FIFA 07 Updated Demo

FIFA 07 Updated Demo FIFA 07 Updated Demo FIFA 07 Updated Demo FIFA 07 Updated Demo

From the first whistle of the season to heartbreak of cup failure, FIFA 07 throws you into the rollercoaster ride of a football season, has your team got what it takes to win the league or will they bravely battle relegation - its all up to you.

Relish every scintillating victory over bitter rivals and fume through every gut-wrenching poor performance at home. Savour the spine-tingling stadium atmosphere, home and away, as your team battles their way up the league table. Listen as your supporters chant your players' names and bellow all the rousing club songs through rain and shine.

You have the power to shape your club's destiny in the EA Sports Interactive Leagues [F.A. Premier League, Bundesliga, French League, Mexican 1st Division], a new online mode that enables you to pit your club against supporters of your real-world opponents. Play your games according to the real-world schedule. When they play, you play. Track your team's progress as the aggregate results determine your club's position in the league table. Now you actually take to the pitch for the glory of your club.

New intelligent AI ensures that your 11 men on the pitch make realistic decisions, finding space and passing like professionals. A complete overhaul of the game engine now means that you have to employ real world tactics, make realistic decisions and think like a player in order to win matches.

Take on the updated and improved challenge of the Manager Mode. Player values and wages have been tuned to be even more realistic. Managerial decisions have even more tangible effects on player performance and welfare. Smarter CPU decisions mean rival managers are even more strategic in their own pursuit of silverware.

This is the season where you make the difference!

Text file description:

================
DEMO KE HE FIFA 07 README
Posledn aktualizace 31. 8. 2006
=================
_________________________________________________________________________
Dkujeme vm, e si chcete vyzkouet demo ke he EA SPORTS FIFA 07.
Obsah webovch strnek, na kter tento dokument odkazuje, nemus bt pod kontrolou spolenosti Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
==========================================================
OBSAH
==========================================================
1. Minimln poadavky na systm
2. Instalace dema ke he FIFA 07
3. DirectX 9.0c
4. Odinstalovn dema ke he FIFA 07
5. Poadavky na pam
  a) Poadavky na pam v systmu Windows
  b) Spoutn hry v systmu Windows za nronch podmnek
  c) Virtuln pam
6. Klvesov zkratky
7. Pouit myi, klvesnice a ovladae
8. Poznmky ohledn grafickch karet
9. Poznmky ohledn podpory grafickch karet
10. Poznmky ohledn systmu Windows
11. een problm se zazenmi USB
______________________________________________________________________________
==========================================================
1. Minimln poadavky na systm
==========================================================
	1,3 GHz
	256 MB RAM (doporueno 512 MB)
	Grafick karta 64 MB, s 3D akcelerac, kompatibiln s rozhranm DirectX 9.0c, nebo ekvivalentn (seznam podporovanch grafickch karet najdete v sti 9).
	Piblin 1 GB volnho msta na pevnm disku pro instalaci hry
	Zvukov karta kompatibiln s rozhranm DirectX 9.0c
	Modem s rychlost min. 56 kb/s pro hran on-line
	My kompatibiln se systmem Microsoft
	Klvesnice
	Poznmka: 16bitov barvy nejsou podporovny.
Poadovan operan systm:
	Windows XP SP2 nebo Windows 2000 SP4
	Poznmka: Operan systmy Windows 95, Windows 98, Windows ME a Windows NT 4.0          nejsou podporovny.
Poadovan software:
	Rozhran DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalace dema ke he FIFA 07
============================================================
1) Sthnte hru FIFA 07 Demo klepnutm na poloku STHNOUT v aplikaci EA Downloader.
2) Kdy se stahovn dokon, klepnte v aplikaci EA Downloader na poloku NAINSTALOVAT.
3) Zobraz se nabdka automatickho sputn (pokud je nsledovna oknem vbru jazyka, zvolte vmi preferovan jazyk).
4) Klepnte na NAINSTALOVAT.
5) Pot pota zjist, zda mte nainstalovno rozhran DirectX 9.0c a internetov prohle Internet Explorer 6.0 SP1.
POZNMKA: Pokud bude zjitno, e rozhran DirectX 9.0c nebo internetov prohle Internet Explorer 6.0 SP1 (nebo vy) nen ve vaem potai nainstalovn, vysko okno s informac, e je nutn oba tyto programy nainstalovat. Nsledujte pokyny na obrazovce. Klepnte na OK pro pokraovn a restartovn potae.
6) Zobraz se okno vbru instalace. Zvolte poloku TYPICK UIVATEL (doporueno pro vtinu uivatel) a klente na DAL pro pokraovn.
POZNMKA: Pokud zvolte poloku POKROIL UIVATEL, pak byste mli vdt, e vchoz adres pro instalaci je C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 07 DEMO (kde C:\ je vchoz disk potae). Pro zmnu tto sloky klepnte na PROCHZET a zvolte sloku a/nebo disk, na kter chcete provst instalaci.
7) Pot, co se zkopruj vechny soubory, budete dotzni, zda chcete zobrazit soubor ti mne, spustit hru FIFA 07 DEMO nebo zavt program.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Jestlie se pokuste spustit demo, ani byste mli nainstalovan rozhran DirectX 9.0c, budete podni, abyste toto rozhran nainstalovali.
Rozhran DirectX 9.0c najdete na internetovch strnkch spolenosti Microsoft: ****://www.microsoft.com/windows/directx
Poznmka: Pokud ji mte rozhran DirectX 9.0c (nebo vy) nainstalovan, nen poteba je instalovat znovu.
DirectX a podporovan hardware
Doporuujeme vm, abyste hru FIFA 07 DEMO hrli na potai vybavenm zvukovou a grafickou kartou kompatibiln s rozhranm DirectX 9.0c.
Dle vm doporuujeme, abyste si nainstalovali nejnovj ovladae pro svou grafickou i zvukovou kartu. Tyto ovladae najdete na webovch strnkch jejich vrobce.
============================================================
4. Odinstalovn dema ke he FIFA 07
============================================================
Nejjednodu zpsob, jak odinstalovat demo ke he FIFA 07, je pout zkratku Odinstalovat demo ke he FIFA 07 v nabdce Start. (obvykle Nabdka Start/Vechny programy/EA Sports/FIFA 07 Demo/Odinstalovat demo ke he FIFA 07.)
V ovldacch panelech systmu Windows najdete funkci Pidat/odstranit programy, kterou mete k odinstalovn dema tak vyut.
============================================================
5. Poadavky na pam
============================================================
a) Poadavky na pam v systmu Windows
Demo ke he FIFA 07 poaduje ke sputn nejmn 256 MB pamti RAM. (Doporuuje se 512 MB RAM.)
Poznmka: m vce systmov pamti je k dispozici, tm bude mt demo lep vkon ve vech smrech.
b) Spoutn hry ve Windows za nronch podmnek
Spolenost Electronic Arts se vm sna nabdnout to nejlep v grafice, zvuku i hern funknosti, a proto zachz k nejzazm mezm potaovho vkonu. Pestoe jsme vynaloili velk sil, aby demo ke he FIFA 07 mohla bet spolen s dalmi aplikacemi Windows, doporuujeme vm, je-li to mon, abyste vechny aplikace (vetn antivirovch program) zaveli a spoutli demo hry FIFA 07 samotnou.
c) Virtuln pam
Doporuujeme vm, abyste nechali operan systm automaticky dit mnostv virtuln pamti.
============================================================
6. Klvesov zkratky
============================================================
Pomoc nsledujcch klvesovch zkratek mete pouvat nkter funkce rychleji:
F2 Teleskopick kamera
F3 Akn kamera
F4 Kamera vysln
F5 Kamera celho hit
F6 Kamera postrann ry
F7 Dynamick kamera
F8 irokohl kamera
F9 Pepnut radaru
ESC Nabdka pozastaven hry
============================================================
7. Pouit myi, klvesnice a ovladae
============================================================
K obsluze rozhran hry mete pouvat my, klvesnici nebo ovlada.
Kdy se objev obrazovka Vbru strany, muste si zvolit tm tak, e pohnete doleva nebo doprava tm vstupnm ovldacm zazen, kter chcete ve he pouvat.
Nezapomete, e v systmu Windows budete muset svj ovlada pravdpodobn pekalibrovat, aby jej hra sprvn rozpoznala.
Chcete-li bhem hry otevt nabdku pozastaven hry, stisknte tlatko Start (je-li jm v ovlada vybaven) nebo klvesu ESC.
Na obrazovce Ovldn, dostupn z nabdky Moje FIFA 07, mete jednotliv hern funkce piadit jinm ovldacm prvkm, abyste si hran upravili podle vlastnch poteb. Mjte na pamti, e pokud pouvte ist digitln hern ovlada, nemli byste mnit nastaven Pohyb hre na Analogov, jinak by pi hran dochzelo k nedoucm inkm.
Poznmka: Zmny nastaven ovldacch prvk se ukldaj do pamti RAM a maj platnost pouze po dobu, kdy je demo hry FIFA 07 sputna.
K zajitn pstupu ke vem funkcm hry vm doporuujeme pouvat 360 duln analogov ovlada, nap. ovlada Logitech Dual Action.
Seznam podporovanch hernch ovlada:
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad and Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Xbox 360 Controller for Windows (nainstalovan ovlada mus bt verze 6.0.5435.0 nebo pozdj, datovan nejmn 20. kvtna 2006)
============================================================
10. Poznmky ohledn grafickch karet
============================================================
Mte-li v demu hry FIFA 07 DEMO njak pote se svou grafickou kartou, zkuste si sthnout aktuln verzi ovladae grafick karty od vrobce tto grafick karty. Pokud tm nedoshnete dnho zlepen, zkuste pout nejnovj ovlada od vrobce sady grafickch ip. Sada grafickch ip jsou ipy na grafick kart, kter zpracovvaj grafiku. Jestlie nemete najt dn informace v pruce ke grafick kart ani na webovch strnkch, zkuste na sv grafick kart najt dic ip, na nm je uvedeno jmno vrobce ipov sady.
============================================================
11. Poznmky ohledn podpory grafickch karet
============================================================
Doporuen grafick karty:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce srie FX
NVIDIA GeForce srie 6xxx
NVIDIA GeForce srie 7xxx
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon srie 9xxx
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
POZNMKA: Laptopov verze tchto grafickch karet mohou tak fungovat, ale nejsou oficiln podporovny, protoe hra na nich nebyla testovna.
Grafick karty srie NVIDIA GeForce MX nejsou podporovny.
Mte-li njak pote, obrate se laskav na vrobce va grafick karty nebo sady grafickch ip a nainstalujte si nejnovj ovladae.
============================================================
12. Poznmky ohledn systmu Windows
============================================================
Demo ke he FIFA 07 podporuje pouze operan systmy Windows 2000 a Windows XP.
POZNMKA: Abyste mohli hru sprvn nainstalovat v operanm systmu Windows 2000/Windows XP, budete potebovat na potai sprvcovsk prva pstupu. Vce informac najdete v dokumentaci k operanmu systmu Windows 2000/Windows XP.
============================================================
14. een problm se zazenmi USB
============================================================
Uivatel, kte pouvaj zazen USB, mohou mt v demu ke he FIFA 07 pote s nesprvnm chovnm nabdek. Abyste tyto pote odstranili, ujistte se prosm, e vechna zazen USB pipojen k vaemu potai (vetn tch, kter k hran dema hry FIFA 07 nepotebujete) jsou sprvn nainstalovna a pouvaj ovladae dodvan jejich vrobcem.
