FIFA 12 Demo

FIFA 12 Demo FIFA 12 Demo FIFA 12 Demo

EA has released a playable demo for FIFA 12 that lets you play as FC Barcelona, Arsenal, Manchester City, Marseille, AC Milan and Borussia Dortmund.

FIFA 12 brings to the pitch the game-changing new Player Impact Engine, a physics engine built to deliver real-world physicality in every interaction on the pitch. Revolutionary gameplay innovations inspired by the real-world of soccer make FIFA Soccer 12 deeper and more engaging. All-new Precision Dribbling delivers a higher fidelity of touch on the ball for attacking players, while Tactical Defending fundamentally changes the approach to defending by placing equal importance on positioning, intercepting passes and tackling. Plus, CPU players have been infused with Pro Player Intelligence, the next generation of player intelligence and performance. Stay tuned for more features to be announced in the coming months.

Text file description:

=======================
FIFA 12 SOUBOR README
Posledn aktualizace: 2. 8. 2011
=======================
______________________________________________________________________________
Dkujeme, e jste si vyzkoueli demo hry EA SPORTS FIFA 12. Tento soubor README obsahuje informace o funkcch, kter nejsou popsny v pruce,
a tak podrobnj informace o nkterch funkcch, kter jsou v pruce zmnny.
Tento soubor README tak obsahuje informace o znmch problmech, napklad s funkcemi hry pro vce hr a s hardwarem.
Obsah, na kter lze pejt pomoc webovch odkaz v tomto dokumentu, nemus bt pod kontrolou spolenosti Electronic Arts.
______________________________________________________________________________
POZNMKA: Windows je registrovan ochrann znmka spolenosti Microsoft Corporation v USA a dalch zemch.
============================================================
OBSAH
============================================================
1. Minimln systmov poadavky
2. Instalace hry
  a) Instalace hry FIFA 12
  b) Maloobchodn digitln instalace
  c) Je-li zakzna monost automatickho sputn
3. DirectX 9.0c
  a) Instalace rozhran DirectX pmo z disku DVD
  b) Rozhran DirectX a podporovan hardware
4. Odinstalace hry FIFA 12
5. Poadavky na pam
  a) Poadavky na pam v systmu Windows
  b) Spoutn hry v nronch podmnkch systmu Windows
  c) Virtuln pam
6. Zven rychlosti hry
7. Klvesov zkratky
8. Funkce myi, klvesnice a ovladae
9. Poznmky k ipovm sadm grafickch karet
10. Poznmky k podpoe grafickch karet
11. Poznmky k systmu Windows
12. een pot se zazenmi USB
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Minimln systmov poadavky
============================================================
	Dvoujdrov procesor (Core Duo 2 nebo lep)
	Intel Core 2 Duo s frekvenc 1,8 GHz v systmech Windows XP / Windows Vista / Windows 7
	1 GB pamti RAM (systmy Windows Vista / Windows 7 vyaduj 2 GB)
	256MB grafick karta s 3D akcelerac a kompatibiln s rozhranm DirectX 9.0c nebo ekvivalentn
		(mus podporovat technologii Shader Model 3.0 nebo vy dal informace naleznete v sti 11 o podporovanch ipovch sadch)
	Zvukov karta kompatibiln s rozhranm DirectX 9.0c
	irokopsmov pipojen s rychlost 512 Kb/s nebo vy (pro hru online)
	My kompatibiln s technologi Microsoft
	Klvesnice
	Vezmte prosm na vdom, e nen k dispozici podpora 16bitovch barev.
Poadovan operan systmy:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Systmy Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME a Windows NT 4.0 nejsou podporovny.
Nezbytn software:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalace hry
============================================================
a) Instalace hry FIFA 12
Windows (instalace z disku)
 * Vlote disk do diskov jednotky a postupujte podle pokyn na obrazovce.
 * Po dokonen instalace mete hru spustit prostednictvm pslun poloky v nabdce Start.
 * V systmu Windows Vista se hry nachz v nabdce Start > Hry, ve starch verzch systmu Windows je naleznete v nabdce Start > Programy (nebo Vechny programy).
Windows (instalace z portlu EA Store):
 * Po staen hry z aplikace Origin klepnte na zobrazenou ikonu instalace a postupujte podle pokyn na obrazovce.
 * Po dokonen instalace spuste hru pmo z aplikace Origin.
V klasick nabdce Start systmu Windows Vista se hry nachz v nabdce Start > Programy > Hry > Przkumnk her.
b) Maloobchodn digitln instalace
Pokyny pro instalaci hry nebo pro staen a optovnou instalaci jin kopie hry zskte od prodejce, v jeho elektronickm obchod jste hru zakoupili.
Poznmka: Doplujc informace o sv he, tipy a opravy naleznete na webu ****://www.ea.com nebo ****://www.eastore.com.
c) Je-li zakzna monost automatickho sputn
Je-li v potai z njakho dvodu zakzna funkce automatickho sputn, program nainstalujete sputnm souboru AUTORUN.EXE v koenovm adresi disku DVD.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
V rmci instalace hry EA SPORTS FIFA 12 bude nainstalovno rozhran DirectX 9.0c.
a) Instalace rozhran DirectX pmo z disku DVD
Hra FIFA 12 se dodv s rozhranm DirectX 9.0c. Pokud je chcete nainstalovat run, ujistte se, e je do jednotky DVD-ROM vloen disk DVD s hrou FIFA 12 a vyhledejte v jednotce DVD-ROM nsledujc cestu:
\DirectX\
Poklepnm na soubor DXSETUP.EXE spuste instalaci rozhran DirectX 9.0c.
b) Rozhran DirectX a podporovan hardware
Doporuujeme hru FIFA 12 spoutt za pouit zvukovch a grafickch karet kompatibilnch s rozhranm Direct 9.0c.
Tak doporuujeme aktualizovat ovladae zvukov a grafick karty na nejnovj verzi, kter je k dispozici na webu vrobce nebo ipov sady.
============================================================
4. Odinstalace hry FIFA 12
============================================================
V systmu Windows XP lze hru FIFA 12 odinstalovat pomoc nstroje Pidat nebo odebrat programy v okn Ovldac panely.
V systmu Windows Vista lze hru FIFA 12 odinstalovat pomoc nstroje Programy a funkce v okn Ovldac panely.
V systmu Windows 7 lze hru FIFA 12 odinstalovat pomoc nstroje Programy a funkce v okn Ovldac panely.
============================================================
5. Poadavky na pam
============================================================
a) Poadavky na pam v systmu Windows
Ke sputn hry FIFA 12 je teba mt minimln 1 GB pamti RAM (systmy Windows Vista / Windows 7 vyaduj 2 GB).
Poznmka: m vt systmov pam je k dispozici, tm lep bude vkon hry ve vech oblastech.
b) Spoutn hry v nronch podmnkch systmu Windows
Spolenost Electronic Arts se vm sna dodvat to nejlep v oblasti grafiky, zvuku a her.
Neustle se sname posunout hranice vkonu potae jet dle.
Pestoe jsme udlali ve pro to, abychom zajistili dobrou spoluprci hry FIFA 12 se vemi aplikacemi systmu Windows,
doporuujeme vechny ostatn aplikace ukonit a spoutt hru FIFA 12 samostatn, pokud je to mon.
c) Virtuln pam
Doporuujeme nechat operan systm, aby mnostv virtuln pamti spravoval automaticky.
============================================================
6. Zven rychlosti hry
============================================================
Existuje nkolik zpsob, kter umouj celkov zrychlen rozhran hry FIFA 12:
a) Na kart Nastaven obrazovky v okn Nastaven hry ve spoutc aplikaci hry FIFA 12 snite rozlien.
b) Na kart Nastaven obrazovky v okn Nastaven hry ve spoutc aplikaci hry FIFA 12 snite kvalitu vykreslen.
b) Na kart Nastaven obrazovky v okn Nastaven hry ve spoutc aplikaci hry FIFA 12 vypnte technologii MSAA.
d) V okn Nastaven hry zakate radar v rmci hry.
e) V okn Nastaven hry ztlumte hlasitost komente ve he na minimum.
f) Na kart Nastaven obrazovky v okn Nastaven hry ve spoutc aplikaci hry FIFA 12 zrute zakrtnut volby ekat na Vsync.
============================================================
7. Klvesov zkratky
============================================================
Nsledujc klvesov zkratky lze bhem hry vyut k rychlmu pstupu k uritm funkcm.
Tyto zkratky plat pro technologii VOIP a vztahuj se pouze na numerickou klvesnici.
* = vypnut technologie VOIP
- = snen hlasitosti technologie VOIP
+ = zven hlasitosti technologie VOIP
ESC = pozastaven
============================================================
8. Funkce myi, klvesnice a ovladae
============================================================
K navigaci v rmci hernho rozhran slou my, klvesnice nebo ovlada.
Na obrazovce pro vbr tmu je teba zvolit tm oznaenm lev nebo prav strany pomoc vstupnho zazen, kter chcete bhem hry pouvat.
Me bt nutn provst novou kalibraci ovlada v systmu Windows, aby je hra sprvn rozpoznala.
Chcete-li bhem hry zobrazit nabdky pozastaven, stisknte tlatko Start (pokud je jm v gamepad vybaven) nebo klvesu ESC.
Popisky tlatek v zkladn nabdce hry a pmo ve he vychz z libovolnho typu ikon tlatek, kter jste si zvolili v konfiguran aplikaci spoute. Ve spouti FIFA 12 si mete zvolit bu styl ovladae Logitech F510 style (A, B, X, Y) nebo numerick typ ikon tlatek (Logitech Rumblepad 2).
V zjmu vyuit vech funkc drazn doporuujeme pouvat 360stupov duln analogov gamepad, napklad zazen Logitech F510.
============================================================
9. Poznmky k ipovm sadm grafickch karet
============================================================
Mte-li pi hran hry FIFA 12 pote s grafickou kartou, zkuste z webu vrobce grafick karty sthnout nejnovj ovlada grafick karty.
Pokud nedojde ke zlepen, zkuste pout nejnovj ovlada nabzen vrobcem grafick ipov sady.
Grafick ipov sada je ip pro zpracovn videa umstn na grafick kart.
Nenajdete-li v pruce ke grafick kart nebo na pslunm webu potebn informace,
vyhledejte na grafick kart identifikan ip s nzvem vrobce ipov sady.
============================================================
10. Poznmky k podpoe grafickch karet
============================================================
Doporuen ipov sady:
NVIDIA GeForce ady 6xxx (6800 nebo vy)
NVIDIA GeForce ady 7xxx
NVIDIA GeForce ady 8xxx
NVIDIA GeForce ady 9xxx
NVIDIA GeForce ady GTX 2xx
ATI Radeon X1600 (X1600 nebo vy)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon ady HD 2xxx
ATI Radeon ady HD 3xxx
ATI Radeon ady HD 4xxx
Vezmte prosm na vdom, e integrovan ipov sady NVIDIA GeForce 7300, 8100, 8200, 8300 a 9300, ATI Radeon HD 3200, HD 4350 a Intel/S3 nespluj minimln systmov poadavky.
Chybov zprva E0001 = Tato hra vyaduje kartu s technologi Shader Model 3 (nebo vy).
V ppad vskytu pot se obrate na vrobce grafick karty nebo ipov sady s dost o nejnovj ovladae.
POZNMKA**: V ppad pouit nsledujcch grafickch karet se me ve vech operanch systmech pi zmn obrazovky objevit blikn:
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Zapnutm technologie MSAA se tento jev jet zhor. Pedpokldme, e se tento problm vyskytuje u vech grafickch karet ATI s konfigurac Crossfire (vetn samostatnch karet).
Obasn blikn lze vyeit zkazem nastaven Catalyst A.I na ovldacm panelu ATI.
============================================================
11. Poznmky k systmu Windows
============================================================
Hra FIFA 12 podporuje operan systmy Windows XP SP2, Windows Vista a Windows 7.
Vchoz adres pro ukldn pozic ve he je: C:\Users\\Documents\FIFA 12\
* POZNMKA: Ke sprvn instalaci hry v systmech Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 je teba mt v potai oprvnn sprvce.
Dal informace naleznete v dokumentaci k systmu Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7.
============================================================
12. een pot se zazenmi USB
============================================================
Hri, kte pouvaj zazen USB, se mohou pi hran hry FIFA 12 setkat s nekontrolovatelnmi vbry z nabdek.
Chcete-li tento problm vyeit, zkontrolujte, zda byla vechna zazen USB (vetn zazen, kter nejsou nutn pro hran hry FIFA 12)
pipojen k potai sprvn nainstalovna za pouit ovlada dodanch vrobcem.
Pokud vrobce zazen neposkytuje vhodn ovladae, mete kterkoli z tchto zazen zakzat pomoc Sprvce zazen v systmu Windows.
Sprvce zazen otevete klepnutm na tlatko Start, vbrem poloky Nastaven a klepnutm na monost Ovldac panely.
Poklepejte na ikonu Systm. Na kart Hardware klepnte na poloku Sprvce zazen.
Informace o pouit Sprvce zazen zskte po klepnut na poloku Npovda v nabdce Akce ve Sprvci zazen.
=======================
Archivo LEME de la Demo de FIFA 12
ltima actualizacin: 02-08-2011
=======================
______________________________________________________________________________
Gracias por jugar a la Demo de EA SPORTS FIFA 12. Este archivo LEME contiene informacin sobre funciones que no
aparecen en el manual, as como informacin ms detallada sobre ciertas funciones que aparecen en
el manual. Este archivo LEME tambin incluye informacin sobre problemas conocidos, de
multijugador y de hardware.
El contenido de los enlaces web en este documento pueden no estar bajo el control de Electronic Arts.
______________________________________________________________________________
Atencin: Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros pases.
============================================================
NDICE
============================================================
1. Requisitos mnimos del sistema
2. Instalacin del juego
  a.) Instalacin de FIFA 12
  b.) Instalacin mediante descarga digital
  c.) Si la funcin "Reproduccin automtica" esta desactivada
3. DirectX 9.0c
  a.) Instalacin de DirectX directamente desde el DVD
  b.) DirectX y hardware compatible
4. Desinstalacin de FIFA 12
5. Requisitos de memoria
  a.) Requisitos de memoria para Windows
  b.) Ejecutar el juego en condiciones de rendimiento extremo de Windows
  c.) Memoria virtual
6. Mejorar la velocidad del juego
7. Teclas de acceso rpido
8. Funcionalidad del ratn, teclado y mando de juego
9. Notas sobre los conjuntos de chips de tarjetas de video
10. Notas sobre la ayuda de tarjetas de video
11. Notas sobre Windows
12. Solucin de problemas de dispositivos USB
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Requisitos mnimos del sistema
============================================================
	CPU con procesador Dual core (Core duo 2 o superior)
	Intel Core2Duo @ 1.8Ghz para Windows XP / Windows Vista / Windows 7
	1 GB de RAM (2 GB necesarios para Windows Vista / Windows 7)
	DirectX 9.0c compatible con tarjeta de video de 256 MB con aceleracin 3D o equivalente
	  (debe ser compatible con Shader Model 3.0 o superior, ve los conjuntos de chips compatibles en la seccin 10)
	Tarjeta de video compatible con DirectX 9.0c
	Conexin de banda ancha de 512Kbps o superior para jugar online
	Ratn compatible con MS
	Teclado
	No compatible con colores de 16 bits
Sistemas operativos:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Ten en cuenta que Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME y Windows NT 4.0 no son compatibles.
