ3VDxDtPPCDDtPPCD=DDDtDtPPCDD;EGt	P3EGEGt	PEGEGt	PEGEGt	PEGEGt	PEGEGBH
RPEGBH
RPEGtPPCFGBH
RPGGtPPCHGBH
RPHHGtPPC<IGBH
RPxIGtPPClJGBH
RPJGBH
RPD.DD.Dh`@jdjhJGDDDsD!D DdstsssssssstsrfBsrrrrqrrrrqq(sssrrqqq`rRrBr4r"rprwVglgzggggggggghh,hBhJhbhph|hhhhhhhhi,i<iTifiriiiiiiiijj(j4jLjhjjwjjjjkk*k6kDkkpkkkkkkkl l<lPlnl~llllw
wvvvvvvvzvdvJv8vvvuuuuuuuwwwxx6wHwTwfwrwww&x4xNxhxtxxxxxxxxyy.y@yTyhyj&w
ff	6tZtntJtLu^uju:q,qq
qpppppppzppJp>p0pppooooooJqoojoXoFo2o oooZqqlqnnnnnnnntnhn
Pn<nnxqqonmmmmmmm~mpm^mRmBm2m mmmlllll(n8g"ggfffffVfddddldJd,ddddeceeeeefeJe8e et"utttttuu4f@A@=@1@@@%@@@0@@@P@`@p@@@@@P@@@@@p@@@@*AAAA,BB
CBtBM'CBd3d12.dllsteam_api.dllGalaxy.dlldxgi.dllFFaV
4kOKERNEL32.DLLAcquireSRWLockExclusiveReleaseSRWLockExclusive((I8AO^ERROR : Unable to initialize critical section in CAtlBaseModule
>DAkernel32.dllInitializeConditionVariableSleepConditionVariableCSWakeAllConditionVariable\0DFD'TChDDAA`>DAAbad allocation>DAAbad array new lengthDD>DAAH?DAA?DAA*FlsAllocFlsFreeFlsGetValueFlsSetValueInitializeCriticalSectionExInitOnceExecuteOnceCreateEventExWCreateSemaphoreWCreateSemaphoreExWCreateThreadpoolTimerSetThreadpoolTimerWaitForThreadpoolTimerCallbacksCloseThreadpoolTimerCreateThreadpoolWaitSetThreadpoolWaitCloseThreadpoolWaitFlushProcessWriteBuffersFreeLibraryWhenCallbackReturnsGetCurrentProcessorNumberCreateSymbolicLinkWGetCurrentPackageIdGetTickCount64GetFileInformationByHandleExSetFileInformationByHandleGetSystemTimePreciseAsFileTimeWakeConditionVariableInitializeSRWLockTryAcquireSRWLockExclusiveSleepConditionVariableSRWCreateThreadpoolWorkSubmitThreadpoolWorkCloseThreadpoolWorkCompareStringExGetLocaleInfoExLCMapStringEx0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!
					0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA)!
(jC0jC8jC@jCPjCXjC`jChjC	pjC
xjCjCjC
jCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCkCkCkCkC kC!(kC"0kC#8kC$@kC%HkC&PkC'XkC)`kC*hkC+pkC,xkC-kC/kC6kC7kC8kC9kC>kC?kC@kCAkCCkCDkCFkCGkCIkCJkCKlCNlCOlCPlCV lCW(lCZ0lCe8lCD@lCLlCXlCdlCplC|lClClC	lClClC
lClClClClCmCmCmC$mC0mC<mCHmCTmC`mClmCxmCmCmC mC!mC"mC#mC$mC%mC&mC'mC)mC*nC+nC, nC-8nC/DnC2PnC4
C5hnC6tnC7nC8nC9nC:nC;nC>nC?nC@nCAnCCnCDoCEoCFoCG(oCI4oCJ@oCKLoCLXoCNdoCOpoCP|oCRoCVoCWoCZoCeoCkoCloCoCoCpCpC	pC
(pC4pC@pCLpCXpCdpCppCpC,pC;pC>pCCpCkpCpCpCqC	qC
qC(qC4qC;LqCkXqChqCtqCqC	qC
qCqCqC;qCqCqCqC	qC
qCrCrC;,rC<rC	HrC
TrC`rClrC;rCrC	rC
rCrC;rC rC	 rC
 rC; sC$sC	$ sC
$,sC;$8sC(HsC	(TsC
(`sC,lsC	,xsC
,sC0sC	0sC
0sC4sC	4sC
4sC8sC
8sC<sC
<sC@tC
@tC
D tC
H,tC
L8tC
PDtC|PtC|`tCDBkC,htCq(jCttCtCtCtCtCtCtCtCtCtCtCtCuCCuCuC(uCxkC)4uCLuCk8kC!duCc0jCpuCD|uC}uC8jCuCEPjCuCGuCXjCuCH`jCuCuCuCIuCvC8lCAvChjCvCJpjC(vC4vC@vCLvCXvCdvCpvC|vCvCvCvCKvCvCxjC	vCvCvCvCvCwCwCwC$wC0wC<wCHwCTwC`wClwCxwCwCwCwCHkC#wCekC*wCl`kC&wChjC
wCLkC.wCsjCwCwCwCxCMxC xC lC>,xCkC78xCjCDxCNkC/PxCtjCxChxCZjC
txCOpkC(xCj(kCxCajCxCPjCxCxCQjCxCRkC-xCrkC1xCxlC:xCjCxCS(lC?xCkC2yCyXkC%yCgPkC$ yCf,yCkC+8yCmDyClC=PyClC;yCkC0hyCtyCwyCuyCUjCyCyCTyCjCyCkC6yC~jCyCVjCyCWyCyCzCzCjC(zCXjC4zCYlC<@zCLzCXzCvdzCjCpzC[@kC"|zCdzCzCzCzCzCzCkCzC\0`tCzC{C${C<{CkCT{C`{C]kC3l{Cz0lC@x{CkC8{CkC9{CkC{C^{CnkC{C_kC5{C|0kC {Cb kC{C`kC4{C|C{hkC'|Ci$|Co0|C@|CP|C|Ch|Ct|C|CF|Cparbgcazh-CHScsdadeelenesfifrhehuisitjakonlnoplptroruhrsksqsvthtruridukbesletlvltfavihyazeumkafkafohimskkkyswuzttpagutateknmrsamnglkoksyrdivar-SAbg-BGca-ESzh-TWcs-CZda-DKde-DEel-GRen-USfi-FIfr-FRhe-ILhu-HUis-ISit-ITja-JPko-KRnl-NLnb-NOpl-PLpt-BRro-ROru-RUhr-HRsk-SKsq-ALsv-SEth-THtr-TRur-PKid-IDuk-UAbe-BYsl-SIet-EElv-LVlt-LTfa-IRvi-VNhy-AMaz-AZ-Latneu-ESmk-MKtn-ZAxh-ZAzu-ZAaf-ZAka-GEfo-FOhi-INmt-MTse-NOms-MYkk-KZky-KGsw-KEuz-UZ-Latntt-RUbn-INpa-INgu-INta-INte-INkn-INml-INmr-INsa-INmn-MNcy-GBgl-ESkok-INsyr-SYdiv-MVquz-BOns-ZAmi-NZar-IQzh-CNde-CHen-GBes-MXfr-BEit-CHnl-BEnn-NOpt-PTsr-SP-Latnsv-FIaz-AZ-Cyrlse-SEms-BNuz-UZ-Cyrlquz-ECar-EGzh-HKde-ATen-AUes-ESfr-CAsr-SP-Cyrlse-FIquz-PEar-LYzh-SGde-LUen-CAes-GTfr-CHhr-BAsmj-NOar-DZzh-MOde-LIen-NZes-CRfr-LUbs-BA-Latnsmj-SEar-MAen-IEes-PAfr-MCsr-BA-Latnsma-NOar-TNen-ZAes-DOsr-BA-Cyrlsma-SEar-OMen-JMes-VEsms-FIar-YEen-CBes-COsmn-FIar-SYen-BZes-PEar-JOen-TTes-ARar-LBen-ZWes-ECar-KWen-PHes-CLar-AEes-UYar-BHes-PYar-QAes-BOes-SVes-HNes-NIes-PRzh-CHTsraf-zaar-aear-bhar-dzar-egar-iqar-joar-kwar-lbar-lyar-maar-omar-qaar-saar-syar-tnar-yeaz-az-cyrlaz-az-latnbe-bybg-bgbn-inbs-ba-latnca-escs-czcy-gbda-dkde-atde-chde-dede-lide-ludiv-mvel-gren-auen-bzen-caen-cben-gben-ieen-jmen-nzen-phen-tten-usen-zaen-zwes-ares-boes-cles-coes-cres-does-eces-eses-gtes-hnes-mxes-nies-paes-pees-pres-pyes-sves-uyes-veet-eeeu-esfa-irfi-fifo-fofr-befr-cafr-chfr-frfr-lufr-mcgl-esgu-inhe-ilhi-inhr-bahr-hrhu-huhy-amid-idis-isit-chit-itja-jpka-gekk-kzkn-inko-krkok-inky-kglt-ltlv-lvmi-nzmk-mkml-inmn-mnmr-inms-bnms-mymt-mtnb-nonl-benl-nlnn-nons-zapa-inpl-plpt-brpt-ptquz-boquz-ecquz-pero-roru-rusa-inse-fise-nose-sesk-sksl-sisma-nosma-sesmj-nosmj-sesmn-fisms-fisq-alsr-ba-cyrlsr-ba-latnsr-sp-cyrlsr-sp-latnsv-fisv-sesw-kesyr-syta-inte-inth-thtn-zatr-trtt-ruuk-uaur-pkuz-uz-cyrluz-uz-latnvi-vnxh-zazh-chszh-chtzh-cnzh-hkzh-mozh-sgzh-twzu-zaA5A?DAAbad exception|C|C}CX}Cadvapi32api-ms-win-core-fibers-l1-1-1api-ms-win-core-synch-l1-2-0kernel32csm HCTCChCtCCCCCCCCCDCCCCCCCCCCCDXCCC.D.D C$C(C,C0C4C8C<C@CDCHCLCPCTCXCC`CdChClCpCtCxC|CCCCCCCCCCC(CHChCCCCCC4CPC`CdClC|CCCCCCC(CPCxCCCCC4C`C|CDCCCCC__based(__cdecl__pascal__stdcall__thiscall__fastcall__vectorcall__clrcall__eabi__ptr64__restrict__unalignedrestrict( new delete=>><<!==!=[]operator->++--&->*/%<<=>>=,()~^|&&||*=+=-=/=%=>>=<<=&=|=^=`vftable'`vbtable'`vcall'`typeof'`local static guard'`string'`vbase destructor'`vector deleting destructor'`default constructor closure'`scalar deleting destructor'`vector constructor iterator'`vector destructor iterator'`vector vbase constructor iterator'`virtual displacement map'`eh vector constructor iterator'`eh vector destructor iterator'`eh vector vbase constructor iterator'`copy constructor closure'`udt returning'`EH`RTTI`local vftable'`local vftable constructor closure' new[] delete[]`omni callsig'`placement delete closure'`placement delete[] closure'`managed vector constructor iterator'`managed vector destructor iterator'`eh vector copy constructor iterator'`eh vector vbase copy constructor iterator'`dynamic initializer for '`dynamic atexit destructor for '`vector copy constructor iterator'`vector vbase copy constructor iterator'`managed vector copy constructor iterator'`local static thread guard'operator "" Type Descriptor' Base Class Descriptor at ( Base Class Array' Class Hierarchy Descriptor' Complete Object Locator'
		


!
5A
CPR
S
WYl
m pr	

	
)