Pokud nemte k dispozici vhodn ovlada od vrobce zazen, mete kterkoli z tchto zazen deaktivovat pomoc Sprvce zazen operanho systmu Windows. Chcete-li otevt Sprvce zazen, klepnte na tlatko Start, vyberte Nastaven a pot Ovldac panely. Poklepejte na ikony Systm a na zloce Hardware klepnte na tlatko Sprvce zazen. Vce informac o pouvn Sprvce zazen najdete v Npovd v nabdce okna Sprvce zazen.
================
FIFA 07 DEMO-README
Letzte Aktualisierung: 31.08.2006
=================
_________________________________________________________________________
Vielen Dank, dass du die EA SPORTS FIFA07-DEMO ausprobierst.
Electronic Arts bernimmt keine Verantwortung fr Inhalte von in diesem Dokument genannten Weblinks.
_________________________________________________________________________
==========================================================
INHALTSVERZEICHNIS
==========================================================
1. Mindestanforderungen
2. Installieren der FIFA 07-Demo
3. DirectX 9.0c
4. Deinstallieren der FIFA07-Demo
5. Speicheranforderungen
  a.) Speicheranforderungen in Windows
  b.) Ausfhren des Spiels bei hoher Windows-Auslastung
  c.) Virtueller Speicher
6. Hotkeys
7. Maus-, Tastatur- und Controller-Funktionalitt
8. Hinweise zu Grafikkarten-Chipstzen
9. Hinweise zur Grafikkartenuntersttzung
10. Hinweise zu Windows
11. Fehlerbehebung bei USB-Gerten
_________________________________________________________________________
==========================================================
1. Mindestanforderungen
==========================================================
	1,3 GHz
	256 MB RAM (512 MB empfohlen)
	DirectX 9.0c-kompatible, 3D-beschleunigte Grafikkarte mit 64 MB oder
 	gleichwertig (siehe untersttzte Chipstze in Abschnitt 9)
	Ca. 1 GB freier Festplattenplatz
	DirectX 9.0c-kompatible Soundkarte
	MS-kompatible Maus
	Tastatur
	16-Bit-Farben werden nicht untersttzt.
Untersttzte Betriebssysteme:
	Windows XP SP2 oder Windows 2000 SP4
	Windows95, Windows98, WindowsME und Windows NT4.0 werden nicht
 	untersttzt.
Erforderliche Software:
	DirectX 9.0c
==========================================================
2. Installieren der FIFA 07-Demo
==========================================================
1) Downloade die FIFA 07-Demo, indem du in der EA Downloader-Anwendung auf DOWNLOAD klickst.
2) Sobald der Download beendet ist, klicke in der EA Downloader-Anwendung auf INSTALLIEREN.
3) Das Autostart-Men erscheint (sollte daraufhin ein Sprachauswahl-Bildschirm erscheinen, whle bitte deine gewnschte Sprache).
4) Kicke auf INSTALLIEREN.
5) Es wird nun berprft, ob DirectX 9.0c und der Internet Explorer 6.0 SP1 auf deinem System installiert sind.
HINWEIS: Sollten DirectX 9.0c (oder hher) oder der Internet Explorer 6.0 SP1 (oder hher) auf deinem System nicht gefunden werden, wirst du durch eine Meldung informiert, dass beide Programme installiert werden mssen. Bitte folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicke auf OK, um fortzufahren und den Computer neu zu starten.
6) Der Bildschirm Installationsart erscheint. Whle TYPISCH (fr die meisten Benutzer empfohlen) und klicke auf WEITER, um fortzufahren.
HINWEIS: Wenn du die Installationsart FORTGESCHRITTEN whlst, ist das Standard-Installationsverzeichnis C:\Programme\EA SPORTS\FIFA 07 DEMO (wobei C:\ fr das Laufwerk steht, auf dem sich dein aktuelles Betriebssystem befindet). Um das Verzeichnis zu wechseln, klicke auf DURCHSUCHEN und whle dann den Ordner und/oder das Laufwerk, um den Ort zu bestimmen, in den das Spiel installiert werden soll.
7) Sobald alle Dateien kopiert wurden, wirst du gefragt, ob du dir die Readme-Datei ansehen, die FIFA 07-Demo starten oder das Installationsprogramm beenden mchtest.
==========================================================
3. DirectX 9.0c
==========================================================
Wenn du versuchst, das Spiel auszufhren, ohne dass DirectX9.0c installiert ist, wirst
du zur Aktualisierung aufgefordert, bevor die Installation des Spiels gestartet wird.
DirectX9.0c erhltst du auf der Microsoft-Website:
****://www.microsoft.com/windows/directx
DirectX und untersttzte Hardware
Wir empfehlen, die FIFA07-Demo mit DirectX9.0c-kompatiblen Sound- und Grafikkarten auszufhren.
Auerdem empfehlen wir, die Sound- und Grafikkartentreiber auf die neueste Version
von der Website des Herstellers oder des Chipsatzherstellers zu aktualisieren.
==========================================================
4. Deinstallieren der FIFA07-Demo
==========================================================
Die einfachste Methode zur Deinstallation von FIFA07 ist, die Verknpfung
"FIFA07-Demo deinstallieren" im Startmen (normalerweise
"Start/Programme/EA Sports/FIFA07-Demo/FIFA07-Demo deinstallieren") zu verwenden.
Windows bietet auerdem in der Systemsteuerung die Option "Software",
ber die du das Spiel deinstallieren kannst.
==========================================================
5. Speicheranforderungen
==========================================================
a.) Speicheranforderungen in Windows
Fr die FIFA07-Demo sind mindestens 256MB RAM zum Ausfhren des Spiels erforderlich
(512MB werden empfohlen).
Hinweis: Je mehr Systemspeicher verfgbar ist, desto hher ist die Leistung
des Spiels in allen Bereichen.
b.) Ausfhren des Spiels bei hoher Windows-Auslastung
Es ist das Ziel von Electronic Arts, im Bereich Grafiken, Audio und Spielerlebnis das Beste
zu bieten. Wir bemhen uns stets, das Maximum aus der Computerleistung herauszuholen.
Wir haben alles daran gesetzt, sicherzustellen, dass die FIFA07-Demo mit allen
Windows-Anwendungen gleichzeitig ausgefhrt werden kann. Dennoch empfehlen wir,
sofern mglich, andere Anwendungen zu schlieen und die FIFA07-Demo alleine auszufhren.
c.) Virtueller Speicher
Nach Mglichkeit sollte die Gre des virtuellen Speichers vom Betriebssystem automatisch verwaltet werden.
==========================================================
6. Hotkeys
==========================================================
Folgende Hotkeys knnen im Spiel verwendet werden, um schneller auf bestimmte Funktionen zuzugreifen:
F2=TV-Kamera
F3=Aktion-Kamera
F4=bertragung-Kamera
F5=Lngsansicht-Kamera
F6=Seitenlinie-Kamera
F7=Dynamisch-Kamera
F8=Breitbild-Kamera
F9=Radar ein/aus
ESC Men "Pause"
==========================================================
7. Maus-, Tastatur- und Controller-Funktionalitt
==========================================================
Du kannst die Maus, die Tastatur oder den Controller verwenden, um auf der Spieloberflche zu navigieren.
Sobald du dich auf dem Bildschirm "Seitenauswahl" befindest, musst du das Eingabegert,
das du im Spiel verwenden mchtest, nach rechts oder links bewegen, um dein Team auszuwhlen.
Bitte beachte, dass du unter Umstnden deine Controller in Windows neu kalibrieren musst,
damit das Spiel sie ordnungsgem erkennt.
Um whrend des Spiels die Mens fr "Pause" anzuzeigen, kannst du die Start-Taste
(wenn dein Gamepad eine solche Taste hat) oder die ESC-Taste drcken.
Fr vollstndige Funktionalitt wird die Verwendung eines 360 Grad-Dual-Analog-Gamepads,
wie das Logitech Dual Action, empfohlen.
Auerdem werden die folgenden Gamepads untersttzt:
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad und Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Xbox 360 Controller fr Windows (der installierte Treiber muss mindestens die Versionsnummer
6.0.5435.0 vom 20. Mai 2006 haben)
==========================================================
8. Hinweise zu Grafikkarten-Chipstzen
==========================================================
Wenn Probleme mit deiner Grafikkarte und der FIFA07-Demo auftreten, versuche deinen
Grafikkartentreiber zu aktualisieren, indem du den aktuellsten verfgbaren Treiber vom
Hersteller der Grafikkarte herunterldst. Wenn dies keine Verbesserung bringt, versuche
den aktuellsten Treiber, der vom Hersteller des Grafikchipsatzes zur Verfgung gestellt wird,
zu verwenden. Dein Grafikkarten-Chipsatz ist der Grafiken verarbeitende Chip auf deiner Grafikkarte.
Wenn du im Handbuch oder auf der Website zu deiner Grafikkarte keine Informationen findest,
suche auf der Grafikkarte nach einem Identifikationschip mit dem Namen des Chipsatz-Herstellers.
==========================================================
9. Hinweise zur Grafikkartenuntersttzung
==========================================================
Empfohlene Chipstze:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce FX-Serie
NVIDIA GeForce 6xxx-Serie
NVIDIA GeForce 7xxx-Series
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 9xxx-Serie
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
*** HINWEIS: Laptop-Versionen der genannten Chipstze knnen ebenfalls funktionieren, werden aber
nicht offiziell untersttzt, da wir sie nicht getestet haben.
* Die NVIDIA GeForce MX-Serie wird nicht untersttzt.
Wenn Probleme auftreten, wende dich an den Hersteller deiner Grafikkarte oder des Chipsatzes,
um die aktuellsten Treiber zu erhalten.
==========================================================
10. Hinweise zu Windows
==========================================================
Die FIFA07-Demo untersttzt Windows2000 und WindowsXP.
* HINWEIS Um das Spiel ordnungsgem auf Windows2000/WindowsXP zu installieren, bentigst du
Administratorrechte auf deinem Computer.
Weitere Informationen findest du in deiner Windows 2000-/WindowsXP-Dokumentation.
==========================================================
11. Fehlerbehebung bei USB-Gerten
==========================================================
Spieler, die USB-Gerte benutzen, haben mglicherweise Probleme mit einer unkontrollierten Menauswahl.
Vergewissere dich in diesem Fall, dass alle USB-Gerte (einschlielich der fr die Ausfhrung der
FIFA 07-Demo erforderlichen Gerte) korrekt installiert wurden und ber aktuelle Treiber
des jeweiligen Herstellers verfgen.
Stellt der Hersteller keine ordnungsgemen Treiber zur Verfgung, kannst du die betroffenen
Gerte mithilfe des Windows Gerte-Managers deaktivieren. Klicke dazu auf START, whle im nun
erscheinenden Men "Einstellungen" und ffne die Systemsteuerung. Doppelklicke auf das System-Symbol
und whle anschlieend die Registerkarte "Hardware". Klicke hier auf den Button "Gerte-Manager".
Wenn du weitere Informationen ber die Verwendung des Gerte-Managers brauchst, klicke
im Gerte-Manager-Fenster auf "Hilfe".
================
FIFA 07 DEMO README
Last Updated 31-08-2006
=================
_________________________________________________________________________
Thank you for trying EA SPORTS FIFA 07 Demo.