Software necesario:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalacin del juego
============================================================
a.) Instalacin de FIFA 12
Windows (usuarios con disco):
 * Inserta el disco en la unidad de disco y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
 * Una vez que se haya instalado el juego podrs abrirlo buscando el juego en el men Inicio.
 * Los juegos en Windows Vista se ubican en el men Iniciar > Juegos y en versiones anteriores de Windows en el men
  Inicio > Programas (o Todos los programas).
Windows (usuarios a travs de la Tienda EA):
 * Una vez que el juego se haya descargado con Origin, haz clic en el icono de instalacin y sigue las
  instrucciones en pantalla.
 * Inicia el juego (una vez instalado) directamente desde Origin.
En el estilo de men Inicio clsico de Windows Vista, los juegos se ubican en el men Iniciar > Programas > Juegos > Explorador de juegos.
b.) Instalacin mediante descarga digital
Atencin: Si quieres obtener ms informacin sobre el juego as como consejos y parches, visita ****://www.ea.com
****://www.eastore.com.
c.) Si la funcin "Reproduccin automtica" esta desactivada
Si por alguna razn la funcin "Reproduccin automtica" estuviera desactivada, ejecuta AUTORUN.EXE directamente desde
el directorio raz del DVD para instalar el programa.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
DirectX 9.0c se instalar como parte de la instalacin de EA SPORTS FIFA 12.
a.) Instalacin de DirectX directamente desde el DVD
FIFA 12 incluye DirectX 9.0c. Si quieres instalarlo de forma manual, asegrate de que el DVD de FIFA 12 est en la
unidad de DVD-ROM y accede a la siguiente direccin desde la unidad de DVD-ROM:
"\DirectX\"
Haz doble clic en DXSETUP.EXE para comenzar la instalacin de DirectX 9.0c.
b.) DirectX y hardware compatible
Te recomendamos que ejecutes FIFA 12 con tarjetas de sonido y de video compatibles con DirectX 9.0c.
Tambin te aconsejamos que actualices tus controladores de la tarjeta de sonido y de video con la versin ms reciente del fabricante o
en el sitio web del conjunto de chips.
============================================================
4. Desinstalacin de FIFA 12
============================================================
En Windows XP, desinstala FIFA 12 accediendo al Panel de control y seleccionando "Agregar o quitar programas".
En Windows Vista, desinstala FIFA 12 accediendo al Panel de control y seleccionando "Programas y funciones".
En Windows 7, desinstala FIFA 12 accediendo al Panel de control y seleccionando "Programas y funciones".
============================================================
5. Requisitos de memoria
============================================================
a.) Requisitos de memoria para Windows
FIFA 12 requiere un mnimo de 1 GB de RAM para ejecutar el juego (2 GB mnimo para Windows Vista / Windows 7).
Advertencia: Cuanta ms memoria de sistema est disponible, mejor ser el funcionamiento del juego en todos los aspectos.
b.) Ejecutar el juego en condiciones de rendimiento extremo de Windows
En Electronic Arts intentamos ofrecerte lo mejor en cuanto a grficos, sonido y jugabilidad. Siempre intentamos ampliar el lmite
del rendimiento informtico. Aunque hemos hecho todos los esfuerzos para asegurarnos de que FIFA 12 funcione junto
con todas las aplicaciones de Windows, te recomendamos que cierres los dems programas y ejecutes FIFA 12 por s solo cuando sea posible.
c.) Memoria virtual
Te recomendamos que permitas que tu sistema operativo administre la cantidad de memoria virtual automticamente.
============================================================
6. Mejorar la velocidad del juego
============================================================
Existen varias formas para acelerar de forma global la experiencia de FIFA 12:
a.) Disminuir la resolucin del lanzador de la aplicacin FIFA 12 en la pestaa Mostrar configuracin dentro de Configuracin del juego.
b.) Disminuir la calidad de la renderizacin del lanzador de la aplicacin FIFA 12 en la pestaa Mostrar configuracin dentro de Configuracin del juego.
c.) Desactivar la MSAA del lanzador de la aplicacin FIFA 12 en la pestaa Mostrar configuracin dentro de Configuracin del juego.
d.) Deshabilitar el radar desde el juego en Configuracin del juego.
e.) Baja por completo el Volumen de comentarios del juego en Configuracin del juego.
a.) Desmarca la opcin Esperar por Vsync del lanzador de la aplicacin de FIFA 12 en la pestaa Mostrar configuracin dentro de Configuracin del juego.
============================================================
7. Teclas de acceso rpido
============================================================
Las siguientes teclas de acceso rpido pueden usarse en el juego para acceder rpidamente a ciertas funciones. stas estn relacionadas con la Voz por IP y funcionan nicamente con el Teclado numrico:
* = Desactivar la Voz por IP
- = Bajar volumen de la Voz por IP
+ = Subir volumen de la Voz por IP
ESC = hacer una pausa
============================================================
8. Funcionalidad del ratn, teclado y mando de juego
============================================================
Puedes usar el ratn, el teclado o el mando de juego para navegar por la interfaz del juego.
Cuando ests en la pantalla Seleccin de equipo, elige tu equipo moviendo el dispositivo de entrada que usars para jugar
hacia la izquierda o la derecha.
Ten en cuenta que puede que necesites volver a calibrar tus mandos en Windows para que el juego los detecte
de forma correcta.
Para acceder a los mens de pausa en el juego, presiona el botn START (si lo tiene tu mando de juego) o bien ESC.
Las referencias de botones a la interfaz del juego y en el propio juego se basan en el tipo de botones que hayas seleccionado
en la configuracin de la aplicacin de inicio. En el lanzador de la aplicacin FIFA 12 puedes seleccionar ya sea
el estilo Logitech F510 (A, B, X, Y) o el tipo numrico (Logitech Rumblepad 2) de botones.
Tambin te recomendamos encarecidamente el uso del mando analgico dual de 360 como el Logitech F510 para un
funcionamiento completo.
============================================================
9. Notas sobre los conjuntos de chips de tarjetas de video
============================================================
Si tienes problemas con tu tarjeta de video y FIFA 12, intenta actualizar el controlador de tu tarjeta de video
descargando el controlador ms reciente disponible del fabricante. Si aun as no hay mejora,
usa el controlador ms reciente del fabricante de conjuntos de chips de video. Tu conjunto de chips de video es el
chip de procesamiento de video ubicado en tu tarjeta de video. Si no hay informacin en el manual de tu tarjeta de video o
en el sitio web, busca el nombre del fabricante del conjunto de chips en el chip de identificacin en la tarjeta de video.
============================================================
10. Notas sobre compatibilidad con tarjetas de video
============================================================
Conjuntos de chips recomendados:
NVIDIA GeForce 6xxx series (6800 o superior)
NVIDIA GeForce 7xxx series
NVIDIA GeForce 8xxx series
NVIDIA GeForce 9xxx series
NVIDIA GeForce GTX 2xx series
ATI Radeon X1600 (X1600 o superior)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx series
ATI Radeon HD 3xxx series
ATI Radeon HD 4xxx series
Ten en cuenta que los conjuntos de chips integrados NVIDIA GeForce 7300, 8100, 8200, 8300 y 9300, ATI Radeon HD3200 y HD4350 no cumplen los requisitos mnimos del sistema.
Mensaje de error E0001 = Este juego requiere una tarjeta con modelo de sombreado 3 (o superior).
Si tienes problemas, ponte en contacto con el fabricante de la tarjeta o el proveedor del conjunto de chips para obtener los controladores ms recientes.
Atencin**: La pantalla puede parpadear al producirse una transicin de pantallas durante el juego en todos los sistemas operativos con las siguientes tarjetas de video:
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Habilitar la MSAA empeora los problemas. Tenemos conocimiento de que este problema ocurre con toda las tarjetas de video ATI en la configuracin Crossfire (incluyendo las tarjetas individuales).
Este parpadeo ocasional puede corregirse deshabilitando la configuracin de Catalizador de la I.A. en el panel de control ATI.
============================================================
11. Notas sobre Windows
============================================================
FIFA 12 es compatible con Windows XP SP2, Windows Vista y Windows 7.
La ubicacin para guardar el juego est predeterminada para ser: C:\Usuarios\\Documentos\FIFA 12\
*Atencin: Para instalar correctamente el juego en Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7, necesitars tener acceso como administrador del equipo.
Para obtener ms informacin consulta tu documentacin de Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7.
============================================================
12. Solucin de problemas con dispositivos USB
============================================================
Puede que los jugadores que usen dispositivos USB experimenten selecciones de men incorrectas al jugar FIFA 12. Para resolver este
problema, asegrate de que todos los dispositivos USB (incluyendo aquellos que no sean necesarios para jugar a FIFA 12) conectados
a la computadora hayan sido instalados correctamente usando los controladores proporcionados por el fabricante.
Si no cuentas con los controladores adecuados del fabricante, puedes deshabilitar cualquiera de estos dispositivos usando
el Administrador de dispositivos de tu sistema operativo Windows. Para abrir el Administrador de dispositivos, haz clic en Inicio, selecciona Configuracin y
luego haz clic en Panel de control. Haz doble clic en el icono de Sistema. En la pestaa de Hardware, haz clic en Administrador de dispositivos. Para
ms informacin sobre el uso del Administrador de dispositivos, haz clic en Ayuda, en el men de Acciones del Administrador de dispositivos.
=======================
LEME (README) de la demo de FIFA 12
ltima actualizacin 02-08-2011
=======================
______________________________________________________________________________
Gracias por jugar a la demo de FIFA 12, de EA SPORTS. Este fichero LEME contiene informacin sobre aspectos no
detallados en el manual y ms datos acerca de otros temas s tratados en
dicho manual. Tambin contiene informacin sobre problemas detectados, tanto genricos como de
multijugador y hardware.
El contenido de links a sitios web de este documento puede no estar sometido al control de Electronic Arts.
______________________________________________________________________________
NOTA: Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros pases.
============================================================
NDICE
============================================================
1. Requisitos de sistema mnimos
2. Instalacin del juego
  a.) Instalacin de FIFA 12
  b.) Instalacin de distribuidor digital
  c.) Si la opcin de "Reproduccin automtica" est desactivada
3. DirectX 9.0c
  a.) Instalacin de DirectX directamente desde el DVD
  b.) DirectX y hardware compatible
4. Desinstalacin de FIFA 12
5. Requisitos de memoria
  a.) Requisitos de memoria en Windows
  b.) Uso del juego en condiciones de Windows difciles
  c.) Memoria virtual
6. Mejorar la velocidad de juego
7. Mtodos abreviados
8. Funciones del ratn, el teclado y el mando
9. Notas sobre los chipsets de la tarjeta de vdeo
10. Notas sobre la compatibilidad de la tarjeta de vdeo
11. Notas sobre Windows
12. Resolucin de problemas con los dispositivos USB
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Requisitos de sistema mnimos
============================================================
	Procesador Dual core (Core duo 2 o superior)
	Intel Core 2 Duo a 1,8 GHz en Windows XP/Windows Vista/Windows 7
	1 gigabyte de memoria RAM (2 GB para Windows Vista/Windows 7)
	Tarjeta grfica aceleradora 3D de 256 MB compatible con DirectX 9.0c o equivalente
	  (debe soportar Shader Model 3.0 o superior; consulta los chipsets en la seccin 11)
	Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9.0c
	Conexin de banda ancha de 512 Kbps o superior para jugar online
	Ratn compatible con MS
	Teclado
	Ten en cuenta que el color de 16 bits no es compatible
Sistemas operativos necesarios:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Ten en cuenta que Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME y Windows NT 4.0 no son compatibles.
Software necesario:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalacin del juego
============================================================
a.) Instalacin de FIFA 12
Windows (usuarios de disco):
 * Inserta el disco en la unidad de disco y sigue las instrucciones en pantalla.
 * Cuando se haya instalado el juego podrs abrirlo buscndolo en el men Inicio.
 * Los juegos en Windows Vista se encuentran en el men Inicio > Juegos y en las versiones anteriores de Windows, en el men Inicio > Programas
  (o Todos los programas).
Windows (usuarios de la Tienda EA):
 * Cuando Origin haya descargado el juego, haz clic en el icono de instalacin que aparecer y sigue las instrucciones
  en pantalla.
 * Abre el juego (despus de instalarlo) directamente desde Origin.
Con el estilo del men Inicio clsico de Windows Vista, los juegos estn en el men Inicio > Programas > Juegos > Explorador de juegos.
b.) Instalacin de distribuidor digital
Nota: si quieres obtener ms informacin sobre tu juego adems de consejos y parches, visita ****://www.ea.com o
****://www.eastore.com.
c.) Si la opcin de "Reproduccin automtica" est desactivada
Si por algn motivo tienes desactivada la "Reproduccin automtica", puedes instalar el programa ejecutando AUTORUN.EXE
directamente desde el directorio raz del DVD.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
DirectX 9.0c se instalar como parte de la instalacin de EA SPORTS FIFA 12.
a.) Instalacin de DirectX directamente desde el DVD
FIFA 12 funciona con DirectX 9.0c. Si quieres instalarlo de manera manual, asegrate de que el DVD de FIFA 12 se encuentra
en la unidad DVD-ROM y accede a la siguiente ruta en tu unidad DVD-ROM:
"\DirectX\"
Haz doble clic en DXSETUP.EXE para comenzar la instalacin de DirectX 9.0c.
b.) DirectX y hardware compatible
Te recomendamos que ejecutes FIFA 12 con tarjetas de sonido y tarjetas grficas compatibles con DirectX 9.0c.
Tambin te sugerimos que actualices los controladores de tu tarjeta grfica y tu tarjeta de sonido desde el sitio web del vendedor
o el fabricante.
============================================================
4. Desinstalacin de FIFA 12
============================================================
En Windows XP, podrs desinstalar FIFA 12 accediendo a "Agregar o quitar programas" en el Panel de control.
Si utilizas Windows Vista, podrs desinstalar FIFA 12 accediendo a "Programas y caractersticas" en el Panel de Control.
Si utilizas Windows 7, podrs desinstalar FIFA 12 accediendo a "Programas y caractersticas" en el Panel de Control.
============================================================
5. Requisitos de memoria
============================================================
a.) Requisitos de memoria en Windows
FIFA 12 requiere un mnimo de 1 GB de memoria RAM para ejecutar el juego (se necesita 2 GB para Windows Vista/Windows 7).