EEE50P( 8PX700WP `h````xpxxxx(null)(null)mscoree.dllCorExitProcess	pBEpBBiBBpBBpByByBB0BpB
B6BB?BBBpBKBBpBpBBpB:pB pBBpB     (((((         H   (             0     (((((         H 	
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~	
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ{|}~Tc-^k@tF,a)cd4f;lDe,BbE"&'O@V$gmsmrd'c%{pk>_njf29.EZ%qVJ.C|!@'|%I@TaYDgR)`*!VG6K]_
@k#cd8L2WBJa"=<rtY
l*[aOni*{P+4/'PcqJ(.onIn@2&@Pr)[f.;}eSw S%KM-"RP(WB}]9Y8wzajagV :6	ipev &gn	+2qQHERxt]ureLK(wmCQ'U'=@J#m
XoC]-HY(?.qDi}nVyu<u?k:FEMh$h0'DAXQh%v}qNdZWf) }m?Mp=ANq:@O?owM&
1U	X&aVjuvD,GA>UD~ $s%r@b;zO]3AOmm!3VV%(w;I-G 8NhU]i<$qE}A'JnWb"f37>,dNj5jVg@;*xh2kid&_U JW
{,Ji)v6UK%v
	t:HcYi&>r["93uzKG-wn@_l%Bs|-Ciu+-,W@zbjUUYX1EL9MLy;-"m^8{yrvxyNlo};obwQ4Y+X<XF"|WYu&Sgwc_
i9351C!CZ?hd}/KNs	Og
8sI+_?8 7xB">W_w[R/=OB
R	E]B.4o?nz(wKgg;VlH[=J6RMq!	EJj|Lu<@rd6x)Q9%0+L;<(wXC=sF|bt!.P9B4y7P,=87MsgmQR:#sDp:RRN/M
Ob{!@fu)/wdq=v/}fL3.
iLs&`@<
q!-71BALl|Rab3ahj-6z)
?Iw#[/r5DN2L3v2!L.2>p6BF8i>o@@w,=q/	cQrFZ**F$'#+GK	Q1VX/4Bycg6fvPbag
;s?.ac*&pa%u!,`j;s}`+i7$fnIout^6n16B(y$dA,C.=k=yICyJ"pldNnEtTWtBncW[5laQNPqc+/"^<V7w8=O,tj8_Z>p?m-}oi^,dH94X<H'W&|.u;-Hm~$P	
%-5	>
H
R]iu
-C	Y	p		%
d'@B;pow?SunMonTueWedThuFriSatSundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanuaryFebruaryMarchAprilJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberAMPMMM/dd/yydddd, MMMM dd, yyyyHH:mm:ssSunMonTueWedThuFriSatSundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanuaryFebruaryMarchAprilJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberAMPMMM/dd/yydddd, MMMM dd, yyyyHH:mm:ssCCCCC C$C(C0C8C@CLCXC`ClCpCtCxC|CCCCCCCCCCCC|CCCCCCCCCCCC,C8C@CHCPCXC`ChCpCCCCCCCCCCCCCC$C,C4C<CDCLCCpC|CCCCCCCCCCCC CHClCC`C|CCC CCC}CCHCCCChCCC|CX}CXCapi-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-1api-ms-win-core-datetime-l1-1-1api-ms-win-core-file-l2-1-1api-ms-win-core-localization-l1-2-1api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0api-ms-win-core-processthreads-l1-1-2api-ms-win-core-string-l1-1-0api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1api-ms-win-core-winrt-l1-1-0api-ms-win-core-xstate-l2-1-0api-ms-win-rtcore-ntuser-window-l1-1-0api-ms-win-security-systemfunctions-l1-1-0ext-ms-win-kernel32-package-current-l1-1-0ext-ms-win-ntuser-dialogbox-l1-1-0ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-0user32LocaleNameToLCID
RoInitialize
RoUninitializeINFinfNANnanNAN(SNAN)nan(snan)NAN(IND)nan(ind)e+000lCpCmCdlCtanhasinacosatanatan2sqrtsincostanceilfloorfabsmodfldexp_cabs_hypotfmodfrexp_y0_y1_yn_logb_nextafterCCCCCC!DCLC
TCCdClCtCxC |CCCCCCCCCC"C#C$C%C&Cexppowloglog10sinhcoshD08C8C??1gU?k?wNo??9B.?@Gfq
@
@6C??expB
BB1B5h!?5h!??@?5h!>@@(jC0jC8jC@jCPjCXjC`jChjC	pjC
xjCjCjC
jCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCkCkCkCkC kC!(kC"0kC#8kC$@kC%HkC&PkC'XkC)`kC*hkC+pkC,xkC-kC/kC6kC7kC8kC9kC>kC?kC@kCAkCCkCDkCFkCGkCIkCJkCKlCNlCOlCPlCV lCW(lCZ0lCe8lCD@lCLlCXlCdlCplC|lClClC	lClClC
lClClClClCmCmCmC$mC0mC<mCHmCTmC`mClmCxmCmCmC mC!mC"mC#mC$mC%mC&mC'mC)mC*nC+nC, nC-8nC/DnC2PnC4
C5hnC6tnC7nC8nC9nC:nC;nC>nC?nC@nCAnCCnCDoCEoCFoCG(oCI4oCJ@oCKLoCLXoCNdoCOpoCP|oCRoCVoCWoCZoCeoCkoCloCoCoCpCpC	pC
(pC4pC@pCLpCXpCdpCppCpC,pC;pC>pCCpCkpCpCpCqC	qC
qC(qC4qC;LqCkXqChqCtqCqC	qC
qCqCqC;qCqCqCqC	qC
qCrCrC;,rC<rC	HrC
TrC`rClrC;rCrC	rC
rCrC;rC rC	 rC
 rC; sC$sC	$ sC
$,sC;$8sC(HsC	(TsC
(`sC,lsC	,xsC
,sC0sC	0sC
0sC4sC	4sC
4sC8sC
8sC<sC
<sC@tC
@tC
D tC
H,tC
L8tC
PDtC|PtC|`tCDBkC,htCq(jCttCtCtCtCtCtCtCtCtCtCtCtCuCCuCuC(uCxkC)4uCLuCk8kC!duCc0jCpuCD|uC}uC8jCuCEPjCuCGuCXjCuCH`jCuCuCuCIuCvC8lCAvChjCvCJpjC(vC4vC@vCLvCXvCdvCpvC|vCvCvCvCKvCvCxjC	vCvCvCvCvCwCwCwC$wC0wC<wCHwCTwC`wClwCxwCwCwCwCHkC#wCekC*wCl`kC&wChjC
wCLkC.wCsjCwCwCwCxCMxC xC lC>,xCkC78xCjCDxCNkC/PxCtjCxChxCZjC
txCOpkC(xCj(kCxCajCxCPjCxCxCQjCxCRkC-xCrkC1xCxlC:xCjC(lC?xCxCSkC2yCyXkC%yCgPkC$ yCf,yCkC+8yCmDyClC=PyClC;yCkC0hyCtyCwyCuyCUjCyCyCTyCjCyCkC6yC~jCyCVjCyCWyCyCzCzCjC(zCXjC4zCYlC<@zCLzCXzCvdzCjCpzC[@kC"|zCdzCzCzCzCzCzCkCzC\0`tCzC{C${C<{CkCT{C`{C]kC3l{Cz0lC@x{CkC8{CkC9{CkC{C^{CnkC{C_kC5{C|0kC {Cb kC{C`kC4{C|C{hkC'|Ci$|Co0|C@|CP|C|Ch|Ct|C|CF|Cp01#INF1#QNAN1#SNAN1#IND???D???@?@W????w?A??@??q????@??}?N?@ ????m?A?????q?H?!?????a?<???@?@?@?g?E?@$????@??b?B?$??@????r?@U?9??@????@?{?`?G?-???@??@??@?i?R?;?$?
??@???@??@s?@^?@I?@4??@????@??@??n?[?@H?5?@#????@????@?@?@s?@b?Q?A?0?@ ???a?F<=z1%?Vd?E=b?6M=?p9t^<=cN?	J=3?/N=b?DZ.0=Ohe??0=]3?`$=@?X&eBE=rr?3#.J=?C5=3:?LtmYE=@'z+?"e=tLVv?p$M=`dH?h6_~(=`x?YO=YL?wJQC=jU?V4=+0?e37.=`2
?K=`I?)-W0=-?
*D=D?7Tf(G=6	x?Y8=%?E<=w?~?=C?]u<=PW?>#4<Xq?BJ=_D?mKF=?s7E=@[-?K>d:=g?Z}=uI=s~Q?g:"(N='?9~$O1=q?n1%=p)k?v=`X:?q.W =Pi?g>M=[?a
M=_3?,uXO=`/?1w<=>'eH?`	JJ=x~?
&=n`Y?C=0?]/=# g?uP=
?,lC=5q?	=@D?-[@=pt4z? pnJ=l?i.Eg<y~??O^'=(Tt?
x;;=P?RRF=&?XN=J@?~=Ht=c?AzU"=nB?U_lj7=]?qBD= h<?z)t'=Z#z?0L=@5SOOFD0=n W9!?j>0" IQn0Hn&E:E7D57A
%@@*Z+ASTrJD@NT?w3kr19]FKm8C!`1y2Y@
*(<jVCDp,1n
2=l70IO	x*l@2>FEO5i4Q!?:	C	+pXxO,C"Ari<q~_R v==	~o6@mP	 d+>9[8B'&i[JZObnEDE}Ugc@H	UZdL" =Dj!Vm:A@`3~%3kc"7M p>)%Bjx#6HQ;`t-=]PH0;TaE&a-#KVVb4M@U@Xx55@D=iI^G'7AUN<N>1GOC@+Bg:IB@Zu}M:(T!1n]vQ<)8ho$|f+x2S74U".mFB*6IKS_
D 5M-Cz1}BKG
c?OfFL,sX4I+xm	w$VcE?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@??????????????????????@????@??
?
?@
?
???@????@??
?
?@
?
?	?	?@	?	???@????@????@????@????@????@????@????@????@??|)P!?Ua0		!=+34?2Q	=`??7;WJ=`7E?'a%C=MkK?*b<=0P?*,z?=d|S?KT'K=R_V?bF=p^BY?E&=
9&?N9=p	_?Eb2]A=`?f#I=hb?O2H`3=c?e2a1=Le?2RM=f?A3_:=@0h?[2ieO=i?1rK=k?-=l?[8=yQm?>|W8A=ko?>qN=np?z m{
M=t)(q?m,SD=E`q?}e?=r?}~:fE=PSs?&A=&
t?,&8=tt?eN@=PSu?^p?o40=!9v?W?N=<v?+#GYM=Hw?qC@=Pex?0&=Xy?8=<8y?!({=H= z?d,GB=6K{?E	M=|?w31!=L|?^X-F=<w}?0!O=y1~?|"Q<=$~?kf@=+?bUC=4/?*K_<*=<t?xI=2?wYV%A+=.?x+s7E=8#o?efE=|R?KsE=T8E?=(=!?)G=?#F
K=V[?C<:?kVI=?YH=r?q4';=.~?=S7=',?7X#=4?Ck7=bB?EpC=BC?'2xk==?WUA=xm	w$VcEvK[7GQve$lFuyHgu|%I=u?FKtS'q	! YtL8|Hdw)tv#Ll&s>Dfqsg~7(7s6uE(ruv.E,t]rLvOrp&qC"5FzIqoOjpO|Wp
/N#D5pO/3N^oI!`
1nDCE"Bnu
^!EWm--0lNpCP&`lJ$akN8xj[
-=8Riy~ La8i[zF+ghk<@8KHg}7%gmg1&3{4WfI8e}OA8d_MP4.d6D@uc2I{bTWB`b.r}X]La6Mr<P`;Ip_v<-UF^9MN3e[k>? #JY&-DPZXm4I@@7eWO/jUIlNAi0TWquIbR|m:K@VNQ?|Gd0`7O84 fXLzB7CIp4"%H`/G:
WI`1D/!H@%OAA9"Ix<u*6"d7xG@@O1O(;>'8RN;*2]@G?E?@D?C?A?@?>?@=?;?@:?8?7?6?4?3?1?@0?.?@-?+?*?)?'?&?$?@#?!?@ ???????@??@????
??