Content of Web Links within this document may not be under the control of Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
==========================================================
TABLE OF CONTENTS
==========================================================
1. Minimum System Requirements
2. Installing the FIFA 07 Demo
3. DirectX 9.0c
4. Uninstalling FIFA 07 Demo
5. Memory requirements
  a.) Memory requirements in Windows
  b.) Running the game under stressful Windows conditions
  c.) Virtual Memory
6. Hot Keys
7. Mouse, Keyboard and Controller Functionality
8. Notes on Video Card chipsets
9. Notes on Video Card Support
10. Notes on Windows
11. Troubleshooting USB Devices
______________________________________________________________________________
==========================================================
1. Minimum System Requirements
==========================================================
	1.3 GHz
	256 Megabytes of RAM (512 MB recommended)
	DirectX 9.0c Compatible 3D accelerated 64 MB video card or equivalent (see supported chipsets in section 9)
	(Approx.) 1 GB free hard disk space
	DirectX 9.0c Compatible Sound Card
	MS compatible mouse
	Keyboard
	Please note that 16 bit colour is not supported
Required Operating Systems:
	Windows XP SP2 or Windows 2000 SP4
	Note that Windows 95, Windows 98, Windows ME and Windows NT 4.0 are not supported.
Required Software:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installing the FIFA 07 Demo
============================================================
1) Download FIFA 07 Demo by clicking DOWNLOAD in EA Downloader application.
2) When the download is done, click INSTALL in EA Downloader application.
3) The Autorun menu appears (if followed by a language selection screen select your preferred language).
4) Click INSTALL.
5) The computer then detects if DirectX 9.0c and Internet Explorer 6.0 SP1 are installed on your system.
NOTE: If DirectX 9.0c (or higher) or Internet Explorer 6.0 SP1 (or higher) are not detected on your computer, a prompt informs you that it is necessary to install both programs. Follow the on-screen instructions. Click OK to continue and restart your computer.
6) The Setup Type screen appears. Select TYPICAL USER (recommended for most users) and Click NEXT to continue.
NOTE: If you choose ADVANCED USER installation please note that the default install directory is C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 07 DEMO (where C:\ is your system default drive). To change the directory, click BROWSE, then choose the folder and/or drive you want to install to.
7) Once all files have been copied you will be asked whether view the readme file, launch FIFA 07 DEMO or quit.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
If you try to run the game without DirectX 9.0c installed, you will be prompted to upgrade before the game installation begins.
DirectX 9.0c can be found on the Microsoft website: ****://www.microsoft.com/windows/directx
DirectX and supported hardware
We recommend that the FIFA 07 DEMO be run with DirectX 9.0c compatible sound cards and video cards.
We also suggest you update your sound card and video card driver to the newest release from the vendor or chipset website.
============================================================
4. Uninstalling FIFA 07 Demo
============================================================
The simplest method of uninstalling FIFA 07 Demo is to use "Uninstall FIFA 07 Demo" shortcut in the Start Menu (usually "Start Menu/All Programs/EA Sports/FIFA 07 Demo/Uninstall FIFA 07 Demo").
Windows also has an "Add/Remove Programs" Icon in the Control Panel that you can use to uninstall the game.
============================================================
5. Memory Requirements
============================================================
a.) Memory requirements in Windows
FIFA 07 Demo requires a minimum of 256 MB of RAM to run the game (512 MB is recommended).
Note: The more system memory available, the better the game will perform in all areas.
b.) Running the game under stressful Windows conditions
At Electronic Arts we strive to bring you the best in graphics, audio and gameplay. We are always pushing the envelope of computer performance. While we have made every effort to ensure that FIFA 07 Demo multi-tasks with all Windows applications, we recommend that you shut down other applications and run FIFA 07 Demo by itself when possible.
c.) Virtual memory
We recommend that you let your operating system automatically manage the amount of virtual memory.
============================================================
6. Hot Keys
============================================================
The following hot keys can be used in the game to access certain functions more quickly:
F2=Tele camera
F3=Action camera
F4=Broadcast camera
F5=End to End camera
F6=Sideline camera
F7=Dynamic camera
F8=Widescreen camera
F9=Radar Toggle
ESC - Pause Menu
============================================================
7. Mouse, Keyboard and Controller Functionality
============================================================
You can use the mouse, keyboard or controller to navigate the game interface.
Once you are on the Side select screen, you must move whichever input device you plan to use in the game to the left or the right to select your team.
Please note that you may have to recalibrate your controllers in Windows in order to have the game detect them correctly.
To bring up the in-game pause menus, you can press the Start button (if your gamepad has one) or press ESC.
The use of a 360 dual analog gamepad such as the Logitech Dual Action is highly recommended for full functionality.
The following gamepads are also supported:
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad and Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Xbox 360 Controller for Windows (driver installed must be version 6.0.5435.0, or later, dated May 20th 2006)
============================================================
8. Notes on Video Card Chipsets
============================================================
If you are experiencing problems with your video card and FIFA 07 Demo, try updating your video card driver by downloading the latest driver available from the video card manufacturer. If there is no improvement, try using the latest driver provided by the video chipset manufacturer. Your video card chipset is the video-processing chip located on your video card. If there is no information in your video card manual or website, check the video card for an identifying chip with the chipset manufacturer's name on it.
============================================================
9. Notes on Video Card Support
============================================================
Recommended Chipsets:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce FX series
NVIDIA GeForce 6xxx series
NVIDIA GeForce 7xxx series
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 9xxx series
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***NOTE: *Laptop models of these chipsets may work, but are not officially supported as they have not been tested.
	 *NVIDIA GeForce MX series are not supported.
If you experience problems, please contact your card manufacturer or chipset vendor to get the latest drivers.
============================================================
10. Notes on Windows
============================================================
FIFA 07 DEMO supports Windows 2000 and Windows XP.
*NOTE - To install the game properly on Windows 2000/Windows XP, you will need administrator access to your machine. Consult your Windows 2000/Windows XP documentation for more information.
============================================================
11. Troubleshooting USB Devices
============================================================
Gamers using USB devices may experience uncontrolled menu selections upon playing FIFA 07 Demo. To resolve this issue, please ensure that all USB devices (including those not required to play FIFA 07 Demo) plugged into the computer have been correctly installed using the drivers provided by the manufacturer.
If proper drivers are not provided by the manufacturer, you may choose to disable any of these devices using the Device Manager in your Windows operating system. To open Device Manager, click Start, select Settings, and then click Control Panel. Double-click on the System icon. On the Hardware tab, click Device Manager. For information about using Device Manager, on the Action menu in Device Manager, click Help.
================
FIFA 07 DEMO LEME
ltima actualizacin 29-08-2006
=================
_________________________________________________________________________
Gracias por probar EA SPORTS FIFA 07 Demo.
El contenido de links a sitios web de este documento puede no estar sometido al control de Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
==========================================================
NDICE DE CONTENIDOS
==========================================================
1. Requisitos mnimos del sistema
2. Instalando FIFA 07 Demo
3. DirectX 9.0c
4. Desinstalacin de FIFA 07 Demo
5. Requisitos de memoria
  a.) Requisitos de memoria en Windows
  b.) Ejecucin del juego bajo condiciones difciles en Windows
  c.) Memoria virtual
6. Atajos de teclado
7. Funcionalidad de ratn, teclado y mando
8. Notas sobre chipsets de tarjetas grficas
9. Notas sobre soporte de tarjetas grficas
10. Notas sobre Windows
11. Solucin de problemas de dispositivos USB
______________________________________________________________________________
==========================================================
1. Requisitos mnimos del sistema
==========================================================
	1.3 GHz
	256 Megabytes de RAM (se recomiendan 512 MB)
	Tarjeta grfica aceleradora 3D de 64 MB compatible con DirectX 9.0c o equivalente (consulta los chipsets en la seccin 9)
	1 GB de espacio libre (aprx.)
	Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9.0c
	Ratn compatible MS
	Teclado
	Advierte que no se soporta color de 16 bits
Sistemas operativos necesarios:
	Windows XP SP2 o Windows 2000 SP4
	No funciona con Windows 95, Windows 98, Windows ME ni con Windows NT 4.0.
Programas necesarios:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalando FIFA 07 Demo
============================================================
1) Descarga el FIFA 07 Demo pulsando DESCARGAR en la aplicacin zona de descarga EA.
2) Cuando la descarga haya finalizado, pulsa INSTALAR en la aplicacin zona de descarga EA.
3) Aparece el men de "Reproduccin automtica" (Si sigue la pantalla de eleccin de idioma, selecciona el idioma preferido).
4) Pulsa INSTALAR.
5) Entonces el ordenador comprueba si est instalado DirectX 9.0c e Internet Explorer 6.0 SP1.
NOTA: si el ordenador no detecta DirectX 9.0c (o superior) e Internet Explorer 6.0 SP1 (o superior) una nota informar que es necesario instalar ambos programas. Sigue las instrucciones de pantalla. Pulsa ACEPTAR para continuar y reiniciar el ordenador.
6) Aparece la pantalla de tipo de instalacin. Elige TPICA (recomendada para la mayora de los usuarios) y pulsa SIGUIENTE para continuar.
NOTA: si eliges la instalacin AVANZADA, ten en cuenta que el directorio de instalacin es C:\Archivos de programa\EA SPORTS\FIFA 07 DEMO (donde C:\ es la unidad predeterminada del sistema). Para cambiar el directorio pulsa EXAMINAR y elige la carpeta y/o unidad donde lo quieras instalar.
7) Una vez se hayan copiado todos los ficheros, aparecern tres opciones, ver el fichero leme, ejecutar FIFA 07 DEMO o salir.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Si intentas ejecutar el juego sin haber instalado DirectX 9.0c, se te pedir que actualices antes de iniciar la instalacin propiamente dicha.
Puedes encontrar DirectX 9.0c en el sitio web de Microsoft: ****://www.microsoft.com/windows/directx
DirectX y hardware compatible
Te recomendamos que ejecutes FIFA 07 Demo con tarjetas de sonido y tarjetas grficas compatibles con DirectX 9.0c.
Tambin te sugerimos que actualices los controladores de tu tarjeta grfica y tu tarjeta de sonido desde el sitio web del vendedor o el fabricante.
============================================================
4. Desinstalacin de FIFA 07 Demo
============================================================
El mtodo ms sencillo para desinstalar FIFA 07 Demo es utilizar el atajo "Desinstalar FIFA 07 Demo" en el Men Inicio (habitualmente "Inicio/Todos los Programas/EA Sports/FIFA 07 Demo/Desinstalar FIFA 07 Demo").
Windows tambin tiene un icono de "Agregar o quitar programas" en el Panel de Control que puedes utilizar para desinstalar el juego.
============================================================
5. Requisitos de memoria
============================================================
a.) Requisitos de memoria en Windows
FIFA 07 Demo requiere un mnimo de 256 MB de memoria RAM para ejecutar el juego (se recomiendan 512 MB).
Nota: Cuanta ms memoria haya disponible, mejor funcionar el juego en todos los aspectos.
b.) Ejecucin del juego bajo condiciones difciles en Windows
En Electronic Arts nos esforzamos para presentarte lo mejor en grficos, sonido y juego. Siempre procuramos aprovechar al mximo las capacidades del ordenador. Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que FIFA 07 Demo funcione en modo multitarea con todas las aplicaciones de Windows, pero te recomendamos que cuando sea posible, cierres las dems aplicaciones y ejecutes solo FIFA 07 Demo.
c.) Memoria virtual
Te recomendamos que permitas que tu sistema operativo gestione automticamente la memoria virtual.
============================================================
6. Atajos de teclado
============================================================
Se pueden utilizar los siguientes atajos de teclado en el juego para acceder a ciertas funciones con rapidez:
F2=Tele cmara
F3=Cmara de accin
F4=Cmara de retransmisin
F5=Cmara de lnea de fondo
F6=Cmara de banda
F7=Cmara dinmica
F8=Cmara de pantalla ancha
F9=Alternar radar
ESC - Men de pausa
============================================================
7. Funcionalidad de ratn, teclado y mando
============================================================
Para navegar en la interfaz del juego puedes utilizar ratn, teclado o mando.