Nota: cuanta ms memoria haya disponible, mejor funcionar el juego en todos los sentidos.
b.) Uso del juego en condiciones de Windows difciles
En Electronic Arts nos esforzamos para presentarte lo mejor en grficos, sonido y juego. Siempre procuramos aprovechar al
mximo las capacidades del ordenador. Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que FIFA 12 funcione en modo multitarea con todas
las aplicaciones de Windows, pero te recomendamos que, cuando sea posible, cierres las dems aplicaciones y ejecutes solo FIFA 12.
c.) Memoria virtual
Te recomendamos que dejes que tu sistema operativo gestione automticamente la cantidad de memoria virtual.
============================================================
6. Mejorar la velocidad de juego
============================================================
Hay varias maneras de acelerar el rendimiento general de FIFA 12:
a.) Reduce la resolucin en la pestaa Configuracin de pantalla, en Opciones de juego de la aplicacin de inicio de FIFA 12.
b.) Reduce la calidad de renderizado en la pestaa Configuracin de pantalla, en Opciones de juego de la aplicacin de inicio de FIFA 12.
c.) Reduce el antialiasing multisample (MSAA) en la pestaa Configuracin de pantalla, en Opciones de juego de la aplicacin de inicio de FIFA 12.
d.) Desactiva el radar del juego en Opciones de juego.
e.) Baja completamente el Volumen de los comentarios del juego en Opciones de juego.
b.) Desactiva la opcin Esperar a Vsync en la pestaa Configuracin de pantalla, en Opciones de juego de la aplicacin de inicio de FIFA 12.
============================================================
7. Mtodos abreviados
============================================================
Puedes utilizar estos mtodos abreviados en el juego para acceder ms rpidamente a algunas funciones. Los siguientes corresponden a la Voz sobre Protocolo de Internet (VOIP) y son exclusivas del teclado numrico:
* = Desactivar VOIP
- = Bajar volumen de VOIP
- = Subir volumen de VOIP
ESC = Pausa
============================================================
8. Funciones del ratn, el teclado y el mando
============================================================
Puedes utilizar el ratn, el teclado o el mando para moverte por la interfaz del juego.
Cuando ests en la pantalla Elegir equipo, debes mover el dispositivo que quieras usar en el juego a la
izquierda o derecha para seleccionar a tu equipo.
Es posible que necesites volver a calibrar tus mandos en Windows para que el juego los detecte
correctamente.
Para ver los mens de pausa del juego, puedes pulsar el botn Start (si tu gamepad lo tiene) o pulsar ESC.
La nomenclatura de los botones de la interfaz y del juego se basa en el tipo de control que has seleccionado en la aplicacin
del programa de inicio. En el programa de inicio FIFA 12 podrs seleccionar entre unos botones al estilo del Logitech F510
(A, B, X, Y) o del tipo nmerico (Logitech Rumblepad 2).
Para disfrutar de una funcionalidad total, se recomienda encarecidamente el empleo de un gamepad analgico dual de 360 grados, como el Logitech F510.
============================================================
9. Notas sobre los chipsets de la tarjeta de vdeo
============================================================
Si sufres problemas con tu tarjeta grfica FIFA 12, intenta actualizar los controladores de la misma
descargando los controladores ms actuales disponibles desde el sitio web del fabricante. Si no experimentas mejoras,
intenta utilizar el ltimo controlador proporcionado por el fabricante del chipset. Tu chipset es
el chip de procesamiento grfico de tu tarjeta grfica. Si no hay informacin en el manual o en el sitio web
de tu tarjeta grfica, mira la tarjeta grfica y busca un chip identificativo con el nombre del fabricante.
============================================================
10. Notas sobre la compatibilidad de la tarjeta de vdeo
============================================================
Chipsets recomendados:
NVIDIA GeForce 6xxx series (6800 o superior)
NVIDIA GeForce 7xxx series
NVIDIA GeForce 8xxx series
NVIDIA GeForce 9xxx series
NVIDIA GeForce GTX 2xx series
ATI Radeon X1600 (X1600 o superior)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx series
ATI Radeon HD 3xxx series
ATI Radeon HD 4xxx series
Ten en cuenta que los chipsets NVIDIA GeForce 7300,8100,8200,8300 and 9300, ATI Redeon HD3200, HD4350 e Intel / S3 integrados no cumplen los requisitos mnimos del sistema.
Mensaje de error: este juego requiere una tarjeta que soporte Shader Model 3 o superior.
Si tienes problemas, ponte en contacto con el fabricante de tu tarjeta o el vendedor del chipset para obtener los ltimos controladores.
NOTA**: la pantalla puede parpadear durante las transiciones de pantalla en todos los sistemas operativos con las siguientes tarjeta de vdeos:
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Si desactivas el antialiasing multisample (MSAA) empeorars el problema. Este problema puede producirse en todas las tarjetas de vdeo ATI con la configuracin Crossfire (incluyendo las tarjetas nicas).
Un parpadeo ocasional podra solucionarse desactivando el ajuste AI Catalyst en el panel de control de ATI.
============================================================
11. Notas sobre Windows
============================================================
FIFA 12 es compatible con Windows XP SP2, Windows Vista y Windows 7.
La ruta predeterminada de los archivos de guardado ser: C:\USUARIOS\\Documentos\FIFA 12
*NOTA: Para instalar el juego correctamente en Windows XP SP2/Windows Vista/Windows 7, necesitars acceso de administrador a tu mquina.
Consulta la documentacin de Windows XP/Windows Vista/Windows 7 si deseas ms informacin.
============================================================
12. Resolucin de problemas con los dispositivos USB
============================================================
Los jugadores que utilicen dispositivos USB pueden experimentar selecciones de men no controladas al jugar a FIFA 12. Para resolver este
problema, asegrate de que todos los dispositivos USB (incluidos los no necesarios para jugar a FIFA 12) conectados al
ordenador han sido correctamente instalados usando los controladores proporcionados por el fabricante.
Si el fabricante no proporciona controladores apropiados, puedes desactivar esos dispositivos en el
Administrador de dispositivos de tu sistema operativo Windows. Para abrir el Administrador de dispositivos, haz clic en Inicio, Configuracin y
selecciona Panel de control. Haz doble clic en el icono de Sistema. Elige la pestaa Hardware y haz clic en Administrador de dispositivos. Para
ms informacin acerca del Administrador de dispositivos, haz clic en Ayuda, en el Men de accin del Administrador de dispositivos.
=======================
Demo FIFA 12 LEGGIMI
Ultimo aggiornamento 02-08-2011
=======================
______________________________________________________________________________
Grazie per aver provato la demo di EA SPORTS FIFA 12. Questo file Leggimi
contiene informazioni sulle caratteristiche non descritte nel manuale,
come pure approfondimenti su determinati argomenti gi trattati nelle
sue pagine. Questo file Leggimi, infine, offre utili informazioni relative
a problemi noti, difficolt nella modalit multigiocatore e problemi hardware.
Il contenuto dei siti web i cui collegamenti sono elencati in questo
documento pu sfuggire al controllo di Electronic Arts.
______________________________________________________________________________
NOTE: Windows un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati
Uniti e negli altri paesi.
============================================================
SOMMARIO
============================================================
1. Requisiti minimi di sistema
2. Installare il gioco
  a.) Installare FIFA 12
  b.) Installazione distribuzione digitale
  c.) Se la funzione di AutoPlay disattivata
3. DirectX 9.0c
  a.) Installare DirectX direttamente da DVD
  b.) DirectX e hardware supportato
4. Rimuovere FIFA 12
5. Requisiti di memoria
  a.) Requisiti di memoria in ambiente Windows
  b.) Eseguire il gioco con il sistema operativo Windows in uso
	intensivo
  c.) Memoria virtuale
6. Migliorare la velocit di gioco
7. Tasti di scelta rapida
8. Uso di mouse, tastiera e dispositivo di controllo
9. Note sui chipset delle schede video
10. Note sulle schede video supportate
11. Note su Windows
12. Problemi con i dispositivi USB
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Requisiti minimi di sistema
============================================================
	Processore Dual core (Core duo 2 o superiore)
	Intel Core2Duo a 1,8 Ghz su Windows XP/Windows Vista/Windows 7
	1 GB di RAM (2 GB richiesti per Windows Vista/Windows 7)
	Scheda acceleratrice 3D con 256 MB di memoria o equivalente, compatibile
	con DirectX 9.0c (con supporto per Shader Model 3.0 o superiore, consulta
	la sezione 11 sui chipset supportati)
	Scheda audio compatibile con DirectX 9.0c
	Connessione a banda larga (512 kbps o superiore) per il gioco online
	Mouse compatibile Microsoft
	Tastiera
	La modalit di colore a 16 bit non supportata
Sistema operativo:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME e Windows NT 4.0
	non sono supportati.
Software richiesto:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installare il gioco
============================================================
a.) Installare FIFA 12
Windows (utenti supporto ottico):
 * Inserisci il supporto ottico nell'unit DVD-ROM e segui le istruzioni
	visualizzate su schermo.
 * Dopo avere completato l'installazione del gioco possibile avviarlo
	tramite il menu Start.
 * I giochi su Windows Vista si trovano nel menu Start > Giochi e nelle
	precedenti versioni di Windows nel menu Start > Programmi
	(o Tutti i programmi ).
Windows (utenti Origin):
 * Dopo avere scaricato il gioco con Origin, necessario
cliccare sull'icona di installazione che comparir e seguire le istruzioni
visualizzate su schermo.
 * Avviare il gioco (dopo l'installazione) direttamente da Origin.
Nel menu Start stile Windows Vista Classic, i giochi si trovano in
Start > Tutti i programmi > Giochi.
b.) Installazione del download digitale
Nota: se desideri informazioni aggiuntive su un gioco oppure consigli e patch,
visita www.electronicarts.it o www.eastore.it.
c.) Se la funzione di AutoPlay disabilitata
Se, per qualunque motivo, la funzione di AutoPlay non attiva, puoi installare
il programma eseguendo direttamente il file AUTORUN.EXE dalla cartella principale
del DVD.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
DirectX 9.0c verr installato insieme a EA SPORTS FIFA 12.
a.) Installare DirectX direttamente da DVD
Sul DVD di FIFA 12 presente DirectX 9.0c. Qualora tu voglia installarlo
manualmente, controlla che il DVD di FIFA 12 sia presente nell'unit
DVD-ROM e quindi seleziona il seguente percorso sul DVD:
\DirectX\.
Clicca due volte sul file DXSETUP.EXE per avviare l'installazione di
DirectX 9.0c.
b.) DirectX e hardware supportato
Ti consigliamo di giocare a FIFA 12 con schede audio e video compatibili
con DirectX 9.0c.
Ti suggeriamo di aggiornare i driver della tua scheda audio o video, installando
quello pi aggiornato presente sul sito della casa produttrice della scheda o
del chipset.
============================================================
4. Rimuovere FIFA 12
============================================================
In Windows XP, puoi rimuovere FIFA 12 tramite "Installazione applicazioni"
nel Pannello di controllo.
In Windows Vista, puoi rimuovere FIFA 12 tramite " Programmi e funzionalit"
nel Pannello di controllo.
In Windows 7, puoi rimuovere FIFA 12 accedendo a Programmi funzionalit
all'interno del Pannello di controllo
============================================================
5. Requisiti di memoria
============================================================
a.) Requisiti di memoria in ambiente Windows
FIFA 12 richiede un minimo di 1 GB di RAM per l'esecuzione (2 GB richiesti
per Windows Vista/Windows7).
Nota: se disponibile pi memoria, le prestazioni di gioco ne trarranno un
beneficio generale.
b.) Eseguire il gioco con il sistema operativo Windows in uso intensivo
Noi di Electronic Arts ci impegniamo a fondo per fornirti il meglio dal
punto di vista dell'audio, della grafica e della giocabilit: per questo
sfruttiamo sempre al massimo
le prestazioni del computer. Anche se abbiamo fatto il possibile per far
s che FIFA 12 sia in grado di funzionare contemporaneamente ad altre
applicazioni di Windows, ti consigliamo, se possibile, di chiudere gli
altri programmi in esecuzione (antivirus compresi) prima di avviare FIFA 12.
c.) Memoria virtuale
Ti consigliamo di lasciare al sistema la gestione automatica della memoria
virtuale.
============================================================
6. Migliorare la velocit di gioco
============================================================
Ci sono diversi sistemi che ti permettono di rendere pi veloce la tua
esperienza di gioco con FIFA 12:
a.) Diminuisci la risoluzione nell'applicazione di avvio di FIFA 12 nella
scheda Configurazione video all'interno delle impostazioni di gioco.
b.) Diminuisci la qualit del rendering nella scheda
Configurazione video all'interno
delle impostazioni di gioco.
c.) Disattiva l'MSAA nella scheda Configurazione video all'interno
delle impostazioni di gioco.
d.) Disattiva il radar una volta avviato il gioco accedendo alle impostazioni di gioco
e.) Riduci al minimo il volume della telecronaca nella schermata
delle impostazioni di gioco.
f.) Rimuovi il segno di spunta da Attendi sincronizzazione verticale
nella scheda Configurazione video all'interno delle impostazioni di gioco.
============================================================
7. Tasti di scelta rapida
============================================================
I seguenti tasti di scelta rapida si possono usare per accedere
rapidamente ad alcune funzioni di gioco, sono relativi al VOIP e solo per il tastierino
numerico:
* = Disattiva VOIP
- = Abbassa il volume VOIP
+ = Alza il volume VOIP
ESC = Pausa
============================================================
8. Uso di mouse, tastiera e dispositivo di controllo
============================================================
Puoi spostarti nell'interfaccia di gioco usando la tastiera, il mouse
o il dispositivo di controllo.
Quando sei nella schermata di selezione della squadra, devi spostare
a sinistra o a destra l'immagine del dispositivo di controllo che intendi
usare per scegliere la tua formazione.
Potrebbe essere necessario effettuare la calibrazione del dispositivo di
controllo tramite Windows affinch il gioco lo rilevi in modo corretto.
Per accedere ai menu di pausa durante il gioco, puoi premere il tasto Start
(se presente sul tuo joypad), oppure premere Esc.
La configurazione dei pulsanti dell'interfaccia e all'interno del gioco basata sul tipo di icona
pulsanti scelta nell'applicazione di configurazione. All'interno dell'applicazione di avvio di
FIFA 12 puoi selezionare lo stile del Logitech F510 (A, B, X, Y) o il tipo numerico
(Logitech Rumblepad 2) per quanto riguarda le immagini delle icone pulsanti.
Per una migliore esperienza di gioco, consigliamo caldamente l'utilizzo di un
joypad con doppie levette analogiche a 360 (come il Logitech F510).
============================================================
9. Note sui chipset delle schede video
============================================================
Se riscontri dei problemi con FIFA 12 e sei certo che la loro causa sia attribuibile
alla scheda video, prova ad aggiornare i suoi driver, scaricando la versione pi
aggiornata disponibile dal sito della casa produttrice. Se il problema dovesse
persistere, prova con i driver pi recenti distribuiti dal produttore del chipset
montato sulla scheda video, vale a dire del chipset di elaborazione dei dati che si
trova sulla sua superficie. Se non trovi alcuna informazione nel manuale della scheda
video, o sul sito della casa produttrice, esamina la scheda alla ricerca del
chipset che riporta il nome della casa produttrice.