?@	??@???????@??@?????@??@??@?????@??@???????@??@???????@??@???????@??@???????@??@?????@??@??@?????@??@????????@????@????@???@????@???@????@???????@????@???@????@???????@??~?~?@}?|?|?@{?z?y?y?@x?w?v?@v?u?t?t?@s?r?q?q?@p?o?o?@n?m?l?l?@k?j?j?@i?h?g?g?@f?e?d?d?c?b?b?@a?`?_?_?@^?]?]?@?[?Z?Z?@Y?X?W?W?V?U?U?@T?S?R?R?@Q?P?P?@O?N?M?M?@L?K?J?@J?I?H?H?@G?>Y"G=>.lWE=>jbH=>^IL#=>(i&I=h>gP'E=p>*)D=>&N=x>.;@=H	>Qyu3=
>c-=@>R:==>	{M=	@>C=`
>bB=>tdC=$
>9O=>B NC=>j&==>.<=@>`lrG=>!ls1=?8=@? mN=&?UtQ$=X?PiB{^C=?Gv72=@?qlm+=?!.j7/=d?L C=`?m	+=P ?5Od%	=?r<(?*Hga2=@	?CI=r
?sA=*
?GTiA= `?KD=r" ?Dp`q=L$?~G=4&
?
D='@?E=)?'P<+?f4cC=@?qWn{;=?gC i8=?XKD=P?G;R"=7?83<L=a?
rFK=^`?_UN=?;T6= ?<!?qW*#M=""?j
M=p#0?|I7Z#/=$?^aDJ=&?>,'1D=B'@?:+NB=(?1z@J=*?3=+`?wU4?=,?DO=;.?$b=/p?g)([|X>=H1?>gV=20?OBO=*4?bPA<5?e4=f7@?|[{~*L=9?E=t:?G]C='<P?{mu!K==?
v4=??n=fAp?{7!O=B?=D ?=u <=F?i&-=lH?oN=I0?IT$7QN=K?0=M?0tI=OP?
'C=uQ?4%@@=vS?*
qwG=~U`?K +=W?FPn;M=, ?]K=-8 ?IM=.h ?5m3=/ ? M=0 ?I=1 ?"I=2 !?y$=4P!?_	D=.5!?]uE:="6!?l#5=J7!?,A=u8"?!y##<98"?xyF=:h"?bCD=;"?uRF=="?2w}=D>"?@(6F=? #?'A=@H#?43
A=Ax#?uN}*J=C#?)r7Yr7=]D#?.K="=rE$?r=F0$?3=1Z1=H`$?h|=G=gI$?N:=J$?4e6=K$?{<9==M%?uYPwH=NH%?-*8=Px%?yF.=-Q%?9;,=R%?29Zd@=T&?~YK|
=sU0&?W(J=VX&?RIG=X&?W	N=Y&?g'9=[&?
D"^=2)$7bmLM(	S4_	>L|/dM4g82q1qaPCQo%;9?_0Cw4g%6L&M;k@81AB1uB)_Y/,:x.^-?I-:]=O>O#w_jBn(+E -V~|_B}_ACK!Y:_5Gt/C$>#Hm-
MVn@QU^tA$OiM@K8|;2@(AV64oTC9?&u.~Fs:4	J_L
II=@0($.G?}3R3
!|.4*
}3?
G"jm
>;*O0
 :O2K;Q`4_ ZD
69*
F_
T3K	M.>	@_@?	1hUXpM&Jx3x/h78Lv]EV3Bv9r_cM*5&Lq3?:R$@$=K'?{b>$EvCIw8R'FG_j,)+jBD|_`kA%'rBL	TE_GO#i# ;^H?6(`JJHB5``.11?QDT<VD=DMk:UG?,'hUFUIt@5X?4$cGy
/CtTMh?A)EzcN{-<?G#?F}-wFwj'Qx?*
<4	,p~UY =Gp7m81<'mNLhKY02 qvBfe90%2FE8`=?E=|
uM@9>96k<
xECqTR;dG GgL@_h
%?SS@b?Wdy>c*GPAiFC.?53=?)a<aw>,?][SqnC?nwtY?eus<)kp?&<uE?Ka<>?5a1xH<lX?
aJ.<Gr+?qO<2?R{':@<f?{NkQ[?9D91l*?lQ-B?6/QZ?	j@<{Q}<r?uA8?k#uo[?hI{L[<?.5Sh1?<dn<"P?{b;?Ju<}I?~<8bunz8?r~<?OQ?U<|eEk?@3<c?}
?:L?U<?8
A?ATG<V/>?#Eq<1
?1j<1Lp!?|<d<?Y6!'<_V?(FN:7q?B:fm?<4?a6u-?)]7"4L?	<E?V#*.!
?x0i^P1?y_-a`N?zH<WAj?vdK<<?bs<*?Vb<'*6?BC}<
?3xj<,v?WY	Bf?ivOV+4?<z]Q?h'6Go?,<?[<)TH?GFL2<FY&?iK<<H!o?]0<	v?GVBU:~$?@~ 4FC?2u<H%"U8b?3Y	sLU?d>D8`<;f?Ud4u?gVr/e<?<h:kQ}?%<t_u?zGntH??;elgBV_?m1WY$?]Oi?,
f<s?/w20?ML<bN6?~y]p<>T'?*mb|L%?2L#FG?ADh?f?:|<*B?&KV<D2?2^p6w?l<[?#%X.y77?~_gRDZ?9|KvPN}?|[p?2s?qF||<##c?nLx$x<e]{f?2]IY3-J0?6}<]%>U?An/X0y?c~<yUk?1<zk?l4Z?]4<f)?$LO3?0^b:YrY?mqG^v?:T~OXuJ0?.)TK?-z=<	[?rk?R?HPe<z_@?
7E<KW.g?<HM<m?DHq<i ?Iu<]U?rS;|J-?zyC7
/?wq{HX?7[<?2?2mi#<`!?xW<_{3?[KO)F&?z'?.P?<LQz?"<?(#g-H?'Za?<k7+%?C
<@En[vP?-<{?	5?SH<q+?yetb<log10??33??BBxPD?X1=??0C0C5@=)d	U5j%5j?~@5wzA.lzZ?
|?Q-8>=W?0	k8=p?x9=>.?pn5=Y?	Q*=c??b6=Y?T?=>?W!=@-32?Dz=p(?vP(=`?US?>=e?g7=`'?b/=^s?}#=Jwk?zn=N?LN9=@$"3?5Wg4p6=T?Nv$^)=&?.)<lB?M%=`j?w*= <m?E2=>
?E=t??=OQ?w(@	<0?Ac
0=Pyp?dry?=St)?4K	>=$?QhBC .=0	ub?-0=?a>-?=?,<(lX ?T@b ==P?3h,%=f??# =V?6=Y?z $=G? $l35=@n?[+3=R?sdLi==p|?rx"#2=@.?|U2=l?rF=a?4=Y?sl#{ =`~R=?.i1=,? =vX?=p?h}s"=	E[
?%S#[k=7H?j=!V1?}a2=jq?20J5=?5=x/@?"B <1=iz?-!y!=X0z?~b>==:?#.X'=HBO&?(~=xbb?.=Cq?y7i9+=v?:=0?28=xPD?X1=??Q?Q?????????]?]?P?P? ? ?U?U?(?(?`?`?_?_?????z?z?1?1?p?p???(e?(e?@#?@#???`?`?hk?hk?,?,?x?x?????N?N?x?x?p?p???~?~?HN?HN???????p?p?Xi?Xi???????????8?8?s?s?pI?pI?&?&?????o?o? *? *???`?`?Z?Z???0?0???PY?PY???`?`???pm?pm?/?/?????CONOUT$cc||ww{{
kkooT`P00ggV}++bMvvE@}}YYGGAg_E#Srr[u=Lj&&lZ66~A??Oh44Q4qqsbS11*?RFe##^0(7
/	$6=&Ni''uu		Xt,,4.6-nnZZ[RRvM;;a}R{))>^q//SSh,@` y[[jjFgrK99JJLLXXJk*OCCMMfU33EEPPxD<<%KQQ]@@?!pH88cwuBc!! 0mL&5/__5DD.9WU~~zG==dd]]2+ss``OODf""T~**;FF)k(<y^^v;dV22tN::
II
Hl$$\]nCbb917yy2CnY77mmdNNIllVV%eezzGoxxJo%%
..8$WsQ#|tt>!KKa
pp|B>>qffHHaaj_55WWiX:''8+"3iip3-<" IUUPx((zY	
e1BBhhAA)Zw--{TTm,: @6RRRR				jjjj000066668888@@@@||||9999////4444CCCCDDDDTTTT{{{{2222####====LLLLBBBBNNNN....ffff(((($$$$vvvv[[[[IIIImmmm%%%%rrrrddddhhhh\\]]]]eeeellllppppHHHHPPPP^^^^FFFFWWWW
XXXXEEEE,,,,????kkkk::::AAAAOOOOggggsssstttt""""55557777uuuunnnnGGGGqqqq))))oooobbbbVVVV>>>>KKKKyyyy  xxxxZZZZ33331111YYYY''''____````QQQQJJJJ
----zzzz;;;;MMMM****<<<<SSSSaaaa++++~~~~wwww&&&&iiiiccccUUUU!!!!}}}}QP~SeA:^';kEXK U0mvv%LO*&D5bIZ%gE]u/LFk_zmYR-X!tI)iDujxyk>X'qOf }:cJ1`3QbESwdk+pXhHElR{#srKWf*U(/{70(#j+yNieb44S.U2u9@`^qQn>!=>MFTq]o`P$C@gwB8[yG
||B	2H+plNrZV8=6'9-
dh!T[$:.6g
WOa ZiKw
*<C"
	-WLu`&rD;f[4~v)C#hc1Bc@" }$J=2m)K/0
Rw+lpHG"d?V,}"3NI86(z&?,:P
xj_TbF~.^9]i|o-%;}nc{;	x&nYOen~!J6o	)|1*1#?05ft7N3JAP/vMCMTMLj,FQe^]5st.AZgR3VmGa7zY<'5az<GYU?sys7S_[o=xD>h8,4$_@r%(I<A
9qdV{ap2HtlBWQPA~Se':^;kEXK0 Uvmv%LO*5&DbIZ%gE]/uLFk_mzRY-tX!I)iDujxyXk>'qO f}:cJ1Q`3SbEdwk+HpXhEl{Rs#KrWUf*(/{7(0#j+yiNe4b.4SU2u9`@q^nQ!>=>MFTq]oP`$@CgwB8[y|G
B|	+2HpZlNrV8=-6'9
dh![T6$:.
gWOa wZiK
*"<C	
-WuL`&rfD;[4~Cv)#hc1cB@" J}$=2)mK/0
Rw+lpHG"d?}V,3"IN86z(&?:,xP
_j~TbF9.^]i|o-%;}nc;{&	xYnOen~!oJ6	)|1?*1#05fNt73JAP/MvCMTMjL,eFQ^]5st.AgZR3VmGa7zY<'a5Gz<YU?sys7S_[=oDxh>$8,4_@r%<(I
A9qVd{a2plHtBWQPeA~S^':k;EXK0 UmvvL%O*D5&bZI%gE]u/LFk_zmYR-!tXiI)Dujyx>Xkq'O f:}Jc13Q`SbEwdk+hHpXEl{Rs#KrWUf*(/{7(0#j+yiNeb4S.4U2u9`@q^nQ!>=>MFT]qoP`$C@gwB[8y
|GB|	+2HprZlN8V=9-6'
dh!T[.6$:g
WO aKwZi
*"<C
	-WuL`&r;fD~[4)Cv#hc1cB"@ $J}=2)m/K0R
w+lpHdG"?,}V3"NI86z(&?:,xP
_jF~Tb9.^]i|-o%;}cn;{x&	YnOne~!6oJ	|)1#?*10f5Nt73***/MvCMMTjL,QeF^5]tsA.gZRV3Gma7zY<'a5Gz<YsU?y7sS_[o=Dxh>4$8,@_r%I<(
A9qVd{a2plHtWBPQSeA~^':k;EXKU0 mvv%LO*D5&bIZg%E]u/LFk_zmYR-!tX)iIDjuxyk>Xq'Of :}Jc1`3QESbwdk+XhHpEl{R#sKrW*Uf(/{7(0#j+yiNeb4S.4U2u9`@q^Qn!>=>FMT]qoP`$C@wgB8[yG
|B|	H+2pNrZlV8='9-6d
!hT[:.6$g
WO aiKwZ
*C"<
	-WLu`&r;fD4~[v)C#hc1cB@" }$J=2m)K/0R
wl+pH"dG?,}V3"NI86(z&?:,
xP_jbF~T^9.]|i-o%;}nc{;	x&YnOen~!6oJ	|)11#?*0f57Nt3JAP/MvMCTMjL,QeF^]5st.AZgR3VGmaz7Y<'5a<GzY?sUy7sS[_o=Dx>h,4$8_@r%I<(A
q9Vda{p2tlHBWcccc||||wwww{{{{kkkkoooo0000gggg++++vvvv}}}}YYYYGGGGrrrr&&&&6666????4444qqqq1111####''''uuuu				,,,,nnnnZZZZRRRR;;;;))))////SSSS  [[[[jjjj9999JJJJLLLLXXXXCCCCMMMM3333EEEEPPPP<<<<QQQQ@@@@8888!!!!____DDDD~~~~====dddd]]]]ssss````OOOO""""****FFFF^^^^2222::::
IIII$$$$\\bbbbyyyy7777mmmmNNNNllllVVVVeeeezzzzxxxx%%%%....ttttKKKKpppp>>>>ffffHHHHaaaa5555WWWWiiiiUUUU((((
BBBBhhhhAAAA----TTTT
@D0@P@p@@@ AD@@@@ @0@PLAYPlayPLAY SAFE MODEPlay Safe ModeVISIT WEBSITEVisit websiteSETTINGSSettingsBUYBuyINSTALLInstallSegoe UIThis game requires a 64 bit version of Windows!7AppsAppCountVersion1App%dLogoPathBackgroundPathIconPath0, 0, 0BackgroundColour128, 128, 128BackgroundColour2255, 255, 255TextColourTextColour2TextLabelHeightSmallTextLabelHeightRequires64BitLogoAlignmentUpperTextShowDXPickerButtonShiftHideSecondButtonShowPlaySafeButtonHasDevOptionExeNameExeFileRebellion.exeSins of a Solar Empire Rebellion.exeExeName12AppName