Cuando ests en la pantalla Elegir equipo, debes mover el dispositivo que quieras usar en el juego a la izquierda o derecha para seleccionar a tu equipo.
Es posible que necesites volver a calibrar tus mandos en Windows para que el juego los detecte correctamente.
Para acceder a los mens de pausa en el juego puedes pulsar el botn Inicio (si tu mando lo tiene) o pulsar ESC.
Para disfrutar de una funcionalidad total, se recomienda encarecidamente el empleo de un mando analgico dual de 360, como el Logitech Dual Action.
El juego tambin soporta los siguientes mandos:
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad and Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Mando Xbox 360 para Windows (los controladores instalados deben ser la versin6.0.5435.0 o superior, con fecha 20 de Mayo de 2006)
============================================================
8. Notas sobre chipsets de tarjetas grficas
============================================================
Si sufres problemas con tu tarjeta grfica y FIFA 07 Demo, intenta actualizar los controladores de la misma descargando los controladores ms actuales disponibles desde el sitio web del fabricante. Si no experimentas mejoras, intenta utilizar el ltimo controlador proporcionado por el fabricante del chipset. Tu chipset es el chip de procesamiento grfico de tu tarjeta grfica. Si no hay informacin en el manual o en el sitio web de tu tarjeta grfica, mira la tarjeta grfica y busca un chip identificativo con el nombre del fabricante.
============================================================
9. Notas sobre soporte de tarjetas grficas
============================================================
Chipsets recomendados:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
Serie NVIDIA GeForce FX
Serie NVIDIA GeForce 6xxx
Serie NVIDIA GeForce 7xxx
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
Serie ATI Radeon 9xxx
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***NOTA: *Los modelos para porttiles de estos chipsets pueden funcionar, pero no tienen soporte oficial, pues no han sido probados.
	 *La serie NVIDIA GeForce MX no es compatible.
Si experimentas problemas, contacta con el vendedor o fabricante del chipset para conseguir los controladores ms actuales.
============================================================
10. Notas sobre Windows
============================================================
FIFA 07 Demo soporta Windows 2000 y Windows XP.
*NOTA: Para instalar el juego correctamente en Windows 2000/Windows XP, necesitars acceso como administrador a tu mquina. Consulta la documentacin de Windows 2000/Windows XP si deseas ms informacin.
============================================================
11. Solucin de problemas de dispositivos USB
============================================================
Los jugadores que utilicen dispositivos USB pueden experimentar selecciones de men no controladas al jugar a FIFA 07 Demo. Para resolver este problema, asegrate de que todos los dispositivos USB (incluyendo los no necesarios para jugar a FIFA 07 Demo) conectados al ordenador han sido correctamente instalados usando los controladores proporcionados por el fabricante.
Si el fabricante no proporciona controladores apropiados, puedes desactivar esos dispositivos en el Administrador de dispositivos de tu sistema operativo Windows. Para abrir el Administrador de dispositivos, haz clic en Inicio, selecciona Panel de control. Haz doble clic en el icono de Sistema. Elige la pestaa Hardware y haz clic en Administrador de dispositivos. Para ms informacin acerca del Administrador de dispositivos, haz clic en Ayuda, en el Men de accin del Administrador de dispositivos.
================
DEMO DE FIFA 07
Fichier LisezMoi
Dernire mise jour le 31 aot 2006
=================
_________________________________________________________________________
Merci dessayer la Dmo dEA SPORTS FIFA 07.
Le contenu de certains liens Internet indiqus dans ce document n'est pas sous l'autorit d'Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
==========================================================
TABLE DES MATIERES
==========================================================
1. Configuration minimum ncessaire
2. Installation de la Dmo de FIFA 07
3. DirectX 9.0c
4. Dsinstallation de la Dmo de FIFA 07
5. Mmoire requise
  a.) Mmoire requise avec Windows
  b.) Excution du jeu dans des conditions extrmes avec Windows
  c.) Mmoire virtuelle
6. Raccourcis
7. Utilisation du clavier, des manettes et de la souris
8. Remarques relatives aux composants des cartes graphiques
9. Remarques relatives la compatibilit des cartes graphiques
10. Remarques sur Windows
11. Dpannage des problmes lis aux priphriques USB
______________________________________________________________________________
==========================================================
1. Configuration minimum ncessaire
==========================================================
	1,3 GHz
	256 Mo de mmoire RAM (512 Mo recommands)
	Carte graphique acclratrice 3D de 64 Mo compatible DirectX 9.0c ou quivalent (voir les composants compatibles au paragraphe 8)
	Environ 1 Go d'espace libre sur le disque dur
	Espace supplmentaire requis pour les sauvegardes et pour l'installation de DirectX 9.0c
	Carte son compatible DirectX 9.0c
	Souris compatible MS
	Clavier
	Veuillez noter que le paramtre couleurs 16 bits n'est pas compatible.
Systme d'exploitation ncessaire :
	Windows XP SP2 ou Windows 2000 SP4
	Remarque: Windows 95, Windows 98, Windows ME et Windows NT 4.0 ne sont pas pris en charge.
Logiciels requis :
	Internet Explorer 6.0 pour le jeu en ligne
	Macromedia Flash 6.0.79.0 ou une version plus rcente pour le jeu en ligne
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installation de la dmo de FIFA 07
============================================================
1) Tlchargez la dmo de FIFA 07 en cliquant sur TELECHARGER dans lapplication EA Tlchargement.
2) Lorsque le tlchargement est termin, cliquez sur INSTALLER dans lapplication EA Tlchargement.
3) Lcran de dmarrage apparat (si celui-ci est suivi de lcran de slection des langues, slectionnez votre langue).
4) Cliquez sur INSTALLER
5) L'ordinateur dtecte ensuite si DirectX 9.0c et Internet Explorer 6.0 SP1 sont installs sur votre systme.
REMARQUE : si DirectX 9.0c (ou suprieur) ou Internet Explorer 6.0 SP1(ou suprieur) ne sont pas dtects sur votre ordinateur, un message vous indiquera qu'il est ncessaire d'installer ces deux programmes. Suivez les instructions qui s'affichent l'cran. Cliquez sur "OK" pour continuer et redmarrer votre ordinateur.
6) L'cran de type d'installation apparat. Slectionnez Installation typique (recommand pour la plupart des utilisateurs) et cliquez sur "Suivant" pour continuer.
REMARQUE : si vous choisissez Installation avance, le rpertoire d'installation par dfaut sera C:\Programmes\EA SPORTS\FIFA 07 DEMO (dans le cas o C:\ est votre lecteur systme par dfaut). Pour changer de rpertoire, cliquez sur "Parcourir",puis choisissez le dossier et/ou le lecteur de votre choix.
7) Lorsque tous les fichiers auront t copis, vous aurez le choix entre lire le fichier LisezMoi, dmarrer la Dmo FIFA 07, ou quitter.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Si vous essayez de faire fonctionner le jeu sans que DirectX 9.0c soit install, une invite vous demandera de le faire avant que l'installation ne commence.
Vous pouvez trouver DirectX 9.0c sur le site Internet de Microsoft:
****://www.microsoft.com/windows/directx (site en anglais)
DirectX et matriel compatible
Nous recommandons d'utiliser FIFA 07 avec des cartes son et graphique compatibles avec DirectX 9.0c.
Nous suggrons aussi de mettre jour les pilotes de vos cartes son et graphique depuis le site Internet du vendeur ou du fabricant.
============================================================
4. Dsinstallation de la Dmo de FIFA 07
============================================================
La mthode la plus simple pour dsinstaller la Dmo de FIFA 07 est d'utiliser le raccourci "Dsinstaller la Dmo de FIFA 07" depuis le menu Dmarrer (gnralement "Dmarrer/Tous les programmes/EA Sports/FIFA 07 DEMO/Dsinstaller la Dmo de FIFA 07").
Vous pouvez galement cliquer sur Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de configuration de Windows.
============================================================
5. Mmoire requise
============================================================
a.) Mmoire requise avec Windows
FIFA 07 ncessite au minimum 256 Mo de mmoire RAM pour que le jeu fonctionne (une mmoire RAM de 512 Mo est recommande).
Remarque : plus il y a de mmoire systme disponible, plus le jeu verra ses performances amliores.
b.) Excution du jeu dans des conditions extrmes avec Windows
Electronic Arts s'efforce de toujours vous offrir ce qui existe de mieux en termes de graphismes, de son et de jouabilit.
Nous faisons toujours de notre mieux pour amliorer les performances des ordinateurs. Bien que nous ayons fourni tous les efforts
possibles pour veiller ce que FIFA 07 fonctionne en multitches avec toutes les applications Windows, nous vous recommandons de fermer toutes les autres
applications (y compris les antivirus) et de faire fonctionner le jeu tout seul lorsque cela est possible.
c.) Mmoire virtuelle
Nous vous recommandons de laisser votre systme d'exploitation grer automatiquement la quantit de mmoire virtuelle utilise.
============================================================
6. Raccourcis
============================================================
Pour accder plus rapidement certaines fonctions, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants :
F2 = Camera TV
F3 = Camera Action
F4 = Camera Plan d'ensemble
F5 = Camera Virage
F6 = Camera Latrale
F7 = Camera Dynamique
F8 = Camera Ecran large
F9 = Camera Radar avec/sans
ECHAP - Menu Pause
============================================================
7. Utilisation du clavier, des manettes et de la souris
============================================================
Vous pouvez utiliser la souris, le clavier ou une manette pour naviguer dans l'interface du jeu.
Une fois que vous tes sur l'cran Choix de l'quipe, vous devez dplacer l'icne du priphrique utilis sur la gauche ou sur la droite pour choisir une quipe.
Il se peut que vous deviez talonner nouveau vos manettes sous Windows afin que le jeu puisse les identifier sans problme.
Si vous voulez faire apparatre le menu Pause en cours de match, appuyez sur la touche Start (si votre manette en a une) ou sur la touche ECHAP de votre clavier.
Pour une fonctionnalit totale, nous vous recommandons vivement d'utiliser une manette analogique 360 telle que Logitech Dual Action.
Les manettes suivantes sont galement compatibles :
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad and Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Manette Xbox 360 for Windows (le pilote install doit tre la version 6.0.5435.0, date du 20 mai 2006, ou une version plus rcente).
============================================================
8. Remarques relatives aux composants des cartes graphiques
============================================================
Si vous rencontrez des problmes de carte graphique avec la dmo de FIFA 07, essayez de mettre votre pilote de carte graphique jour en tlchargeant la dernire version de ce pilote depuis le site du fabricant de votre carte. Le composant est la puce situe sur votre carte qui gre le traitement vido. Si aucune information n'est disponible dans le manuel ou sur le site Internet de la carte, vrifiez sur cette dernire si le nom du fabricant du composant est not.
============================================================
9. Remarques relatives la compatibilit des cartes graphiques
============================================================
Composants recommands:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce FX series
NVIDIA GeForce 6xxx series
NVIDIA GeForce 7xxx series
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
Srie ATI Radeon 9xxx
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***REMARQUE: *Les modles de ces composants sur ordinateurs portables peuvent marcher mais ne sont pas officiellement pris en charge car ils nont pas t tests.
	*La srie NVIDIA GeForce MX nest pas prise en charge.
Si vous rencontrez des problmes, veuillez contacter le fabricant de votre carte graphique ou le distributeur des composants pour obtenir les derniers pilotes.
============================================================
10. Remarques sur Windows
============================================================
La dmo de FIFA 07 est compatible avec Windows 2000 et Windows XP.