============================================================
10. Note sulle schede video supportate
============================================================
Chipset video consigliati:
NVIDIA serie GeForce 6xxx (6800 o superiore)
NVIDIA serie GeForce 7xxx
NVIDIA serie GeForce 8xxx
NVIDIA serie GeForce 9xxx
NVIDIA serie GeForce GTX 2xx
ATI Radeon X1600 (X1600 o superiore)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD serie 2xxx
ATI Radeon HD serie 3xxx
ATI Radeon HD serie 4xxx
Le schede grafiche NVIDIA GeForce 7300, 8100, 8200, 8300 e 9300, le ATI Radeon HD3200,
HD4350 e i chipset integrati Intel/S3 non soddisfano i requisiti minimi del gioco.
Messaggio d'errore E0001 = il gioco richiede una scheda grafica che supporti
shader model 3 (o superiore).
Se riscontri dei problemi, contatta la casa produttrice della tua scheda video o del chipset video,
per ottenere i driver aggiornati.
NOTA**: su qualsiasi sistema operativo e con le seguenti schede grafiche,
lo schermo potrebbe vibrare durante una transizione:
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Abilitando l'MSAA il problema peggiora. Il problema dovrebbe presentarsi su tutte
le schede video ATI in configurazione Crossfire (incluse le singole schede).
Occasionalmente il problema potrebbe risolversi disattivando l'impostazione
Catalyst A.I. nel pannello di controllo ATI.
============================================================
11. Note su Windows
============================================================
FIFA 12 supporta Windows XP SP2, Windows Vista e Windows 7.
Il percorso predefinito per i salvataggi : C:\Utenti\\Documenti\FIFA 12\
*NOTA: per installare correttamente il gioco con Windows XP SP2/Windows Vista/Windows 7,
devi disporre di accesso a livello di amministratore al tuo computer.
Consulta la documentazione di Windows XP SP2/Windows Vista/Windows 7 per ulteriori informazioni.
============================================================
12. Problemi con i dispositivi USB
============================================================
I giocatori che utilizzano dispositivi USB potrebbero avere problemi durante la selezione
nei menu in FIFA 12. Per risolvere il problema, assicurati che tutte le periferiche USB
(incluse quelle non necessarie per giocare a FIFA 12) collegate al computer siano state
installate correttamente, utilizzando i driver forniti dalla casa produttrice.
In assenza dei driver forniti dalla casa produttrice, puoi provare a disattivare uno
di questi dispositivi attraverso Gestione periferiche di Windows. Per aprire Gestione
periferiche, clicca su Start > Impostazioni > Pannello di controllo e clicca due volte
sull'icona Sistema. Nella scheda Hardware, clicca su Gestione periferiche. Per informazioni
sull'utilizzo di Gestione Periferiche, clicca sul ? nel relativo menu Azione.
================
LISEZMOI FIFA 12
Dernire mise jour du 02/08/11
=================
_________________________________________________________________________
Merci d'essayer la dmo d'EA SPORTS FIFA 12. Ce fichier LisezMoi contient des informations sur de nouvelles caractristiques de jeu non mentionnes dans le manuel. Il contient galement des informations sur les problmes de performances, les problmes lis au mode multijoueur et les problmes de matriel.
Le contenu attach aux liens internet indiqus dans ce document n'est pas ncessairement contrl par Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
REMARQUE : Windows est une marque commerciale dpose de Microsoft Corporation aux tats-Unis et/ou dans d'autres pays.
==========================================================
TABLE DES MATIRES
==========================================================
1. Configuration minimale requise
2. Installation
 a.) Installation de FIFA 12
 b.) Installation d'une version digitale
 c.) Si la fonction d'excution automatique est dsactive
3. DirectX 9.0c
 a.) Installation de DirectX partir du DVD
 b.) DirectX et matriel compatible
4. Dsinstallation de FIFA 12
5. Mmoire minimum requise
 a.) Mmoire minimum requise sous Windows
 b.) Excution du jeu dans des conditions Windows instables
 c.) Mmoire virtuelle
6. Amlioration de la vitesse du jeu
7. Raccourcis clavier
8. Souris, clavier et fonctionnalit de la manette
9. Remarques relatives aux chipsets
10. Remarques relatives la prise en charge des cartes graphiques
11. Remarques relatives Windows
12. Rsolution des problmes relatifs aux priphriques USB
______________________________________________________________________________
==========================================================
1. Configuration minimale requise
==========================================================
	Processeur de 1,8 GHz avec Dual core (Core Duo 2 ou suprieur) sous Windows XP/ Windows Vista / Windows 7
	1 Go de RAM (2 Go de RAM ncessaire sous Windows Vista / Windows 7)
	Carte 3D acclratrice compatible DirectX 9.0c et 256 Mo de mmoire ou quivalente (doit tre compatible avec Shader Model 3.0 ou suprieur - consulter les chipsets compatibles la section 11)
	Carte son compatible avec DirectX 9.0c
	Connexion internet de 512kb/s ou plus pour le jeu en rseau
	Souris compatible Microsoft
	Clavier
	Remarque: le format de couleurs en 16 bits n'est pas pris en charge.
Systmes d'exploitation requis:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Remarque: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME et Windows NT 4.0 ne sont pas pris en charge.
Logiciel requis:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installation
============================================================
a.)	Installation de FIFA 12
Windows (vous possdez le DVD):
 * Insrez le disque dans votre lecteur DVD et suivez les instructions qui s'affichent l'cran.
 * Aprs avoir install le jeu, vous pouvez le lancer en cliquant sur l'icne du jeu dans votre menu Dmarrer.
 * Les jeux sous Windows Vista se trouvent dans Dmarrer > menu Jeux. Dans les versions plus anciennes de Windows, ils se trouvent dans Dmarrer > Programmes (ou dans le menu "Tous les programmes").
Windows (utilisateurs EA Store):
 * Aprs avoir tlcharg le jeu via Origin, cliquez sur l'icne d'installation qui apparat et suivez les informations qui s'affichent l'cran.
 * Dmarrez le jeu (aprs l'avoir install) directement partir d'Origin.
Sous Windows Vista, si vous avez le menu Dmarrer classique, les jeux se trouvent icidans Dmarrer > Programmes > Jeux > menu Explorateur de jeux.
b.) Tlchargement & Installation
Remarque : Si vous dsirez plus d'informations sur votre jeu, ainsi que des astuces et des patchs, rendez-vous sur www.ea.com/fr ou sur store.origin.com.
c.) Si la fonction Autorun est dsative
Si pour une quelconque raison, la fonction d'excution automatique est dsactive, vous pouvez installer le programme en cliquant sur AUTORUN.EXE directement la racine du rpertoire sur le DVD-ROM.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
L'installation de DirectX 9.0c fait partie de l'installation d'EA SPORTS FIFA 12.
a.) Installation de DirectX partir du DVD
FIFA 12 ne fonctionne pas sans DirectX 9.0c. Pour l'installer manuellement, assurez-vous d'avoir bien insr le DVD de FIFA 12 dans le lecteur et rendez-vous sur le DVD au chemin suivant:
"\DirectX\"
Faites un double clic sur DXSETUP.EXE pour dmarrer l'installation de DirectX 9.0c.
b.) DirectX et matriel compatible
Nous vous recommandons de jouer FIFA 12 avec une carte son et une carte graphique compatibles avec DirectX 9.0c.
Nous vous recommandons galement d'installer la dernire version des pilotes de carte son et de carte vido que vous pourrez trouver chez votre revendeur ou sur le site web de votre fournisseur.
============================================================
4. Dsinstallation de FIFA 12
============================================================
Sous Windows XP, vous pouvez dsinstaller FIFA 12 partir du menu "Ajouter/supprimer des programmes" dans le Panneau de configuration.
Sous Windows Vista, vous pouvez dsinstaller FIFA 12 partir du menu "Programmes et fonctionnalits" du Panneau de configuration.
Sous Windows 7, vous pouvez dsinstaller FIFA 12 partir du menu "Programmes et fonctionnalits" du Panneau de configuration
============================================================
5. Mmoire minimum requise
============================================================
a.) Mmoire minimum requise sous Windows
Le jeu FIFA 12 ncessite au moins 1 Go de RAM minimum (2 Go sous Windows Vista / Windows 7).
Remarque: plus vous disposez de mmoire systme, plus le jeu sera fluide en toutes conditions.
b.) Excution du jeu dans des conditions Windows instables
Chez Electronic Arts, nous essayons toujours de faire en sorte que les graphismes, les effets sonores et la jouabilit soient optimales.
Nous essayons toujours d'exploiter au maximum les capacits d'un ordinateur. Bien que nous ayons tout mis en uvre pour que FIFA 12 soit compatible avec toutes les autres applications Windows, nous vous recommandons de fermer toutes les autres applications lorsque vous jouez FIFA 12.
c.) Mmoire virtuelle
Nous vous recommandons de laisser votre systme d'exploitation grer automatiquement l'allocation de la mmoire virtuelle.
============================================================
6. Amlioration de la vitesse du jeu
============================================================
Il existe plusieurs moyens d'acclrer l'exprience de jeu:
a.) Rduire la rsolution dans longlet Paramtres daffichage de lapplication de lancement de FIFA 12.
b.) Rduire le niveau de dtail dans longlet Paramtres daffichage de lapplication de lancement de FIFA 12.
c.) Dsactiver le systme danti-aliasing dans longlet Paramtres daffichage de lapplication de lancement de FIFA 12.
d.) Dsactiver le radar dans les paramtres de jeu.
e.) Rduire le volume des commentaires au minimum dans les paramtres de jeu.
f.) Dcocher loption Attendre Sync. V dans longlet Paramtres daffichage de lapplication de lancement de FIFA 12.
============================================================
7. Raccourcis clavier
============================================================
Les raccourcis clavier suivants permettent d'accder plus vite certaines fonctions pendant le jeu:
* = Interrompre VOIP
- = Baisser le volume VOIP
+ = Monter le volume VOIP
ECHAP - Menu pause
============================================================
8. Souris, clavier et fonctionnalit de la manette
============================================================
Vous pouvez utiliser la souris, le clavier ou la manette pour naviguer dans l'interface du jeu.
Lorsque vous vous retrouvez sur l'cran de slection du ct, placez-vous sur la droite ou sur la gauche de l'cran pour choisir votre quipe.
Remarque: vous devrez peut-tre recalibrer vos manettes sous Windows pour que le jeu les dtecte correctement.
Pour afficher les menus pause pendant le jeu, appuyez sur le bouton Start (si votre manette en est pourvue) ou appuyez sur Echap.
Les illustrations des boutons de linterface de jeu et du jeu lui-mme dpendent du type d'icne choisi au moment de l'installation. Le menu Commandes de lapplication de lancement de FIFA 12 vous propose la configuration de type Logitech F510 (A, B, X, Y) ou de type numrique (Logitech Rumblepad 2).
L'utilisation d'une manette analogique deux joysticks comme la Logitech F510 est fortement recommande pour une fonctionnalit optimale.
============================================================
9. Remarques relatives aux chipsets vido
============================================================
Si vous rencontrez des problmes de compatibilit entre votre carte graphique et FIFA 12, essayez de mettre le pilote de votre carte graphique jour en tlchargeant la dernire version disponible sur le site du fabriquant de votre carte. Si vous ne constatez aucune amlioration, essayez d'utiliser le pilote le plus rcent fourni par le fabriquant du chipset de votre carte graphique. Le chipset de votre carte graphique est la puce qui traite le signal vido situe sur cette carte. Si aucune information ne figure sur le manuel de votre carte graphique ou sur le site, inspectez la carte graphique en essayant dy trouver le chipset et si possible le nom de son fabriquant.
============================================================
10. Remarques relatives la prise en charge des cartes graphiques
============================================================
Chipsets recommands:
NVIDIA GeForce 6xxx series (6800 ou suprieur)
NVIDIA GeForce 7xxx series
NVIDIA GeForce 8xxx series
NVIDIA GeForce 9xxx series
NVIDIA GeForce GTX 2xx series
ATI Radeon X1600 (X1600 ou suprieur)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx series
ATI Radeon HD 3xxx series
ATI Radeon HD 4xxx series
Remarque: les chipsets intgrs NVIDIA GeForce 7300,8100,8200,8300 et 9300, ATI Redeon HD3200, HD4350, et Intel / S3 ne satisfont pas la configuration systme requise.
Message derreur E0001 = Ce jeu ncessite une carte compatible avec Shader Model 3.0 (ou suprieur).
Le cas chant, veuillez contacter le fabriquant de votre carte ou le fournisseur pour obtenir les pilotes les plus rcents.
**REMARQUE: il est possible que lcran scintille lors dun changement dcran dans le jeu. Cette remarque vaut pour tous les systmes dexploitation et pour les cartes graphiques suivantes:
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Activer le systme danti-aliasing ne fait quaggraver les choses. Ce phnomne est susceptible de toucher toutes les cartes vido ATI en configuration Crossfire (y compris les cartes seules). Le scintillement intempestif peut tre rsolu en dsactivant loption Catalyst AI dans le panneau de commandes ATI.
============================================================
11. Remarques relatives Windows
============================================================
FIFA 12 fonctionne correctement sous Windows XP SP2, Windows Vista et Windows 7.
Par dfaut, les sauvegardes s'effectuent dans le rpertoire suivant: C:\Utilisateur\\Documents\FIFA 12\
*REMARQUE: pour installer correctement le jeu sous Windows XP SP2, Windows Vista ou Windows 7, vous devrez disposer d'un accs administrateur sur votre ordinateur.
Consultez votre documentation Windows XP SP2, Windows Vista ou Windows 7 pour plus d'informations.
===========================================================
12. Rsolution des problmes relatifs aux priphriques USB
============================================================
Il est possible que les joueurs qui utilisent des priphriques USB rencontrent des difficults pour effectuer des slections dans les menus.
Afin de rsoudre ce problme, assurez-vous que tous les priphriques USB (y compris ceux qui ne sont pas ncessaires pour faire fonctionner FIFA 12) connects l'ordinateur ont t correctement installs, l'aide des pilotes fournis par le fabriquant.
Si les pilotes adquats ne sont pas fournis par le fabriquant, vous pouvez choisir de dsactiver un priphrique grce au Gestionnaire de priphriques de votre systme d'exploitation Windows. Pour ouvrir le Gestionnaire de priphriques, cliquez sur Dmarrer, slectionnez Paramtres, puis Panneau de Configuration.
Faites un double clic sur l'icne Systme. Dans l'onglet Matriel, cliquez sur Gestionnaire de priphriques. Pour plus d'informations concernant l'utilisation du Gestionnaire de priphriques, dans Gestionnaire de priphriques > Aide.
==========================================
FIFA 12 WERSJA DEMONSTRACYJNA PRZECZYTAJ
Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2011 r.