\0nBuyURLBuyInternalBrowserInstallURLInstallInternalBrowserWebsiteConfigPath$Docs$ConfigPath2SteamAppIdGalaxyAppIdSDAppIdGalaxyCodeGalaxySecretSegoe UIButtonFontButtonTextSizeButtonTextSizeSmallMainButtonImageMainButtonMarginsMainButtonExpandNativeDPISmallButtonImageSmallButtonMarginsSmallButtonExpandNeeds64TextImagePlayTextImagePlaySafeTextImageBuyTextImageInstallTextImageVisitWebsiteTextImageSettingsTextImageGameGuideURLForumsURLMetaverseURLChangelogsURLTroubleshootingURLDiscordURLCardFileSteamPathSoftware\0Valve\0Steam/config/config.vdf"BaseInstallFolder_%d"\0steamapps\0appmanifest_%d.acf"installdir"common\0** Located a game via Steam config filesSoftware\0Microsoft\0Windows\0CurrentVersion\0Uninstall\0Steam App %dInstallLocationSTEAM Application %d is installed at location%I64u_is1GOG Application %d is installed at locationPerformed current game fixup as unable to find location any other way!Marlett65CardsCardCountCardGapXCard%d\0open0, 0, 0, 0MarginsBaseLayerTextLayerTopLayerOwnedSteamIDOwnedGOGIDShowIfOwnedShowIfNotOwnedShowIfOwnedButNotDLCOwnedClickZoneCountApplyBlurTargetOpenInternally%s.Zone%dRecthttp\0SDGAMES%d%d.PNGgamedata.datBD0@@AD0@@=9Languagescannot find languages.txtCountFRESPT-BRJAKOZH-CN8INLISTDRAGSDLAUNCH_BUTTONCLICKInvalid Parameter Handler - Function %s File %s Line %d Expression %s\0SDCR32.iniTempPathAppdataBase\0SDCR32.exeSDCrash64#_B\0SDCrash32.log{STEAM_ID}{GOG_ID}steam://advertise/%dSoftware\0Stardock\0GameLauncher\0%dDevSettingdx12ApiSystemdx11DirectXVersion/nolauncher-benchmarksteam://validate/%dRunCommandSoftware\0Stardock\0GameLauncherRunPathIDSteamAppId=verify.batopen\0StardockLauncher.exesteam://rungameid/%d-safe -safesteam://install/%dNotepad.exe\0%d.%d.%d.%dStardockLauncherAccept: */*https://swupdate.stardock.com/launcher/?v=updater.exe\0launcher\0steam_api.dllSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion9200CurrentBuild%I64u****://steamcommunity.com/profiles/SD.cfgDefaultIDConfig%I64u9cb56d49236cfd60b79f918e7a93c95014502f1dcd5435ad99975dd3633f4243486284961828440522SD_NWNDSysShadowImage Files (*.jpg;*.png)*.jpg;*.pngjpg\0SDGAMES.JPGWebsiteGame GuideForumsMetaverseChangelogsTroubleshootingOpen Game FolderDiscordStardock GamesStardock WikisTwitchYouTubeTwitterFacebookSupportVersion ()Exithttp://www.stardock.com/games/http://wikis.stardock.com/https://www.twitch.tv/stardockhttps://www.youtube.com/user/stardockgameshttps://twitter.com/stardockhttps://www.facebook.com/official.stardockhttp://www.stardock.com/support/BLOCKCLICKSHIFTEDOrigXOrigL34LinksSave image...Click anywhere to closesteamSetProcessDPIAwareUSER32.DLLSHCORE.DLLSetProcessDpiAwareness1.0.0.1GameLauncherDownloading image...Unable to download imageTime to init was %dWindow on screen fullySoftware\0Microsoft\0Windows\0CurrentVersion\0UninstallRefresh should take place hereRefresh should take place here 32StardockLauncher.exeSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMainFeatureControlFEATURE_BROWSER_EMULATIONSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMainFeatureControlFEATURE_DISABLE_NAVIGATION_SOUNDSSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMainFeatureControlFEATURE_GPU_RENDERINGUnable to find critical fileUnable to load up gamedata.dat. ClosingILikeCrashingGetDpiForMonitorSHCORE.DLL#32770SDS_UPDATEDATAFILE\0gamedata.datUse Dev ExeDirectX 11DirectX 12Edit Settings FileReset SettingsValidate filesAre you sure?Are you sure you want to reset the game settings?%dIsWow64Processkernel32string too longinvalid string positionCDA,ADDP,A-A.A@WKT!36OF!9 DDAUnknown exception+-WEBVISORIGWPInternet Explorer_ServerFa>OnFFFDArAA@A@A@APA`A`AAA`AAA`AAAAFD|AhAAAAAAA0AAAAAAAFDAAAAA0AAAAAA
#<?MbP?|.W?`?p?{Gzt?ON{??r>R?UUUUUU?qe???????333333?ffffff??@@-DT!	@@@@ @$@(@,@0@2@4@6@8@:@<@>@@@A@A@B@C@D@F@H@I@N@O@P@P@Q@T@V@V@W@W@X@@X@Y@Y@@Z@Z@]@^@_@`@@`@b@d@@e@@f@f@ g@g@`h@i@j@k@n@@o@o@o@p@q@ r@r@t@u@v@@`@@p@@@@@@@F"Y[@`ab@o@AACCG8`E 3??UUUUUU?UUUUUU?*llV4V>>`a=`a=@T!?sp.c;m0_$@8C?cos?1mm.s,)?'>?ii<?mb?Z".?u?k|c}?,g?ysh:;8]+?
^<?ty[gh9;? %<?S
	%L? jh<?2y?;f? 4?Xw$3?Ak? ?s?)f?09<?N,J8?v?uZEeuF2k? Wt<?-v1?-VA?`<?gYb? bu<?P/Ye&%?@}??P/Ye?&%?@}gY?b? bu<-v1-VA?`<uZEeu?F2k? Wt<N,J?8?vs)f?09<Xw$3Ak? 2y;f? 4S
?	%L? jh<ty[g?h9;? %<ysh:?;8]+?
^<k|?c}?,gZ"?.?ui?i<?mb1mm.s?,)?'>1mm.s?,)'><i?i<mb<Z"?.u<k|?c},g<ysh:?;8]+
^ty[g?h9; %S
?	%L jh2y;f 4<Xw$3Ak <s)f09N,J?8v<uZEeu?F2k Wt-v1-VA`gY?b buP/Ye?&%@}<P/Ye&%@}<?gYb bu?-v1?-VA`?uZEeuF2k Wt?N,J8v<?s?)f09?Xw$3?Ak <?2y?;f 4<?S
	%L jh?ty[gh9; %?ysh:;8]+
^?k|c},g<?Z".u<?ii<mb<?1mm.s,)'><?UUUUUU?UUUUUU?*llV4V>>m0_$@8C`a=`a=@T!?sp.c;`C<??[[NlGl1[[G1[[
8G1[[pGpGD|UC0D,>D<>DD>DD@,>DDt>D>D>D<DDD@t>DD>D>D>D>D<DDD@>DD?D ?D,?D<DDD@?D,D?Dl?D|?D,?D<DD,D@?DLD?D?D?D,?D<DDLD@?DD?D@D@D<DDD@?DD@@Dh@DP@DD@X@D4@Dh@D@DD@DD@AD@D@DD@@D@D@DADDADXADADtADADtADADD@ADdD@ADHD@ADdD@ADDADPAD4ADHDADDADBDDCD`CDBDBDBDBDCD(CD|CD(CD|CDDCD`CD|CD`CD|CD|CDDBCDD@CDD@CDDBCDD@CDD@CDD@CDpD@CD8D@CDD@CD BDPBD@BDlBDBDxBDDCDDCDDCD<DDD@XDD4DDDXDD|EDED`EDDED(EDEDDDDDEDEDFDEDFDEDFDEDFDDB,FDD@|FDDB,FDTD@FD4D@LFDDB,FDD@<FD4D@LFDTD@FDpD@lFDD@|FDD@,FDFD$FD|DDDDDDDDDDD<FDD<FDD<FD"#1<==== >N>h>>>>? ?8?`???? @@@`@p@@@@@AA?AhArAAARSDSKrpHOLnj7
F:CodeStardockLauncherReleaseStardockLauncher.pdb+GCTL`.text$di`(.text$mn<.text$xA.text$ydP.idata$5T.00cfgT.CRT$XCAT.CRT$XCAAT.CRT$XCCT.CRT$XCLUL.CRT$XCULU.CRT$XCZPU.CRT$XIATU.CRT$XIAAXU.CRT$XIACU.CRT$XICtU.CRT$XIZxU.CRT$XLA|U.CRT$XLZU.CRT$XPAU.CRT$XPXU.CRT$XPXAU.CRT$XPZU.CRT$XTAU.CRT$XTZU`.rdata>.rdata$T>.rdata$rF.rdata$sxdatalG.rdata$zzzdbgL.rtc$IAAL.rtc$IZZL.rtc$TAAL.rtc$TZZL.xdata$x[.didat$2$ .didat$3D<.didat$4.didat$6]<.didat$7]@.idata$2_.idata$3_.idata$4c.idata$6.data.data$r@.didat$5<.bss`.gfids$x`.gfids$yp.tlsp.tls$p.tls$ZZZ.rsrc$01.rsrc$02""hLD <C(<C3<C><CI<CT<C_<Cj<Cu<C<C	<C
<C<C<C
<C<C<C<C<C=C=C=C-=C;=CI=CW=Ce=Cs=C=C"tMD=C"MD=C"MD=C"MD>C>C>C>C"<ND0>CF>C"pND`>C"ND>C"ND>C"ND>C>C>C"0OD>C>C"dOD?C?C"OD0?C"ODP?CX?C"PDp?Cx?C"LPD?C?C"PD?C?C"
PD?C?C?C?C?C?C@C@C@C@Cz"A"A"A"A"HQD0@C8@C'Ab'A"QDP@CX@C.,A4,A"QDQDQD	D/A" RD@C"LRD@C@C@CAA"RD@C"RDRDSDSD@_A@A"PSDpSDSDSD@pA@A"SDAC"TD0AC"4TDPACXAC`ACAAAiAAA