*REMARQUE : pour installer le jeu correctement sous Windows 2000/Windows XP, vous devez tre en mode Administrateur sur votre ordinateur.
Reportez-vous au manuel de Windows 2000/Windows XP pour en savoir plus.
============================================================
11. Dpannage des problmes lis aux priphriques USB
============================================================
Il peut arriver que les joueurs utilisant des priphriques USB subissent des slections non dsires dans les menus en jouant la dmo de FIFA 07. Pour rgler ce problme, assurez-vous que tous les priphriques USB branchs votre ordinateur (y compris ceux qui ne sont pas ncessaires pour jouer la Dmo de FIFA 07) ont t correctement installs avec les pilotes fournis par le fabricant.
Si les pilotes appropris ne sont pas fournis par le fabricant, vous pouvez choisir de dsactiver chacun de ces priphriques en utilisant le Gestionnaire de priphriques de Windows. Pour ouvrir le Gestionnaire de priphriques, cliquez sur dmarrer, slectionnez Paramtres, puis cliquez sur Panneau de configuration. Double-cliquez sur licne Systme. Dans longlet Matriel, cliquez sur Gestionnaire de priphriques. Pour obtenir des informations sur lutilisation du Gestionnaire de priphriques, cliquez sur Aide dans le menu Action de celui-ci.
============================================================
FILE LEGGIMI PER LA DEMO DI FIFA 07
Ultimo aggiornamento: 31-08-2006
============================================================
_________________________________________________________________________
Grazie per aver deciso di provare la demo di EA SPORTS FIFA 07.
Il contenuto dei siti web i cui collegamenti sono elencati in questo documento pu sfuggire al controllo di Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
============================================================
SOMMARIO
============================================================
1. Requisiti minimi di sistema
2. Installare la demo di FIFA 07
3. DirectX 9.0c
4. Rimuovere la demo di FIFA 07
5. Requisiti di memoria
 a.) Requisiti di memoria in ambiente Windows
 b.) Eseguire il gioco con il sistema operativo Windows in uso intensivo
 c.) Memoria virtuale
6. Tasti di scelta rapida
7. Uso di mouse, tastiera e dispositivo di controllo
8. Note sui chipset delle schede video
9. Note sul supporto delle schede video
10. Note su Windows
11. Problemi con i dispositivi USB
______________________________________________________________________________
============================================================
1. Requisiti minimi di sistema
============================================================
	Processore a 1,3 GHz
	256 MB di RAM (512 MB consigliati)
	Scheda acceleratrice 3D con 64 MB di memoria o equivalente, compatibile con DirectX 9.0c (consulta la sezione 9 per i chipset supportati)
	circa 1 GB di spazio libero su disco
	Scheda audio compatibile con DirectX 9.0c
	Mouse compatibile Microsoft
	Tastiera
	La modalit colore a 16 bit non supportata
Sistema operativo:
	Windows XP SP2 o Windows 2000 SP4
	Windows 95, Windows 98, Windows ME e Windows NT 4.0 non sono supportati
Software richiesto:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installare la demo di FIFA 07
============================================================
1) Scarica la demo di FIFA 07 cliccando su SCARICA SUBITO all'interno di EA Downloader.
2) Dopo il completamento del download, clicca su INSTALLA SUBITO all'interno di EA Downloader.
3) Apparir il menu di AutoPlay (se seguito da una schermata per la selezione della lingua, seleziona al suo interno quella desiderata)
4) Clicca su INSTALLA
5) Il computer rileva se sul tuo sistema sono stati installati DirectX 9.0c e Internet Explorer 6.0 SP1.
NOTA: se DirectX 9.0c (o superiore) o Internet Explorer 6.0 SP1 (o superiore) non sono stati rilevati, una finestra ti informer che necessario installare entrambi i programmi. Segui le istruzioni su schermo. Clicca su OK per continuare e riavviare il computer.
6) Apparir la schermata per selezionare il tipo d'installazione. Seleziona UTENTE TIPICO (consigliato alla maggior parte degli utenti) e clicca su AVANTI per continuare.
NOTA: scegliendo l'installazione per UTENTE AVANZATO la cartella d'installazione predefinita sar C:\Programmi\EA SPORTS\FIFA 07 DEMO (dove C:\ il disco predefinito di sistema). Per cambiare cartella d'installazione, clicca su SFOGLIA, quindi seleziona la cartella e/o il disco dove desideri installare il gioco.
7) QUando la copia di tutti i file sar terminata ti verr chiesto se desideri visualizzare il file Leggimi, avviare la demo di FIFA 07 o abbandonare.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Se cerchi di eseguire il gioco senza avere installato DirectX 9.0c, ti verr chiesto di eseguire l'aggiornamento prima dell'avvio dell'installazione.
Puoi scaricare DirectX 9.0c dal sito web Microsoft, all'indirizzo ****://www.microsoft.com/windows/directx.
DirectX e hardware supportato
Ti consigliamo di giocare alla demo di FIFA 07 con schede audio e video compatibili con DirectX 9.0c.
Ti suggeriamo inoltre di aggiornare i driver della tua scheda audio o video, installando quello pi recente presente sul sito della casa produttrice della scheda o del chipset.
===========================================================
4. Rimuovere la demo di FIFA 07
============================================================
Il metodo pi semplice per rimuovere la demo di FIFA 07 quello di utilizzare il collegamento Rimuovi FIFA 07 Demo, presente nel menu Start (solitamente il percorso : menu Start/Programmi/EA Sports/FIFA 07 Demo/Rimuovi FIFA 07 Demo).
Windows dispone anche di un'icona Installazione applicazioni, all'interno del Pannello di controllo, che puoi usare per rimuovere il gioco.
===========================================================
5. Requisiti di memoria
============================================================
a.) Requisiti di memoria in ambiente Windows
La demo di FIFA 07 richiede un minimo di 256 MB di RAM per l'esecuzione (512 MB consigliati).
Nota: se disponibile pi memoria, le prestazioni di gioco ne trarranno un beneficio generale.
b.) Eseguire il gioco con il sistema operativo Windows in uso intensivo
Noi di Electronic Arts ci impegniamo a fondo per fornirti il meglio dal punto di vista dell'audio, della grafica e della giocabilit: per questo sfruttiamo sempre al massimo le prestazioni del computer. Anche se abbiamo fatto il possibile per far s che la demo di FIFA 07 sia in grado di funzionare contemporaneamente ad altre applicazioni di Windows, ti consigliamo, se possibile, di chiudere gli altri programmi in esecuzione (antivirus compresi) prima di avviare la demo di FIFA 07.
c.) Memoria virtuale
Ti consigliamo di lasciare al sistema la gestione automatica della memoria virtuale.
============================================================
6. Tasti di scelta rapida
============================================================
I seguenti tasti di scelta rapida si possono usare per accedere rapidamente ad alcune funzioni di gioco:
F2 = Visuale campo largo
F3 = Visuale azione
F4 = Visuale televisiva
F5 = Visuale da fondo campo
F6 = Visuale da bordo campo
F7 = Visuale dinamica
F8 = Visuale panoramica
F9 = Radar s/no
Esc - Menu di pausa
============================================================
7. Uso di mouse, tastiera e dispositivo di controllo
============================================================
Puoi spostarti nell'interfaccia di gioco usando la tastiera, il mouse o il dispositivo di controllo.
Quando sei nella schermata di selezione della squadra, devi muovere a sinistra o a destra il dispositivo di controllo che intendi usare per scegliere la tua formazione.
Potrebbe essere necessario effettuare la calibrazione del dispositivo di controllo tramite Windows affinch il gioco lo rilevi in modo corretto.
Per accedere ai menu di pausa durante il gioco, puoi premere il tasto Start (se presente sul tuo joypad), oppure premere Esc.
Per una migliore esperienza di gioco, consigliamo caldamente l'utilizzo di un joypad con doppie levette analogiche a 360 (come il Dual Action di Logitech).
Sono supportati i seguenti joypad:
Logitech(r) Cordless Rumblepad(tm) 2
Logitech(r) Rumblepad(tm) 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech(r) RumblePad(tm)
Logitech(r) Dual Action(tm) Gamepad
Logitech(r) Cordless RumblePad(tm)
P3000 Wireless Pad e Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Controller Xbox 360(tm) per Windows(r) (versione del driver 6.0.5435.0, datata 20 maggio 2006, o superiore)
============================================================
8. Note sui chipset delle schede video
============================================================
Se riscontri dei problemi con la demo di FIFA 07 e pensi che la loro causa sia attribuibile alla scheda video, prova ad aggiornare i suoi driver, scaricando la versione pi aggiornata disponibile dal sito della casa produttrice. Se il problema dovesse persistere, prova con i driver pi recenti distribuiti dal produttore del chipset montato sulla scheda video, vale a dire del chipset di elaborazione dei dati che si trova sulla sua superficie. Se non trovi alcuna informazione nel manuale della scheda video, o sul sito della casa produttrice, esamina la scheda alla ricerca del chip di identificazione che riporta il nome della casa produttrice.
============================================================
9. Note sul supporto delle schede video
============================================================
Chipset video consigliati:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA serie GeForce FX
NVIDIA serie GeForce 6xxx
NVIDIA serie GeForce 7xxx
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI serie Radeon 9xxx
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***NOTA: *Le versioni di questi chipset per computer portatili potrebbero funzionare correttamente, ma non sono ufficialmente supportate perch non sono state testate.
*Schede della serie NVIDIA GeForce MX non supportate.
Se riscontri dei problemi, contatta la casa produttrice della tua scheda video o del chipset video, per ottenere i driver aggiornati.
============================================================
10. Note su Windows
============================================================
La demo di FIFA 07 supporta Windows 2000 e Windows XP.
*NOTA: per installare correttamente il gioco con Windows 2000/Windows XP, devi disporre di accesso a livello di amministratore al tuo computer. Consulta la documentazione di Windows 2000/Windows XP per ulteriori informazioni.
============================================================
11. Problemi con i dispositivi USB
============================================================
I giocatori che utilizzano dispositivi USB potrebbero avere problemi durante la selezione nei menu della demo di FIFA 07. Per risolvere il problema, assicurati che tutte le periferiche USB (incluse quelle non necessarie per giocare alla demo di FIFA 07) collegate al computer siano state installate correttamente, utilizzando i driver forniti dalla casa produttrice.
In assenza dei driver forniti dalla casa produttrice, puoi provare a disattivare uno di questi dispositivi attraverso la Gestione periferiche di Windows. Per aprire Gestione periferiche, clicca su Start > Impostazioni > Pannello di controllo e clicca due volte sull'icona Sistema. Nella scheda Hardware, clicca su Gestione periferiche. Per informazioni sull'utilizzo di Gestione Periferiche, clicca sul ? nel relativo menu Azione.
================
PRZECZYTAJ
Wersja demonstracyjna gry FIFA 07
Ostatnia aktualizacja 31.08.2006
=================
_________________________________________________________________________
Dzikujemy za zainteresowanie wersj demonstracyjn gry EA SPORTS FIFA 07.
Firma Electronic Arts nie odpowiada za zawarto wszystkich stron internetowych wymienionych w niniejszym dokumencie.