==========================================
______________________________________________________________________________
Dzikujemy za pobranie wersji demonstracyjnej gry EA SPORTS FIFA 12. Niniejszy plik zawiera informacje o funkcjach nieuwzgldnionych w instrukcji gry oraz dokadniejsze informacje o niektrych funkcjach omwionych w instrukcji tylko pobienie. Zawiera rwnie omwienie znanych problemw, w tym problemw z gr wieloosobow oraz sprztowych.
Electronic Arts nie ponosi odpowiedzialnoci za zawarto niektrych stron, do ktrych kieruj odsyacze zawarte w niniejszym pliku.
______________________________________________________________________________
UWAGA: Windows jest zastrzeonym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
============================================================
SPIS TRECI
============================================================
1. Minimalne wymagania systemowe
2. Instalacja gry
  a) Instalacja gry FIFA 12
  b) Instalacja wersji Digital Retail
  c) Wyczona funkcja automatycznego uruchamiania
3. DirectX 9.0c
  a) Instalacja DirectX bezporednio z pyty DVD
  b) DirectX i obsugiwany sprzt
4. Dezinstalacja gry FIFA 12
5. Wymagania dotyczce pamici
  a) Wymagania dotyczce pamici w systemie Windows
  b) Uruchamianie gry przy duym obcieniu procesora w systemie Windows
  c) Pami wirtualna
6. Poprawianie wydajnoci gry
7. Klawisze skrtw
8. Mysz, klawiatura i kontrolery
9. Uwagi o ukadach graficznych
10. Uwagi o obsudze kart graficznych
11. Uwagi o systemie Windows
12. Rozwizywanie problemw z urzdzeniami USB
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Minimalne wymagania systemowe
============================================================
	Procesor dwurdzeniowy (Core2 Duo lub lepszy)
	Intel Core2 Duo 1,8GHz w przypadku systemu Windows XP / Windows Vista / Windows 7
	1GB pamici RAM (2 GB w przypadku systemu Windows Vista / Windows 7)
	Karta graficzna ze 256 MB pamici Video RAM zgodna z DirectX 9.0c lub rwnowana
	  (karta musi obsugiwa Shader Model 3.0 lub nowszy patrz informacje o obsugiwanych ukadach graficznych w sekcji 10)
	Karta dwikowa zgodna z DirectX 9.0c
	Szerokopasmowe poczenie Internetowe 512 kb/s lub szybsze do gry w sieci
	Mysz
	Klawiatura
	Uwaga: 16-bitowa gbia kolorw nie jest obsugiwana
Wymagany system operacyjny:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Uwaga: gra nie zainstaluje si na systemach Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME ani Windows NT 4.0.
Wymagane oprogramowanie:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalacja gry
============================================================
a) Instalacja gry FIFA 12
Windows (wersja DVD)
 * W pyt z gr do napdu i wykonuj instrukcje wywietlane na ekranie.
 * Aby uruchomi gr po jej zainstalowaniu, wybierz odpowiedni skrt w menu Start.
 * W systemie Windows Vista gry znajduj si w menu Start -> Gry. We wczeniejszych wersjach systemu Windows gry znajduj si w menu Start -> Programy (lub Wszystkie programy).
Windows (wersja Origin)
 * Po pobraniu gry za pomoc programu Origin, kliknij ikon instalacji i wykonuj instrukcje wywietlane na ekranie.
 * Po zainstalowaniu gry mona j uruchomi bezporednio z programu Origin.
W przypadku klasycznego ukadu menu Start w systemie Windows Vista gry znajduj si w menu Start -> Programy -> Gry -> Eksplorator gier.
b) Instalacja wersji Digital Retail
Uwaga: dodatkowe informacje o grze oraz porady i aktualizacje znajdziesz pod adresami ****://www.ea.com oraz ****://www.eastore.com.
c) Wyczona funkcja automatycznego uruchamiania
Jeli funkcja automatycznego uruchamiania jest wyczona, gr moesz zainstalowa, uruchamiajc program AUTORUN.EXE bezporednio z gwnego folderu pyty DVD.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Razem z gr EA SPORTS FIFA 12 zostan zainstalowane biblioteki DirectX 9.0c.
a) Instalacja DirectX bezporednio z pyty DVD
Biblioteki DirectX 9.0c s doczone do gry FIFA 12. Jeeli chcesz dokona rcznej instalacji, w pyt DVD z gr FIFA 12 do swojego napdu DVD-ROM i przejd do folderu DirectX.
Nastpnie kliknij dwukrotnie plik DXSETUP.EXE, aby rozpocz instalacj DirectX 9.0c.
b) DirectX i obsugiwany sprzt
Zalecamy uruchamianie gry FIFA 12 na komputerze wyposaonym w karty graficzn i dwikow zgodne z DirectX 9.0c.
Zalecamy rwnie aktualizacj sterownikw obu kart do najnowszej wersji udostpnionej przez producenta karty lub ukadu.
============================================================
4. Dezinstalacja gry FIFA 12
============================================================
Aby zdezinstalowa gr FIFA 12 w systemie Windows XP, w Panelu sterowania wybierz opcj Dodaj/Usu programy.
Aby zdezinstalowa gr FIFA 12 w systemie Windows Vista, w Panelu sterowania wybierz opcj Programy i funkcje.
Aby zdezinstalowa gr FIFA 12 w systemie Windows 7, w Panelu sterowania wybierz opcj Programy i funkcje.
============================================================
5. Wymagania dotyczce pamici
============================================================
a) Wymagania dotyczce pamici w systemie Windows
Gra FIFA 12 wymaga do uruchomienia co najmniej 1GB pamici RAM (2GB w przypadku systemw Windows Vista / Windows 7).
Uwaga: wiksza ilo pamici fizycznej przekada si na lepsze oglne funkcjonowanie gry.
b) Uruchamianie gry przy duym obcieniu procesora w systemie Windows
Electronic Arts stara si zapewnia mionikom gier jak najlepsze wraenia wizualne i dwikowe oraz jak najbardziej pynn rozgrywk. Za kadym razem staramy si wycisn z komputerw jak najwicej mocy. Dooylimy wszelkich stara, aby gra FIFA 12 moga dziaa rwnolegle z dowoln inn aplikacj Windows. Zalecamy jednake zamknicie wszystkich innych aplikacji przed uruchomieniem gry.
c) Pami wirtualna
Zalecamy pozwolenie systemowi operacyjnemu na automatyczne zarzdzanie pamici wirtualn.
============================================================
6. Poprawianie wydajnoci gry
============================================================
Jest kilka sposobw na poprawienie wydajnoci gry FIFA 12:
a) Zmniejszenie rozdzielczoci w aplikacji uruchamiajcej gr FIFA 12 (karta Konfiguracja obrazu, sekcja Ustawienia gry).
b) Zmniejszenie jakoci renderowania grafiki w aplikacji uruchamiajcej gr FIFA 12 (karta Konfiguracja obrazu, sekcja Ustawienia gry).
c) Wyczenie wygadzania krawdzi w aplikacji uruchamiajcej gr FIFA 12 (karta Konfiguracja obrazu, sekcja Ustawienia gry).
d) Wyczenie radaru w grze (w ustawieniach).
e) Wyciszenie gosu komentatora (w ustawieniach gry).
f) Wyczenie opcji Czekaj na synchronizacj pionow w aplikacji uruchamiajcej gr FIFA 12 (karta Konfiguracja obrazu, sekcja Ustawienia gry).
============================================================
7. Klawisze skrtw
============================================================
W grze mona wykorzystywa nastpujce klawisze skrtw. Ponisze skrty dotycz sterowania komunikacj VOIP za pomoc klawiatury numerycznej.
* = wcz VOIP
- = zmniejsz gono rozmw VOIP
+ = zwiksz gono rozmw VOIP
ESC = wstrzymaj gr
============================================================
8. Mysz, klawiatura i kontrolery
============================================================
W grze FIFA 12 mona wykorzystywa mysz, klawiatur lub kontroler.
Na ekranie wyboru stron naley przesun wybrane urzdzenie na lew lub praw stron ekranu w celu przypisania go do danej druyny.
Naley pamita, e czasem do prawidowego wykrycia kontrolera przez gr niezbdna jest wczeniejsza kalibracja w systemie Windows.
Aby wywoa menu pauzy, naley wcisn przycisk Start (jeeli kontroler jest w taki przycisk wyposaony) lub klawisz ESC.
Informacje dotyczce sterowania w interfejsie gry oraz w samej grze bazuj na typie kontrolera wybranym w aplikacji uruchamiajcej gr. W aplikacji tej mona wybra kontroler Logitech F510 (z przyciskami A, B, X i Y) lub Logitech Rumblepad 2 (z przyciskami numerowanymi).
Aby mc w peni wykorzysta wszystkie funkcje, zalecamy uywanie kontrolerw z dwoma drkami analogowymi z 360-stopniowym zakresem obrotu (np. Logitech F510).
============================================================
9. Uwagi o ukadach graficznych
============================================================
W przypadku problemw z kart graficzn podczas gry w FIFA 12, sprbuj najpierw zaktualizowa sterowniki do najnowszej wersji udostpnionej do pobrania przez producenta karty. Jeeli problemy bd nadal wystpowa, sprbuj zainstalowa najnowsz wersj sterownika udostpnion przez producenta ukadu graficznego. Ukad graficzny to procesor przetwarzania grafiki umieszczony na karcie graficznej. Jeeli nie moesz ustali rodzaju ukadu na podstawie informacji zawartych w instrukcji obsugi karty lub na stronie jej producenta, sprbuj obejrze sam kart i odczyta nazw ukadu z koci.
============================================================
10. Uwagi o obsudze kart graficznych
============================================================
Zalecane karty graficzne:
NVIDIA GeForce 6xxx (6800 lub lepsza)
NVIDIA GeForce 7xxx
NVIDIA GeForce 8xxx
NVIDIA GeForce 9xxx
NVIDIA GeForce GTX 2xx
ATI Radeon X1600 (X1600 lub lepsza)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx
ATI Radeon HD 3xxx
ATI Radeon HD 4xxx
Karty graficzne NVIDIA GeForce 7300, 8100, 8200, 8300 oraz 9300, ATI Radeon HD3200, HD4350 oraz zintegrowane ukady Intel / S3 nie speniaj minimalnych wymaga systemowych.
Komunikat o bdzie E0001 = Ta gra wymaga karty z obsug Shader Model w wersji 3.0 (lub nowszej).
W razie napotkania problemw z kart graficzn naley skontaktowa si z producentem karty lub ukadu graficznego w celu uzyskania najnowszych sterownikw.
UWAGA**: w przypadku nastpujcych kart graficznych monitor moe migota przy kadej zmianie ekranu (niezalenie od systemu operacyjnego):
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Wczenie wygadzania krawdzie powoduje nasilenie tego problemu. Problem ten moe wystpi w przypadku wszystkich kart graficznych ATI wykorzystujcych konfiguracj Crossfire (w tym kart pojedynczych).
Okazjonalne migotanie mona usun poprzez wyczenie ustawienia Catalyst A.I w panelu sterowania ATI.
============================================================
11. Uwagi o systemie Windows
============================================================
Gra FIFA 12 moe by uruchomiona w systemach Windows XP SP2, Windows Vista i Windows 7.
*UWAGA: aby prawidowo zainstalowa gr w systemie Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7, wymagane s uprawnienia administratora.
Wicej informacji mona znale w dokumentacji systemu Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows7.
Pliki ze stanem gry s domylnie zapisywane w folderze C:\Users\\Documents\FIFA 12\.
============================================================
12. Rozwizywanie problemw z urzdzeniami USB
============================================================
Osoby korzystajce z urzdze USB mog dowiadczy niekontrolowanego zachowania menu w grze FIFA 12. Aby rozwiza ten problem, naley dopilnowa, aby wszystkie urzdzenia USB podczone do komputera (w tym urzdzenia, ktre nie s wykorzystywane w grze FIFA 12) byy prawidowo zainstalowane z wykorzystaniem sterownikw dostarczonych przez ich producenta.
Jeeli producent urzdzenia nie dostarczy odpowiednich sterownikw, naley rozway wyczenie ich z poziomu Menedera urzdze w systemie Windows. Aby otworzy Menedera urzdze (dotyczy Windows XP), kliknij przycisk Start, nastpnie wybierz Ustawienia i kliknij Panel sterowania. Nastpnie kliknij dwukrotnie ikon System. Na karcie Sprzt kliknij przycisk Meneder urzdze. Aby uzyska informacje o korzystaniu z narzdzia Meneder urzdze, w menu Akcja wybierz pozycj Pomoc.
================================
FIFA 12 Demo - README
Zuletzt aktualisiert: 02.08.2011
================================
_________________________________________________________________________________
Vielen Dank, dass du die EA SPORTS FIFA 12 Demo ausprobierst. Diese README-Datei enthlt Informationen ber die Funktionen,
die im Handbuch nicht beschrieben sind sowie genauere Hinweise zu einigen Funktionen, die bereits im Handbuch erklrt wurden.
Diese README-Datei enthlt ebenfalls Informationen ber bekannte Probleme, wie beispielsweise Mehrspieler- und Hardware-Probleme.
Electronic Arts hat mglicherweise keinen Einfluss auf Inhalte von Links innerhalb dieses Dokuments.
_________________________________________________________________________________
HINWEIS: Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
============================================================
Inhalt
============================================================
1. Systemvoraussetzungen
2. Installation des Spiels
	a.) FIFA 12 installieren
	b.) Digital Retail Installation
	c.) Bei deaktivierter Autorun-Funktion
3. DirectX 9.0c
	a.) DirectX von der DVD installieren
	b.) DirectX und untersttzte Hardware
4. FIFA 12 deinstallieren
5. Speicherbedarf
	a.) Speicherbedarf unter Windows
	b.) Probleme beim Ausfhren des Spiels unter Windows
	c.) Virtueller Speicher
6. Die Spielgeschwindigkeit verbessern
7. Hotkeys
8. Maus-, Tastatur- und Controller-Funktionen
9. Hinweise zu Grafikkarten-Chipstzen
10. Hinweise zu untersttzten Grafikkarten
11. Hinweise zu Windows
12. Problembehandlung fr USB-Gerte
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Systemvoraussetzungen
============================================================
	CPU mit Dual-Core-Prozessor (Core 2 Duo oder besser)
	Intel Core 2 Duo mit 1,8 GHz und Windows XP/Windows Vista/Windows 7
	1 GB RAM (2 GB erforderlich fr Windows Vista/Windows 7)
	DirectX 9.0c-kompatible 3D-beschleunigte 256 MB Grafikkarte oder gleichwertig
	  (muss Shader Model 3.0 oder hher untersttzen; siehe untersttzte Chipstze in Punkt 11)
	DirectX 9.0c-kompatible Soundkarte
	Breitband-Internetverbindung (512 Kbps oder schneller) fr Online-Spiele
	MS-kompatible Maus
	Tastatur
	Bitte beachte, dass 16-bit Farbtiefe nicht untersttzt wird.
Erforderliche Betriebssysteme:
	Windows XP SP2, Windows Vista oder Windows 7
	Bitte beachte, dass Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME und Windows NT 4.0 nicht untersttzt werden.