A!AATDUDh[DD+AA4UDDUDUDh[DD^ADmAAUDUD`UDh[D,D1AAUDUD`UDh[DLDAAVDVDlDA!BBB^AAAAAAA@AVD"VDVDBBA<WDHWDh[DDA7B'7BcRBKRB[RBSZBkXBUBTBZBN^BJlBlBNqBRqB1rBUtBBB4BB3BBBBB*BFBrBCC)CC| C%Ci)C|)C(D4[DP[DDA6C6CUP]U`]UD]UX]8]et]SteamAPI_IsSteamRunningSteamAppsSteamUserSteamAPI_InitSteamFriendsSteamUtilsSteamAPI_RunCallbacks?CreateInstance@GalaxyFactory@api@galaxy@@SAPAVIGalaxy@23@XZ?GetInstance@GalaxyFactory@api@galaxy@@SAPAVIGalaxy@23@XZCreateDXGIFactory1pceTTa(fRcJfThchfLTL_f0PPcf4T@cJg$T_lPbqR\_8s@PT_Vs8P_(tPa~tRc4uTa>uRavuRdstsssssssstsrfBsrrrrqrrrrqq(sssrrqqq`rRrBr4r"rprwVglgzggggggggghh,hBhJhbhph|hhhhhhhhi,i<iTifiriiiiiiiijj(j4jLjhjjwjjjjkk*k6kDkkpkkkkkkkl l<lPlnl~llllw
wvvvvvvvzvdvJv8vvvuuuuuuuwwwxx6wHwTwfwrwww&x4xNxhxtxxxxxxxxyy.y@yTyhyj&w
ff	6tZtntJtLu^uju:q,qq
qpppppppzppJp>p0pppooooooJqoojoXoFo2o oooZqqlqnnnnnnnntnhn
Pn<nnxqqonmmmmmmm~mpm^mRmBm2m mmmlllll(n8g"ggfffffVfddddldJd,ddddeceeeeefeJe8e et"utttttuu4fGdipFree!GdipAlloccGdipCreateImageAttributesGdipDisposeImageAttributesGdipSetImageAttributesWrapModeGdipDisposeImage!GdipGetImageGraphicsContextGdipDeleteGraphicsGdipSetCompositingModeGdipSetCompositingQualityGdipSetInterpolationModeFGdipSetPixelOffsetModeGdipDrawImageRectRect6GdipCloneImageIGdipCreateBitmapFromFileQGdipCreateBitmapFromStreamPGdipCreateBitmapFromScan0_GdipCreateHBITMAPFromBitmap+GdipBitmapLockBits.GdipBitmapUnlockBitsuGdiplusStartupgdiplus.dllAlphaBlendGradientFillMSIMG32.dllvURLDownloadToFileWurlmon.dlltimeBeginPeriodWINMM.dll{InitCommonControlsExCOMCTL32.dllInternetOpenWInternetSetOptionWInternetOpenUrlWInternetCloseHandleInternetReadFileWININET.dllGetFileVersionInfoSizeAGetFileVersionInfoAVerQueryValueAVERSION.dll
OutputDebugStringW>HeapDestroyDHeapSizeBHeapReAlloc?HeapFree;HeapAllocGetProcessHeapGetTickCountCreateEventWWaitForSingleObjectCloseHandlelGetModuleFileNameWpGetModuleHandleWkGetModuleFileNameAjSleep;GetFileAttributesExWCreateFileWcReadFile	OutputDebugStringAMultiByteToWideChariSizeofResourceLockResourceLoadResourceFindResourceWFindResourceExW-EnterCriticalSectionLeaveCriticalSectionGetTempPathW:GetFileAttributesExAUnmapViewOfFileOpenFileCreateFileMappingWMapViewOfFile#GlobalAlloc.GlobalLock5GlobalUnlock*GlobalFree
GetUserPreferredUILanguagesWideCharToMultiByteGetCurrentThreadIdWriteFileSetEventGetCurrentDirectoryWGetPrivateProfileStringWGetPrivateProfileIntWGetCurrentProcessIdSetErrorMode[SetUnhandledExceptionFilterWritePrivateProfileStringWDeleteFileWLoadLibraryWGetPrivateProfileIntAGetTickCount64CopyFileWResetEventBSetThreadAffinityMaskGetCurrentThread?QueryPerformanceFrequency>QueryPerformanceCounterLSetThreadPriorityGetProcAddressmGetModuleHandleAGetSystemDirectoryALoadLibraryAWaitForMultipleObjectsSInitializeCriticalSectionGetCurrentProcessUInitializeCriticalSectionExYGetLastErrorSRaiseExceptionDecodePointerDeleteCriticalSectionMulDivKERNEL32.dll9GetDC	FillRectReleaseDCPtInRectwsprintfWXCopyImageDrawTextWInvalidateRectUpdateWindow*GetClientRect0SetTimerReleaseCaptureSetCapture8GetCursorPosVMapWindowPointsSetCursorGetPropWSendMessageWRegisterWindowMessageWPostMessageWwGetMessageExtraInfo6LoadCursorW+IsWindowVisibleqGetMenuItemInfoWGetSystemMetricsEqualRectGetWindow%IsWindow'GetClassNameAOShowWindow CallWindowProcWGetWindowRectGetWindowDC SetPropW<SetWindowLongWCallNextHookExpCreatePopupMenuSetMenuInfoAppendMenuWKClientToScreenGSetWindowsHookExWScreenToClientiTrackPopupMenusUnhookWindowsHookExDestroyMenuRemovePropW.KillTimerELoadStringW
FindWindowWSwitchToThisWindowzGetMessageWoTranslateMessageDispatchMessageW8LoadIconWRegisterClassExWBeginPaintEndPaintDefWindowProcWSetLayeredWindowAttributesPShowWindowAsyncUpdateLayeredWindowbMessageBoxWgMonitorFromWindow|GetMonitorInfoWsCreateWindowExWSendInputSetForegroundWindowfMonitorFromRect>SetWindowPosBlockInputSetCursorPosDestroyWindowPostQuitMessageGetPropASetPropA?SetWindowRgn!SetRectUSER32.dllZDeleteObjectGetObjectW9CreateCompatibleDCSelectObjectBitBltVDeleteDCGetPixelSetDCBrushColorGetStockObjectOCreateFontW]GetDeviceCapsPRectVisible`CreateRectRgnSelectClipRgnSetBkModeSetTextColorSetRectRgnHCreateFontA@CreateDIBSectionSetStretchBltModeGdiFlushExtSelectClipRgnhCreateSolidBrushUGetCurrentObjectGetTextColorGDI32.dllGetSaveFileNameWCOMDLG32.dlldRegCreateKeyWRegQueryValueExWXRegCloseKeyRegSetValueExWpRegDeleteValueWRegOpenKeyExWRegOpenKeyARegQueryValueExA_RegCreateKeyARegSetValueExARegNotifyChangeKeyValueADVAPI32.dllVSHGetFolderPathAShellExecuteWZSHGetFolderPathWShellExecuteASHELL32.dllCreateStreamOnHGlobal^CoInitializeExCoUninitializepOleInitializeOleUninitializeOleSetContainedObject1CoDisconnectObjectQOleCreateyOleLockRunningole32.dllOLEAUT32.dllIPathFileExistsWNStrStrIAOStrStrIWSHLWAPI.dllGetSystemInfoVirtualProtectVirtualQueryFreeLibraryLoadLibraryExAtIsDebuggerPresentWaitForSingleObjectEx{IsProcessorFeaturePresentUnhandledExceptionFilterGetStartupInfoWGetSystemTimeAsFileTimeXInitializeSListHeadyTerminateProcess)EncodePointerGetCPInfo!SetLastErrorTInitializeCriticalSectionAndSpinCountTlsAllocTlsGetValueTlsSetValueTlsFreeCompareStringWLCMapStringWGetStringTypeWLocalFreeLoadLibraryExWRtlUnwindCreateThreadZExitThreadResumeThreadFreeLibraryAndExitThreadoGetModuleHandleExWYExitProcessCreateDirectoryWSetConsoleCtrlHandlerGetStdHandleGetACPGGetFileTypeSetEnvironmentVariableASetEnvironmentVariableWpFindClosevFindFirstFileExWFindNextFileWIsValidCodePageGetOEMCPGetCommandLineAGetCommandLineW0GetEnvironmentStringsWFreeEnvironmentStringsW9SetStdHandleGetConsoleCPGetConsoleModeSetFilePointerExFlushFileBuffersWriteConsoleWDN@
Copyright (c) by P.J. Plauger, licensed by Dinkumware, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.A 2C..DDDDDDDDDDDDDDDDDD8CDDDDDDC8C`C8D0DC  PSTPDTDD`y!@~ @ A[@~QQ^ _j21~             abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ             abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0Du?.D.DVC.?AVtype_info@@VC.?AVbad_alloc@std@@VC.?AVbad_array_new_length@std@@VC.?AVlogic_error@std@@VC.?AVlength_error@std@@VC.?AVout_of_range@std@@VC.?AV_com_error@@VC.?AVbad_exception@std@@VC.?AVCWin32Heap@ATL@@VC.?AUIAtlMemMgr@ATL@@VC.?AVCAtlStringMgr@ATL@@VC.?AUIAtlStringMgr@ATL@@VC.?AVCAtlException@ATL@@VC.?AVImage@Gdiplus@@VC.?AVGdiplusBase@Gdiplus@@VC.?AVBitmap@Gdiplus@@VC.?AVGalaxyService@@VC.?AV?$GalaxyTypeAwareListener@$0BC@@api@galaxy@@VC.?AVIPersonaDataChangedListener@api@galaxy@@VC.?AV?$GalaxyTypeAwareListener@$06@api@galaxy@@VC.?AVIAuthListener@api@galaxy@@VC.?AVIGalaxyListener@api@galaxy@@VC.?AVIError@api@galaxy@@VC.?AVexception@std@@VC.?AUIUnknown@@VC.?AVWebBrowser@@VC.?AUIOleInPlaceSite@@VC.?AUIOleWindow@@VC.?AUIOleClientSite@@VC.?AUIStorage@@1AAA;AAAAAAAA6UkkBp p:pBppBpKBp?6
p0yyBpBpiEppLt,
rM'
b