_________________________________________________________________________
==========================================================
SPIS TRECI
==========================================================
1. Minimalne wymagania systemowe
2. Instalacja wersji demonstracyjnej gry FIFA 07
3. DirectX 9.0c
4. Usuwanie wersji demonstracyjnej gry FIFA 07
5. Wymagana pami
  a.) Wymagana pami w systemie Windows
  b.) Uruchamianie gry w obcionym rodowisku Windows
  c.) Pami wirtualna
6. Skrty klawiszowe
7. Funkcje myszy, klawiatury i kontrolera
8. Obsugiwane chipsety kart graficznych
9. Obsugiwane karty graficzne
10. Windows
11. Rozwizywanie problemw zwizanych z urzdzeniami USB
______________________________________________________________________________
==========================================================
1. Minimalne wymagania systemowe
==========================================================
	Procesor 1.3 GHz
	256 MB pamici RAM (zalecane 512 MB)
	Karta graficzna 64 MB z akceleratorem grafiki 3D, zgodna z DirectX 9.0c, lub jej odpowiednik (por. Obsugiwane karty graficzne w punkcie 9)
	okoo 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
	Dodatkowe miejsce dla zapisanych gier oraz instalacji DirectX 9.0c
	Karta dwikowa zgodna z DirectX 9.0c
	Mysz zgodna z systemem Microsoft Windows
	Klawiatura
	Uwaga: 16-bitowe ustawienie kolorw nie jest obsugiwane
Wymagany system operacyjny:
	Windows XP SP2 lub Windows 2000 SP4
	Uwaga: systemy Windows 95, Windows 98, Windows ME oraz Windows NT 4.0 nie s obsugiwane.
Wymagane oprogramowanie:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalacja wersji demonstracyjnej gry FIFA 07
============================================================
1) Pobierz wersj demonstracyjn gry FIFA 07 klikajc na przycisku Pobierz w programie EA Downloader.
2) Gdy pobieranie dobiegnie koca, kliknij na przycisku INSTALUJ w programie EA Downloader.
3) Pojawi si menu Autouruchamiania (jeli pojawi si rwnie ekran wyboru jzyka, wybierz preferowany jzyk).
4) Nacinij INSTALUJ.
5) Program sprawdzi, czy DirectX 9.0c oraz Internet Explorer 6.0 SP1 s zainstalowane na Twoim komputerze.
UWAGA: Jeli program nie odnajdzie DirectX 9.0c (lub nowszego) albo Internet Explorera 6.0 SP1 (lub nowszego), pojawi si komunikat informujcy, e wymagana jest instalacja obu programw. Postpuj zgodnie z instrukcjami
wywietlanymi na ekranie. Nacinij OK, aby kontynuowa i uruchomi ponownie komputer.
6) Pojawi si ekran wyboru instalacji. Wybierz instalacj typow (zalecana wikszoci uytkownikw) i nacinij DALEJ, aby kontynuowa.
UWAGA: Jeli wybierzesz instalacj zaawansowan, pamitaj e domyln lokacj instalacji jest C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 07 DEMO (gdzie C:\ oznacza Twj domylny dysk twardy). Aby zmieni folder instalacji, nacinij PRZEGLDAJ i wybierz odpowiedni folder oraz/lub dysk.
7) Gdy wszystkie pliki zostan skopiowane na Twj komputer, pojawi si pytanie, czy chcesz przeczyta plik Przeczytaj, uruchomi wersj demonstracyjn gry FIFA 07 lub wyj z programu instalacyjnego.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Jeli w momencie uruchomienia gry DirectX 9.0c nie jest jeszcze zainstalowany, wywietlony zostanie stosowny komunikat.
DirectX 9.0c jest dostpny na stronie internetowej firmy Microsoft: ****://www.microsoft.com/windows/directx
Uwaga: jeli DirectX 9.0c (lub wyszy) jest ju zainstalowany, nie ma potrzeby instalowa go ponownie.
DirectX i obsugiwany sprzt
Zalecamy uruchamianie wersji demonstracyjnej gry FIFA 07 z wykorzystaniem karty graficznej i karty dwikowej zgodnej z DirectX 9.0c.
Sugerujemy take zainstalowanie najnowszych sterownikw dla karty dwikowej i graficznej, dostpnych na stronie internetowej producenta karty lub chipsetu.
============================================================
4. Usuwanie wersji demonstracyjnej gry FIFA 07
============================================================
Najprostszym sposobem usunicia wersji demonstracyjnej gry FIFA 07 jest skorzystanie ze skrtu Usu FIFA 07 DEMO w menu Start (zwykle Menu Start/Wszystkie programy/EA
Sports/FIFA 07 Demo/Usu FIFA 07 DEMO).
Do usunicia gry mona te wykorzysta funkcj Dodaj lub usu programy systemu Windows, dostpn w Panelu sterowania.
============================================================
5. Wymagania pamici
============================================================
a.) Wymagania pamici w systemie Windows
Wersja demonstracyjna gry FIFA 07 wymaga minimum 256 MB pamici RAM (zalecane jest 512 MB).
Uwaga: Im wicej dostpnej pamici systemowej, tym lepsze dziaanie gry.
b.) Uruchamianie gry w obcionym rodowisku Windows
Firma Electronic Arts stara si zapewni jak najlepsze dziaanie gry pod wzgldem grafiki, dwiku i sterowania. Zawsze wykorzystujemy najnowsze osignicia techniki komputerowej. Chocia staralimy si zapewni optymalne dziaanie gry FIFA 07 bez wzgldu na otwarte aplikacje systemu Windows, zalecamy przed uruchomieniem gry wyczy wszystkie moliwe aplikacje (w tym programy antywirusowe) i, jeli to moliwe, uytkowa gr FIFA 07 bez rwnolegle dziaajcych programw.
c.) Pami wirtualna
Zalecamy takie ustawienie systemu, aby samodzielnie ustala on ilo potrzebnej pamici wirtualnej.
============================================================
6. Skrty klawiszowe
============================================================
Nastpujce skrty klawiszowe umoliwiaj szybszy dostp do niektrych funkcji w grze:
Ustawienia kamery:
F2=Telewizyjna
F3=Akcja
F4=Transmisja
F5=Z linii kocowej
F6=Z linii bocznej
F7=Dynamiczna
F8=Szerokoktna
F9=Radar
ESC - Menu pauzy
============================================================
7. Funkcje myszy, klawiatury i kontrolera
============================================================
Do poruszania si w grze moesz korzysta z myszy, klawiatury lub kontrolera.
Na ekranie wyboru druyny musisz okreli, jakie urzdzenie (po lewej lub po prawej stronie) bdzie uywane do wyboru druyny.
Uwaga: Aby niektre kontrolery zostay prawidowo wykryte przez gr, mog one wymaga ponownej kalibracji w systemie Windows.
Aby wczy menu pauzy w trakcie gry, nacinij przycisk Start na kontrolerze (jeli jest dostpny) lub klawisz ESC na klawiaturze.
Zalecamy stosowanie podwjnego kontrolera analogowego 360-stopni, np. Logitech Dual Action. Zapewni to moliwo korzystania ze wszystkich funkcji gry.
Gra obsuguje nastpujce kontrolery:
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad i Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Sterownik Xbox 360 dla Windows (naley zainstalowa sterownik w wersji 6.0.5435.0 z dnia 20,05.2006 lub nowszej)
============================================================
8. Obsugiwane chipsety kart graficznych
============================================================
Jeli podczas gry w wersj demonstracyjn gry FIFA 07 masz problemy z kart graficzn, sprbuj zainstalowa najnowszy sterownik dostpny na stronie internetowej producenta karty. Jeli nie nastpi poprawa, sprbuj zainstalowa najnowszy sterownik dostpny na stronie producenta chipsetu. Chipset jest procesorem grafiki umieszczonym na karcie. Jeli ani w podrczniku karty, ani na stronie internetowej nie ma adnych informacji, odczytaj nazw producenta chipsetu z procesora na karcie.
============================================================
9. Obsugiwane karty graficzne
============================================================
Zalecane chipsety:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce serii FX
NVIDIA GeForce serii 6xxx
NVIDIA GeForce serii 7xxx
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 9xxx series
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***UWAGA:
*Modele tych chipsetw przeznaczone do komputerw przenonych (laptopw) mog wspdziaa z gr, ale nie s oficjalnie obsugiwane, poniewa nie zostay przetestowane.
*Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce MX nie s obsugiwane.
W przypadku problemw skontaktuj si z producentem karty lub chipsetu w celu otrzymania najnowszych sterownikw.
============================================================
10. Windows
============================================================
Wersja demonstracyjna gry FIFA 07 obsuguje system Windows 2000 i Windows XP.
*UWAGA - Poprawne zainstalowanie gry w systemie Windows 2000/Windows XP wymaga uprawnie administratora. Bardziej szczegowe informacje znajduj si w dokumentacji Windows 2000/Windows XP.
============================================================
11. Rozwizywanie problemw zwizanych z urzdzeniami USB
============================================================
Gracze uywajcy urzdze USB mog spotka si z niekontrolowanym wybieraniem elementw menu w wersji demonstracyjnej gry FIFA 07. Aby rozwiza ten problem, naley sprawdzi, czy wszystkie urzdzenia USB podczone do komputera (take te nie wymagane do gry w wersj demonstracyjn gry FIFA 07) zostay prawidowo zainstalowane z uyciem sterownikw dostarczonych przez producenta.
Jeli producent nie zapewnia odpowiednich sterownikw, mona wyczy te urzdzenia za pomoc Menedera urzdze Windows. Aby otworzy Menedera urzdze, kliknij przycisk Start, wybierz opcj Ustawienia, a nastpnie kliknij Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikon System. W karcie Sprzt kliknij Meneder urzdze. Aby uzyska informacje na temat obsugi Menedera urzdze, wybierz Pomoc w menu Akcja w Menederze urzdze.
================
FIFA 07 DEMO LEIA-ME
ltima Actualizao a 31-08-2006
=================
_________________________________________________________________________
Obrigado por ter comprado o EA SPORTS FIFA 07 Demo.
Os contedos de Links da Web presentes neste documento podem no estar sob o controlo da Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
==========================================================
NDICE
==========================================================
1. Requisitos Mnimos do Sistema
2. Instalar o FIFA 07 Demo
3. DirectX 9.0c
4. Desinstalar o FIFA 07 Demo
5. Requisitos de memria
  a.) Requisitos de memria no Windows
  b.) Executar o jogo sob ms condies Windows
  c.) Memria Virtual
6. Teclas de Atalho
7. Funcionamento do Rato, Teclado e Controladores
8. Notas acerca de chipsets de placas de vdeo
9. Notas acerca de apoio de placas de vdeo
10. Notas acerca do Windows
11. Resoluo de Problemas com Dispositivos USB
______________________________________________________________________________
==========================================================
1. Requisitos Mnimos do Sistema
==========================================================
	1,3 GHz
	256 Megabytes de RAM (512 MB recomendados)
	Placa de Vdeo 3D de 64 MB acelerada compatvel com DirectX 9.0c ou equivalente (consultar chipsets suportados na seco 9)
	1 GB de espao livre no disco (aprx.)
	Placa de Som Compatvel com DirectX 9.0c
	Rato compatvel com MS
	Teclado
	Note que cor de 16 bits no suportada
Sistemas Operativos Necessrios:
	Windows XP SP2 ou Windows 2000 SP4
	Note que o Windows 95, Windows 98, Windows ME e Windows NT 4.0 no so suportados.
Software Necessrio:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Instalar o FIFA 07 Demo
============================================================
1) Transfira o FIFA 07 Demo clicando em DOWNLOAD (Transferir) na aplicao EA Downloader.
2) Quando a transferncia terminar, clique INSTALAR na aplicao EA Downloader.
3) Aparece o menu "Execuo automtica" (pode aparecer tambm um ecr de seleco de idioma onde poder escolher o idioma).
4) Clique em INSTALAR.
5) O computador detecta se o DirectX 9.0c e o Internet Explorer 6.0 SP1 esto instalados nos seu sistema.