Erforderliche Software:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installation des Spiels
============================================================
a.) FIFA 12 installieren
Windows (fr DVD)
 * Lege die DVD in das DVD/CD-Laufwerk ein und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 * Sobald das Spiel installiert wurde, kannst du es ber das Startmen ffnen.
 * In Windows Vista findest du die Spiele unter Start > Spiele und in lteren Windows-Versionen unter Start > Programme (oder Alle Programme).
Windows (fr Benutzer des EA Store)
 * Sobald das Spiel vom Origin heruntergeladen worden ist, klicke auf das Symbol fr die Installation
  und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 * ffne das Spiel (nach der Installation) direkt aus dem Origin.
In der klassischen Ansicht des Startmens von Windows Vista findest du die Spiele unter Start > Alle Programme > Spiele > Spieleexplorer.
b.) Installation online erworbener Spiele
Hinweis: Zustzliche Informationen ber das Spiel sowie Tipps und Patches findest du unter www.electronic-arts.de und www.eastore.de.
c.) Deaktivierte Autorun-Funktion
Falls die Autorun-Funktion deaktiviert sein sollte, kannst du das Spiel auch installieren, indem du die Datei AUTORUN.EXE direkt
aus dem Stammverzeichnis der DVD ausfhrst.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
DirectX 9.0c wird bei der Installation von EA SPORTS FIFA 12 automatisch mitinstalliert.
a.) DirectX von der DVD installieren
DirectX 9.0c ist in FIFA 12 enthalten. Wenn du DirectX 9.0c manuell installieren mchtest, stelle sicher, dass sich
die FIFA 12 DVD im DVD-Laufwerk befindet und greife auf den folgenden Pfad des DVD-Laufwerks zu:
\DirectX\
Doppelklicke auf DXSETUP.EXE, um die Installation von DirectX 9.0c zu beginnen.
b.) DirectX und untersttzte Hardware
Wir empfehlen, FIFA 12 mit einer DirectX 9.0c-kompatiblen Sound- und Grafikkarte auszufhren.
Wir empfehlen auerdem, die Sound- und Grafikkartentreiber durch ein Update von der Webseite des Hndlers oder des
Chipsatz-Herstellers zu aktualisieren.
============================================================
4. FIFA 12 deinstallieren
============================================================
Unter Windows XP kannst du FIFA 12 deinstallieren, indem du in der Systemsteuerung auf Programme Hinzufgen/Entfernen klickst.
Unter Windows Vista kannst du FIFA 12 deinstallieren, indem du in der Systemsteuerung auf Programme und Funktionen klickst.
Unter Windows 7 kannst du FIFA 12 deinstallieren, indem du in der Systemsteuerung auf Programme und Funktionen klickst.
============================================================
5. Speicherbedarf
============================================================
a.) Speicherbedarf unter Windows
FIFA 12 bentigt mindestens 1 GB RAM, um das Spiel auszufhren (2 GB unter Windows Vista/Windows 7).
Hinweis: Je mehr Speicherplatz auf dem System vorhanden ist, desto besser wird das Spielerlebnis in allen Bereichen.
b.) Probleme beim Ausfhren des Spiels unter Windows
Electronic Arts ist jederzeit bemht dir beste Grafiken, Audio- and Spielerlebnisse zu bieten. Wir holen stets die bestmgliche Leistung
aus dem Computer heraus. Obwohl wir uns bemht haben sicherzustellen, dass FIFA 12 gut mit anderen Anwendungen fr Windows harmoniert,
empfehlen wir andere Anwendungen zu schlieen und FIFA 12 exklusiv auszufhren.
c.) Virtueller Speicher
Wir empfehlen, dem Betriebssystem die Steuerung des virtuellen Speichers zu berlassen.
============================================================
6. Die Spielgeschwindigkeit verbessern
============================================================
Es gibt mehrere Mglichkeiten FIFA 12 schneller zu machen:
a.) Verringere die Auflsung in der FIFA 12-Startanwendung (Anzeigekonfiguration-Tab in den Spieleinstellungen).
b.) Verringere die Rendering-Qualitt in der FIFA 12-Startanwendung (Anzeigekonfiguration-Tab in den Spieleinstellungen).
c.) Deaktiviere MSAA in der FIFA 12-Startanwendung (Anzeigekonfiguration-Tab in den Spieleinstellungen).
d.) Deaktiviere den Radar in den Spieleinstellungen (im Spiel selbst).
e.) Setze die Lautstrke der Kommentare in den Spieleinstellungen auf 0 (im Spiel selbst).
f.) Deaktiviere die Option Warten auf VSync in der FIFA 12-Startanwendung (Anzeigekonfiguration-Tab in den Spieleinstellungen).
============================================================
7. Hotkeys
============================================================
Hotkeys knnen im Spiel benutzt werden, um auf bestimmte Funktionen schneller zuzugreifen.
Die folgenden beziehen sich auf VOIP und den Ziffernblock:
* = VOIP ausschalten
- = VOIP-Lautstrke verringern
+ = VOIP-Lautstrke erhhen
ESC = Pause-Men
============================================================
8. Maus-, Tastatur- und Controller-Funktionen
============================================================
Du kannst das Spiel mit der Maus, der Tastatur oder dem Controller steuern.
Sobald du dich auf dem Bildschirm fr die Seitenauswahl befindest, musst du die Steuervorrichtung, die du im Spiel benutzen mchtest,
nach links oder rechts bewegen, um dein Team auszuwhlen.
Damit das Spiel deine Controller korrekt erkennt, musst du sie mglicherweise in Windows neu kalibrieren.
Zum Aufrufen der Pause-Mens im Spiel kannst du die START-Taste bettigen (sofern dein Gamepad ber eine verfgt) oder ESC drcken.
Die Tastenbeschriftungen in den Mens und im Spiel selbst beziehen sich auf den in der FIFA 12-Startanwendung gewhlten Tastensymbol-Typ.
In der FIFA 12-Startanwendung kannst du bezglich der Tastenbeschriftung zwischen dem Stil Logitech F510 (A, B, X, Y) und einem
numerischen Stil (Logitech Rumblepad 2) whlen.
Damit die volle Funktionalitt gewhrleistet ist, empfehlen wir die Verwendung eines 360 Dual Analog Gamepads wie beispielsweise des
Logitech F510.
============================================================
9. Hinweise zu Grafikkarten-Chipstzen
============================================================
Wenn du beim Spielen von FIFA 12 Probleme mit deiner Grafikkarte bemerkst, versuche deinen Grafikkarten-Treiber zu aktualisieren,
indem du dir den neuesten Treiber beim Hersteller der Grafikkarte herunterldst. Wenn dies nicht den gewnschten Erfolg bringt,
verwende den neuesten Treiber des Herstellers des Grafik-Chipsatzes. Dein Grafikkarten-Chipsatz ist der grafikverarbeitende Chip
auf deiner Grafikkarte. Wenn der Webseite und dem Handbuch der Grafikkarte keine Informationen zu entnehmen sind, sieh nach, ob
auf der Grafikkarte ein Identifikationschip mit dem Herstellernamen vorhanden ist.
============================================================
10. Hinweise zu untersttzten Grafikkarten
============================================================
Empfohlene Chipstze:
NVIDIA GeForce 6xxx Serie (6800 oder hher)
NVIDIA GeForce 7xxx Serie
NVIDIA GeForce 8xxx Serie
NVIDIA GeForce 9xxx Serie
NVIDIA GeForce GTX 2xx Serie
ATI Radeon X1600 (oder hher)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx Serie
ATI Radeon HD 3xxx Serie
ATI Radeon HD 4xxx Serie
Beachte bitte, dass die in den Modellen NVIDIA GeForce 7300, 8100, 8200, 8300 und 9300, ATI Radeon HD3200, HD4350 und Intel/S3 verbauten
Chipstze die Systemvoraussetzungen nicht erfllen.
Fehlercode E0001 = Dieses Spiel erfordert eine Grafikkarte, die Shader Model 3.0 (oder hher) untersttzt.
Sollten Probleme auftreten, kontaktiere bitte deinen Grafikkarten-Hersteller oder Chipsatz-Hersteller, um die neuesten Treiber zu erhalten.
***Hinweis: Bei den folgenden Grafikkarten kann der Bildschirm bei berblendungen flackern (alle Betriebssysteme):
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Das Aktivieren von MSAA verstrkt dieses Problem. Die Problematik drfte sich bei allen ATI-Karten in einer Crossfire-Konfiguration
(inklusive Einzelkarten) einstellen. Gelegentliches Flackern lsst sich oft beheben, wenn man die Catalyst AI-Einstellung in
der ATI-Systemsteuerung ausschaltet.
============================================================
11. Hinweise zu Windows
============================================================
FIFA 12 untersttzt Windows XP SP2, Windows Vista und Windows 7.
Standardmig werden Spielstnde hier abgespeichert: C:\Benutzer\\Dokumente\FIFA12\
*HINWEIS Um das Spiel unter Windows XP SP2/Windows Vista/Windows 7 korrekt zu installieren, musst du ber Administratorrechte auf deinem
Computer verfgen. Weitere Informationen kannst du deinem Handbuch zu Windows XP SP2/Windows Vista/Windows 7 entnehmen.
============================================================
12. Problembehandlung fr USB-Gerte
============================================================
Bei der Verwendung von USB-Gerten kann es beim Spielen von FIFA 12 zu Steuerungsproblemen bei der Men-Auswahl kommen. Um dieses
Problem zu lsen, stelle bitte sicher, dass alle an den Computer angeschlossenen USB-Gerte (einschlielich derer, die zum Spielen
von FIFA 12 nicht bentigt werden) korrekt und unter Verwendung der Original-Treiber installiert wurden.
Wenn vom Hersteller keine geeigneten Treiber angeboten werden, besteht die Mglichkeit diese Gerte mithilfe des Gertemanagers von
Windows zu deaktivieren. Um den Gertemanager zu ffnen, klicke auf Start und danach auf Systemsteuerung. Doppelklicke nun auf das
Symbol fr System. Whle die Registerkarte Hardware und klicke dort auf Gerte-Manager. Wenn du Informationen ber den Gerte-Manager
bentigst, rufe ber die Option Aktion in der Menleiste die Hilfe auf.
=======================
FIFA 12 Demo - README
Last Updated 08-02-2011
=======================
______________________________________________________________________________
Thank you for trying the EA SPORTS FIFA 12 Demo. This README file contains information on features not
covered in the manual, as well as more detailed information on certain features already covered in
the manual. This README file also contains information on known issues, multiplayer issues and
hardware issues.
Content of Web Links within this document may not be under the control of Electronic Arts.
______________________________________________________________________________
NOTE: Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
============================================================
TABLE OF CONTENTS
============================================================
1. Minimum System Requirements
2. Installing the Game
  a.) Installing FIFA 12
  b.) Digital Retail Installation
  c.) If your "Autorun" feature is disabled
3. DirectX 9.0c
  a.) Installing DirectX directly from DVD
  b.) DirectX and supported hardware
4. Uninstalling FIFA 12
5. Memory Requirements
  a.) Memory requirements in Windows
  b.) Running the game under stressful Windows conditions
  c.) Virtual memory
6. Improving Game Speed
7. Hot Keys
8. Mouse, Keyboard and Controller Functionality
9. Notes on Video Card Chipsets
10. Notes on Video Card Support
11. Notes on Windows
12. Troubleshooting USB Devices
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Minimum System Requirements
============================================================
	CPU with Dual core processor (Core duo 2 or better)
	Intel Core2Duo @ 1.8Ghz on Windows XP / Windows Vista / Windows 7
	1 Gigabyte of RAM (2 GB required for Windows Vista / Windows 7)
	DirectX 9.0c Compatible 3D accelerated 256 MB video card or equivalent
	  (must support Shader Model 3.0 or above - see supported chipsets in section 11)
	DirectX 9.0c Compatible Sound Card
	512Kbps or greater broadband connection for online gameplay
	MS compatible mouse
	Keyboard
	Please note that 16 bit colour is not supported
Required Operating Systems:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Note that Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, and Windows NT 4.0 are not supported.
Required Software:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installing the Game
============================================================
a.) Installing FIFA 12
Windows (disc users):
 * Insert the disc into your disc drive and follow the on-screen instructions.
 * Once the game has installed you can launch it by locating the game through the Start menu.
 * Games on Windows Vista are located in the Start > Games menu and on earlier versions of Windows in the Start > Programs
  (or All Programs) menu.
Windows (EA Store users):
 * Once the game has been downloaded by Origin, click the install icon that appears and follow the on-screen
  instructions.
 * Launch the game (once it is installed) directly from Origin.
In Windows Vista Classic Start menu style, games are located in the Start > Programs > Games > Games Explorer menu.
b.) Digital Retail Installation
Note: If youd like additional information about your game as well as tips and patches please visit ****://www.ea.com or
****://www.eastore.com.
c.) If your "Autorun" feature is disabled
If for some reason your "Autorun" feature is disabled, you can install the program by running AUTORUN.EXE
directly from the root directory of the DVD.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
DirectX 9.0c will be installed as part of the EA SPORTS FIFA 12 installation.
a.) Installing DirectX directly from DVD
FIFA 12 comes with DirectX 9.0c. If you would like to install it manually, make sure the FIFA 12 DVD is in the
DVD-ROM drive, and access the following path on your DVD-ROM drive:
"\DirectX\"
Double-click on DXSETUP.EXE to begin DirectX 9.0c installation.
b.) DirectX and supported hardware
We recommend that FIFA 12 be run with DirectX 9.0c compatible sound cards and video cards.
We also suggest you update your sound card and video card driver to the newest release from the vendor or
chipset website.
============================================================
4. Uninstalling FIFA 12
============================================================
For Windows XP, you can uninstall FIFA 12 by accessing "Add/Remove Programs" in the Control Panel.
For Windows Vista, you can uninstall FIFA 12 by accessing "Programs and Features" in the Control Panel.
For Windows 7, you can uninstall FIFA 12 by accessing "Programs and Features" in the Control Panel.
============================================================
5. Memory Requirements
============================================================
a.) Memory requirements in Windows
FIFA 12 requires a minimum of 1 GB of RAM to run the game (2 GB required for Windows Vista / Windows 7).
Note: The more system memory available, the better the game will perform in all areas.
b.) Running the game under stressful Windows conditions
At Electronic Arts we strive to bring you the best in graphics, audio and gameplay. We are always pushing the
envelope of computer performance. While we have made every effort to ensure that FIFA 12 multi-tasks with all
applications for Windows, we recommend that you shut down other applications and run FIFA 12 by itself when possible.
c.) Virtual memory
We recommend that you let your operating system automatically manage the amount of virtual memory.