Er
4NPNWN]TUZ[
_^9<8;
#! 
Y80H`x	
 
8Ph							(	8	H	X	h	x						( 	(Bb	%	8			h(	(LP	,
( 6
D
pM
8T
h]
bY
pZ
<^
( JMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKJIIIIIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKF?@HJJJIC=?CFIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKI@[^`r7XJ?@FIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKIEjR]G>CHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKAmvl0L>BHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKF[o5K>DIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKA|Evg)F?GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJIHGGFFGHHJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKALYS
?CIKKKKKKKKKKKKJHEA=AINQUXWQ	PKE=?DGJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKBw>j/E@HKKKKKKKJGA?LaMwl/SC>EIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKFZOM>FKKKIB@Q
yEa]D?GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKICiW?D@En5SP?FKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKK@|D~]yEoU?GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKIHgL@JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKK@x>wC@FKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKJAs{Fj,j,i+m0~HfezD|M	AKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKD\Z[G=ADDDCA>>HS
r7j`^vCf+>JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKK?Pb9HKKKKKKKKKIG7M	XGTpM?IKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKJ@MGKKKKKKKKKKK?h.~J9CzFeAHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKFJHIKKKKKKKKKK?k.j0~4=d&uAIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKB\ZJIKKKKKKKKK?h*M:>Vfm>JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKK@m3SGKKKKKKKKBZi0=D>OWW>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKK>KzC@KKKKKKKFK`AHH>IYq7@KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKJ?ZAJKKKKKJ@EFLH?OlWDKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKI>pk+AKKKKK?QCGKKG>]CIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKH@rBIKKKDYCHKKKD@~JY>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKH?rJ>KKJAo?KKKKJ>[YEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKH?rWDLAu:r8AKKKKKCI?JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKHAhCFGJHKKKKKEHj,BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKI=Zp~4{CV?KKKKKLCP
@JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKJ?}I~KHIKKKKKK?q5c"DKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ>p7f&DKKKKKKJ=~?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>c'?KKKKKKKCbPHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAT{<KKKKKKKJB{DAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDJ<KKKKKKKK>b@JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKE?t=KKKKKKKKBs9MHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIF~HAKKKKKKKKEb e&DKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKGU
YFKKKKKKKKE]X?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCp4@JKKKKKKKKCl/>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK@Z` CKKKKKKKKK?PFJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK<xl>KKKKKKKKKK?NHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ@EHKKKKKKKKKGNSGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJCSDKKKKKKKKKK>QXFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIF^BKKKKKKKKKKHIXFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIJh,?KKKKKKKKKKK<eXFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIm2>KKKKKKKKKKLAf'XFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJDN=KKKKKKKKKKKEOXFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJB?JKKKKKKKKKKIAVFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK<b BKKKKKKKKKKK?OPHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>gBJKKKKKKKKKKEUIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAzC[>KKKKKKKKKKK@@JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKE`o3CKKKKKKKKKKE^c:LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHMi+DKKKKKKKKKK?uICKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ@l/DKKKKKKKKKHKZ?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK?XX?KKKKKKKKKEc#l2>JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKE[AJKKKKKKKK@PO?HKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIDc!CKKKKKKKK?enAGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK?O@JKKKKKKK?_:EEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKGP	P=KKKKKKKCs9{C;EJDKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK?og*?KKKKKKHPIIDO
SBKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFT
]?KKKKKKA{T?KKAa!UBKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>me)=KKKKKFTHHKKK=P^@KKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKGN	u>=IKKKK?Nw=@KKKKJ@]@KKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK?|DgCCKKKJA@JKKKKKDW]@KKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ@Y>IKKGGXDKKKKKKK=a^ AKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKERVEAJLDP|F?KKKKKKKKGNTCKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAl1n7@CKDM
x?JKKKKKKKKK=lPDLKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>Tb'?DDFEHKKKKKKKKKKDaHFKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ?pc'@>>OLEKKKKKKKKKKKHKCHKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH@rm4B~3YRDKKKKKKKKKKKKIHe=KKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH?r}LD6{ERCKKKKKKKKKKKKKIHt<?KKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH@bjO
E`@:GIKKKKKKKKKKKK@c!WDKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI>v?k4[j~xAT
E=AEGIJJJJIG=L	DIKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>Zhr7gw}F_P	JDCCCHUSX>KKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCEborVEKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH?]?KKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDAo7TI`"^EKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJBCj0QK?HD?Zpz?JKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJB@WUpf'E?HKKKKE?Q
ZNHKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJF?CVw?wX`H>DIKKKKKKKKG?Ht>j+DKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJGB=FNYm0|EVecd^Js9_QJ??EIKKKKKKKKKKKKKIAA]kJAKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIHFCA@>?>?ACEGIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKJE>Kv@LAKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHA@VUp3CKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJF?C[YIIKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJF?BUyCb$DKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJGA?J]K{yUBKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIFA=ENWi+{C~I~H~IzBb!M@FKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIHFDBAAABEHKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJ(` JMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKID@@@@BDHJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKAHf&JUTQr8` PB>@FJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKBv?zyDVA>DJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKBn4ea#D>EJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMK@e^A?HKKKKKKKKKKKKKKKIHGFFGHIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMJELM=DJKKKKKKKKGA?>FMQ	VVQ	NF>?AGJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMJAza#@@IKKKG?@S
t:llu;S
@?GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMK>euAE?D=PPQQ=EKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKEYM[z~Z=GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKK=xN
?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKETyD=GLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKL=WpQB@@@DJ]zByTVFDLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKIAt6FJJJJJIF7Dk6ZwSALKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKEPaCKKKKKKLAYS@~N[ALKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKL@g)`DKKKKKLBVm;:m2WBLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKK=|Gv=@KKKKKEL	^ 4?b'M	EKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKK<`=KKKKI@{H=B=b'BIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKJ<r[DKKK=dU=KC>q<f=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKI>x=KKCa!P>LJ?Gvb"BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKH>xr7?JAf*BKKG<zFAIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKI?rP9{BEIKKK<s:|E?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKI<c>M?KKKK:WEJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKJ<QBJKKKJ>t8AKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKK<s<WFKKKKAf&?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKK>a%f&CKKKKJBTGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKL@Rf'CKKKKK=t~I@KKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKL9|WFKKKKK@Q>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKJDBJKKKKK?MEJKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKGU
y?@KKKKKK>hTGKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKDc#AJKKKKKK>f&CKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKBr7REKKKKKKFT
s9AKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKA|Ef*@LKKKKKK<jzB@KKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKK@Wr9=LKKKKKKDUyA@KKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKK@Q{D<KKKKKKKIAyA@KKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKAx?r:KKKKKKKK=lyA@KKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKBk.JGKKKKKKKAk.n2BKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKE]q<KKKKKKKIG^EKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKHMo2BKKKKKKK>XGIKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKJAb DKKKKKKIGU?KKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKK>lg'DKKKKKKBl.h/<KKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKCj,Y=KKKKKK?h~L<IKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKIHBIKKKKK>k?GKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKK=oL<LKKKK>dYBFLKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKEZ[ALKKK@N[7w?HDLKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PALKKGR>K<dK	CLKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEZW?KKK>`ZDKI?PCLKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=lk2<IKIDn=KKKDUPBLKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHGfCAKDRGHKKKL=^PCLKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAd'f+=FA^!e'ALKKKKHJIEKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL=RW=;WQ=LKKKKKK<mDGKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ=r|W~5Bs<JKKKKKKKBk-?IKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI>x}2r=}?IKKKKKKKKE_b<KKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH>sh2K	ka7FKKKKKKKKK>n2o6?KKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI=TYm3|`e)K>?ADFGGD<FPFKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ=d(efu<c#WUVb$Y>KKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAHrn1AKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLH=]i4BJKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKD?^ }}_ >A>Skl.BKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKD>Lt;t=L=DKKKF>KO~>KMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHA=FXo5QmmQo6YF=AHKKKKKKKH?Bg*CJMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJFB??>>>>??BFJKKKKKKKKKKKKJC=QQCJMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKG?Bb|?KMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJE>CVRGKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJE??Mg)YjNELKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHC>?AJT
UVQ	D?GLKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJIGGGGJKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKJMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMJ(@ @JMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKIHHJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMLE?INMF?=AGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMDps9R
?>FKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKJM
ZW>?HKKKKKKKKKJHGFGIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKEj+{HJ<EKKKKE>>DNUXSKB=@GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKG_x[=B@@[[zDP
=CKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKLCf+t>c&=FLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKM@yAS>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMJ?j2^_k0SxE<JKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKDT5AEEC7<t@sl=IKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKL>q8Y<KKKEJYHVx<JKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKK<[;KKIBJ;~Ka<KKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKJ<pP
FK<va%}2F]l0@LKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKI=w}:Aj-A<SHHKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKI<uk/5DJC?j<KKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKI;fWH@LFBO	GKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKJ;Q>KK@j+Y>KKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKK;p8CJKJA@JKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKL6W@JKK=WFKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKK=d>KKK=u;AKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKJALHKKJ?c>KKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKIFl0@LKKD[|<KKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKHLL<LKKK:<KKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKHK]:KKKL>x@<KKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKJD;JKKKEUw<KKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKK?x??KKKK>P?KKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKK=y]EKKKCg'~H7KKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKAw=d$CKKK={M;IKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKHO	m9LKJ@o=HKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKK=UBLK?o1|AFLKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKDb!FCL?X@@EELKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKK=O>IHzB?CTGDLKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKESl4;=b$>JL;TGELKKKMJKMKKKKKKKKKKKKL=zDQ{/j1REKKIEBGKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKK<nkAQh-?LKKK;t>JKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKJ=wnWil3<LKKKK:Yf<KKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKI=eVOE==??;Al1@LMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKJ<n6kRPlGHMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKK@Jpc=MJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKLH=RaxDE:N
_IKJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKG=CKwkt;R?@ILH>Dr=f%EJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJE?=>@A@==AGKKKKKKJA=Xcg'EJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJJKKKKKKKKKKKKKKF=Ba"dFKJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJD=@Ro4aVIGMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKGB>=??>?ILMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJ(0` $JMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJNG=?@==BHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJITxio6O>?GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJIDMP
<BJKKKHB>=<=>BHKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJHKj0A?C=Ml0YttYm1N=CKKKKKKKKKKKKKKKKMJJ@Of-h->ELKKKKKKKKKKKKKMJJEe&S?LKKKKKKKKKKKKMJJM<{c'DELPp9<KKKKKKKKKKKKMJJMHC~4JJ:r:o;fzG<LKKKKKKKKKKMJJMLDO>K@g,xF?hj/@LKKKKKKKKKMJJMKL@Yk,<Kez.PKGKKKKKKKKKMJJMKKL?[6tv>;:}<KKKKKKKKKMJJMKKKL@VDI7}VFKKKKKKKKMJJMKKKKLAMEFOf=KKKKKKKKMJJMKKKKKLDDFK>@JKKKKKKKMJJMKKKKKKHLCJK>QGKKKKKKKMJJMKKKKKKE`j/AKHJb DKKKKKKKMJJMKKKKKKBk,U<LL:Xh)CKKKKKKKMJJMKKKKKKCi*m9KKC[h)CKKKKKKKMJJMKKKKKKECHKJBEKKKKKKKMJJMKKKKKKIL;KK?INALKKKKKKMJJMKKKKKKK>;KK?S?LKKKKKMJJMKKKKKKK>NWBKDb&=LKKKKMJJMKKKKKKKHKBC>=_n6<KKKKMJJMKKKKKKKK=XM8Z;<t><KKKMJJMKKKKKKKKJAt?|0m6BJC[q9=LKMJJMKKKKKKKKKDSW c*SDKK<c&@LMJJMKKKKKKKKKLA[{HO5EGF}2NEMJJMKKKKKKKKKKL@Sz{D` UUO>LJJMKKKKKKKKKKKLDA^v<BJJMKKKKKKKKKKKKKI=MVWM>e*BIJMKKKKKKKKKKKKKKKH>?Pf&w>~Hw>f'Q	@>HKD<RLHJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKHCA?ACHKKKKKKG=Bb$mCJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJD=AVt;awtJIKJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJFA===@IMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKJMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMJ#3Ha&8&8Y( @ JMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJLK>=>BHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJIR	Zql0M=@IKKKJHFGJKKKKKKKKKKKKMJ;u?H=D=BOWSF=BKKKKKKKKKKMJ;xge/ql2>ELKKKKKKKMJEWQALKKKKKKMJL?K784ALKKKKKMJKM;qF:VMFKKKKKMJKMJ<{bg)}1k5<KKKKKMJKMKI;qy>{.v=_DKKKKMJKMKKJ8dc;Bn<KKKKMJKMKKK>{Da!DB?KKKKMJKMKKK=m>@i)CJKKKMJKMKKK=j9HGBJKKKMJKMKKK?JYC>n6IKKKMJKMKKKE[d#?Ev<HKKMJKMKKKK>>;wE?GKMJKMKKKKBg)Ce+xx+U@HMJKMKKKKL<jyK~IDG@=LJKMKKKKKJ=vZ;=@d>LKMKKKKKKJ<yFaDKMKKKKKKKK?I}IfZI{H:KMKKKKKKKKKI?=DIF?=FJ?@a$st=KMKKKKKKKKKKKKJIJKKKKKKD<CZv<Qv<LIKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJFA?ALJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMJ(0 	JMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKJMIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKIDGB<AIKKKKJKKKKKKKKKKMKGt=J<D>>B@=BKKKKKKKMKIta)cl2?FLKKKKMK=hk~M
DLKKKMKICx@qzEcK	FKKKMKJHF^#L	w=KKKMKJNEFqw(b!DKKMKJMLCLuz-Mj=KKMKJMKE]O6<KKMKJMKE^^7r78LKMKJMKIL9CBDLMKJMKK<n35LCNKJMKKEZqCw>{/L
FLJMKKL>zF7x)yAEIJMKKKK=o8t=JMKKKKL@HzEka#M	hJJMKKKKKKI@<>==EH=Dh,pyGJMKKKKKKKKKKKKKKKJC=?BBKJMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJMKKOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOKJMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMJ( JMJJJJJJJJJJJJMJIEEKMMMMMMMMMMOKPt8i+K=C@<<BJKKKMJy@a&Qro5@GLKMJK
{LIGKMJA`!m6T?KMJLAZCh(CMJKN9[D]=MJKM?{.b5NJKM=l9h/@LKMGMvnNh,@KMLB[ePKMKLCEs:gde&TzAKMKKKJA=>DF<F`j*NKOMMMMMMMMMMLGGJKMKKKKKKKKKKKKMJIL(@KVb m0x@P`p		