NOTA: Se o DirectX 9.0c (ou superior) ou Internet Explorer 6.0 SP1 (ou superior) no forem detectados no seu computador, recebe um aviso de que precisa de instalar ambos programas. Siga as instrues que aparecem no ecr. Clique OK para continuar e reiniciar o seu computador.
6) Aparece o ecr Definir Tipo. Seleccione UTILIZADOR TPICO (recmmendado para a maioria dos utilizadores) e Clique SEGUINTE para continuar.
NOTA: Se seleccionar a instalao UTILIZADOR ADVANADO note que o directrio de instalao prdefinido is C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 07 Demo (sendo C:\ a unidade predefinida do seu sistema). Para modificar o directrio, clique em EXAMINAR, e escolha em que pasta e/ou unidade quer instalar.
7) Uma vez que os ficheiros forem copiados, ser-lhe- perguntado se quer ver o ficheiro leiame, executar o FIFA 07 Demo ou sair.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Se tentar executar o jogo sem ter o DirectX 9.0c instalado, ser-lhe- pedido que actualize a verso antes do incio da instalao do jogo.
Pode encontrar o DirectX 9,0c na pgina web da Microsoft website: ****://www.microsoft.com/windows/directx
DirectX e hardware suportado
Recomenda-se que o FIFA 07 Demo seja executado com placas de som e de vdeo compatveis com DirectX 9.0c.
Sugerimos tambm que actualize a sua unidade de placas de som e vdeo pela mais recente existente no website do vendedor ou do chipset.
============================================================
4. Desinstalar o FIFA 07 Demo
============================================================
O mtodo mais simples de desinstalar o FIFA 07 Demo utilizar o atalho "Desinstalar FIFA 07 Demo" no Menu Iniciar (normalmente "Menu Iniciar/Programas/EA Sports/FIFA 07 Demo/Desinstalar FIFA 07 Demo").
O Windows tem tambm um cone "Adicionar / remover programas" no Painel de controlo que pode ser utilizado para desinstalar o jogo.
============================================================
5. Requisitos de Memria
============================================================
a.) Requisitos de memria no Windows
O FIFA 07 Demo requer um mnimo de 256 MB de RAM para executar o jogo (recomendam-se 512 MB).
Quanto mais memria disponvel no sistema, melhor ser o desempenho do jogo em todas as reas.
b.) Executar o jogo sob ms condies Windows
Na Electronic Arts esforamo-nos para lhe proporcionar os melhores grficos, udio e condies de jogo. Tentamos sempre chegar mais longe quando se trata de performance informtica. Por muito que nos tenhamos esforado para garantir que o FIFA 07 Demo funcione em pleno com as aplicaes do Windows, recomendamos que encerre as outras aplicaes (incluindo programas anti-vrus) e execute o FIFA 07 Demo sozinho, se possvel.
c.) Memria virtual
Recomendamos que deixe o sistema operativo gerir automaticamente a quantidade de memria virtual.
============================================================
6. Teclas de Atalho
============================================================
Podem ser utilizadas as seguintes teclas de atalho durante o jogo para aceder a certas funes mais rapidamente:
F2=Cmara Tele
F3=Cmara Aco
F4=Cmara Transmisso
F5=Cmara da Linha de Fundo
F6=Cmara da Linha Lateral
F7=Cmara Dinmica
F8=Cmara Widescreen
F9=Alternar Radar
ESC Menu de Pausa
============================================================
7. Funcionamento do Rato, Teclado e Controladores
============================================================
Pode utilizar o rato, o teclado ou outros controladores para navegar pela interface do jogo.
Uma vez no ecr de Seleco de lados, deve deslocar o dispositivo de introduo de pretender utilizar durante o encontro para o lado esquerdo ou para o lado direito, de forma a escolher a equipa que vai controlar.
Note que pode ter necessidade de recalibrar os controladores no Windows para que o jogo os detecte correctamente.
Para aceder aos menus de pausa durante o encontro, pode premir o boto Start (se o seu comando tiver esse boto) ou premir a tecla ESC.
Para obter um funcionamento completo, altamente recomendada a utilizao de comandos analgicos duais de 360 como o Logitech Dual Action.
So tambm suportados os seguintes comandos:
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad & Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Controlador Xbox 360 para Windows (a placa instalada deve ser a verso 6.0.5435.0, ou posterior, data de 20 de Maio de 2006)
============================================================
8. Notas acerca de chipsets de placas de vdeo
============================================================
Se tiver problemas com a sua placa de vdeo e com o FIFA 07 Demo, tente actualizar o controlador da placa de vdeo por meio de transferncia do ltimo controlador disponvel. Se a situao no melhorar, tente utilizar o controlador mais recente fornecido pelo fabricante do chipset de vdeo. O chipset da placa de vdeo o chip processador de vdeo localizado na sua placa de vdeo. Se no encontrar quaisquer informaes no manual ou no website da sua placa de vdeo, procure na placa de vdeo um chip identificativo com o nome do fabricante do chipset.
============================================================
9. Notas acerca de apoio de placas de vdeo
============================================================
Chipsets Recomendados:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce FX series
NVIDIA GeForce 6xxx series
NVIDIA GeForce 7xxx series
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 9xxx series
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***NOTA: *Os modelos para Portteis destes chipsets pode funcionar, mas no so oficialmente suportados pois no foram testados.
	 *A srie NVIDIA GeForce MX no suportada.
Se tiver problemas, contacte o fabricante da placa ou vendedor do chipset para obter os controladores mais recentes.
============================================================
10. Notas acerca do Windows
============================================================
O FIFA 07 Demo suporta o Windows 2000 e o Windows XP.
*NOTA - Para instalar o jogo convenientemente no Windows 2000/Windows XP, precisa de ter acesso de administrador ao computador. Para mais informaes, consulte a documentao do Windows 2000/Windows XP.
============================================================
11. Resoluo de Problemas com Dispositivos USB
============================================================
Os jogadores que utilizem dispositivos USB podem deparar-se com seleces de menu incontrolveis ao jogar o FIFA 07 Demo. Para resolver este problema, assegure-se de que quaisquer dispositivos USB (incluindo aqueles que no so necessrios para jogar o FIFA 07 Demo) introduzidos no computador foram correctamente instalados utilizando os controladores fornecidos pelo fabricante.
Se os controladores adequados no forem fornecidos pelo fabricante, pode optar por desactivar qualquer um destes dispositivos utilizando o Gestor de Dispositivos do seu sistema operativo Windows. Para abrir o Gestor de Dispositivos, clique em Iniciar, seleccione Definies e, em seguida, clique em Painel de Controlo. Faa duplo-clique sobre o cone Sistema. No separador Hardware, clique em Gestor de Dispositivos. Para saber mais acerca de como utilizar o Gestor de Dispositivos, no menu Aco do Gestor de Dispositivos, clique em Ajuda.
================
- FIFA 07, README
 : 31.08.2006
=================
_________________________________________________________________________
   - EA SPORTS FIFA 07.
 -,    ,  Electronic Arts.
_________________________________________________________________________
==========================================================
==========================================================
1.
2. -
3. DirectX 9.0c
4. -
5.
 a.)
 b.)
 c.)
6.
7.
8.
9.
10.
11. USB
______________________________________________________________________________
==========================================================
1.
==========================================================
	  1,3
	256  ( 512 )
	64 ,  DirectX 9.0c (. 9 " ")
	 1
	 ,  DirectX 9.0c
	: 16-  .
 :
	Windows XP SP2
	: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0 Windows 2000 .
 :
	Internet Explorer 6.0 ( )
	Macromedia Flash 6.0.79.0  ( )
	DirectX 9.0c
============================================================
2. 2. -
============================================================
1) -,  DOWNLOAD EA Downloader.
2)    INSTALL EA Downloader.
3)  (   ,  ).
4) ,  -.
5)  DirectX 9.0c Internet Explorer 6.0 SP1  .
: DirectX 9.0c Internet Explorer 6.0 SP1 (  )   ,   .  OK,   .
6)   . ,  ,   "".
:  ,  , ,  -   C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 07 Demo ( C:\ - ,   ).  ,  "".
7)     Readme  -.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
   DirectX 9.0c,  -   .
DirectX 9.0c  - Microsoft : ****://www.microsoft.com/windows/directx
  - FIFA 07 ,    DirectX 9.0c.
 ,  -     ,  -     .
============================================================
4. -
============================================================
 -,  ,    "".
    "  "  Windows.
============================================================
5.
============================================================
a.)
 -  256  ( 512 ).
:  ,  .
b.)
  ,  Electronic Arts,   .  -    , .
c.)
  - ,    .
============================================================
6.
============================================================
   :
F2 -
F3 -
F4 -
F5 -
F6 -
F7 -
F8 -
F9 -
ESC -
============================================================
7.
============================================================
 , ,  .
     ,  .
   ,   Windows.
   START   ESC .
      -, Logitech Dual Action.
  :
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad and Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Xbox 360 Controller for Windows (  6.0.5435.0 20 2006   )
============================================================
8.
============================================================
    ,  ,   .  ,  ,  -   . ,   ,    - .    ,    .
============================================================
9.
============================================================
  :
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce FX ( )
NVIDIA GeForce 6xxx ( )
NVIDIA GeForce 7xxx ( )
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 9xxx ( )
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***: *     ,  .
	 * NVIDIA GeForce MX .
     ,  -   .
============================================================
10.
============================================================
  Windows XP.
*:      .   Windows XP.
============================================================
11. USB
============================================================
     USB   .   ,   USB (  )  .
  ,    Windows.  , " > > "   "".      " ".    "".
================
FIFA 07 DEMO README
Senast uppdaterad 2006-08-31
=================
_________________________________________________________________________
Tack fr att du provar EA SPORTS FIFA 07-demo.
Innehllet p de webbsidor som det finns lnkar till i detta dokument str inte alltid under Electronic Arts kontroll.
_________________________________________________________________________
==========================================================
INNEHLLSFRTECKNING
==========================================================
1. Systemkrav
2. Installera FIFA 07-demot
3. DirectX 9.0c
4. Avinstallera FIFA 07-demot
5. Minneskrav
 a.) Minneskrav under Windows
 b.) Kra spelet under anstrngande Windows-frhllanden
 c.) Virtuellt minne
6. Snabbkommandon
7. Mus-, tangentbords- och handkontrollsfunktionalitet
8. Information om grafikkortchipsets
9. Information om grafikkortsstd
10. Information om Windows
11. Felskning av USB-enheter
______________________________________________________________________________
==========================================================
1.Systemkrav
=============================================================
Minimikrav:
	1.3 GHz
	256 MB RAM (512 MB rekommenderas)
    DirectX 9.0c-kompatibelt grafikkort p 64 MB eller motsvarande (se vilka kort som stds i avsnitt 9)
	Cirka 1 GB ledigt hrddiskutrymme
	DirectX 9.0c-kompatibelt ljudkort
    MS-kompatibel mus
	Tangentbord
	Notera att 16 bitars frger inte stds
Operativsystem:
	Windows XP SP2 eller Windows 2000 SP4
	Windows 95, Windows 98, Windows ME och Windows NT 4.0 stds inte.
Programvara som krvs:
	DirectX 9.0c
============================================================
2. Installera FIFA 07-demot
============================================================
1) Klicka p DOWNLOAD i EA Downloader fr att ladda ned FIFA 07-demot.
2) Klicka p INSTALL i EA Downloader nr nedladdningen r frdig.
3) Menyn "Autorun" visas p skrmen (vlj nskat sprk om ett nytt fnster fr sprkval visas)
4) Klicka p INSTALL
5) Datorn undersker om DirectX 9.0c och Internet Explorer 6.0 SP1 finns installerade.