============================================================
6. Improving Game Speed
============================================================
There are several ways by which you can speed up the overall FIFA 12 experience:
a.) Lower the resolution in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
b.) Lower the rendering quality in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
c.) Turn off the MSAA in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
d.) Disable the radar from within the game under Game Settings.
e.) Turn the Commentary Volume all the way down within the game under Game Settings.
f.) Uncheck the Wait for Vsync option in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
============================================================
7. Hot Keys
============================================================
The following hot keys can be used in the game to access certain functions more quickly. The following relates to VOIP and is for the Numpad only:
* = Turn off VOIP
- = Turn down VOIP volume
+ = Turn up VOIP volume
ESC = Pause
============================================================
8. Mouse, Keyboard and Controller Functionality
============================================================
You can use the mouse, keyboard or controller to navigate the game interface.
Once you are on the Side select screen, you must move whichever input device you plan to use in the game to the
left or the right to select your team.
Please note that you may have to recalibrate your controllers in Windows in order to have the game detect them
correctly.
To bring up the in-game pause menus, you can press the Start button (if your gamepad has one) or press ESC.
The button callouts in the front end of the game and also in game are based on whatever button icon type you have chosen in the launcher configuration app. Within the
FIFA 12 launcher application you can select either the Logitech F510 style (A, B, X, Y) or numeric type (Logitech Rumblepad 2) of button icon imagery.
The use of a 360-degree dual analog gamepad such as the Logitech F510 is highly recommended for full
functionality.
============================================================
9. Notes on Video Card Chipsets
============================================================
If you are experiencing problems with your video card and FIFA 12, try updating your video card driver
by downloading the latest driver available from the video card manufacturer. If there is no improvement,
try using the latest driver provided by the video chipset manufacturer. Your video card chipset is the
video-processing chip located on your video card. If there is no information in your video card manual
or website, check the video card for an identifying chip with the chipset manufacturer's name on it.
============================================================
10. Notes on Video Card Support
============================================================
Recommended Chipsets:
NVIDIA GeForce 6xxx series (6800 or greater)
NVIDIA GeForce 7xxx series
NVIDIA GeForce 8xxx series
NVIDIA GeForce 9xxx series
NVIDIA GeForce GTX 2xx series
ATI Radeon X1600 (X1600 or greater)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx series
ATI Radeon HD 3xxx series
ATI Radeon HD 4xxx series
Please note that NVIDIA GeForce 7300,8100,8200,8300 and 9300, ATI Redeon HD3200 and HD4350 are below minimum system requirement.
Error Message E0001 = This game requires a shader model 3 (or better) card.
If you experience problems, please contact your card manufacturer or chipset vendor to get the latest drivers.
NOTE**: The screen may flicker whenever a screen transition happens in the game on all OS' for the following video cards,
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Turning on MSAA makes the issue worse. We expect this issue occurs on all ATI video cards in Crossfire configuration (including single cards).
Occasional flickering may be addressed by disabling the Catalyst A.I setting in the ATI control panel.
============================================================
11. Notes on Windows
============================================================
FIFA 12 supports Windows XP SP2, Windows Vista, and Windows 7.
Save game location by default will be: C:\Users\\Documents\FIFA 12\
*NOTE - To install the game properly on Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7, you will need administrator access to your machine.
Consult your Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 documentation for more information.
============================================================
12. Troubleshooting USB Devices
============================================================
Gamers using USB devices may experience uncontrolled menu selections upon playing FIFA 12. To resolve this
issue, please ensure that all USB devices (including those not required to play FIFA 12) plugged into the
computer have been correctly installed using the drivers provided by the manufacturer.
If proper drivers are not provided by the manufacturer, you may choose to disable any of these devices using
the Device Manager in your Windows operating system. To open Device Manager, click Start, select Settings, and
then click Control Panel. Double-click on the System icon. On the Hardware tab, click Device Manager. For
information about using Device Manager, on the Action menu in Device Manager, click Help.
===============================
FIFA 12 Dem OLVASSEL
Utols frissts: 2011. 08. 02.
===============================
______________________________________________________________________
Ksznjk, hogy kiprblod az EA SPORTS FIFA 12 demt. Az OLVASSEL fjlban a kziknyvben nem szerepl informcik tallhatk, valamint rszleteiben is foglalkozunk nhny ott olvashat tmval. Ezen kvl olvashatsz az ismert problmkrl, tbbjtkos mdban elfordul gondokrl s a hardverproblmkrl is.
Elfordulhat, hogy az Electronic Arts nem ellenrzi a szvegben tallhat webcmek alatti oldalak tartalmt.
______________________________________________________________________
MEGJEGYZS: A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett vdjegye az Egyeslt llamokban s ms orszgokban.
==========================================================
TARTALOMJEGYZK
==========================================================
1. Minimlis rendszerkvetelmnyek
2. A jtk teleptse
  a.) A FIFA 12 teleptse
  b.) Letlttt digitlis pldny teleptse
  c.) Amennyiben nem mkdik az automatikus futtats
3. DirectX 9.0c
  a.) A DirectX teleptse kzvetlenl a DVD-rl
  b.) DirectX s a tmogatott hardverek
4. A FIFA 12 eltvoltsa
5. Memriakvetelmnyek
  a.) Memriakvetelmnyek Windows alatt
  b.) A jtk futtatsa leterhelt Windows krnyezetben
  c.) Virtulis memria
6. Tancsok a jtk futsi sebessgnek gyorstsra
7. Gyorsbillentyk
8. Egr, billentyzet s jtkvezrl mkdse
9. A grafikus krtyk lapkakszletre vonatkoz megjegyzsek
10. A tmogatott grafikus krtykra vonatkoz megjegyzsek
11. A Windowsra vonatkoz megjegyzsek
12. USB eszkzkkel kapcsolatos problmk s megoldsuk
______________________________________________________________________
============================================================
1. 1. Minimlis rendszerkvetelmnyek
============================================================
	Ktmagos processzor (Core duo 2 vagy jobb)
	Intel Core2Duo @ 1.8Ghz Windows XP / Windows Vista / Windows 7 alatt
	1 GB RAM (Windows Vista / Windows 7 alatt 2 GB szksges)
	DirectX 9.0c kompatibilis, 256 MB-os vagy ezzel egyenrtk 3D grafikus gyorstkrtya (Shader Model 3.0 vagy jabb tmogatssal a tmogatott lapkakszleteket lsd a 11. pont alatt)
	DirectX 9.0c kompatibilis hangkrtya
	Az online jtkhoz 512Kb/s vagy gyorsabb szlessv kapcsolat
	MS kompatibilis egr
	Billentyzet
	Ne feledd, a 16 bites sznkiosztst a program nem tmogatja.
	Szksges opercis rendszer:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Figyelem! A Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME s Windows NT 4.0 opercis rendszereket a program nem tmogatja.
	Szksges program:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. A jtk teleptse
============================================================
a.) A FIFA 12 teleptse
Windows (lemezrl):
 * Helyezd be a lemezt a meghajtba s kvesd a kpernyn megjelen utastsokat!
 * A jtkot a teleptst kveten a Start menben tallod, s ugyanott el is indthatod.
 * Windows Vista hasznlata esetn a jtkok a Start > Jtk men tvonalon rhetk el, mg a Windows korbbi vltozataiban a Start > Programok (esetleg sszes program) tvonalon.
Windows (Origin hasznlk):
 * Miutn az Origin segtsgvel letlttted a jtkot, kattints a megjelen telepts ikonra s kvesd a kpernyn megjelen utastsokat!
 * (A telepts befejezse utn) indtsd el a jtkot egyenesen az Originbl!
Amennyiben a Windows Vista klasszikus Start menjt hasznlod, a jtkok a kvetkez tvonalon rhetk el:
Start > Programok > Jtkok > Jtktallz men.
b.) Digitlis rtkests telepts
Megjegyzs: A jtkkal kapcsolatos tovbbi informcikrt, illetve javtcsomagokrt s tippekrt ltogass el a www.ea.com vagy www.eastore.com webhelyre.
c.) Kikapcsolt automatikus futtats esetn
Ha valamilyen oknl fogva gpeden ki van kapcsolva az automatikus futtats funkci, kzvetlenl a DVD gykrknyvtrbl futtatott AUTORUN.EXE fjllal is teleptheted a jtkot.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
A DirectX 9.0c az EA SPORTS FIFA 12 teleptsnek rszeknt telepl gpedre.
a.) A DirectX teleptse kzvetlenl a DVD-rl
A FIFA 12 a DirectX 9.0c-cel egytt rtkestet jtk. Amennyiben sajt magad szeretnd telepteni, helyezd a FIFA 12 DVD-t a DVD-ROM meghajtba s keresd meg rajta a megadott fjlt a kvetkez tvonalon:
\DirectX\
A DirectX 9.0 c teleptshez kattints ktszer a DXSETUP.EXE fjlra!
b.) DirectX s a tmogatott hardverek
Javasoljuk, hogy a FIFA 12 futatshoz hasznlj DirectX 9.0c-vel kompatibilis hangkrtykat s grafikus krtykat.
Javasoljuk tovbb, hogy az elad honlapjrl, vagy valamely lapkakszletekkel foglalkoz honlaprl tltsd le hangkrtyd s grafikus krtyd legfrissebb illesztprogramjt!
============================================================
4. A FIFA 12 eltvoltsa
============================================================
Windows XP alatt a Vezrlpult Programok hozzadsa/eltvoltsa funkcija segtsgvel tvolthatod el a FIFA 12 jtkot.
Windows Vista alatt a Vezrlpult Programok s szolgltatsok funkcija segtsgvel tvolthatod el a FIFA 12 jtkot.
Windows 7 alatt a Vezrlpult Programok s szolgltatsok funkcija segtsgvel tvolthatod el a FIFA 12 jtkot.
============================================================
5. Memriakvetelmnyek
============================================================
a.) Memriakvetelmnyek Windows alatt
A FIFA 12 futshoz 1 GB RAM-ra van szksg (Windows Vista /Windows 7 alatt 2 GB szksges).
Megjegyzs: Minl nagyobb a rendelkezsre ll rendszermemria, annl inkbb javul a jtk teljestmnye minden tren.
b.) A jtk futtatsa leterhelt Windows krnyezetben
Az Electronic Arts igyekszik a lehet legjobb grafikt, hanghatsokat s jtkmenetet biztostani. A szmtgpek teljestmnynek hatrait feszegetjk. Noha megtettnk minden tlnk telhett, hogy a FIFA 12 az sszes Windowsra val alkalmazssal egytt fusson, azt tancsoljuk, hogy amikor csak teheted, zrd be a tbbi alkalmazst, s egymagban futtasd a jtkot.
c.) Virtulis memria
Azt javasoljuk, engedd, hogy opercis rendszered automatikusan hatrozza meg a virtulis memriaknt hasznlt lemezterlet mrett.
============================================================
6. Tancsok a jtk futsi sebessgnek gyorstsra
============================================================
Szmos mdon felgyorsthatod a FIFA 12 futst:
a.) Cskkentsd a felbontst a FIFA 12 indt alkalmazs kpernyjn, a Jtkbelltsok panel Kpernykonfigurci fln.
b.) Cskkentsd a renderelsi minsget a FIFA 12 indt alkalmazs kpernyjn, a Jtkbelltsok panel Kpernykonfigurci fln.
c.) Kapcsold ki az MSAA funkcit a FIFA 12 indt alkalmazs kpernyjn, a Jtkbelltsok panel Kpernykonfigurci fln.
d.) Kapcsold ki a radart a jtkban a Jtkbelltsok kpernyn.
e.) Halktsd le teljesen a kommenttort a Jtkbelltsok panelen.
f.) Kapcsold ki a Vrakozs fggleges szinkronizlsra funkcit a FIFA 12 indt alkalmazs kpernyjn, a Jtkbelltsok panel Kpernykonfigurci fln.
============================================================
7. Gyorsbillentyk
============================================================
A jtkban a kvetkez gyorsbillentyk hasznlatosak egyes funkcik knnyebb elrshez. Az albbiak a VOIP belltsokra vonatkoznak, s csak a numerikus billentyzeten alkalmazhatk:
* = VOIP kikapcsolsa
- = VOIP hangerejnek cskkentse
+ = VOIP hangerejnek nvelse
ESC = sznet
============================================================
8. Egr, billentyzet s jtkvezrl mkdse
============================================================
A jtk irnytsra hasznlhatsz egeret, billentyzetet, vagy jtkvezrlt.
Az oldalvlaszts kpernyjhez rvn a hasznlni kvnt kezelszervet balra vagy jobbra mozgatva vlaszthatod ki csapatodat.
Ne feledd: elfordulhat, hogy a Windowsban jra kell kalibrlnod vezrldet, a jtk csak ekkor rzkeli azt megfelelen.
A jtk Sznet menjt menet kzben a Start gombbal (ha van ilyen jtkvezrldn), vagy az ESC gombbal hvhatod el.
A jtk kezelfelletn s a jtkban rvnyes vezrlbelltsok aszerint vltoznak, hogy melyik gomb-ikon tpust vlasztottad az indt konfigurcis alkalmazsban. A FIFA 12 indt
alkalmazs segtsgvel vlaszthatsz Logitech F510 stlus (A, B, X, Y) vagy numerikus tpus (Logitech Rumblepad 2) gomb-ikon megjelentst.
A jtk lehetsgeinek teljes kr kihasznlshoz rdemes a Logitech F510-hez hasonl, 360-os, ketts analg jtkvezrlvel jtszanod.
============================================================
9. A grafikus krtyk lapkakszletre vonatkoz megjegyzsek
============================================================
Amennyiben gondjaid tmadnak grafikus krtyddal a FIFA 12 futtatsa sorn, prblkozz meg a grafikus krtya illesztprogramjnak frisstsvel a grafikus krtya gyrtjnak honlapjrl! Ha gy sem javul a helyzet, prblkozz a grafikus krtya lapkakszletnek gyrtjtl szrmaz vezrlprogram frisstsvel! Lapkakszlet alatt a krtydon tallhat grafikus processzort rtjk. Ha sem grafikus krtyd kziknyvben, sem a vonatkoz honlapon nem tallsz rdemi informcit, keresd meg grafikus krtyd azonost lapkjt, rajta a lapkakszlet gyrtjnak nevvel!
============================================================
10. A tmogatott grafikus krtykra vonatkoz megjegyzsek
============================================================
Ajnlott lapkakszletek:
NVIDIA GeForce 6xxx sorozat (6600 vagy jobb)
NVIDIA GeForce 7xxx sorozat
NVIDIA GeForce 8xxx sorozat
NVIDIA GeForce 9xxx sorozat
NVIDIA GeForce GTX 2xx series
ATI Radeon X1600 (X1600 vagy jobb)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx sorozat
ATI Radeon HD 3xxx sorozat
ATI Radeon HD 4xxx sorozat
Felhvjuk figyelmedet, hogy az NVIDIA GeForce 7300, 8100, 8200, 8300 s 9300, ATI Redeon HD3200, HD4350 s az Intel / S3 integrlt lapkakszletek nem felelnek meg a minimlis rendszerkvetelmnyeknek.
E0001 hibakd = A jtkhoz Shader Model 3.0 kompatibilis (vagy jobb) grafikus krtya szksges.