	
	
	
	

			
	

	

		
	
	
	
		
	

(`$KLMOPSTUVZ^_b d#e%f'h)i+k.l.m0n2p5q5r7s9t:u<w>x@x@|E}GIKNPQQUW\0_``cegjjnnpqquuz|f>TTT<&rw?#~0'~G5f|uY"c7p<|	n7`0(.o7'=b|cNqy
|Vrf+<'zDjEC*k<XaoRE/iJvg	<tzULth@`C	|8Co^S~sH	n,u' #e6bo;Q	TTOT?Q8_uZ6']94f~{xk2KF}]!,;ky:B}3d?/3	,AU!$i1
&,y4rtG&4oi_K-hC+WCl8k#6rW5"M~I~[;on`7|T	){_#}K%umKf4P]_4	-PTTT1(@KVb m0x@P`p
		

	


			

(0`	KMPTVZ_b h)i+m0p5q5s9IKNQU``ejnpqquuz3::::::
::::::::::::::::::::75::::1::::::::::::::::::::::::::::::::	*::6:::::::::::::0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&:::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*:::::::::::::::::::::
::::::::::::8:::::::::$:::::::::::::::::::::%:::::::::::::::::::::$):::::::::(:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::49::::::::2:::::::::::-::::::::::::::::::::::3::::::::::::+::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::,7:::::::::::::-:::'	":::::::::::::::::::5::::::::::::1::::.	::::::::::::#:::::::::::::::( @KVm0x@`p
	(0@Kh)INju
( Km0`p (`` @@ (B00 %  	 h(L``,	@@(
00 
h<4VS_VERSION_INFO
?StringFileInfox080904b0JCompanyNameStardock CorporationVFileDescriptionStardock Game Launcher2	FileVersion1.0.0.10JInternalNameStardockLauncher.exet(LegalCopyrightCopyright (C) 2018 Stardock CorporationB
OriginalFilenameStardock.exeNProductNameStardock Game Launcher4ProductVersion1.0.0.0DVarFileInfo$Translation	Stardock LauncherSTARDOCKLAUNCHER<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<assembly xmlns='urn:schemas-microsoft-com:asm.v1' manifestVersion='1.0'>
 <trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
  <security>
   <requestedPrivileges>
    <requestedExecutionLevel level='asInvoker' uiAccess='false' />
   </requestedPrivileges>
  </security>
 </trustInfo>
 <dependency>
  <dependentAssembly>
   <assemblyIdentity type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='x86' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*' />
  </dependentAssembly>
 </dependency>
</assembly>
T0010A0Q0a0q000000011#1)131e1n1s1y11111112222#2T2Y2q22222222222222333&323>3H33444#5P5[5b5q5}5555555@6F6M6k6x666666666787V7777777778>8I8Y8a8|88888888899999999!:3:J:b:::::;;;`;;;;;:=j=w=================>
>>>#>'>1>>>]>?*???? 0000'010;0E0O0Y0c0m0w00000001
11*111V155569:	;&;/;K;];f;o;|;;;;;;;;;;<<u<<<<== =7=I=S=a=h=}=========>>(>7>D>R>c>k>>=?L?a?h?v?????????0(P00000011*111N11p1y1111111(2-2222222233"303A3I33&4744445I5U555556=6n66667#7.7N7f7z77777778$8-8V8j8p8888889
969J9P9t9}99999999
::9:S:`:u::::;;;R;j;z;;;;;;;<)<<<<<<<&=:=@=h=u====>>C>Q>>>>"?O?r???????@0040=0b0z0000000<1H1S1^1f1x1111111222q22222222222(313;3L3T3_3j3r333333	44,4?4K4h4o4|4444J5P5V55j5u55555556+666M6S6^6v6~6666666666770797v777778;8N8k8u88888889K9999999::%:,:R::f:k:y::::::::::::;;;";.;4;>;D;O;q;w;;;;;;;;;;;<<<$<*<1<7<N<W<c<w<<<<<<<<<===*=4=A=K=X=b=o=y============>>>>? ?/?V?e?y???????P0"0'010`0j000000001141911a11152:222^3c344M4e4w44444455F5K5p55555566+606T6{666666677/747]7o777777 8%8K8P8q888888~99::::?:k:p:;;;;;;;;
<<5<:<]<b<<<<<<<==.=3=Y=^=====>>>>??A?V?????`070>0M0o000
11G1N1c111111122!2-222U2213<3B333333333444!5J5a56666n7v77777778@8`8888p999999:':::::::$;+;;;;<6<=<<<<=B=W=f=}====#>A>^>>$?[?b?????pD0p00000
111(101<11111111122a2j2u2~2222233%33333444444444455'555556666658C8d8k8888/9]9l9999999
:::::::;8;B;h;;;;;;<#<+<5<<a<g<r<<<<<#=L=i=r=~=========>!>'>2>>>>>>>#?*?3?=?O?Y?c?v?????\00&040?0J0d0n0t0|0000000003:4l45v69<@<X<<<<<==D=H=L=P==?P?l??K0P000L1[1122B2Q2222203@3Z3334444455?5G5n55555X6e6666f7k778#8(8J8O8q888888)979z999999::::::;;;o;|;;;;)<t<<<<?=P=_=
>@>>???H
0!0[00011?1J1~111111272I2]2e2m2u222223M4h4|444444575L5a5m55R6]6e6l6z66666666666667777"70777G7R7Z7a7m7t777W8^8j8x88888888899#9-9k9v999999999::":):7:G:a:h:t:::::::::;#;*;3;=;i;;;;;;<<F<]<r<<<<<<8=>=Q=t===>>&>I>Y>i>>>>??-?C?M????0$04>4~4444444455)5B5H5M5e5u5z55555556A6W6^6y6666666667S::d:v::::3;<;D;V;{;;;<<$<6<[<<<<<==;=n======>N>_>>>>?G?N?????????0000
1%1E1l111111Q2a2222"3a333Z4j4444.5m55556666!7'7}777888%9+9999*:R:h:s:::::: ;+;f;;;;;;;</<:<B<K<<<<====;=H=Y====>.>M>_>u>>>>>?00y00091I1112223m334W4_4*5?5_555555666C6q66666666727b77777777 8t88888889999d99999&:.:z:::::;(;6;B;l;;;;F<L<<<<<<<=P=X=_=|==#>K>>>>c????l0{000$2@2O2~2223&33j333366(627Q7d7m77777777728^8d889?9R9999&:;;<D=>}?1?1^1l1111111d2222!3g33333333
44444B4e4j4444444455525U5Z5n5s5555562677-868D8J8P8V8888849D9P9a9t999999999W:_:e:j:::::
;l;t;b<j<<<<<<<<+=C=a=u===->D>K>>>>>?"?<?B?J?????0&0D0J0Q0X0^0c0l0s0y00000000000000011&1,11161<1H1N1S1Z1a1g1n1u1|1111111111111111111222 2P2Y2_2f2l2s2}22222222222222223	3333$3)30373>3D3K3R33b3i3p3w3|333333334444.4E4J4P444444"5q55555555556686M6R6}66666667777%7*747Q7r7|777777888#8P88888
990999S99v99999999E:J:^:c::::::::4;;;P;V;;;;;<9<@<E<J<P<z<<<<<<8=?=K=========!>.>:>?>H>M>S>Y>c>t>y>>>>>>>>,?3?9?L?????????00000000001
121@1F1a11T223333333444444445m6677!7I7`7g7s7777
888%8?8F8N8888888859:9N9S9}999999::(:.:4:[:l:|::::::;&;S;^;};;;;;;<<)<T<m<<<=T=o=?? X0000-050111111B2Q2W2]2m222222*313:3O3f3r3333333,4?444444%5?5M5555566'6f6k6666667J7P7V7777788<8^8c8i8p8889@9j9u999999999:::@:H:u::::;;;&;,;1;@;J;T;_;e;k;y;;;;;;;;<<<(<[<a<<<<<<<=<=d=v=~==========A>F>L>w>|>>>>>??"?+?2?7?D?R??m?|????????0`00?0P0l0000011,1J1P1Z11111112'2,2R2]2l222233"3(333333334/4A4I4V4~4455515@5M5j5w55555555555J6V6_6q6{66666666666@7k7q7777777777V888	999@99p9}9999::&:/:X:]::::;R;c;j;p;v;;;;;<'<Y<<<<<<=8=E=_==========>>)>3>9>C>a>>>>?:?K?Q?y????????????@000!0A0F0K0U0_0d0j0x00000000000000001	111'1,121@1J1O1U1c1t111111212B2e2v222222223/373?3G3L3l3q3|33333333333344&44444444444425@5F5U5d5m5s5555555555555556666'6,626@6J6O6U6c6m6r6x66666666666666677+767;7E7K7Y7^7h7n7|777777778808B8W8_8{8888888888888899 9)93999>9S9e9w999999999::O:]:::::::::;
;";*;2;A;G;S;t;;;;;;;;<"<)<=<S<g<w<<<<<<<<===.=Q=W=_=i=r=x=~=================>!>)>/>5>?>I>W>a>m>s>y>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?????8???L?S?Z????????????P00%0;0F0P000000001(121:1A1N1U1^1y11111152=2C2I2O2a2h2u2|2222222222)313=3K3m3u3{333333333
484@4j4r4x4~444444445
555E5]555555555566*636=6G6M6W6e6666666667777S7Z7m7}777777777888.858?8E8K8U8[8a8f8m888888889
99(9A9I9g9n9s9999999999
:+:2:::H:T:]:j:p:z:::::::::::+;5;A;I;Y;`;g;l;s;;;;;;;;;;;;;<<%<,<2<9<H<Q<V<`<<= =V======4>C>J>m>u>{>>>>>> ?F?f?n????????`X00-050u000000011e1s1{111112 202K22222223!3-3N3Y3t3|3333334S4Y4d4x4}4444>5I5U5`5v555555566C6R6e6666677777777 818H8x8888888889909A9d9m9v99999:#:(:3:D:Q::::::;%;I;S;;;;;;<Z<k<<<<<<<<<==2=:========>1>;>I>^>v>~>>>>>>>>>???#?+?m???p@$0;0C0K0]0000011*1:1D1N1T11i1q1y111111?2Y2g2v2222223$3b3j3r3w33333333494V4^4444444=5E5L5R5j5|555556S6[6b6h6t6666666666677=7E7M7o7x777H8Y8e8q888889!9R99999999T:f:::::7;|;;;<5<;<<<<<<<<<<.=D=J======>5>>>>y>>>>>> ?????`	000(00000
1.1K1U1o1w111111
222,2@2v22222223,333F3L3R33f3t333333.4<4A4e44444455-595H5555555555666,6R6_666666C7a7{77778858X8p888888899,9B99999999999::":*:8:=:u::::::::::;;;,;;;;;<<=<C<Q<m<y<<<<<+=3=F=^=v=======>>(>>>?+?P?Y?c?i?o?????0020<0Z000000000
111:1U1_1i1111111
262A2G2M2U2~22222222222333 3&3D3J3R33p3v3|33333333444&4:4@4F4L4X4^4w444444444455'5:5@5J5P5V5e5o5y5556 6*666666I7Q77777778848I8T888888
9"9*9a9i999999::::::::
;$;2;I;U;^;;;;;;;<<)<5<><`<o<v<<<<<<
==*=B=n=======+>2>P>t>y>>>>>>>>>>>?%?1???F?b???????@0'0:0?0K0i0q0y0000000000011$1-1>1]1b1j11112#2;2X2d2l2|2222222222223-353=3_333333333"4(4-4<4G4M4S4Y4e4m4w4444444[555555555555555666+646A6J6W6`6m6v666666666666
77 7.7v7{77777777778
8888%8+858>8K8T8a8j8w8888888888888999%989M9Z9g9{999999999::L:j:u:~:::::::