OBS! Om DirectX 9.0c (eller bttre) eller Internet Explorer 6.0 SP1 (eller bttre) inte hittas p din dator, s kommer du informeras om att dessa mste
installeras. Flj instruktionerna p skrmen och klicka sedan OK fr att starta om din dator.
6) Skrmen fr typ av installation visas. Vlj TYPICAL USER (rekommenderat till flesta anvndare) och klicka p NEXT fr att fortstta.
OBS! Standardmappen fr installationen r C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 07 Demo (om C:\ r din systemhrddisk) om du vljer ADVANCED USER.
Klicka p BROWSE fr att vlja en annan mapp och/eller hrddisk att installera spelet i.
7) Nr installationen r slutfrd kommer att du bli tillfrgad om du vill lsa readme-filen, starta FIFA 07-demot eller avsluta.
============================================================
3. DirectX 9.0c
============================================================
Om du frsker att kra spelet utan att DirectX 9.0c finns installerad uppmanas du installera det innan spelinstallationen startar.
DirectX 9.0c kan hittas p Microsofts hemsida: ****://www.microsoft.com/windows/directx
DirectX och hrdvara som stds
Vi rekommenderar att du kr FIFA 07-demot med DirectX 9.0c-kompatibla ljud- och grafikkort.
Vi rekommenderar ocks att du uppdaterar dina ljudkorts- och grafikkortsdrivrutiner till de senaste tillgngliga frn kort- eller chipsettillverkarens webbplats.
============================================================
4. Avinstallera FIFA 07-demot
=============================================================
Fr att p enklaste stt avinstallera FIFA 07-demot br du anvnda genvgen "Avinstallera FIFA 07 Demo" i Startmenyn (normalt "Start/Program/EA Sports/Avinstallera FIFA 07 Demo").
Du kan ocks anvnda funktionen "Lgg till/ta bort program" fr att avinstallera spelet. Denna funktion hittar du i Windows kontrollpanel.
============================================================
5. Minneskrav
=============================================================
a.) Minneskrav under Windows
FIFA 07-demot krver minst 256 MB RAM fr att fungera (512 MB rekommenderas).
Obs! Ju mer minne som finns tillgngligt, desto bttre prestanda kommer spelet att erhlla inom alla omrden.
b.) Kra spelet under anstrngande Windows-frhllanden
Electronic Arts strvar efter att erbjuda dig det bsta inom grafik, ljud och spelknsla. Vi pressar hela tiden datorns prestanda till det yttersta. ven om vi gjort allt vi kan fr att se till att du ska kunna kra FIFA 07-demot tillsammans med andra Windows-program, s rekommenderar vi att du stnger ned alla vriga program (inklusive virusprogram) och lter FIFA 07-demot vara det enda program som r ppet.
c.) Virtuellt minne
Vi rekommenderar att du lter Windows automatiskt hantera instllningarna fr virtuellt minne.
============================================================
6. Snabbkommandon
=============================================================
Fljande tangenter kan anvndas fr att snabbare komma t vissa funktioner:
F2=Telekamera
F3=Actionkamera
F4=TV-sndningskamera
F5=Kortlinjekamera
F6=Sidlinjekamera
F7=Dynamisk kamera
F8=Widescreenkamera
F9=Radar p/av
ESC - Pausmenyn
============================================================
7. Mus-, tangentbords- och handkontrollsfunktionalitet
=============================================================
Du kan anvnda musen, tangentbordet eller din handkontroll fr att navigera i spelet.
P menyn Val av sida mste du anvnda den kontrollenhet du tnker anvnda i spelet fr att vlja lag.
Du kanske mste kalibrera din spelkontroll i Windows fr att spelet ska kunna identifiera den korrekt.
Fr att ppna pausmenyer i spelet kan du trycka p Startknappen (om din handkontroll har ngon) eller trycka p ESC.
Vi rekommenderar starkt att du anvnder en 360-graders handkontroll med dubbla analoga styrspakar s som Logitech Dual Action fr komplett funktionalitet.
Fljande gamepads stds ocks:
Logitech Cordless Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback Gamepad
Logitech RumblePad
Logitech Dual Action Gamepad
Logitech Cordless RumblePad
P3000 Wireless Pad and Docking Station
P2900 Wireless Pad
P2600 Rumble Pad
P2900 Wireless Pad
P2500 Rumble Pad
P990 Dual Analog Pad
P880 Rumble Pad
Dual Trigger 2-in-1 Rumble Force
Rechargeable Wireless 2-in-1 Dual Trigger
2-in-1 Dual Trigger Gamepad
Wireless Dual Trigger Gamepad
FireStorm Dual Power 3
FireStorm Wireless Gamepad
FireStorm Dual Analog 3
Xbox 360 Controller for Windows (drivrutiner mste vara version 6.0.5435.0 eller senare med datumet 20 maj 2006)
============================================================
8. Information om grafikkortchipsets
=============================================================
Om du skulle drabbas av grafikproblem nr du anvnder FIFA 07-demot br du uppdatera dina grafikdrivrutiner genom att ladda ned de senast tillgngliga frn grafikkorttillverkarens hemsida. Om problemet fortstter br du ladda ned de senaste drivrutinerna fr det chipset grafikkortet r baserat p. Grafikkortets chipset r den processorkrets som sitter p grafikkortet. Om du inte hittar ngon information om detta i din handbok eller p tillverkarens hemsida, ppna datorn och titta p sjlva grafikkortet. Namnet p tillverkaren str p sjlva processorkretsen.
============================================================
9. Information om grafikkort
============================================================
Rekommenderade grafikkort:
NVIDIA GeForce3
NVIDIA GeForce3 Ti200/500
NVIDIA GeForce4 Ti4200/4400/4600/4800
NVIDIA GeForce FX series
NVIDIA GeForce 6xxx series
NVIDIA GeForce 7xxx series
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 9xxx series
ATI Radeon Xpress 200
ATI Radeon X300
ATI Radeon X600
ATI Radeon X700
ATI Radeon X800/850
ATI Radeon X1300
ATI Radeon X1600
ATI Radeon X1800
ATI Radeon X1900
Intel 915
Intel 945/950
***OBS: *Laptop-modeller med dessa grafikkort kan fungera, men stds inte officiellt d de inte hunnit testats.
	*NVIDIA GeForce MX-serien stds inte.
Om du skulle drabbas av problem, kontakta din grafikkorts- eller chipset-tillverkare fr att erhlla de senaste drivrutinerna.
============================================================
10. Information om Windows
============================================================
FIFA 07-demot stder Windows 2000 och Windows XP.
*OBS! Fr att spelet ska installeras korrekt p Windows 2000/Windows XP, mste du ha administratrsrttigheter till din dator. Se dokumentationen till Windows 2000/Windows XP fr mer information.
============================================================
11. Felskning av USB-enheter
============================================================
Spelare som anvnder USB-enheter kan uppleva okontrollerade menyval under spelandet av FIFA 07-demot. Fr att minska risken fr detta problem kan du se till att alla USB-enheter (ven de som inte krvs fr att spela FIFA 07-demot) som r anslutna till datorn r installerade med drivrutiner frn tillverkarna.
Om inte korrekta drivrutiner tillhandahlls av tillverkaren kan du tvingas att koppla bort de enheterna med enhetshanteraren i Windows. Fr att ppna enhetshanteraren klickar du p start, vljer instllningar och klickar p kontrollpanelen. Dubbelklicka p systemikonen. Under Maskinvarafliken klickar du p enhetshanteraren. Fr information om hur man anvnder enhetshanteraren klickar du p hjlp under tgrd-menyn.
1,1,eauninstall.exe
1,1,Support\*.*
1,1,data\cmn\be\flag.ebo
1,1,data\cmn\be\iconperm.bin
1,1,data\cmn\be\iconrela.bin
1,1,data\cmn\be\micndata.bin
1,1,data\cmn\be\motion.big
1,1,data\cmn\be\replays.bin
1,1,data\cmn\be\sicndata.bin
1,1,data\cmn\be\sim.bin
1,1,data\cmn\be\tidbgawy.bin
1,1,data\cmn\be\tidbghom.bin
1,1,data\cmn\cfg_pc_h.ini
1,1,data\cmn\cfg_pc_l.ini
1,1,data\cmn\cfg_pc_m.ini
1,1,data\cmn\clrbars\clrbars.fsh
1,1,data\cmn\fe\cze.db
1,1,data\cmn\fe\eng.db
1,1,data\cmn\fe\fre.db
1,1,data\cmn\fe\ger.db
1,1,data\cmn\fe\ita.db
1,1,data\cmn\fe\pol.db
1,1,data\cmn\fe\por.db
1,1,data\cmn\fe\rus.db
1,1,data\cmn\fe\spa.db
1,1,data\cmn\fe\swe.db
1,1,data\cmn\fifa.db
1,1,data\cmn\ini.big
1,1,data\cmn\ini_pc.big
1,1,data\cmn\meta.db
1,3,alocale\attrf_p.vp6
1,3,alocale\attr_p.vp6
1,3,alocale\eal_czep.vp6
1,3,alocale\eal_engp.vp6
1,3,alocale\eal_frep.vp6
1,3,alocale\eal_gerp.vp6
1,3,alocale\eal_itap.vp6
1,3,alocale\eal_polp.vp6
1,3,alocale\eal_porp.vp6
1,3,alocale\eal_rusp.vp6
1,3,alocale\eal_spap.vp6
1,3,alocale\eal_swep.vp6
1,1,fifa07 demo.exe
1,1,data\input\devdata.dat
1,1,data\input\XPadLib.dll
1,1,data\audio\
1,1,data\audio\
1,1,data\audio\aemsbank.big
1,1,data\audio\audio.big
1,2,data\audio\aemsstrm.big
1,2,data\audio\FRE0702.asf
1,2,data\audio\FRE0706.asf
1,2,data\audio\GenGer02.asf
1,2,data\audio\GenGer12.asf
1,2,data\audio\GenSpa01.asf
1,2,data\audio\GenSpa02.asf
1,2,data\audio\gen_06_000.asf
1,2,data\audio\gen_06_001.asf
1,2,data\audio\gen_06_003.asf
1,2,data\audio\GER0502.asf
1,2,data\audio\GER0712.asf
1,2,data\audio\GnrcBg02.asf
1,2,data\audio\GnrcBg08.asf
1,2,data\audio\Guad1.asf
1,2,data\audio\Guad2.asf
1,2,data\audio\Inter02.asf
1,2,data\audio\ITA0706.asf
1,2,data\audio\ITA0716.asf
1,2,data\audio\ITA0717.asf
1,2,data\audio\Lyon03.asf
1,2,data\audio\ManU03.asf
1,2,data\audio\ManU06.asf
1,2,data\audio\SE_HAF00.asf
1,2,data\audio\SE_HAF01.asf
1,2,data\audio\SG_HAF00.asf
1,2,data\audio\SG_HAF01.asf
1,2,data\audio\SI_HAF00.asf
1,2,data\audio\SI_HAF01.asf
1,2,data\audio\SPA0705.asf
1,2,data\audio\SPA0706.asf
1,2,data\audio\SS_HAF00.asf
1,2,data\audio\SS_HAF01.asf
1,2,data\audio\dat_eng.big
1,2,data\audio\dat_fre.big
1,2,data\audio\dat_ger.big
1,2,data\audio\S700.sng

Download

File information

File name: fifa_07_demo.zip

File size: 754.97 MB

Mime type: application/octet-stream; charset=binary compressed-encoding=application/zip; charset=binary