Ha problmt szlelsz, lpj kapcsolatba grafikus krtyd gyrtjval, illetve a lapkakszlet eladjval, hogy beszerezd a legfrissebb vezrl- s illesztprogramokat!
MEGJEGYZS**: Az albbi grafikus krtyk hasznlata esetn lehetsges, hogy kpvltsokkor a kperny villogni kezd minden opercis rendszer alatt:
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Az MSAA engedlyezse tovbb ront a helyzeten. Valsznnek tartjuk, hogy a hiba minden egyes Crossfire konfigurciban hasznlt ATI krtya mellett fennll.
Az idnknti villdzst kikszblheti a Catalyst A.I bellts kikacsolsa az ATI vezrlpanelen.
============================================================
11. Windowsra vonatkoz megjegyzsek
============================================================
A FIFA 12 a Windows XP SP2, a Windows Vista s a Windows 7 opercis rendszereket tmogatja.
Az elmentett jtkllsok alaprtelmezett helye: C:\Users\\Dokumentumok\FIFA 12\
*FIGYELEM Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 opercis rendszer alatt a jtk megfelel teleptshez rendszergazdai hozzfrsre lesz szksged gpeden.
Bvebben errl a Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 lersban olvashatsz.
============================================================
12. USB eszkzkkel kapcsolatos problmk s megoldsuk
============================================================
Az USB eszkzket hasznl jtkosok vratlan s vezrelhetetlen menpont kivlasztst tapasztalhatnak a FIFA 12 jtk sorn. A problma elhrtsa rdekben gondoskodj rla, hogy a szmtgphez csatlakoztatott sszes USB eszkz (belertve a FIFA 12-hz nem szksges eszkzket is) megfelelen, a gyrt biztostotta illesztprogrammal mkdik.
Amennyiben a gyrt nem biztostott megfelel illesztprogramot, a Windows opercis rendszerben tallhat Eszkzkezeln keresztl kikapcsolhatod ezeket az eszkzket. Ennek elrshez kattints a Start menre, majd kattints a Belltsokra, vgl a Vezrlpultra! Kattints ktszer a Rendszer ikonra! A hardver fln kattints az Eszkzkezelre! Az Eszkzkezel s az ezen bell tallhat men hasznlatra vonatkoz informcikrt kattints a Sgra!
=======================
FIFA 12 (-) - README
 2 2011
=======================
______________________________________________________________________________
  - FIFA 12 EA SPORTS .  ,   ,     .
Electronic Arts   -,    .
______________________________________________________________________________
: Windows   Microsoft    .
============================================================
============================================================
1.
2.
  a)
  b)
  c)
3. DirectX 9.0c
  a) DirectX
  b) DirectX
4.
5.
  a)  ( Windows)
  b)  ( Windows)
  c)
6.
7.
8. ,
9.
10.
11.  Windows
12. USB
______________________________________________________________________________
============================================================
1.
============================================================
	 (Core duo 2 )
	Intel Core2Duo  1.8 , Windows XP / Windows Vista / Windows 7
	1  (2  Windows Vista / Windows 7)
	256 ,  DirectX 9.0c 3D  (  3.0 		 - . 11 " ")
	 ,  DirectX 9.0c
	512 /
    : 16-
 :
	Windows XP SP2 Windows Vista
	: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME Windows NT 4.0 .
 :
	DirectX 9.0c
============================================================
2.
============================================================
a)  FIFA 12
Windows ( ,  ):
 *     ,  .
 *    (START).
 * Windows Vista  Start > Games,   Windows -  > (  Windows XP).
Windows ( Origin):
 *   Origin   .  ,    .
 *  (  ) Origin.
  "" Windows Vista    Start > Programs > Games > Games Explorer.
b)
:     ,   ,  - ****://www.ea.com ****://www.eastore.com.
c)
 -   ,  ,  AUTORUN.EXE   .
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
DirectX 9.0c    EA SPORTS FIFA 12.
a) DirectX
  FIFA 12 DirectX 9.0c.   ,   FIFA 12  DVD-ROM   :
"\DirectX\"
  DXSETUP.EXE  DirectX 9.0c.
b)
  FIFA 12 -  ,  DirectX 9.0c.
   -  ,  -    .
============================================================
4.
============================================================
 Windows XP   FIFA 12     .
 Windows Vista   FIFA 12  "Programs and Features"  .
 Windows 7   FIFA 12 c  Programs and Features
============================================================
5.
============================================================
a)   Windows
  FIFA 12  1  ( Windows Vista / Windows 7 2 ).
:  ,  .
b)  ( Windows)
  ,  Electronic Arts,   .  ,  FIFA 12 ,      , .
c)
  ,    .
============================================================
6.
============================================================
   FIFA 12:
a)    ( " ").
b)    ( " ").
c)     ( " ).
d)  -  .
e) ,   ,  .
f)     ( " ").
============================================================
7.
============================================================
     .       :
* =
- =
+ =
ESC =
============================================================
8. ,
============================================================
    ,  .
     ,  ( ).
  ,   Windows,   .
   START  ( )  ESC .
     ,    .  FIFA 12   Logitech F510 style (A, B, X, Y)  (Logitech Rumblepad 2).
   FIFA 12   -, Logitech F510.
============================================================
9.
============================================================
    ,  ,  -  .  ,  ,  -   . ,   ,    - .    ,    .
============================================================
10.
============================================================
  :
NVIDIA GeForce 6xxx (6800 )
NVIDIA GeForce 7xxx
NVIDIA GeForce 8xxx
NVIDIA GeForce 9xxx
NVIDIA GeForce GTX 2xx
ATI Radeon X1600 (X1600 )
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx
ATI Radeon HD 3xxx
ATI Radeon HD 4xxx
 :   NVIDIA GeForce 7300,8100,8200,8300 9300, ATI Radeon HD3200, HD4350,  Intel / S3   .
  E0001 = ,  3.0 ( ).
     ,  -   .
**:      ( ):
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
 MSAA  . ,    ATI  Crossfire ( ).
   ,  Catalyst A.I.  ATI.
============================================================
11.  Windows
============================================================
  Windows XP SP2, Windows Vista Windows 7.
   : C:\Users\< >\\FIFA 12\
*:   Windows XP SP2/Windows Vista/Windows 7    .   Windows XP SP2/Windows Vista/Windows 7.
============================================================
12. USB
============================================================
     USB   .   ,   USB (  )  .
  ,    Windows.  , " > > "   "".      " ".    "".
=======================
FIFA 12 Demo - README
Last Updated 08-02-2011
=======================
______________________________________________________________________________
Thank you for trying the EA SPORTS FIFA 12 Demo. This README file contains information on features not
covered in the manual, as well as more detailed information on certain features already covered in
the manual. This README file also contains information on known issues, multiplayer issues and
hardware issues.
Content of Web Links within this document may not be under the control of Electronic Arts.
______________________________________________________________________________
NOTE: Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
============================================================
TABLE OF CONTENTS
============================================================
1. Minimum System Requirements
2. Installing the Game
  a.) Installing FIFA 12
  b.) Digital Retail Installation
  c.) If your "Autorun" feature is disabled
3. DirectX 9.0c
  a.) Installing DirectX directly from DVD
  b.) DirectX and supported hardware
4. Uninstalling FIFA 12
5. Memory Requirements
  a.) Memory requirements in Windows
  b.) Running the game under stressful Windows conditions
  c.) Virtual memory
6. Improving Game Speed
7. Hot Keys
8. Mouse, Keyboard and Controller Functionality
9. Notes on Video Card Chipsets
10. Notes on Video Card Support
11. Notes on Windows
12. Troubleshooting USB Devices
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Minimum System Requirements
============================================================
	CPU with Dual core processor (Core duo 2 or better)
	Intel Core2Duo @ 1.8Ghz on Windows XP / Windows Vista / Windows 7
	1 Gigabyte of RAM (2 GB required for Windows Vista / Windows 7)
	DirectX 9.0c Compatible 3D accelerated 256 MB video card or equivalent
	  (must support Shader Model 3.0 or above - see supported chipsets in section 11)
	DirectX 9.0c Compatible Sound Card
	512Kbps or greater broadband connection for online gameplay
	MS compatible mouse
	Keyboard
	Please note that 16 bit colour is not supported
Required Operating Systems:
	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
	Note that Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, and Windows NT 4.0 are not supported.
Required Software:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installing the Game
============================================================
a.) Installing FIFA 12
Windows (disc users):
 * Insert the disc into your disc drive and follow the on-screen instructions.
 * Once the game has installed you can launch it by locating the game through the Start menu.
 * Games on Windows Vista are located in the Start > Games menu and on earlier versions of Windows in the Start > Programs
  (or All Programs) menu.
Windows (EA Store users):
 * Once the game has been downloaded by Origin, click the install icon that appears and follow the on-screen
  instructions.
 * Launch the game (once it is installed) directly from Origin.
In Windows Vista Classic Start menu style, games are located in the Start > Programs > Games > Games Explorer menu.
b.) Digital Retail Installation
Note: If youd like additional information about your game as well as tips and patches please visit ****://www.ea.com or
****://www.eastore.com.
c.) If your "Autorun" feature is disabled
If for some reason your "Autorun" feature is disabled, you can install the program by running AUTORUN.EXE
directly from the root directory of the DVD.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
DirectX 9.0c will be installed as part of the EA SPORTS FIFA 12 installation.
a.) Installing DirectX directly from DVD
FIFA 12 comes with DirectX 9.0c. If you would like to install it manually, make sure the FIFA 12 DVD is in the
DVD-ROM drive, and access the following path on your DVD-ROM drive:
"\DirectX\"
Double-click on DXSETUP.EXE to begin DirectX 9.0c installation.
b.) DirectX and supported hardware
We recommend that FIFA 12 be run with DirectX 9.0c compatible sound cards and video cards.
We also suggest you update your sound card and video card driver to the newest release from the vendor or
chipset website.
============================================================
4. Uninstalling FIFA 12
============================================================
For Windows XP, you can uninstall FIFA 12 by accessing "Add/Remove Programs" in the Control Panel.
For Windows Vista, you can uninstall FIFA 12 by accessing "Programs and Features" in the Control Panel.
For Windows 7, you can uninstall FIFA 12 by accessing "Programs and Features" in the Control Panel.
============================================================
5. Memory Requirements
============================================================
a.) Memory requirements in Windows
FIFA 12 requires a minimum of 1 GB of RAM to run the game (2 GB required for Windows Vista / Windows 7).
Note: The more system memory available, the better the game will perform in all areas.
b.) Running the game under stressful Windows conditions
At Electronic Arts we strive to bring you the best in graphics, audio and gameplay. We are always pushing the
envelope of computer performance. While we have made every effort to ensure that FIFA 12 multi-tasks with all
applications for Windows, we recommend that you shut down other applications and run FIFA 12 by itself when possible.
c.) Virtual memory
We recommend that you let your operating system automatically manage the amount of virtual memory.
============================================================
6. Improving Game Speed
============================================================
There are several ways by which you can speed up the overall FIFA 12 experience:
a.) Lower the resolution in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
b.) Lower the rendering quality in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
c.) Turn off the MSAA in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
d.) Disable the radar from within the game under Game Settings.
e.) Turn the Commentary Volume all the way down within the game under Game Settings.
f.) Uncheck the Wait for Vsync option in the FIFA 12 launcher application under the Display Configuration tab within Game Settings.
============================================================
7. Hot Keys
============================================================
The following hot keys can be used in the game to access certain functions more quickly. The following relates to VOIP and is for the Numpad only:
* = Turn off VOIP
- = Turn down VOIP volume
+ = Turn up VOIP volume
ESC = Pause
============================================================
8. Mouse, Keyboard and Controller Functionality
============================================================
You can use the mouse, keyboard or controller to navigate the game interface.
Once you are on the Side select screen, you must move whichever input device you plan to use in the game to the
left or the right to select your team.
Please note that you may have to recalibrate your controllers in Windows in order to have the game detect them
correctly.
To bring up the in-game pause menus, you can press the Start button (if your gamepad has one) or press ESC.
The button callouts in the front end of the game and also in game are based on whatever button icon type you have chosen in the launcher configuration app. Within the
FIFA 12 launcher application you can select either the Logitech F510 style (A, B, X, Y) or numeric type (Logitech Rumblepad 2) of button icon imagery.
The use of a 360-degree dual analog gamepad such as the Logitech F510 is highly recommended for full
functionality.
============================================================
9. Notes on Video Card Chipsets
============================================================
If you are experiencing problems with your video card and FIFA 12, try updating your video card driver
by downloading the latest driver available from the video card manufacturer. If there is no improvement,
try using the latest driver provided by the video chipset manufacturer. Your video card chipset is the
video-processing chip located on your video card. If there is no information in your video card manual
or website, check the video card for an identifying chip with the chipset manufacturer's name on it.
============================================================
10. Notes on Video Card Support
============================================================
Recommended Chipsets:
NVIDIA GeForce 6xxx series (6800 or greater)
NVIDIA GeForce 7xxx series
NVIDIA GeForce 8xxx series
NVIDIA GeForce 9xxx series
NVIDIA GeForce GTX 2xx series
ATI Radeon X1600 (X1600 or greater)
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
ATI Radeon X1950
ATI Radeon HD 2xxx series
ATI Radeon HD 3xxx series
ATI Radeon HD 4xxx series
Please note that NVIDIA GeForce 7300,8100,8200,8300 and 9300, ATI Redeon HD3200 and HD4350 are below minimum system requirement.
Error Message E0001 = This game requires a shader model 3 (or better) card.
If you experience problems, please contact your card manufacturer or chipset vendor to get the latest drivers.
NOTE**: The screen may flicker whenever a screen transition happens in the game on all OS' for the following video cards,
ATI Radeon HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4870 Crossfire
ATI Radeon HD 4870 X2
Turning on MSAA makes the issue worse. We expect this issue occurs on all ATI video cards in Crossfire configuration (including single cards).
Occasional flickering may be addressed by disabling the Catalyst A.I setting in the ATI control panel.
============================================================
11. Notes on Windows
============================================================
FIFA 12 supports Windows XP SP2, Windows Vista, and Windows 7.
Save game location by default will be: C:\Users\\Documents\FIFA 12\
*NOTE - To install the game properly on Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7, you will need administrator access to your machine.
Consult your Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 documentation for more information.
============================================================
12. Troubleshooting USB Devices
============================================================
Gamers using USB devices may experience uncontrolled menu selections upon playing FIFA 12. To resolve this
issue, please ensure that all USB devices (including those not required to play FIFA 12) plugged into the
computer have been correctly installed using the drivers provided by the manufacturer.
If proper drivers are not provided by the manufacturer, you may choose to disable any of these devices using
the Device Manager in your Windows operating system. To open Device Manager, click Start, select Settings, and
then click Control Panel. Double-click on the System icon. On the Hardware tab, click Device Manager. For
information about using Device Manager, on the Action menu in Device Manager, click Help.

File information

File name: fifa12_demo_install_eu.zip

File size: 1.55 GB

Mime type: Stdin has more than one entry--rest ignored compressed-encoding=application/zip; charset=binary