;;-;5;R;X;f;q;;;;;;<&<,<;<C<U<[<w<}<<<<<<<<<<<	===)=1=9=I=W=b=============>#>)>3>A>J>P>g>o>}>>>>>>>>>>>>>>>??? ?/?7?F?L?h?m?r?|????????????P00000*000D0n0s0~000000000001	11"1.13181>1D1R1W1^1i1s11111111112%20282H2_2i2u2z222222222333'313<3X3c3v3333333334484>444444444455)5W5555555566N6Y6d6~6666677"727M77777777738<8Y8{88888899=9H9X9b9h9z99999999::::::::=>>>???K00133566677I99999:V:k:x:::::::::!;';-;E;R;X;^;f;n;;;;;;;;"<0<6<;<F<L<Z<f<p<<<<<<=2=7=v={==========>>)>8>O>W>>>??'?R?[?`?m?s?{????????c00051K1}1111112 2&252?2E2K2R22k2223@333	4;445666666667
77$727<7I7X7h7n7x777777777778 8'8-878@8t8888889
99P9~999999::!:':2:Q:f:::;
;#;5;O;d;p;v;;;;;;2<><D<Y<~<<<<<====L=~===>s>>>?? ?0?A?g?|?????|0070?0X000000000000111"1+1D1J1O1Z1i1s11111111122 2&2,22282B2L2W2a2f222233b4445*5/545U5Z5g556p6~666,757=777777777
8A8899&9L9g9m99999;:S:Y:n:::::::::	;8;@;Q;W;~;;;;;;;;<<)<0<P<V<<b<h<n<u<|<<<<<<<<<<<<<<<<==$=A=`=}=====>$><>D>T>f>n>~>>>>??7?D?Y?a?g?|?????????????d000000"0(0.03090?0E0J0P0V0a0g0m0s0x0~00000000000000000000000111111%1+10161<1B1G1M1S1Y1^1d1j1p1u1{11111111111111111111111122222"2(2-23292?2D2J2P2V2[2a2g2m2r2x2~22222222222222222222222333333%3*30363<3A3G3M3S3X3f3l3333>44444'5855556,67<u<>q>?O?8s03353C34(5/54585<5@5555555L88&:;=?001G2O2a2223-3A3M3333333
44'4I4Y4^4c444444444455585D5I5N5~555555556R6667$7)7788::::<<<<<<<F====== l0<0J0P0k000000011m1111111112!283l333U4o4x4566666727=7777777&8Y8l80D4446667K7Z7~7777M8X8d888==>x?|???????@0z44444444444445I9c99J<r=P_111111112222.22222333&3/3@3R3m33333v44444575K5Q5Z5`555556
66666678
8"848a88859=9O9T9999999:w:::;T<~<<<=>`x5224)4}444445@5K5P7Z7y7777777868;8Y:x::::;S;k;;;;;;;;;<<=="=C====>X>>????p00!0-0F0Y00000000000001111)1F11111	22>2L2S2[2t22222222+3_3333444434?44444`5689999::::8:?:::; ;@;;;<<11222234!4g4m44445C556677788C8T8o8{88888889979H9w999:::::::;;G;W;n;v;;;;;;<<G<k<<<<<<<<<<<
==3=>=C=H=c=m===========>(>D>O>T>Y>>>>>>>>(?3?8?=?X?z??????????p	00050C0R0v00051k1227:::::;;$;B;-=G=V=d=p=|======>>>->8>N>b>j>u>>>>?J?????\0F0V000001*171H1V1^12y22233[3i3q333P446679::;V<<<===@=F=m=?00?1k1t2223!3=3[3e3v3{3333333444"42444467=7B7M7a7l7777778K888&9Z9999:	::W:z::::;!;(;2;A;e;;;;z=====>>?>F>b>i>>>>>(?<????????L00$060H0Z0{00000A223"3334*5T555"686Y6679%=_>z>>>>2
334	55K5555666,757@7{77777777888`8889Y9e9}9999A:::/;7;;;;;;;?<l<<=====Q>>M?a?y????P1H1P1]1^2223%393D33445555567777778v88?9^99":O:K;;43333677.858:;~>>>>>>??2???D?R?L40S0X0g1{12133Y4455'6W67778j88899==>H???????0=0I0U0h000011'131F1j11r33474D4t44444
5#5555556!6Q666577g7w77%8D8Z8d888999b999':P:l::#;T;p;;;;a<<]===$>>>>v?? )0>0O0001111122222222 3J3R3o3333444515d566r6666=7C7H7N7_7f7l778889/959::r==i>x>>>>>;?C?K?000J0Y0h0001[111111)313E3&4+4=4445o555555555G6667#7H7M7Y7e77777777$8i8u88 929r9999:*:5:G::::::::;c;o;;<====!>1>O>i>>>>?!?9?a????@!0A0a0q000001 1@1i1111111111222$2/2B2F2a2t2222222223"3A3L3R3q3|333333334"4&4,404A4J4U4_4i4s4}44P4444444455555555 5$5(5,5054585<5@5D5H5T5X55`5d5h5l5p55556677777777777788 8$8(8,8084888<8@8;;;<<<<$<,<4<<<D<L<T<<d<l<t<|<<<<<<<<<<<<<<<<<====$=,=4=<=D=L=T==d=l=t=|=================>>>>$>,>4><>D>L>T>>d>l>t>|>>>>>>>>>>>>>>>>>????$?,?4?<?D?L?T??d?l?t?|?????????????????`0000$0,040<0D0L0T0d0l0t0|000000000000000001111$1,141<1D1L1T11d1l1t1|111111111111111112222$2,242<2D2L2T22d2l2t2|222222222222222223333 3(30383@3H3P3X3`3h3p3x333333333333333334444 4(40484@4H4P4X4`4h4p4x444444444444444445555 5(50585@5H5P5X5`5h5p5x555555555555555556666 6(60686@6H6P6X6`6h6p6x666666666666666667777 7(70787@7H7P7X7`7h7p7x777777777777777778888 8(80888@8H8P8X8`8h8p8x888888888888888889999 9(90989@9H9P9X9`9h9p9x99999999999999999:::: :p<<<<<<<<<==================>>>>>>>> >$>(>,>0>4>8><>@>D>H>L>P>T>X>>`>d>h>l>p>t>x>|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???????? ?$?(?,?0?4?8?<?@?D?877777777777777788888 8$8(8,8`=d=h=l=p=t=x=|=================================>>>>>> >$>(>,>0>4>8><>@>D>H>L>P>T>X>>`>d>h>l>p>t>x>|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????4484<4@44445555$5,545<5D5L5T55d5l5t5|55555555555:7>7B7F7777778888$8,848<8D8L8T88d8l8t8|888888888888888889999$9,949<9D9L9T99d9l9t9|99999999999999999::::$:,:4:<:D:L:T::d:l:t:|:::::::::::::::::;;;;$;,;4;<;D;L;T;;d;l;t;|;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<$<,<4<<<D<L<T<<d<l<t<|<<<<<<<<<<<<<<<<<====$=,=4=<=D=L=T==d=l=t=|=================>>>>$>,>4><>D>L>T>>d>l>t>|>>>>>>>>>>>>>>>>>???? ?(?0?8?@?H?P?X?`?h?p?x?????????????????0000 0(00080@0H0P0X0`0h0p0x000000000000000001111 1(10181@1H1P1X1`1h1p1x111111111111111112222 2(20282@2H2P2X2`2h2p2x222222222222222223333 3(30383@3H3P3X3`3h3p3x333333333333333334444 4(40484@4H4P4X4`4h4p4x444444444444444445555 5(50585@5H5P5X5`5h5p5x5555555555555555566604444444444444>>>>> > h>>>>>>>>>>l?p?t?x?|?????????????????????????????????000000000 0$0>>>>$>(>8><>D>>l>p>>>>>>>>>>>>>>??? ?$?,?D?T?X?h?l?p?t?|????????????@00000040L0P0d0h0000000000001111,1014181<1D1H1P1X1p1t1111111112222 2$2(2,2024282@2D2H2P2T22`2d2l2p2x222222222233$3(3@3D33`3x3|333333334444,40444<4T4d4t4x4|4444444444444444444455$5(5@5D55`5x5|55555555566 6$686H6X6h6x66666666H<l<t<|<<<<<<<<<<<<<<<<<====$=,=4=<=D=L=X=x=======>>> >@>H>T>t>>>>>>>???4?<?H?h?p?|??????Ph0$000P0X0d00000000000001111 1,1L1T11`1l11111111112$202P2X2`2l2p2|2222233(343<333333334484@4H4d4h444444444555 5(50585<5@5H55d5x5555555555555555666$6@6H6L6h6p6t666666666$7(70787@7D7L7`7|77777778(8H8h8888889(9H9h99999:(:D:H:h::::::;,;0;8;T;d;l;;;;000000000000111111 1$181h1x1111111111(3,3P8888889,9L9l99999:(:H:d::::;8;p;;;;<<4<T<p<<<<<<<<<<<<<pceTTa(fRcJfThchfLTL_f0PPcf4T@cJg$T_lPbqR\_8s@PT_Vs8P_(tPa~tRc4uTa>uRavuR
h
z
codex.dllCODEXr
r

           C O D E X
            P R E S E N T S
 Galactic Civilizations III: Intrigue Update v3.20 (c) Stardock Entertainment
     Release Date : 12/2018       Protection : Steam
     Discs    : 1          Genre   : Indie
       For list of changes read included patchnotes.txt
   - Extract
   - Run setup.exe and install update
   - Copy crack from CODEX dir to installdir
   - Play
   You need the following releases for this:
   Galactic.Civilizations.III.Intrigue-CODEX
   Galactic.Civilizations.III.Intrigue.Update.v3.05-CODEX
   Galactic.Civilizations.III.Intrigue.Update.v3.10.incl.DLC-CODEX
   - Block the game's exe in your firewall to prevent the game from
    trying to go online ..
   - If you install games to your systemdrive, it may be necessary
    to run this game with admin privileges instead
            CODEX is currently looking for
           nothing but competition!
        Greetings to STEAMPUNKS & CPY
                LNK^CPS
                 02/2015
                     Update v3.20:
Base Game
Stars are placed a slightly further apart than before in order to make each system independent from others.
AI more aggressive at sending out constructors to build starbases
Personality traits are given much greater consideration when deciding what topics the civilization wants to discuss.
Personality traits are now given much greater consideration for deciding what types of ships to build when at peace.
Personality traits are now given much greater consideration when deciding what kinds of treaties and offers to give to the player.
Crusade
Diplomacy ability bonus to relations reduced from 2 to 1.
Intrigue
AI manages its tax rate more effectively.
Changed default # of colonies before a government is allowed from 3 to 2
Heroes of Star Control
If you don't own the either the Mercenaries or Intrigue expansion packs, you can now still get Jeff.
Jeff is already perfect and shuns your attempts to "upgrade" him
Added custom Starbases for Mukay, Tywom, and Free Trandals (Mowlings starbases are unchanged)

Add new comment

I double dare you to fill this field!

Add new comment